Jak se na dnešní postavení Ruska dívá falešný dům Sion. Vzkaz skrze vlajky

Spread the love

12.6.2022 proběhl v RF státní svátek, který se nazývá Den Ruska. Při této příležitosti navštívil 14.5.2022 ruskou ambasádu v Paříži vnuk bývalého francouzského prezidenta Charlese de Gaulla, Pierre de Gaulle. Ten prohlásil toto:

„Přišel jsem sem, abych znovu nahlas a jasně prohlásil, že je v zájmu Francie udržovat dobré vztahy s Ruskem, a řekl, že musíme spolupracovat na podpoře sjednocení a bezpečnosti našeho kontinentu a rovnováhy a míru pro svět.“

Opět si dovolím zavést ty, kdo čtou, k hlubšímu porozumění, jak skutečně svět funguje, kde se nic neděje náhodou a vše má přesně stanovená pravidla. Vše ostatní, války, hladomory, mory, vraždění a vybíjení gojimů je jen vedlejší produkt toho všeho zla a touhy po moci. Abychom to správně pochopili, musíme si říci něco o samotném Charlesi de Gaullovi. Než to uděláme, musíme si přeložit význam jeho jména. To je totiž klíč.

Charles je starodávné germánské jméno a český ekvivalent je Karel. Ve významu Svobodný muž. Francouzské de je předložkou z a Gaulle, vychází z určení místa – Galie. Původ Germánů je v Asýrii. V biblické terminologii má Asýrie dva významy. Je to doslovná říše, ale v nenaplněných proroctvích je to ekvivalent ke králi Jihu. Česky tedy můžeme říci: „Svobodný muž z Galie

S kým se dlouho potýkal Řím a měl problém si tuto oblast podmanit? Byla to Galie. Řím byl králem Severu od roku 63 př.n.l. a Galie tak do určité míry symbolizovala království Jihu, který se nám vytratil po smrti Antonia a Kleopatry VII. a pokračoval skrze jejích potomky, kterých se dojemně ujala Octavia, sestra budoucího Augusta. Tak symbolizovala nejenom odpor, ale i postavení Jihu, a proto obdržela Francie svou vlajku. Ta má svislé pruhy.

Francie

Před nedávnem bylo oznámeno, že se Francie vrací k námořní modré z časů prezidenta Svobodného muže z Galie. Tato zpráva proběhla bez povšimnutí, ale zasvěceným oznámila, že Francie obdrží speciální svobodu v rámci procesů řízení. To vysvětluje, proč pendluje Macron mezi Ukrajinou a dalšími zeměmi. Dává rozkazy českému předsedovi vlády Petru Fialovi, který je v tomto řízení absolutní nicka, bez potřebného původu, která bude muset vstoupit do jednání s RF během svého předsednictví EU.

Vlajka se čte takto: „Boj vedený skrze tuto zemi je duchovní povahy a ovládá ji modrá krev, potomci Chama spojení s Egyptem. Svislé pruhy ji dávají v řízení určitou svobodu a autoritu nad ostatními.“

Tento Svobodný muž z Galie byl velmi nespokojený s tím, co Francie utrpěla v čase napadení Německem 10.5. v roce 1940. Francie byla zrazena, protože kamarádka Británie nechtěla bojovat. Francie kapitulovala a rozdělila se. To opět nebyla náhoda, ač se to bude vysvětlovat jinak. Německo nemohlo mít plnou autoritu nad zemí, která vždy byla považována za vyšší v procesech řízení, než Německo. Tomuto svobodnému muži bylo dovoleno vybudovat armádu, která se pak zapojila do osvobození Francie. Tak si získal úctu Francouzů.

FED nařídil podřízeným zemím, aby své zlaté rezervy přesunuly do USA. Jediná země, která obdržela své zlato zpět byla Francie a to opět zajistil Svobodný pán z Galie. Když to chtěly učinit jiné země, tak na ně falešný dům Sion ukázal dlouhý nos.

Abychom pochopili souvislosti dále, tak ještě pohled na další tři vlajky a co se z nich dozvídáme.

Nizozemsko (také často i Holandsko)

„Tady tuto zemi používáme k boji o duchovní nadvládu nad světem a je podřízena modré krvi potomků Chama spojených s Egyptem. Nemá žádnou autoritu. Slouží jako naše bezpečné zázemí.“

Rusko

„Duchovně potřebujeme tuto zemi ovládnou a podrobit, my s modrou krví, potomci Chama spojení s Egyptem. Proto stále s touto zemí bojujeme. Nesmí dosáhnout vlastní suverenity.“

Možná už někoho napadá, proč Rusko nemá stále vlastní suverenitu a proč se to stane, až bude mít svou původní červenou vlajku…

Žádné náhody, žádné pohádky o bílé, jako o svobodě a čistotě, modré o víře a stálosti. U červené je to skutečně o boji, při které my gojimové proléváme potoky červené krve pro jejich kratochvíle!

