Dostala se ke mne tato informace, která může velmi změnit pohled na to, co se právě odehrává

Spread the love

Přepisuji projev stálého zástupce v OSN Ruské federace Něbenzji, který oznamuje výsledky zvláštní vojenské operace, kterou provádí RF na území Ukrajiny, kdy se odvolává na 51. článek Charty OSN. Organizace OSN, nebo také podle Zjevení 13. kapitoly je OSN a její další organizace popsána, jako obraz divoké politické šelmy se sedmi hlavami, která tu řádí od roku 1945, kde se na jejím vzniku podepsal sionistický sluha, David Rockefeller, jenž samozřejmě jako filantrop věnoval této organizaci pozemky z čisté lásky k lidstvu. Tato kontroverzní rodina, která má ráda i nějaký ten rituál pro Satana, čirou náhodou tímto aktem naplnila biblické proroctví.

Prohlášení stálého představitele V. A. Něbenzji dne 25.5.2022 na zasedání Rady bezpečnosti OSN na téma „Ochrana civilistů v ozbrojených konfliktech“

Paní předsedkyně

Nejprve mi dovolte vyjádřit naši soustrast vám, americké misi a celému americkému lidu v souvislosti s ohavným zločinem spáchaným v Texasu, který měl za následek smrt nevinných lidí a především dětí, jakož i k dřívějším zločinům z nenávisti spáchaným ve Spojených státech. Toto téma je bohužel aktuální i pro ochranu civilního obyvatelstva, i když ne v situacích ozbrojeného konfliktu. 

Paní předsedkyně

Vítáme naše diskutující na tradiční květnové debatě na téma ochrany civilistů v ozbrojených konfliktech. 

V loňském roce přijala Rada bezpečnosti OSN dvě důležité rezoluce:

2573 o ochraně civilní infrastruktury a zařízení
a
2601 o ochraně škol a vzdělávání v ozbrojených konfliktech

Mezinárodní společenství pokračuje ve vytváření arzenálu mezinárodních nástrojů určených k zajištění dodržování mezinárodního humanitárního práva a ochrany civilistů. 

Výroční zpráva vypracovaná generálním tajemníkem OSN podává úplný obraz o situaci civilního obyvatelstva v podmínkách nepřátelství. Je potěšující, že po stažení amerických vojáků z Afghánistánu loni v létě se situace v zemi začala zlepšovat. Bohužel v první polovině roku 2021, kdy američtí vojáci zůstali v Afghánistánu, byl zaznamenán smutný rekord – více než 5000 Afghánců bylo zabito a zraněno. Zpráva také správně poukazuje na vysoké civilní oběti v Nigérii, Konžské demokratické republice a také v Sýrii. 

Co se týče Sýrie, navzdory pozoruhodným úspěchům v boji proti mezinárodnímu terorismu brání nastolení naprostého míru a stability v této zemi nezákonná okupace významné části území tohoto státu Spojenými státy. Na okupovaných územích nadále fungují tábory s nelidskými životními podmínkami pro civilní obyvatelstvo, vládne devastace a totální bezpráví. Navíc okupační mocnost začala otevřeně drancovat přírodní a zemědělské zdroje patřící obyvatelům Sýrie. Spojené státy zvyšují pašování a nelegální obchod s ropou a obilím. Toto, jak tomu rozumíme, je americký recept na řešení globální energetické a potravinové krize. Navíc navzdory přetrvávající vážné humanitární situaci v Sýrii a hospodářské krizi, 

Paní předsedkyně

Moderní mezinárodní humanitární právo je soubor odpovědného chování válčících stran, získaného v důsledku dvou světových válek. Rusko stálo u zrodu vytvoření tohoto odvětví mezinárodního práva a přísně se řídí jeho principy. 

