Premiér české republiky předal papeži Františkovi dárky. Tuší pan premiér, jaký vzkaz od krále Jihu Františkovi předal? Vzhledem k jeho postavení určitě ne.

Spread the love

To, že nedokáže správně tento vzkaz takzvaná alternativa vyložit mne nepřekvapuje, ale to co obdržel František je podobné vzkazu, který pošle mafie své oběti, když jí předá obálku, kde se nachází buďto prázdná patrona, nebo samostatná kulka.

Zaprvé musím vyvrátit dezinformaci, že modrobílá stužka odkazuje na Ukrajinu a že vlajka Vatikánu je modrobílou vlajkou.

Toto je vlajka Vatikánu pane VK

Tvorba vlajky má přesně dané pravidla a každá barva má svůj jednoznačný výklad pro ty, kdo jim rozumí. Toto platí i pro vzkazy, které jsou používány při nejvyšších státních návštěvách. Předávají se skrze ně vzkazy těm, kdo jsou za oponou moci a předává je vždy podřízená loutka druhé podřízené loutce. Zde je to Fiala a Papež.

Tvrdit, že vlajka Vatikánu je modrožlutá, tak proto dostal šálu papež od Fialy i s ukrajinskou stužkou, je nesmysl. Co tedy vidím v tomto dárku? To, že právě probíhá boj na Ukrajině, nemá se vzkazem nic společného. Předání právě v tomto čase, je kouzlem nechtěného a slouží k tomu, že se Fiala nebude dotazovat, cože to udělal. Vzkaz zní, že už se žádné rukavičky používat nebudou.

Vy nevíte pane VK, že je Praha hlavním okultním centrem? Že ten kdo ovládá Prahu, že ovládá celý svět? Podle Vašich článků to víte. Tak jak je možné, že nejste schopen interpretovat správně vzkaz, který Fiala předal? Tak mi dovolte pane VK, abych uvedl Váš špatný výklad na pravou míru.

K čemu slouží šála v normálním životě? Dává se na krk. Takže co udělal podpindosník Fiala, který vůbec netuší vo co go? Šála se na krku uvazuje pro lepší udržení teploty do smyčky. Takže ta šála je symbolem oprátky. Trikolora nemá v této jasné symbolice nic společného s národními barvami, ale je to vzkaz na nejvyšší duchovní úrovni, co papeže a celý Vatikán čeká od těch, kdo mu ten vzkaz poslali.

Zdroj Aeronet news

Je to jeden z nejbrutálnější vzkazů, které jsem kdy viděl. Vzkaz se čte vždy zprava doleva, kde podklad, stejně jako u vlajek, je tím, o čem je tu řeč. Trikolora a barvy na ní se vždy čtou odshora dolů. Uvázaní trikolory do smyčky potvrzuje, že se jedná o smyčku pro toho, kdo vzkaz dostává. František umí vzkazy číst, takže z dárků neměl žádnou radost.

Odkaz na holubici s olivovou ratolestí je odkazem na Noeho a jeho děti. Takže mu vzkaz předávají samotní potomci jednoho z Noemových synů, kteří se spojili pokrevně se syny Anunnaki. To vysvětlím později, proč právě toto symbolizuje holubice s olivovou ratolestí. Když se podíváme pořádně, je tam modrý glóbus, nad kterým se vznáší holubice.

Takže, co nám oznamuje trikolora? Jsou v ní dvě informace, krom té oprátky. Opět musíme číst, jak se číst taková koláž má. Od shora dolů. Duchovní (bílá barva) boj (červená barva) vedou synové Annaka, jejich potomci (modrá barva), kteří vás zničí, to je ten uzel na trikoloře, protože potomci této modré krve v tomto boji o duchovní nadvládu mají, a přecházíme na modrožlutou stužku, nad Vámi moc.

Žlutá je symbolem nadvlády, moci, vítězství. Je opět ve tvaru oprátky a modrá je nad žlutou, takže Vás Františku držíme pod krkem. Že je to takto myšleno, pokud se František nedá na jejich stranu, symbolizuje tato fotografie, kde jsou všichni oblečeni v pohřebním oblečení.