Dům Sion úmyslně dosadil na trůn ČR Petra Fialu, tohoto muže, který jediné co umí, tak to je poslouchat své nadřízené z Německa a také je od malíčku svých nohou až po kořínky vlasů Rusofobem. Tato politická šaráda byla připravena pro ponížení Německa, které je pod kancléřským aktem od roku 1945 (vizte stručný závěr 17. kapitoly publikace Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny ze dne 23.12.2019 v podnadpisu pod názvem „Jak USA pokořily tři krále?“ – doporučuji přečíst kapitolu celou) a za Angely Merkel, jakožto ženy akce Golgota, se snažilo Německo více sblížit s Ruskem a ovládnout EU. Bylo to hlavně Německo, které si po roce 1989 zprivatizovalo Československo jako její montovnu otroků. Ale vlajka této spolkové republiky mluví jasně.

Německo

Má příčné pruhy a heslo: „Německo, Německo nade všecko!“ nebylo této zemi dáno opět náhodou. Vlajka se čte: „Temnota vede boj o konečné vítězství skrze tuto zemi.“ Takže, jaká temnota je tu myšlena? Je to Asyrská nátura v podobě disciplíny, kde vojska skutečné Asýrie šla hezky v jedné řadě, když podrobovala ostatní země a chovala se v nich jako fašistická moc.

Někoho by mohlo napadnout, že jsem tím, kdo nenávidí určité země a jiné miluje. Tak to není. V každé zemi jsou lidé dobří a lidé ničemní. Ti dobří nikdy nemohou za ty, které jim dosazují dvě skupiny, které spolu v zákulisí soupeří. Je to falešný dům Sion a Odpadlá Juda. Já ukazuji jen skutečné rozdělení národů podle barev a vlajek, jak jim je jejich duchovní autorita – Satan Ďábel – přidělila podle znalostí, jak skutečné dějiny probíhaly a vložil je i do symboliky vlajek.

Francie i Německo mají hlavní pokrevní základ v Asýrii. Když byli Slované vytlačováni z jejich původních oblastí, které sahaly od Britských ostrovů až po severní část Asie, tak na území Germánie byli Slované roztrženi. V Galii se vzájemnou asimilací s Asyřany se staly kmenem, který si zachoval bojovnost podobnou ruskému naturelu a slovanskou nepoddajnost. Proto má Francie vyšší postavení, než Německo, ač to na první pohled nevidíme. Kde šlechta, ta s modrou krví, získala zvláštní autoritu, než ji převzala Velká Británie? Ta Británie, která byla oholená břitvami, a proto ji pojmenovali Brit, protože Římané neuměli vyslovovat Ř? Byla to právě Francie.

Proč mají Slované jako jediná kultura na světě, svou existenci vytvářenou historiky až od nějakého 6. století takzvaného nového věku? Jako by tu vznikla náhodou. Včera tu nebyla a najednou tu dneska je. Někdo se velmi snaží, aby se neodhalilo, že je to nejstarší kultura, starší než Egypt, který ji znal, stejně jako ji znal Řím. Proč se ji snaží západ systematicky už 1400 let ničit? Protože, až potomci Magoga budou vládnout světu, tak v jejich době Satan skončí. Proto toto mé odhalování souvislostí nemá nic společného s nějakou nenávistí. Slovanské kmeny nebyly nikdy jen samotná cnost. Naopak, takzvaní Vikingové dokázali dělat hezkou paseku a proto se ti oholení Břitové spojili v desátém století se zbytky Římanů, její vojenskou posádkou, aby ty neoholené porazili společně a tak začalo vznikat to, co dnes nazýváme Commonwealth (již zmíněná 17. kapitola publikace Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny).

Slovanské kmeny si prošli několika etapami migračních vln, které je velmi ovlivnily. Jedna z nich nastala okolo roku 700 př.n.l., kdy na toto území utíkaly podmaněné kmeny Izraele. Zatímco se Evropa kolem Středozemního moře a blízký a střední východ mezi sebou mydlili i se severem Afriky, tak vždy určitá část obyvatel prchala na sever Evropy, aby nalezla bezpečí u Slovanských kmenů nazývaných označením např. Védy. Pokud nerozumíme těmto dějinným souvislostem, kterým velmi dobře rozumí ti za oponou, tak nikdy neporozumíme jejich hře. Právě jsem obdržel určitou zprávu o velmi významné události, která nám vše potvrdí. Očekával jsem ji, že dnes proběhne. Včera bylo 16. června a vše se děje po západu slunce, buď ještě do půlnoci, nebo do západu slunce příštího dne. Ale to rozeberu na konci.