Na rozdíl od metod vyhlazování nepřítele a civilního obyvatelstva během vojenských operací NATO v Jugoslávii, Libyi, Iráku, Afghánistánu, Sýrii je současná speciální vojenská operace Ruska na Ukrajině zcela podřízena vyššímu cíli záchrany životů civilistů, kteří byli kyjevským režimem drženi jako rukojmí

Speciální operace jasně ukázala, jak cynické a kriminální může být jednání představitelů kyjevských úřadů, jejich ozbrojených sil a zejména nacionalistických skupin. Ruská strana a renomované nevládní organizace pečlivě dokumentují kyjevské zločiny. Otázka odpovědnosti je jen otázkou času

Spojené státy a jejich spojenci přitom nejen zavírají oči před zločiny Kyjeva proti civilistům, ale jsou také spoluviníky na zabíjení civilistů. Ostřelování mírových měst Donbasu se provádí z houfnic dodaných Washingtonem. 

Ozbrojené síly Ukrajiny pravidelně vybavují své pozice ve školách a nemocnicích. Jako příklady uvedu multioborovou nemocnici Lisičansk, ve které se ve druhém a třetím patře nacházely kulometné osádky ozbrojených sil Ukrajiny, Charkovskou oblastní dětskou klinickou nemocnici, Charkovskou městskou nemocnici č. 3 a Ústřední . NEMOCNICE Volnovacha. Tento seznam není konečný. K ostřelování jejích občanů ozbrojenými silami Ukrajiny dochází denně. Existuje pro to mnoho důkazů. Nebaví nás a přitom být překvapeni přístupem ukrajinské armády k vlastním krajanům.

Drazí kolegové,

Když už jsme u ochrany civilistů, nelze nezmínit spekulace a manipulace veřejného mínění, které se kolem tohoto tématu dějí. Takovými případy se ve svých projevech pravidelně zabýváme.

Nejmarkantnějším příkladem je flagrantní ukrajinská provokace v Buči, vržená do světových médií začátkem dubna. Před dvěma dny na zasedání Rady bezpečnosti věnované informačním technologiím se britský zástupce pokusil zpochybnit naše závěry o zinscenované povaze bučinské provokace s odkazem na satelitní snímky zveřejněné The New York Times. Pokud jim věříte, pak těla na ulicích Buči byla údajně lokalizována a byla viditelná ze satelitů 11. března.

Nebudu se nyní dotýkat pochybné povahy obrázků samotných, neměli jsme možnost ověřit jejich pravost, protože Společnost MAXAR, která je distribuuje, své výrobky do Ruska neprodává. Předpokládejme, že fotografie jsou pravé a mrtvoly, které ukrajinští korespondenti natočili v ulicích Buči 3. dubna, tam skutečně ležely od 11. března, ačkoliv původní verze Západu a Kyjeva byla odlišná. Pak se nabízí otázka: proč v dubnovém průzkumu nejsou žádné známky jejich rozkladu nebo kontaminace? Ostatně podle meteorologické zprávy teplota ve městě v tomto období vystoupala na +16°C. Každý, i začínající soudní lékař vám potvrdí, že do konce druhého týdne se mrtvoly nejen vizuálně rozkládají, ale téměř zčernají. Těla, která Ukrajinci všem ukázali, jsou bez známek rozkladu. To znamená jen jednu věc, že ​​tvrzení NYT jsou nepravdivá

Naši britští kolegové v tomto projevu řekli mnohem více, podrobnou odpověď jim poskytneme v blízké budoucnosti, a to i na sociálních sítích. Nyní chci jen poznamenat, že jsou to Britové, kteří jako předsedové Rady bezpečnosti dvakrát odmítli svolat schůzku, o kterou bylo výslovně požádáno, aby projednala tuto provokaci, se snaží zpochybnit zjevné nesrovnalosti ukrajinské provokace v Buči. . 

Zároveň je pozoruhodné, že naši západní kolegové velmi rychle ztratili zájem o propagaci provokace v Kramatorsku, kde bylo po ostřelování nádraží ukrajinskou armádou 8. dubna zabito více než 50 civilistů. Ukrajina provedla tuto „operaci pod falešnou vlajkou“ příliš neobratně a odpovědnost ukrajinské strany je příliš zřejmá.

