Důležité porozumění, které mi mohlo být dáno teprve po 6.6.2022

Spread the love

V noci ze 6 na 7 června 2022 jsem obdržel celonoční vidění, které doplňovalo ta předchozí a hlavně to o časech a obdobích pro ČAS KONCE.

Nemohu nyní vidění zveřejnit ve všech detailech, abych nenarušil jeho naplnění, to co máme pochopit je doplněno do 22. kapitoly knihy Daniel – Tajemství ukončena, pečeti rozlomeny. Vše je zveřejněno zde.

Ať je posvěceno Otcovo jméno a sláva Jeho Syna a kéž Nám toto porozumění přinese kýžený pokoj v tomto ČASE KONCE. Chvalme Jah.

Váš bratr a Pánův Otrok Igi.

3 thoughts on “Důležité porozumění, které mi mohlo být dáno teprve po 6.6.2022

  1. Milý bratře ve víře,
    odkaz ukazuje někam jinam. Škoda. Prosím o opravu. Už dlouhý čas poukazuji na rozdíl mezi trockismem a Stalinovským socialismem. Diskutabilní je však pochopení pozice Putina. Údajně po svém rozvodu složil mnišské sliby a založil svou lavru. Často se odkazuje na Stvořitele jako na nejvyššího šéfa. Samozřejmě, kdyby propadl carské samolibosti, nestal by se pomocníkem Ježíše, ale pyšným antikristem, jak se bojíte. Po letech sledování Pjakina si však myslím, že učení KOB je technologií odhalování manipulace lidmi, tedy pomocnou technologií skutečné víry Ježíši a nestaví se na jeho místo. Takže máme naději, že je Putin na správném místě a úmyslu. Kéž tak vydrží, má hrozně těžkou pozici.

    1. Už je to v pořádku. Nevím proč mi to skočilo na to KTV.

Comments are closed.