Takže když vidíme, že Svobodný muž z Galie činil velmi suverénní politiku, že Macron, poslíček domu Sion tahá za brzdu, aby král Jihu neshořel jak papírový čertík v tomto Ukrajinském dobrodružství, přišel na scénu Pierre z Galie. Jeho jméno je v češtině Petr, což znamená skála, nebo také pevný. Zde platí jeho jméno v tom druhém významu. Proč? Protože za svá jména a příjmení vděčíme nebeskému Otci, יהוה JeHoVaH (jehovovi) Bohu. A to jméno předznamenává určitou úlohu, charakter, s kterým takový člověk přichází na politické výsluní. Už jsem to vysvětloval například na Igorovi Matovičovi, který je OCHRÁNCEM ZMATKU na Slovensku. Takže tento Pierre z Galie má pevné postavení díky svobodě svého děda a ač jej nikdo nezná, může vydávat svá vyjádření. Ještě si jej jednou připomeňme:

„Přišel jsem sem, abych znovu nahlas a jasně prohlásil, že je v zájmu Francie udržovat dobré vztahy s Ruskem, a řekl, že musíme spolupracovat na podpoře sjednocení a bezpečnosti našeho kontinentu a rovnováhy a míru pro svět.“

Toto prohlášení je důležité stejně, jako to, které pronesl Líbající muž s polibky Jidáše, Henry Kissinger, tato globalistická ikona falešného domu Sion. V postavení, které Pierre díky dědovi má, předal kapitulaci Francie Ruské federaci, aby se s ní zacházelo jinak, než s těmi, kdo jsou pod absolutní kontrolou domu Sion. No a proč to celé sepisuji? Mluvčí a hlavní ideolog-analytik operace Golgota Valerij Pjakin ve svém poslední vystoupení poukázal na RIA novosti, ruský deník, že je pod plnou kontrolou domu Sion. Protože mne Seznam a Novinky donutili, abych toto medium sledoval, když sem tam z něj citují jako, že je to tvůrce ruské propagandy, tak jsem tam našel právě toto Pierrovo prohlášení a oni to doplnili tímto obrázkem.

Státní vlajky Ruska a Francie. 
Archivní foto RIA Novosti

To je mi podařená koláž. Tak si ji přečtěme. Musíme začít podkladem, kde je bílý globus vytvořený základní bílou barvou a na ní je barva modrá. Vzkaz zní: (vždy čteme zprava doleva)

„Duchovní svět (bílý globus) bude patřit nám. Modrá krev propojená s Egyptem a Annunaki, která vede tento duchovní boj skrze tuto námi ovládanou zemi (konec vlajky Francie), tak ta se vám nepodřizuje, (začátek vlajky Ruska) protože my duchovní nadvládu, vybojujeme naší modrou krví prolitím vaší gojimské krve.“

Ten kdo foto vybral, předal vzkaz, že žádná kapitulace z jejich strany nebude. A jak V.V.Putin odpověděl na tento vzkaz?

Světový řád podřízený USA skončil, prohlásil Putin

Přečíst si můžeme zde. Co si musíme uvědomit, když něco takového uvidíme? Tak zaprvé, kdy se toto objevuje? Hned po svátku Den Ruska, kdy před 28 lety, v tento den v roce 1990 byla na Prvním sjezdu lidových poslanců Ruské federace schválena Deklarace o státní svrchovanosti RSFSR. V tomto dokumentu byla jedna podstatná výhrada – Ruská federace nevystupuje ze složení SSSR. První prezident Ruska Boris Jelcin navrhl zřídit 12. června státní svátek a nazvat ho „Den Ruska“. Výnos o tom byl podepsán v roce 1994. Tak přešlo Rusko pod novou vlajku, kde jasně zaznělo v jejím symbolu, že pod touto vlajkou Rusko ztratilo nárok na svou suverenitu. Pod touto vlajkou bojovali např. bělogvardějci anebo Vlasovova armáda.

Zadruhé, o jaké soupeření se jedná, co se právě děje kolem? A že to máme chápat tak, jak já vysvětluji, tak to dokládá vložený odkaz na jiný starší článek s touto fotografií.

zdroj RIA novosti

A co udělalo dnes tvrdé jádro domu Sion? To je další zajímavá událost.

SLEDUJEME ŽIVĚ PRIMA CCN

ON-LINE: Další překvapivá návštěva Ukrajiny. Johnson Zelenskému nabídl výcvik vojáků

Video reportáž i s doprovodným textem najdeme zde. A najdeme tam i to dnešní prohlášení Putina.