Samostatně chci upozornit na mučení a zneužívání ze strany ukrajinských nacionalistů a ozbrojených sil Ukrajiny kvůli ruským válečným zajatcům. Existuje mnoho přiznání zajatých vojáků ozbrojených sil Ukrajiny, že měli rozkaz střílet na civilisty a nezajímat ruské vojáky

Pro ruské ozbrojené síly je zase humánní zacházení s válečnými zajatci normou. Potvrzením toho je zacházení s nedávno kapitulovanými vojáky ozbrojených sil Ukrajiny a ukrajinskými nacionalisty nechvalně proslulého pluku Azov, kteří opustili závod Azovstal. Jak víte, 2439 lidí z různých ukrajinských jednotek se vzdalo. Ke všem vojenským pracovníkům a jejich velitelům byl projevován uctivý přístup a zraněným byla poskytnuta lékařská pomoc. To potvrzují oni sami i jejich příbuzní, se kterými dostávají příležitost komunikovat. Hovoříme přitom mimo jiné o těch militantech, kteří se pošpinili těmi nejzávažnějšími válečnými zločiny

Všichni, kdo jsou zodpovědní za úmyslný útok na civilisty nebo jejich smrt v důsledku nevybíravého a nepřiměřeného použití síly v rozporu s požadavky mezinárodního humanitárního práva, budou postaveni před soud. 

Děkuji

Dále tu máme prohlášení diplomata RF z 13.5.2022

Prohlášení stálého představitele V.A.Nebenzyi na zasedání Rady bezpečnosti OSN k problematice biolaboratoří na Ukrajině (v bodu programu „Hrozby pro mezinárodní mír a bezpečnost“)

Drazí kolegové,

Rusko již potřetí požádalo o schůzku o vojensko-biologických aktivitách na území Ukrajiny. Vysvětlím proč.

Stále dostáváme extrémně znepokojivé zdokumentované důkazy, že americké ministerstvo obrany je přímo zapojeno do realizace nebezpečných biologických projektů v této zemi, které mají známky skrytého vojenského biologického programu. Tato činnost byla prováděna ve středu východní Evropy a na západních hranicích Ruska, což představovalo skutečnou hrozbu pro biologickou bezpečnost naší země, regionu a vzhledem k přeshraničnímu charakteru biologických rizik i celého světa. Ani Ukrajina, ani Spojené státy, jak potvrzuje pan Markram, o tom neposlaly žádné informace OSN ve svých zprávách předepsaných BTWC v rámci příslušných opatření na budování důvěry. Pouze naše speciální vojenská operace dokázala zastavit tuto nebezpečnou činnost.

Za poslední dva měsíce od předchozího setkání se objevila řada nových svědectví. Všechny tyto materiály jsme rozeslali Radě bezpečnosti OSN. Chci vás upozornit na nejvýraznější z nich.

Jak vyplývá z dokumentace k projektu 3007 „Monitoring epidemiologické a ekologické situace se šířením nebezpečných vodních nemocí na Ukrajině“, ukrajinští specialisté pod dohledem amerických kolegů pravidelně odebírali vzorky vody z řek protékajících Ukrajinou, včetně Dněpru, Dunaje a Dněstru a také v severokrymském průplavu. Cílem je zjistit přítomnost specifických nebezpečných patogenů, včetně cholery, tyfu, hepatitidy A a E, a posoudit jejich distribuci vodní cestou, aby bylo možné vyvodit závěr o škodlivých vlastnostech těchto patogenů. Poté byla sbírka těchto kmenů odeslána do USA. Nabízí se logická otázka – za jakým účelem? Proč USA potřebují sbírku nebezpečných patogenů, které se mohou šířit v řekách této oblasti? Stačí i letmý pohled na mapu ukrajinských vodních zdrojů,

Dokumenty ukazují, že kyjevský režim se snažil získat přístup k technickým prostředkům přepravy nebezpečných bioagens vzduchem. Ukrajinská strana loni požádala tureckého výrobce dronů Baykar Makina o možnost vybavit Bayraktar UAV připojeným aerosolovým zařízením, které umožňuje rozprašování aerosolových látek v objemu více než 20 litrů s letovým dosahem 300 km. Kopie tohoto dopisu je ve výběru dokumentů, které jsme 19. dubna rozeslali v Radě bezpečnosti. Dron vybavený takovým systémem v uvedeném dosahu letu vytváří skutečnou hrozbu rozsáhlého používání nebezpečných bioaerosolů nad územím Ruské federace.