Všimněte si prosím výrazu Františka. Fiala předal Františkovi také Bibli. Potřebuje František Bibli? Ne, nepotřebuje. Vatikán má všechny výtisky ve svých archivech. Ta mu byla dána proto, aby falešný dům Sion, Chazaři, jenž ovládají království Jihu, vzkázali, že odpadlé Judě nedovolí naplnit proroctví Písma o jejich ovládnutí světa. Co se přihodilo tak zásadního, že musel papež a odpadlá Juda obdržet tento vzkaz?

Vysvětloval jsem to už dříve. Polsko, které je nyní, co se týká vlády, pod plnou kontrolou Chazarů a krále Jihu, tak tuto zemi před časem František navštívil a věřící přesvědčoval, aby se dali na stranu Ruska a Putina. On sám v roce 2015 předal Putinovi andělskou medaili, jako symbol ochránce míru a světa, a požádal jej tímto darem o ochranu. Jak jsem už vysvětloval, Vatikán je plně pod kontrolou odpadlé Judy, která jej vytvořila. Právě vlajka Vatikánu odhaluje mnohé.

František předává Putinovi andělskou medaili a tak jej symbolicky pomazává za krále Severu a svého ochránce

Každá vlajka, ač tu barvu na vlajce nevidíme, je tvořena základní bílou barvou. Proč? Protože se v každé zemi vede zápas o duchovní nadvládu. Na tuto bílou se pak kladou další barvy. Svislý pruh je víc, než vodorovný. Pokud má země svislé pruhy, má její politický vliv a vnitřní procesy vyšší úroveň a určitý díl samostatnosti, nebo-li suverenity. V těchto zemích jsou do řídících procesů dosazeni vždy vysoce zasvěcení lidé. Takovou zemí je například Francie. Pokud v této zemi dojde k revoluci, dojde k revoluci v dalších zemích. Můžeme to vidět v dějinách v letech 1789-1799, kde Chazaři spustili celosvětovou revoluci, kdy první etapa proběhla v roce 1848 a pak byl představen komunistický manifest Marxe a Engelse, dvou kovaných kapitalistů. Tato revoluce měla skončit tím, co prosazovali trockisté v Rusku, když prosadili zákonem v letech 1918-1924 zrušení rodiny a byli to Marxisté. Tuto revoluci chazariát opět spustil takzvanou Istanbulskou smlouvou, kde se signatáři dohodli k mnoha zvrácenostem pod rouškou humanity, aby bylo dosaženo zrušení rodiny, jako základního stavebního kamene každé společnosti.

Něco málo se dozvíte v tomto videu na FB, kde TV Slovan měla pozvaného jako hosta Štefana Harabina. Informace se nachází v druhé polovině tohoto videa. Video najdete zde. Stalin jim tento zákon zrušil a začal naopak rodinu podporovat. Proč? Protože rodina je základ státu.

Takže Vatikánská vlajka je tvořena základní bílou a na ni je položen tento symbol. Zase musíme vzkaz číst zprava doleva.

znak Vatikánu

Úplně na samotném vrcholu dominuje korunám zlatá bula, která je symbolem autority, kterou má ten, kdo je za touto vlajkou. Je to symbol nejvyšší duchovní autority, která může přikazovat korunám (královstvím) svou vůli. Vydat krále do klatby, nebo jej jmenovat za krále Severu jako nástupníka Římské říše. Tři koruny jsou symbolem potvrzené autority, protože dvěma nebo třemi svědky se vydává svědectví.

Prostřední koruna má zprava i zleva vlajku, kterou vytváří stuha, její konce . Ty symbolizují duchovní autoritu nad všemi zeměmi. Z této fotografie (při tvorbě článku jsem neměl tuto detailní fotku) nelze přesně určit jaký zlatý symbol (kříž, neboli falus) je na vlajkách koruny zobrazen, ale směrem dolů, tedy k zemi směřují černožluté střapce, které by na vlajce vytvořily svislý pruh, který oznamuje, že je samotný Vatikán a odpadlá Juda, která jej ovládá napojena na temnou stranu duchovní říše. Je pod její mocí.