Takže pokud si takzvaná alternativa myslí, že pusinky Henryho Kissingera zabírají, tak chválí den před večerem. Vše je totiž biblické. Co vlastně způsobila provokace domu Sion skrze Ukrajinu? To shrnul vtipně jeden vtipálek ze Slovenska:

Zdroj FB

A přidal k tomu tento obrázek

Zdroj FB

Opět ten, kdo obrázek namaloval, věděl přesně proč jej takto namaloval i o čem je ruská vlajka. Ale to nechci rozebírat.

V tyto dny Macron oznámil Petrovi Fialovi, že bude muset mluvit s Putinem. A teď se dostanu k tomu, proč je to ponížení Německa. Tím, že si Německo zprivatizovalo Československo, aby mělo plné bříška, protože v ČR a na Slovensku se to vyrobí a v Německu na to dají razítko MADE IN GERMANY, měli jsme jako ČESKOSLOVENSKO STEJNÝ ZVUK V KVALITĚ, proto nás kolonizovalo a udělalo z nás země třetího světa, kde kvalita je stejná, ale smetana se líže v Německu.

O co tu jde v prvé řadě? Fiala a jeho další společníci měli za úkol zrušit Benešovy dekrety a dokončit přeměnu státu na spolkový region Čechy a Morava. No a protože i na té nejvyšší úrovni spolu bojují dvě skupiny, odpadlá Juda a falešný dům Sion vyhovuje jim, když opět velkoněmecky uvažující politici dostanou hezky po čumáku spolu s těmi, kdo ze sebe udělali ty největší patolízaly. Německo totiž bylo za Adolfa Hitlera biblickým králem Severu a jeho moc byla králem Jihu, Spojenými státy a Velkou Británií, zlomena. Malý roh, jak je tento král Jihu v Danielovi označen, pokořil moc tří zemí; Japonska, Itálie a Německa. Takže, když se Německo rozhodlo skrze Angelu Merkel s jejími velkoněmeckými ambicemi po tatínkovi Adolfovi dělat nezávislou politiku na USA a její sestře Velké Británii, tak toto se neodpouští. Jinak již zmíněná 17. kapitola knihy Daniel. Proto musí vše do správného stavu. Proto musí být Německo viditelně pokořeno. Nejenom to, že zrušení Benešových dekretů neproběhne, ale jejich loutkový premiér bude muset odprosit za svou rusofobii samotného Putina o milost.

A že se o to odpadlá Juda postará, protože přinesl do Vatikánu dárky, tak to si buďme jisti. Německo si myslelo, že si přes pana Fialu s Ruskem zahraje hru na vzájemné sblížení a tak pošlape jen ČR, tak takto to nebude. Pro Fialu mám jedinou radu. Okamžitě podejte všichni i s parlamentem demisi, protože to, co vidím skrze generální prokuraturu, která má zkratku GP, což je opět symbol (GP = Globální prediktor = Satan Ďábel) a předejte vládu nad Prahou odpadlé Judě anebo nejlépe těm, kdo jsou obeznámeni s operací Golgota. Má se umírat pro cizí zájmy?!

Chápu, že pro 99% obyvatel to je jako v Noemových dnech, kdy jí, pijí, vdávají se a žení se, a nepovšimli si, že je vše biblické, dokud nepřijde den, měsíc a rok, ale jak mám ještě více otevřít oči, ukázat směr, než takto velmi otevřeně vysvětlovat, co se skutečně děje?!

Hledejme skutečně nebeského Otce, יהוה JeHoVaH (jehovu) Boha, ve jménu Jehošuy Krista. Vždyť je psáno:

„A každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ (Skutky 2:21)

Jak chceme vzývat toho, ke komu nemáme vztah? Jak zase pomůžeme druhým, když jim ty věci neoznámíme? Je čas velké tísně, kdo má oči musí to vidět, kde vedou pod Satanovou kuratelou tento svět. Že to tak bude vypadat před příchodem Božího království je v Písmu jasně popsáno. Všechny ty projevy i s konkrétními biblickými texty na těchto stránkách jsou. Stačí se při čtení dotazovat, zda je směr a obraz správně pochopen a to samotného Stvořitele ve jménu Jeho Syna, aby to byl On sám, kdo nás vyučuje. Když budu tvrdit, že tomu musí někdo věřit a budu se mýlit, pak jsem stejný, jako ten kdo vyučuje bez porozumění.

Kéž je nám dána Otče JeHoVaH tvá moudrost, tvůj duch, abychom byli tebou vyučeni a mohli být přivedeni k Panu Jehošuovi. Amen a amen

Pokoj nám všem v tomto ničemném čase.

Pánův Otrok a Váš bratr Igi.