Existují informace, že v lednu tohoto roku Ukrajina zakoupila přes zprostředkovatele více než 50 takových zařízení vybavených systémy pro rozprašování biologických a chemických látek. 9. března letošního roku byly tři takové UAV vybavené 30 litrovými nádržemi a rozprašovacím systémem objeveny naší armádou v Chersonské oblasti. Dalších 10 bylo spatřeno na konci dubna u Kakhovky.

Naše ministerstvo obrany dostalo šokující důkazy o tom, že řada projektů, které Pentagon na území Ukrajiny realizoval, ohrožuje životy a zdraví dobrovolníků – ukrajinských občanů. Projektová dokumentace UP-8 stanoví, že „drobné“ incidenty s testovacími subjekty musí být hlášeny do 72 hodin americkému bioetickému výboru a závažné, včetně úmrtí dobrovolníků, do 24 hodin. To znamená, že tyto experimenty zpočátku předpokládaly fatální variantu, ačkoli oficiální projektová dokumentace odkazuje pouze na standardní postup odběru krve. O jaký odběr krve se jednalo, po kterém mohly pokusné osoby zemřít?

Existují důkazy o přímém zapojení politického establishmentu USA do financování vojenských biologických aktivit na Ukrajině prostřednictvím dodavatelů Pentagonu, jako jsou Black & Veatch a Metabiota . Navíc cíle nebyly ani zdaleka vědecké. V dopise od viceprezidenta Metabioty se částečně píše , že jejím cílem na Ukrajině je „zajistit kulturní a ekonomickou nezávislost Ukrajiny na Rusku“ – mírně řečeno nestandardní úkol pro biotechnologickou společnost.

Na předchozích jednáních jsme Radu informovali, že na Ukrajině, s financováním a přímým dohledem Úřadu pro snižování hrozeb obrany Ministerstva obrany USA, byla vytvořena síť biolaboratoří, které provádějí různé vojenské biologické studie. Podle dosavadních údajů se týkala Kyjeva, Oděsy, Lvova, Charkova, Dněpropetrovska, Chersonu, Ternopilu, Užhorodu, Vinnice.

Mariupol byl nyní přidán do tohoto seznamu. Ve dvou biolaboratořích v tomto městě byly nalezeny důkazy o nouzovém zničení dokumentů potvrzujících spolupráci s americkým vojenským oddělením.

Předběžná analýza dochované dokumentace naznačuje využití Mariupolu jako regionálního centra pro sběr a certifikaci patogenu cholery. Vybrané kmeny byly zaslány do Centra veřejného zdraví v Kyjevě, které je pověřeno funkcemi dalšího zasílání biomateriálů do Spojených států. Tato činnost je vykonávána od roku 2014, což potvrzují úkony přenosu kmenů.

V sanitární a epidemiologické laboratoři Mariupol byl objeven akt zničení sbírky patogenních mikroorganismů ze dne 25. února 2022, v souladu s nímž byly prováděny práce s patogeny cholery, tularémie, antraxu – tedy potenciálních původců biologických zbraní.

Část sbírky veterinární laboratoře nebyla zničena narychlo. V jejím složení naši specialisté našli patogeny chorob netypických pro veterinární medicínu – břišní tyfus, paratyfus, plynatost.

Minule jsme hovořili o prudkém nárůstu případů tuberkulózy způsobené novým multirezistentním kmenem v posledních letech v Luganské a Doněcké lidové republice. Existují důvody se domnívat, že nejde o nehodu.

Bylo provedeno vyšetřování bioincidentu, který se odehrál v roce 2020 ve Slavyanoserbské oblasti LPR. Ukázalo se, že padělané bankovky infikované původcem tuberkulózy byly distribuovány mezi děti v osadě Stepovoye. Výpočet byl takový, že děti, které se dotkly peněz, často berou jídlo neumytýma rukama.