Zlaté kříže na stuze jsou odkazem na tvořivou sílu, neboli falus Velkého Babylonu, který odkazuje na démony a Satana, jeho moc. Šest křížů je odkazem na autoritu nad nedokonalým člověkem.

Zlatý klíč je opět symbolem moci a vítězství, jenž toto vítězství odemyká. Která země má Vatikánské schválení, může obdržet příslušnou autoritu skrze tento klíč. Šedobílý (stříbrný, proto je druhým v pořadí) klíč se zlatým koncem je symbolem nejvyššího duchovního zasvěcení, kterým se toto vítězství zajišťuje. Jezuité jsou tou nejvyšší zasvěcenou složkou a mají tento duchovní klíč ve svých rukou, kterým otvírají zasvěcencům nižších vrstev porozumění, aby svislý pruh vlevo jim zajistil jejich konečné vítězství nad světem. Červená stuha vše svazuje do boje za vítězství. Kým je František? Je to jezuita.

V roce 1776 se odpadlé Judě, díky vzniknuvším tajným spolkům, do té doby jimi řízený král Jihu vymkl z pod kontroly. Proč? Protože si vybudoval své banky, spustil francouzskou revoluci a zajistil Napoleonovu porážkou u Waterloo. Spustil průmyslovou revoluci. Vytvořil marxismus a své tajné spolky, tedy vlastní strukturu moci, kterou chazariát označil pro svět jako dům Sion. Dnes to někteří analytikové nazývají Deep State, ale není to úplně správné porozumění, protože tento Deep State, jeho strukturu, vytváří přímo král Jihu symbolizovaný zeměmi USA a VB, a falešný dům Sion je nad ním.

Proč tento brutální vzkaz předal nic netušící Fiala? Zaprvé, je plně podřízen Hlubokému státu (Deep state). Zadruhé, je protektorem nad Prahou, kde je hlavní duchovní okultní centrum světa a kdo jej ovládá, ten ovládá celý svět. Proto nemohla SSSR, a hlavně KGB řízená Andropovem, v roce 1968 dovolit předání Prahy králi Jihu. A třetím důvodem je, že Fiala bude od července předsedat EU do konce roku 2022. František dostal ultimátum právě k 1.7.2022, aby se on všichni jezuité do tohoto data podřídili.

Vraťme se k Polsku. Jeho vlajka je tato.

Bílá je nahoře, takže duchovní boj, a červená dole. Mezi falešným domem Sion a odpadlou Judou probíhá boj skrze tuto zemi. Polsko bylo mnohokrát použito k tomu, aby škádlilo Rusko. Mnohokráte bylo díky své úloze pacifikováno až k vymazání z mapy, aby se opět postavilo na nožičky a začalo existovat. Víme, jak silný vliv má v tomto prostoru právě Vatikán, ale můžeme posledních 100 let vidět silnou americkou stopu. Kdo stvořil Hitlera? Byl to falešný dům Sion, skrze jím ovládané průmyslníky a byla to odpadlá Juda skrze budoucího papeže Pia.

Konkordát podepsaný 20.7.1933 mezi Hitlerem a  kardinálem Pacellim budoucím Piem XII. Konkordát je stále platný

Samotný prorok Daniel o této dohodě odpadlé Judy mluví takto:

„A jistě proti němu (tehdejšímu králi Severu Prusku) přijedou lodi Kitim (lodě z nejzápadnějších končin, z USA) a bude se muset (Prusko) stát skleslým (Versaillská mírová dohoda, kdy nástupcem Pruska se stává Německo). A opravdu se vrátí a bude vrhat otevřená odsouzení proti svaté smlouvě (Dohodě o království uzavřené mezi Kristem a jeho skutečnými následovníky. V té době známými jako Vážní badatelé Bible) a bude jednat účinně; a bude se muset vrátit (opět bojovat proti králi Jihu USA a VB s cílem zničit SSSR) a bude brát v úvahu ty, kteří opouštějí svatou smlouvu (Odpadlou Judu, která má nadvládu nad Vatikánem).“ (Daniel 11:30)

Opustili farizeové a saduceové smlouvu o království kněží, která byla uzavřena v roce 1493 př.n.l. mezi kmeny Izraele a samotným Stvořitelem יהוה JeHoVaH (jehovou) Bohem u skutečné hory Sinaj, když nepřijali skutečného Mesiáše, Jehošuu? Ano. Ovládla odpadlá Juda Vatikán a ty, kdo se hlásí ke Kristově svaté smlouvě o království? Ovládla.

