Na Slovensku vypukl skandál mezi Hegerem a Sulíkem. Proč se to stalo?

Spread the love

Protože o těchto věcech vím už od pondělí večer z jiného zdroje než z Aeronetu, který napsal bombastický článek, ale vlastně v něm nic nevysvětlil a žabomyší válkou těch dvou marionet jsem se zabývat nechtěl, protože je to tragikomédie pro občany Slovenské republiky. Musím za AE toto dát trochu do pořádku, aby v SR chápali souvislosti.

Pokud se díváme na události jen očima sankcí, které tady EU zavádí na příkaz USA a VB, tak se může zdát, že to co udělal Heger na pondělním sammitu EU je něco, co je nelogické a je to proti zájmům občanů SR. Sulík tímto divadlem totiž odvedl pozornost od kauzy, která je daleko závažnější. O co jde? Vláda SR si nakoupila přes veřejnou zakázku u určité společnosti za 40 miliónů Eur letenky pro sebe a své blízké. Jsou bukovány na podzim letošního roku. Jsou to takzvaně prázdné letenky kamkoli. To znamená, že zadavatel nechtěl, aby bylo jasné, kam chtějí uletět.

Jedna a jedna jsou dvě, takže když všichni ví, kam to EU žene, ví taky, že to nejhorší přijde na podzim tohoto roku a to nejenom na Slovensku. O Slovnaft tu nejde, ten odepsali už dávno při prvních sankcích na takzvanou ruskou ropu. Protože ví, že po nich nezůstane kámen na kameni až budou utíkat, potřebovali tento pseudoskandál. Držet totiž uprostřed Evropy rafinerii, když k ní nevedou trubky je nesmysl tak jako tak. Dovážet surovou ropu v říčních tankerech, nebo v cisternách vlakem je opět v dnešní době ekonomicky hloupé. Takže celé to divadlo zakrývá, co občané uviděli a neměli vidět.

Máme pro toto divadlo další indicie? Jak jsem ukazoval na obrázku časopisu The Economist, je tu plán na odstranění dnešních fiat peněz, založených na petrodolaru. Je tu Švábův plán na úplný reset a plán na snížení populace. Opět jsem o tom psal. Stačí si prohlédnout obrázky.

Klaus Schwab z čeledi švábovitých
Takzvané poradní kameny s výzvou na redukci obyvatel na 500 miliónů
The Economist výhled od května do září 2022

Takže tu máme plán vytesaný do kamene v roce 1979 nebo 80, nechce se mi to hledat. Máme tu knihu, kterou Klaus stihl napsat a vydat během jednoho dne, kterou si všichni politici a obchodníci z Davovské party zamilovali a máme tu predikci od května do září 2022. Dále opět jeden zajímavý obrázek z 11.1.1999, který zase vysvětluje, co bude znamenat genetická manipulace skrze vakcíny. Když si dám datum vydání vzhůru nohama, tak dostanu 4x nedokončené písmeno V, což je z anglického Victory a 3x 6, což je čirou náhodou 6.6.6..

Jak nás genetické inženýrství změní v příštím století?

Stále si někdo myslí, že se tu nenaplňuje nějaký skrytý plán? Když ochránce zmatku Igor Matovič začne najednou mluvit, že on ohledně té hnusoby nic, on jen muzikant. Video na FB je zde. Pak si musíme ty jednotlivé dílky spojit. Tvrdit, jako to dělá nyní v článku pan VK, že tu si dělá Sulík alibi, aby nebyl trestně stíhaný. To jako vážně? Copak je odstranění Slovnaftu jediná kauza na které se podílel? On v té vládě neseděl, když Matovič vyhlásil SNP 2? To nebyl trestný čin podvést obyvatelstvo a nahnat jej do řady na genetické testování a sběr dat pro dodnes nevíme pro koho, no víme, ale oficiálně ne?

Tuším, že to byl Michelko, kdo jediný otevřeně řekl, že toto není o Sulíkovém alibi. Celá kauza a věřte tomu, nebo ne, nechám na čtenářích, slouží ke dvěma věcem. Zaprvé odvést pozornost od letenek a zadruhé ještě více naštvat obyvatele SR. Kdo má o to takový enormní zájem? Obě skupiny, které tu zmiňuji. Chazarská mafie, neboli dům Sion a odpadlá Juda, neboli dnes hnutí Chabad Lubavitch. Proč? Protože pořádek z chaosu. To, že má každá z těchto skupin jiný cíl neznamená, že ten chaos nechtějí obě skupiny. Ta která chce vyhrát, tak ta potřebuje mít na své straně armádu. Mají je? Mají. Jedna NATO a druhá Čínu a částečně Rusko. A kdo má ten vzniklý chaos uspořádat, až opět Francie spustí celosvětovou revoluci občanskou válkou, která se přelije do dalších zemí? No jedině armáda, protože ví obě skupiny, že lidem se ten hlad, který připravili líbit nebude.