Analýza ukázala, že tyto bankovky byly infikovány živým, vysoce aktivním patogenem tuberkulózy s lékovou rezistencí vůči většině léků proti tuberkulóze. Verze, že se bakterie dostala na bankovky přirozenou cestou – od pacienta s tuberkulózou – mizí: koncentrace patogenu je příliš vysoká, což by se v přírodních podmínkách, kde je sluneční záření, které má baktericidní účinek, neuchovalo. . To znamená, že vše ukazuje na umělou, laboratorní infekci těchto bankovek biomateriálem s vysokou patogenitou. Konkrétně z těchto bankovek se naštěstí ve Stepovoe nikdo nezranil. Ale dohromady lze všechna tato fakta považovat za potvrzení extrémně alarmujícího trendu.

Samostatně bych se chtěl věnovat jinému příběhu, který je další jasnou ukázkou toho, jak se kyjevský režim a jeho západní kurátoři ve skutečnosti chovají k lidem na Ukrajině. Existují informace, že američtí vědci z laboratoře v Merefě testovali potenciálně nebezpečné biologické léky na pacientech regionální klinické psychiatrické nemocnice č. 3 v Charkově. Podobné nelidské experimenty byly provedeny v psychiatrické léčebně č. 1 ve vesnici Strelechie v Charkovské oblasti. Hlavní kategorií pokusných osob byla skupina pacientů mužského pohlaví ve věku 40-60 let s vysokým stupněm fyzického vyčerpání. Všechny tyto studie byly provedeny tajně, ukrajinští zaměstnanci podepsali dohodu o mlčenlivosti.

Američtí experti, kteří výzkum prováděli, přijeli přes území třetích zemí, aby skryli svou národnost.

S tím, jak jsou dostupné informace o činnosti biolaboratoří na Ukrajině, vyvstávají otázky i pro spojence USA v NATO. Nové dokumenty odhalují, že jen v letech 2016 až 2019 vojenští epidemiologové z Ústavu mikrobiologie Bundeswehru odebrali tři a půl tisíce vzorků krevního séra občanům žijícím v 25 regionech Ukrajiny. Zajímalo by mě, jaký je účel ozbrojených sil Německa, shromažďování biomateriálů občanů Ukrajiny?

Existují dokumenty potvrzující účast Polska na společném biologickém výzkumu s klíčovými dodavateli Pentagonu (zejména s americkým Battél Institutem) na území Ukrajiny.

Pane předsedo,

Věřím, že dnes opět uslyšíme od našich západních kolegů obvinění z „propagandy“ a nedostatku důkazů. Proto věnujeme velkou pozornost základně listinných důkazů a pravidelně rozesíláme Radě bezpečnosti a Valnému shromáždění OSN originály dokumentů, které má naše Ministerstvo obrany k dispozici. Každý je může vidět. Existují stovky stran dokumentů podepsaných konkrétními ukrajinskými a americkými představiteli. Poskytují představu o tom, co přesně by kyjevský režim a jeho západní kurátoři chtěli před mezinárodním společenstvím skrývat.

Američtí představitelé opakovaně odmítli podat vysvětlení o povaze a skutečných cílech svých aktivit v biologické sféře na Ukrajině i ve světě. V přípravném výboru 9. hodnotící konference BTWC v Ženevě na svém zasedání počátkem dubna americká strana opět nedala jedinou jasnou odpověď, kromě výmluvy, že biologické aktivity Spojených států jsou ze své podstaty mírové a „užitečné“ pro mezinárodní společenství.

6. dubna během setkání „Arria Formula“ se na Spojené státy obrátili nezávislí novináři s žádostí o vysvětlení, včetně toho, proč jsou dokumenty o americko-ukrajinské spolupráci v oblasti biotechnologie v rozporu s prohlášeními amerických představitelů. Ale delegace USA a Spojeného království na toto setkání prostě nepřišly.

