Došlo z 21. na 22.5.2022 k první fázi, která povede ke zničení měn, jak nám odhalovala koláž, kterou jsem vysvětloval jako vzkaz?

Spread the love

Říká se tomu synergický proces, kdy několik událostí, které spolu jakoby nesouvisí, vytváří velmi silnou řetězovou reakci, které způsobují to, co je výsledkem této synergie. Pokud by tyto události nezapočaly ve stejném čase, jednotlivá událost by neměla velký vliv. Abychom to pochopili, musíme si to ukázat na příkladu.

Pokud chceme odstranit nějakou stavbu, nějaký dům, který překáží plánované výstavbě, je potřeba jej zbourat. Proto nastoupí speciální demoliční četa, která ví, jak tuto demolici spustit. Než k té demolici dojde, musí být do budovy umístěny na ta správná místa výbušniny, aby došlo k takzvané implozi a dům se zhroutil dovnitř a neohrozil okolí. Výbušniny jsou odpáleny ve velmi krátkých časových rozestupech, kdy se nejprve naruší nosné prvky (ocelové nosníky) uprostřed budovy. Váha střechy a samotných pater zapůsobí tak, že se dům svou hmotností hroutí dovnitř původní stavby a když dojde k tomuto pohybu, odpálí se další výbušniny, v přesném čase, které stěny budovy naruší tak, aby se zhroutily směrem ke středu původní stavby. Je to série relativně malých výbuchů. Krásně to bylo vidět ve videích z Manhattanu v New Yorku 11.9.2001, kde dvě letadla zničila tři mrakodrapy. Někdy je potřeba pod budovu vložit velmi silnou nálož, která vytvoří kráter, kam se celá budova, její suť schová. Zde se používá pro tyto účely speciální nálož, v New Yorku jaderná, která vše pod budovou roztaví a vytvoří nestabilní podloží, nebo se vykope potřebný prostor, který se zpevní, aby tlak a váha budovy nezpůsobila předčasné zhroucení. Pak do stropu kaverny, jak se prostoru říká, umístí výbušniny, které se odpálí jako první.

Takovéto demolice provádí specializované týmy armády. Proč vím, že se to takto dělá? Viděl jsem video ruského vojenského experta na tento typ demolicí, který právě vysvětloval na dvojčatech a budově 7, proč byl pád těchto budov způsoben volným pádem a došlo k sendvičovému efektu. Ukazoval to na natočených videích, které pád budov zachytili. Tím bez nejmenších pochyb vyvrátil pohádku o požárech, které způsobily zhroucení budov.

Protože si kolem stavebního povolení, které společnost, jenž stavěla budovy v 60 letech našel příslušné dokumenty, zjistil, že aby stavby byly povoleny, musela společnost navrhnout i způsob, jak v hustě zastavěné aglomeraci zajistit budoucí demolici, která neohrozí další budovy. Tam našel vše, jak to bylo navrženo a také i provedeno.

Pokud dnešní finanční svět a lidskou společnost vnímáme jako jednu velkou stavbu, kterou je třeba strhnout, aby se na stejném místě vybudovala nová stavba, musí se nejprve rozmístit po staré budově ty správné výbušniny, které se řízeně odpálí, aby se jejich destruktivní účinek sečetl, to je ta synergie a došlo k žádoucí implozi, která nezničí definitivně vše kolem.

Na procesy řízení se nelze dívat optikou, že černá je černá a bílá je bílá, jen proto, že vidíme dvě vzájemně soupeřící strany, ale musíme je chápat tak, jak to ukazuje slavná Česká pohádka ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA, kde se tajné služby, symbolizované herci Kemrem a Vostřelem, domlouvají, jak proti sobě poštvat dvě království, aby měli ti za oponou z toho prospěch. Text celé písně zní:

Kujme pikle, kujme pikle obvyklé i neobvyklé. Kujme pikle, pikle kujme, snad se pikle s piklí ujme. Kujme pikle, kujme pikle, správné pikle lidi zvyklé. Kujme pikle, pikle kujme, spekulujme, intrikujme. Budeme pikliti za královské tititi. Kujme pikle, kujme pikle obvyklé i neobvyklé, kujme pikle, pikle kujme, snad se pikle s piklí ujme. Kujme pikle, kujme pikle, správné pikle lidi zvyklé. Kujme pikle, pikle kujme, spekulujme, intrikujme. Lepšího nic není nad pořádné piklení. Hledá vězně, však my víme a my jí to překazíme. V tom Vám musím odporovat, my to budem podporovat. Vlákáme ji do sítí a budem dále pikliti, vlákáme ji do sítí a budem dále pikliti, vlákáme ji do sítí a budem dále pikliti.

