Jak Rakousko vyhlásilo v roce 1933 válku městečku Wörgl. Zapomenuté dějiny Rakouské republiky.

Spread the love

Dnes jsem sledoval TV Slovan, kde byl tento příběh zmiňován. Je to vlastně o tom, jak se z potvrzení o provedené práci stala zbraň, kterou musela potlačit Rakouská armáda na žádost samotného falešného Domu Sion, její dceřiné banky ve městě Wien.

Byl rok 1932 a v Tyrolsku, v tehdy asi 4000 městečku Wörgl zasedala městská rada a řešila následky hospodářské krize, kterou falešný dům Sion vytvořil skrze FED v roce 1928, aby vyšel jeho plán na dosazení Adolfa Hitlera k moci v Německu a připravila se půda pro spuštění druhé části Velké války.

Jak bylo odhaleno v knize Můj strýček Hitler, byl tento potomek Solomona Rothschilda z Vídně na návštěvě Velké Británie u svého bratra a neví se to přesně, někdy mezi roky 1909-1913, kde strávil minimálně 10 měsíců a byl školen britskou tajnou službou MI6 pro budoucí děje, až se dostane k moci. Jak uvedl bývalý satanista, jenž nakonec začal hledat nebeského Otce a Jehošuu Krista, který se se Satanem setkal fyzicky tváří v tvář a který mu řekl, že vydal ve svém čase pokyn svým ctitelům za oponou, že jejich kroky musí korespondovat s proroctvími z bible, tak nám tento Satanův výrok vysvětluje například to školení MI6 pro Adolfa Hitlera. Jinak rok, ve kterém to svým lidským následovníkům nařídil, byl rok 1776. Proč právě tehdy jsem už několikrát vysvětloval.

Proč uvádím tuto poznámku? Všiml jsem si, že takzvaná alternativa velmi rychle zareagovala na můj včerejší článek, aby opět zavedla čtenáře jiným směrem, než k pochopení, že je to vše BIBLICKÉ. Odpadlá Juda má velký zájem na tom, aby se první a druhá část velké války braly jako dvě na sobě nezávislé události, aby se zakrylo, že je to BIBLICKÉ. Podobný zájem má samozřejmě i samotný Satan a také jeho král Jihu, ovládaný falešným domem Sion, který pokrevně pochází z Chama, Noemova syna. Více vysvětlím buďto na samém konci článku, nebo v některém z dalších článků.

Tyrolská oblast byla velmi postižena vytvořenou krizí a samotná nezaměstnanost bránila přežití v tomto regionu. Jak jsem vysvětloval už několikrát, řízený chaos má vždy nastolit plánovanou změnu. Skutečné cíle jsou nahrazovány odhalovanými falešnými cíli, aby spotřebitelé systému neměli jasno, aby přijali připraveného osvoboditele z tohoto chaosu. Pro Rakousko a Německo byl tím osvoboditelem právě Adolf Hitler. Takže starosta tohoto městečka si vzpomněl na knihu jednoho argentinského ekonoma, který v ní vysvětloval, co jsou to peníze a jak mají správně fungovat.

Kdo trochu Tyrolsko zná, tak ví, jak náročné musely být životní podmínky v této oblasti, kdy neexistovala ekonomická turistika. No a starosta navrhl, aby se uplatnila ekonomická teorie v praxi. Protože chápal, kdo má monopol na tištěná potvrzení o skutečných penězích, nazval nové peněžní poukázky potvrzením o provedené práci. Vytvořil kupóny, kde si člověk musel nalepit na poště za pár šilinků kolek. Tento kolek byl na kupón nalepen tím, pro koho byla práce vykonána. A tento kupón sloužil pro potřeby obchodu, neboli směny. Stal se tak na Rothschildech nezávislou měnou, která si stále udržovala svou hodnotu. Takto začala radnice financovat svou obnovu.

Místní sedláci mohli za tyto kupóny získat to co sami potřebovali. Pracující ve veřejném zájmu si je mohli vyměnit za potřebné jídlo. Vzhledem k inflaci šilinku během jednoho roku, dosáhl tento kupón 90% zhodnocení. Nezaměstnanost dosáhla běžné míry, protože se vždy najde určité procento, které z různých důvodů pracovat nemůže, ale všichni ostatní měli práci a měli zajištěn vlastní rozvoj.

Tento Wörgelský ekonomický zázrak neunikl pozornosti agentům Rothschildovské centrální banky a donutil rakouské úřady, aby tento ekonomický zázrak ukončili vojenským zásahem. Možná někoho napadne, proč se kolotočům říká vergle? Je to právě odvozeno od tohoto městečka, kde kupóny neleželi v nějakém tom Sionistickém bankovním domě, ale točili se. Jediné zhodnocení bylo to, když změnily majitele. Tak má fungovat směnečný poukaz. Když vydáte jen omezený počet těchto potvrzení o provedené práci, nehrozí žádná inflace, Zboží v mikroregionu si drží stále svou skutečnou hodnotu a nelikviduje tento směnečný produkt žádný úrok. Stále matematicky platí 1 + 1 = 2.

Nikdo neplatí soukromé tiskárně více papírků, než sama vytiskne a nazývá to úrokem. Aby měl kupón svou hodnotu, musela být vytvořená hodnota na základě práce. O samotný ekonomický zázrak se totiž začaly zajímat některé země, jako například Švédsko, takže nezbylo domu Sion, než povolat armádu a vojensky zasáhnout. Čeká nás, nebo už prožíváme takovou uměle vytvořenou krizi? Tak zde je návod, jak jí přežít. Má to jedinou podmínku, musí vzniknout mikroregion, kde budou všichni tato pravidla respektovat a vše bude podloženo nějakým pracovním výkonem, tedy skutečnou hodnotou. Stačí se propojit jen s určitou skupinou lidí. Nesmí to být hned domu Sion prozrazeno. Pokud by toto utvořilo mnoho skupin, pak by dům Sion nedokázal zasáhnout.

V jakém prostředí má tato myšlenka skutečnou naději na přežití? Tam, kde se ctí zásady a kde miluje jeden druhého na základě dvou zákonů: „Budeš milovat celým svým srdcem, myslí a životní silou svého Stvořitele, יהוה JeHoVaH (jehovu) Boha (toho s největší autoritou) a budeš milovat svého bližního (tedy i svého bratra a svou sestru) jako sám sebe.“ . Ukazuji směr, víc nemohu.

Kdy se něco takového stane? Až mnozí opustí svá dogmata, že jejich víra a poznání jsou tím nejdůležitějším co v životě mají, až pochopí co je to skutečná Agape, kterou si vzájemně projevovali v prvním století skuteční Kristovi následovníci. Ne ti podle dresů, já patřím Pavlovi, já Kéfovi a já Apollovi. Co vy na to, kdo říkáte: „Já jsem katolík, já Adventista sedmého dne, já Svědek Jehovův, já Babtista, já zase Apoštol z apoštolské církve!!! A mé porozumění a má víra je jediná cesta, protože mám ten jediný správný dres.“ ?

Nemluvil apoštol Pavel o tělesnosti? Pokud ano, je potřeba to změnit, nebo ne? Tak na to se dotazujte samotného nebeského Otce, ve jménu Jehošuy Krista.

Pokoj Vám všem milovaní.

Pánův otrok Igi.

Zvažte sdílení, pokud Vás k tomu povede Otcův duch.

Zapněte si titulky, film stojí za to.