Další „výmluvný“ fakt. Na zmíněném zasedání přípravného výboru, delegace USA opět odmítla návrh na vytvoření účinného mechanismu pro ověřování implementace BTWC. Odmítla obnovit práci na příslušném právně závazném protokolu k Úmluvě, kterou Spojené státy od roku 2001 blokují. Zamítnuta byla i naše iniciativa doplnit opatření BTWC na budování důvěry formou podávání zpráv o vojenských biologických aktivitách mimo území státu. ze strany amerických zástupců. To znamená, že USA záměrně blokují pokusy o posílení režimu BTWC s cílem umožnit efektivně odhalit porušování Úmluvy.

To vše jsou mimořádně alarmující signály, zvláště vezmeme-li v úvahu, že zákony USA umožňují vojenské biologické aktivity a národní legislativa v této oblasti má v USA přednost před mezinárodními.

Dnes se chci znovu zeptat představitelů Spojených států amerických – pokud vaše aktivity v biolaboratořích po celém světě a zejména na Ukrajině, jak říkáte, jsou skutečně výhradně mírového charakteru, tak proč to odmítáte dát pod mezinárodní kontrolu? a všemi možnými způsoby zabránit mezinárodním společenstvím, aby byly k tomu nezbytnými nástroji? To je ostatně nejjednodušší způsob, jak jednou provždy rozptýlit všechny pochybnosti a obvinění, pokud jsou, jak říkáte, naprosto neopodstatněné. Bohužel se zatím nabízí pouze jedno vysvětlení: znamená to, že je co skrývat.

Drazí kolegové,

Již jsme nashromáždili značné množství materiálů, které přímo poukazují na fakta o porušování BTWC ze strany Spojených států a Ukrajiny. Tyto materiály nadále shromažďujeme a analyzujeme. S ohledem na skutečnost, že americká strana odmítá jakoukoli konstruktivní diskusi na toto téma, plánujeme využít mechanismy uvedené v článcích 5 a 6 BTWC. Jakmile bude sběr materiálů dokončen, předáme je Radě k prošetřeníDoufáme, že to umožní trvale zastavit vojenské biologické aktivity, které ohrožují mezinárodní mír a bezpečnost, a postavit zodpovědné osoby před soud.

Děkuji.

Odpověď prvního zástupce stálého zástupce Dmitrije Poljanského: 

Pane předsedo,

Opět se setkáváme s pokusy odvrátit diskusi přesunem těžiště od původně nastoleného tématu a smícháním chemických a biologických zbraní „na jednu hromadu“. Kolegové, to jsou různé věci. Pane předsedo, mluvil jste o obojím.

Hovoříme o konkrétních skutečnostech, které jsme zjistili, o konkrétních dokumentech naznačujících, že Spojené státy byly zapojeny do vojenských biologických programů v biologických laboratořích na Ukrajině. Rozdali jsme již několik stovek dokumentů. Jsou tam konkrétní data, konkrétní případy, konkrétní firmy, konkrétní jednotlivci. Pokud si myslíte, že tento důkaz nestačí, co je tedy pro vás důkazem?

Neodpovídáte na naše otázky nejen v rámci Rady bezpečnosti. Jak jsme uvedli v naší prezentaci, Spojené státy neposkytly žádné informace ani upřesnění ohledně povahy a skutečných cílů svých biologických aktivit na Ukrajině, a to ani v rámci Přípravného výboru pro 9. konferenci o přezkumu BTWC v Ženevě – na specializovaném místě. Jen se snažíte předstírat, že se nic vážného neděje. Bohužel se to děje a potřebujeme od vás vysvětlení. Jaké mechanismy použijeme, jsme již zmínili a toto téma nenecháme jen tak. Vaše pokusy přeměnit naše konkrétní tvrzení a otázky v obecné „mluvě“ a řeči o „ruské propagandě“ nebudou fungovat. Budete muset poskytnout konkrétní vysvětlení trestné činnosti, které se na Ukrajině věnujete.

Děkuji.

Zdroj těchto vystoupení najdeme na oficiálních stránkách STÁLÁ MISE RUSKÉ FEDERACE PŘI OSN zde.

