Další velké ponížení krále Severu od krále Jihu. Sergej Lavrov měl rozhovor pro bosenské rádio, kde odhalil Pravdu o porušení Daytonských dohod ze strany ustanoveného protektora po válce v Jugoslávii. Jih na to okamžitě zareagoval.

Spread the love

Když jsem si včera pročítal vyjádření Sergeje Lavrova, tak mne zaujalo jeho vyjádření právě o tom, že už 20 let podle dohod neexistuje suverenita, kterou měly Daytonské dohody zajistit Bosně a Hercegovině, Republice Srbské a Černé Hoře. Stále je má na starosti nějaký protektor, který vládám diktuje vůli USA a západu. Lavrov vždy ví co říká a pro posluchače to musel být šok, protože se o poručnictví nikde nemluví. Tušil jsem, že toto bude mít následky.

Jednu zprávu o této události z českého mainstreamu najdeme zde.

Ministr zahraničí má diplomatickou imunitu, která mu zajišťuje mnohá privilegia. Jedno z nich je, že země, kterými potřebuje proletět, tak mu to umožní. Bulharsko, Černá Hora a Severní Makedonie zakázaly vstoupit dne 6.6. 2022 (6.6.6.) Sergeji Lavrovovi s letadlem, který používá do svého vzdušného prostoru, aby mohl odletět na plánovanou návštěvu do Srbska.

Neudělení povolení v diplomacii znamená velkou urážku a ponížení. Něco jako: „Nejste zemí, jen flek na mapě.“ . Není takové jednání ze strany Jihu prvním fópá. Už si nepamatuji které země se to týkalo, ale byl to tuším někdo z Jižní Ameriky a bylo letadlo „uneseno“ do Rakouska, kde muselo přistát a bylo tuším prohledáno. To je podobné, jako by nějaký stát Latinské Ameriky donutil letadlo CIA přistát například v Mexiku a nechal prohledat jeho prostory, protože by tam mohly být drogy. Takové jednání jednotlivých států, které jsou plně podřízeny kuratele krále Jihu znamená velký diplomatický problém.

Protože se toto odmítnutí děje právě 6.6. 2022 (6.6.6.), nebude to náhoda. I když se ukazuje, že USA a země EU nechtějí jít do otevřeného střetu s RF, přesto se napětí stále vyostřuje. Jak jsem uvedl, 29.5.2022 náměstek NATO svým výrokem vyhlásil RF de fakto válku, ač se o tom takto nemluví. Nyní je bráněno druhému muži po Putinovi ruské diplomacie odletět do Srbska. Toto je velmi vážná situace. Kdyby novináři byli co k čemu, okamžitě by vyjádřili tvrdý nesouhlas, ale oni si myslí, že budou asi Šérešem, který si jejich Novinky a Seznam koupil ochráněni. Je mi z nich špatně.

Protože je to biblické, co se nyní odehrává, tak mne to nepřekvapuje. Takové otevřené ponížení Ruska nás opět přiblížilo k tomu, co čteme na několika místech Písma. Například v Danieli 8:25 a 11:44,45, ale hlavně ke Zjevení 9:13-21. Dnes jedna žena zveřejnila odkaz na video člověka, který tu svými sliby o předčasném vytržení svedl z duchovní cesty mnoho takzvaných „křesťanů“. Je mi těch podvedených líto, když vidím, jak už mají sbaleno a myslí si, že už už skončí v nebi. Mám obavu, že velká část svůj omyl zjistí velmi brzo a to tehdy, až se ta proroctví z Daniele a Zjevení vyplní.

Dnes po západu slunce nastaly Letnice, v roce 33.n.l. došlo právě v tento den k tomu, že Jehošua Kristus poslal svým učedníkům svého pomocníka. Pročtěme si druhou kapitolu knihy Skutků, co to znamenalo. Prosme našeho nebeského Otce, יהוה JeHoVaH (jehovu) Boha a také Pána Jehošuu Pomazaného (Krista), v jeho jménu, zda by toto neučinil právě nyní, v tomto čase i pro nás, jenž je milujeme celým svým srdcem, silou i myslí, zda už nyní nestal ten správný čas, aby se poznalo, kdo nebeskému Otci a Kristu slouží a kdo mu neslouží, jak to nacházíme u Malachiáše. Ne pro naší slávu a chválu, ale proto, aby svět poznal, že ty sám nebeský Otče יהוה JeHoVaH (jehovo), jsi nejvyšší nad celou obydlenou zemí. (Žalm 83:18/19):

Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a יהוה Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před יהוה Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno. A jistě se stanou mými, řekl יהוה Jehova vojsk, v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A chci jim projevit soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu slouží. A jistě opět uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil.“ (Malachiáš 3:16-18)

Víc mne pro tento ničemný čas nenapadá, než právě tato prosba.

Kéž máme Pokoj našeho Krista a moudrost, kterou dává samotný nebeský Otec.

Váš bratr a Pánův otrok Igi