Skutečná hora Sinaj, která je v Arábii, dnes na území Saudské Arábie

„Tato Hagar tedy znamená Sinaj, horu v Arábii, a odpovídá dnešnímu Jeruzalému, neboť ten je se svými dětmi v otroctví“ (Galaťanům 4:25)

Zčernalý povrch je tam dodnes a když je setřen, tak má hornina stejnou barvu, jako celé okolí.

Kdo se stal největším podporovatelem Adolfa Hitlera? Polsko, které bylo domem Sion a odpadlou Judou nacifikováno, aby mohlo posloužit jako kanon futer pro budoucí tažení proti Stalinovi. Proč si to odpadlá Juda přála? Protože Stalin oslabil její vliv tím, že její Pravoslaví potlačoval. Takže katolická církev podporovala nacionalismus a fašismus v Polsku co to šlo, aby opět z Polska udělali otloukánka. Dům Sion tam měl vždy dostatek Chazarů, protože ti tam utekli po rozprášení Chazarské říše a bylo tam velké množství odpadlé Judy, jejich potomků, které mohli zplynovat. Skutečným Polákům, tak jako dnes, stačilo říci, že bude zase velké jako za Jagellonců a že si to s Rusem mohou vyřídit, a ti jim na to opětovně skočili a šli za snem velkého Polska jako osel za mrkví.

Protože dnes je to jiné, tak odpadlá Juda skrze Františka začala Poláky krotit, aby se dali na Putinovu stranu, protože teď už jde o to, kdo z koho. Protože jak dům Sion, tak odpadlá Juda, ví, že je Čas konce.

Kdo je opět v Polsku u moci a chce si urvat kus území pro velké Polsko? Jsou to vnukové nacistů, těch nacistů, kteří smilnili s Hitlerem. Jsou to Poláci? Ne, jsou to míšenci s Chazary. Pokud polský národ odmítne jít bojovat na Ukrajinu za zájmy Chazarů, tedy krále Jihu, pak Chazaři prohráli a ještě ani ta skutečná válka nepřišla. Proto poslali Františkovi šálu se stužkami a udělali si pohřební foto.

Proč je tedy na šále holubice s olivovou ratolestí v zobáku? Toto nacházíme v Písmu, když Noe zjišťoval, zda je už vhodné z archy vystoupit. Právě holubice mu přinesla tuto ratolest. Proto je ve vzkazu šály odkaz na Noema. Na jeho potomka Chama a na Chamovy potomky odkazuje modrý globus, protože modrá barva je barvou symbolické krve Chamových potomků, kteří se spojili s padlými anděli in vitro a zplodili tu jejich potomstvo, které Izraelité nazývali Refaim, nebo Annakim.

Pro nás, kdo plně důvěřujeme nebeskému Otci יהוה JeHoVaH Bohu a také Jeho Synovi Jehošuovi, tak my víme, jak tento střet dopadne. Ani falešný dům Sion a ani odpadlá Juda nezvítězí. Protože vidíme tyto vzkazy, můžeme pozvednout hlavu a těšit se na druhý příchod našeho Pána a Krále Jehošuu Krista. Sláva a chvála patří jim, ne smrtelným lidem, natož padlým andělům a Satanovi. Vždy se dotazujme Otce ve jménu Jehošuy Krista, zda je to správné porozumění. Kéž ti, co je zajímá symbolika pochopí a otevřou se jim oči, v jakém čase to skutečně žijeme a začnou hledat našeho Stvořitele a Jeho Syna.

Kéž máme Pánův pokoj milovaní v tomto čase tísně a soužení.

Váš bratr Igi

One thought on “Premiér české republiky předal papeži Františkovi dárky. Tuší pan premiér, jaký vzkaz od krále Jihu Františkovi předal? Vzhledem k jeho postavení určitě ne.

Comments are closed.