Toto jsou velmi znepokojivé informace, které potvrzují výroky MUDr. Soni Pekové. Můžeme se tedy ptát, proč o nich nepíší nejenom česká media? Nevím zda je to pouze lidová tvořivost, ale na FB se k tomuto druhému prohlášení objevuje informace:

Zdroj facebook z 25.5.2022

Jak ve svém vyjádření z 13.5.2022 pan Něbedzja prohlásil, byly v Mariupolu nalezeny dvě tajné biologické laboratoře. Takže vzhledem k tomu, jak byly západ a Zelenskyj nervózní a jak moc chtěli zachránit takzvané hrdiny z Mariupolu, kteří se ukryli v prostorech elektrárny Azovstal, je velmi možné, že se tam skutečně nacházel i nějaký personál těchto bio laboratoří, myslím si, že je vcelku jisté, že tito lidé promluví, protože se podíleli na výrobě zakázaných látek a trestní sazba může být v těchto případech velmi vysoká. Pokud se jedná o biologické zbraně, pak může být vynesen rozsudek smrti pro přípravu genocidy.

Asi před pěti dny byl na slavném Seznamu.cz rozhovor se soudkyní Ivanou Janů, která už už se těší z toho, jak bude RF postavena k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu za válečné zločiny na Ukrajině. Rád bych se té paní zeptal, zda skutečně miluje PRÁVO a SPRAVEDLNOST a zda dovolí RF předložit v tomto procesu jejich důkazy, které u OSN předkládá Ruská strana?

Pořad najdete zde.

Čtenáři tohoto webu ví, že zde zveřejňuji informace, které souvisí s Písmem a jeho proroctvími. Odkazuji na to co Písmo sděluje:

Navíc jste to vy, které Bůh oživil, ač jste byli mrtví ve svých přečinech a hříších,  v nichž jste kdysi chodili podle systému věcí tohoto světa, podle panovníka autority vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti.  Ano, mezi nimi jsme se všichni kdysi chovali v souladu se žádostmi svého těla a činili jsme to, co chtělo tělo a myšlenky, a byli jsme přirozeně dětmi zloby stejně jako ostatní.“ (Efezským 2:1-3)

Miloš Pavlík toto vyjádření apoštola Pavla překládá trochu srozumitelněji:

a vás, kteří jste byli mrtvi v svých proviněních a hříších -v nichž jste kdysi chodili podle běhu tohoto světa, podle toho, jenž vládne pravomocí nad ovzduším, ducha, jenž nyní působí v synech neposlušnosti, mezi nimiž jsme se kdysi v chtivostech našeho masa pohybovali i my, konajíce věci, jež si přálo maso a myšlenky rozumu, i byli jsme přirozeností dětmi hněvu jako i ostatní,“ (Efezským 2:1-3)

Kdo je ten panovník vzduchu, který působí na lidstvo, aby jednali ničemně?

Znalci Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, také říkali: Má Baelzebuba a vyhání démony prostřednictvím panovníka démonů.“ (Marek 3:22)

Samotný Jehošua říká svým učedníkům co se stane:

Nyní je souzen tento svět; nyní bude panovník tohoto světa vyvržen.“ (Jan 12:31)

Baelzebub, neboli Satan je tím panovníkem světa. Když se zamyslíme nad informacemi, které v OSN předložilo Rusko, zdá se vám to co se dělo na Ukrajině SATANSKÉ? Mi rozhodně ano. Kdo může toužit po biologických zbraních hromadného ničení a ještě je zkoušet na lidech? Není potřeba tento svět změnit? Odstranit od koryt ty, kdo ničí tuto planetu? Půjdou dobrovolně takovíto lidé od válu, nebo bude muset zasáhnout jednou provždy vyšší moc?

Písmo na tyto otázky odpovídá tímto výrokem:

Ale národy se rozzlobily a přišla tvá vlastní zloba a ustanovený čas, aby byli souzeni mrtví a aby byla dána odměna tvým otrokům, prorokům, a svatým a těm, kteří se bojí tvého jména, malým i velkým, a aby byli zničeni ti, kteří ničí zemi.“ (Zjevení 11:18)

Jakého jména se bojí, nebo mají k němu bázeň ti, kterým bude dána odměna?