Opět jsem to vysvětloval, že pokud potřebujeme odstranit nějakou stavbu, aby na jejím místě vznikla nová stavba, musíme tu starou rozložit na prvočástice a teprve pak začít stavět od znova. Stihnou marionety uletět? Ti co je drží pod krkem jim to nedovolí, to byl jen takový slib pro uklidnění. Co může nařídit armáda když se ujme moci? Vyhlásit bezletovou zónu a nic neodstartuje, nebo mohou různé země zakázat přelety letadel nad svým územím, protože například letoví dispečeři půjdou do stávky a budou bojovat o potraviny například. Nebo to prostě udělají jako s Lavrovem. Když toto zajistili pro Lavrova, tak pro loutky nejenom z východní Evropy, to zajistí také.

A jak nasměrujete dav, aby byl ten chaos řízený. Musíte mu předhodit viníka. V Německu to byli ve 30 letech a nejen tam Židé. Nyní to budou ne Rusi, ale ti, kdo mají vyšší privilegia a větší starostlivost, než původní obyvatelstvo a hlavně ti, kdo řídili země. Položme si otázku. Proč jim byly legálně rozdány zbraně v jejich vlasti než nastala nová migrační vlna? A co se začalo poté dít, když ty zbraně dostali? Cenzura o tom nemluvila, ale kdo si hledal informace jinde než mainstreamu, tak se to dozvěděl. Straším? Ne, jen si dávám jedna a jedna dohromady. A proč potřebují krvavý chaos? Protože musí přijít zachránce s vizí, která pořádek nastolí.

Děje se to stále přes kopírák. Někde víc krvavě, někde míň. Někde jde změna udělat třeba i „sametově“, jen musí být lidé naštvaní, musí být ohroženy životy jejich dětí, musí mít viníka všeho zla a ty, kdo jim budou slibovat lepší zítřky. Je už pro takovou změnu vše připraveno? Na to si musí odpovědět každý sám. Jen ukazuji směr kam se dívat.

Ač mnozí stále nechápou, že je to biblické, protože toto Písmo popisuje co má nastat, když cituje například Krista, tak také vysvětluje, jak obstát a přežít tuto kritickou dobu. Odpověď je například v těchto textech. Joel 2:32, Skutky apoštolů 2:21, nebo Římanům 10:13. Ale aby to fungovalo, tak musí člověk věřit každému Kristovu výroku. A kterému se nevěří? Když říká, že jedině nebeský Otec může někoho ke Kristu přivést. To je v Janovi 6:44. A kdy nebeský Otec přivede člověka ke Kristu? Když dovolí, aby nebeský Otec sám vyučil, jak to čteme v Jeremiáši 31:34. A koho bude nebeský Otec sám vyučovat? Toho, kdo má v úctě jeho jméno. To najdeme v Malachiáši 3:16. No a jaké jméno máme mít v úctě? To najdeme například v Exodu 3:15, nebo 20:1,2.

A jaké jméno je v původních hebrejských textech? Je to tento tetragramaton יהוה, JHVH, s punktací je to יְהוָ֖ה, JeHoVaH, v hebrejské výslovnosti jehova. Žádná náhražka hospodin, či Lord, neboli Pán. Ne. Ale JEHOVAH. A aby naše upřímné modlitby nebeský Otec vyslyšel, tak je potřeba to Jeho jméno v modlitbě vyslovit a předložit ve jménu Jehošuy Krista. Proč jeho prostřednictvím? Protože byl tímto prostředníkem ustanoven samotným nebeským Otcem. Jinak nebudeme vyslyšeni. Proč? Protože tím vyslovením Otcova jména dáváme najevo, kam modlitbu směřujeme, protože je tu ještě jiný otec a ten je otcem lži. Ten také rád plní různá přání, ale jen pro jeho potřeby. Jinak Jole 2:32, Skutky 2:21 a Římanům 10:13 to také vysvětlují.

Máme se bát? Ne. Jehošua říká, že až to uvidíme, máme zvednout své hlavy, protože se naše vysvobození přiblížilo. Pokud věříme jeho slovům, skutečně všem. NEMINEME CÍL. A toto je doslovný překlad hebrejského slova hřích חַטָּאָה hhattat, které znamená MINOUT SE CÍLE. Takže co budeme činit, když budeme usilovat o výše uvedený postup? Nebudeme hřešit. Není to krásné? Já myslím, že ano, ale jak to vidíte Vy, to nechám jen a jen na Vás.

Pokoj všem, kdo milují Právo a Spravedlnost založenou na poznání nebeského Otce a Jeho Syna, Pána Jehošuy Pomazaného za Krále (Krista).

Váš bratr Igi