Tehdy ti, kteří mají bázeň před יהוה Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a יהוה Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před יהוה Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno (יהוה JeHoVaH čte se jehova). A jistě se stanou mými, řekl יהוה Jehova vojsk, v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A chci jim projevit soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu slouží. A jistě opět uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil.“ (Malachiáš 3:16-18)

Chceme být mezi těmi, na kom bude ukázáno již brzy, že nebeský Otec činí rozdíl mezi těmi, kdo mu slouží? Pokud nevíme jak na to, pak si projděte předchozí dva články, kde jsem směr ukázal. Mělo by se umírat pro ničemnost a nebo žít pro SPRAVEDLNOST?

Milovat své bližní, jako sami sebe, by měla být přirozená touha každého dobrého člověka. Pokud je nám tato touha blízká, máme jí projevovat skutky. Toto není v tomto ničemné světě jednoduché, přesto to neznamená, že je toto nemožné. Aby se nám to podařilo, potřebujeme podporu, která je mocnější než panovník tohoto světa. Kdy jí obdržíme? V Izaiáši čteme tuto vybídku samotného nebeského Otce:

Slyšte, vy, kteří jste daleko, co jistě udělám! A vy, kteří jste nablízku, poznejte mou moc.“ (Izaiáš 33:13)

Nebo Jakub, tělesný bratr samotného Jehošuy Krista to vysvětluje takto:

Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám. Očistěte si ruce, hříšníci, a přečistěte své srdce, vy nerozhodní.“ (Jakub 4:8)

Co řekl Ďáblovi Jehošua, když jej pokoušel po jeho křtu?

Pak byl Jehošua veden duchem do pustiny, aby byl pokoušen Ďáblem. Potom, co se postil čtyřicet dnů a čtyřicet nocí, pocítil tehdy hlad. Přišel také Pokušitel a řekl mu: Jestliže jsi Boží syn, pověz těmto kamenům, ať se stanou chleby. On však odpověděl a řekl: Je napsáno: Člověk nebude žít ze samotného chleba, ale z každého výroku, který vychází z יהוה Jehovových úst.“ (Matouš 4:1-3)

Hledat nebeského Otce, toho kdo nás stvořil, protože je hebrejsky bore, česky Stvořitel a má nejvyšší autoritu a proto je hebrejsky el, česky Bůh, tak věnovat pozornost Jeho slovu, je ta správná cesta, jak jej najít a přiblížit se k němu. Ne podle nauk a dogmat náboženských domů, protože On sám slíbil, že učiní toto:

A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je יהוה Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34)

Nestojí to zato vyzkoušet si, zda je to Pravda? Co nám to přinese, když dovolíme, abychom byli nebeským Otcem poučeni?

יהוה Jehovovo jméno je silná věž. Do ní utíká spravedlivý a je chráněn.“ (Přísloví 18:10)

Potřebujeme být chráněni? Je psáno:

Buďte střízliví, bděte. Váš protivník, Ďábel, obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.“ (1. Petrův dopis 5:8)

Nepohltil tento protivník mnoho politiků, vědců, armádních příslušníků, že svět není bezpečným místem? Pokud ano, nestojí zato, to vše vyzkoumat a nechat se poučit?

Kéž se nám to daří, aby našimi skutky ostatní viděli, že je můžeme milovat, ač byli Satanem pohlceni, protože si přejeme, aby pohlceni unikli z jeho moci, když uvidí rozdíl v tom, že my budeme jíst a oni hladovět a my je nasytíme díky tomu, co nám Otec dá v tomto čase velké tísně. A bude to ke slávě Otce a Krista, kterým chceme sloužit jako příklad dobroty, kterou nám samotný nebeský Otec zajišťuje v Jehošuově jménu.

Jim patří čest, sláva na vždy. Amen a amen.

Váš bratr a Pánův otrok Igi