Tato pohádka a tento text byly vytvořeny v roce 1968, aby lid Československa pochopil, o čem skutečně je sovětská okupace, že se kuly pikle obvyklé i neobvyklé. To stejné se děje i nyní. Nechci zacházet do problému ze široka, ale bez porozumění, že existuje vzájemná shoda těch za oponou, kteří stojí navenek proti sobě, neporozumíme tomu, co chci vysvětlit dále. Musíme se nyní vrátit ke dvěma vzkazům, abychom si je připomněli.

Ten první nám odhaluje cíl naplánovaných procesů, které povedou k tomu co vidíme na obrázku. Čas operace: KVĚTEN 2022.

Druhý obrázek nás vede ke konkrétnímu datu 22.5. 2022, přesně k noci z 21. na 22. května. Proč to tak je jsem rozebral v samotném článku. Abychom to pochopili na jiném příkladu, který se týká roku 1968, tak vojska Varšavské smlouvy začaly vstupovat na území Československa ve 23:00 20. srpna, přesto se celé události říká okupace 21. srpna 1968. Proč? Protože teprve ranní probuzení odhalilo to, co poté přišlo? Ne. Vše bylo řízeno ze zákulisí, kde začíná nový den, tedy 21.8. 20.8. po západu slunce a zasvěcení tak pochopili, kdo za tím procesem stojí a o co se ve skutečnosti hraje.

DOPLNĚNO: Aby se dosáhlo požadované rovnováhy sil a Sionisté, kteří se snažili nákupem nejenom vybraných Československých politických špiček, tak ti Sionisté měli velký zájem o konkrétní inteligenci a mozky naší vědy, kterou potřebovali dostat na západ, aby pracovala pro ně. Dále tu byla určitá možnost, jak odtrhnout Československo z vlivu SSSR a tak bylo rozehranné Pražské jaro. Mezi USA a SSSR se vedlo soupeření o dobývání kosmu, kde byl Sovětský svaz výrazně popředu a tak svým vesmírným programem odhaloval lži západu, že je SSSR jen zaostalá země.

USA za každou cenu potřebovaly dostat své kosmonauty na Měsíc, aby toto vzájemné soupeření vyhrály. Problém byl v tom, že živé kosmonauty by tam ani jedna strana nedostala, protože van allenovy pásy to neumožňovaly s tehdejší technikou. Tak se udělala dohoda, kdy sice západ křičel, jak hrozný zločin se v Československu stal vstupem Varšavské smlouvy na jeho území, ale vše bylo vykompenzováno tím, že bude skrze řízenou emigraci možné nechat ty mozky odejít a USA si nafilmuje s Kubrickem jejich slavné výlety na Měsíc a Moskva bude moci posílit obranu Varšavské smlouvy na západní hranicí s NATO. Že to byla dohoda mezi Sionisty, jenž ovládají USA a VB, a že v tom byl Chabad, který měl vliv na určité persony v Moskvě té doby, tak o tom svědčí právě to datum, kdy se říká, že okupace začala až 21.8. ač to bylo už 20.8.. Toto datum je podpis na této události.

Jeden detail, který mi byl odhalen Otcovým duchem už při rozboru, ale záměrně jsem jej nepopsal, protože jsem potřeboval ujištění, že mu rozumím správně, byl ten o dvou ženách v cvičebním úboru. Zde to není jen o velšských ovcích, ale událost bude spojena s těmi, kdo jsou cvičeni a jsou v úborech civilistů. Že jsou tam dvě, potvrzuje pravdivost celého porozumění.

Když začalo Polsko smilnit s Ukrajinou a začaly obě země dávat najevo, že se stanou jedním celkem a že vytvoří pro své smilstvo jednu postel. která umožní vstup armády, polských cvičenců na území Ukrajiny, a že to přijde z 21. na 22. května, tak všichni čekali, že budou tito cvičenci ve svých maskáčích. Jak odhaluje nejenom AEnews, vstoupili cvičenci na území Ukrajiny hezky v civilu. Aby to bylo správně právně ošetřeno, tak došlo ke schválení nejprve v Polsku a následně to ratifikuje Ukrajina, že polský občan je stejný, jako občan Ukrajiny a ruší se hranice, která tvořila dvě postele. Tímto právním tahem vznikla manželská postel, kde na jedné straně leží muž, manžel Polák a na straně druhé, leží žena lehčích mravů, která pro svůj zájem smilní s tím, kdo jí zachová na živu, manželka Ukrajinka.

Protože je sice Polsko navenek velmi proamerické, jeho vnitřní procesy ovlivňuje z pohledu KUJME PIKLE, Chabad. A když se vrátíme k tomu podobenství o demolici budov, tak než bylo možné spustit řízenou destrukci měn a lidské společnosti, bylo potřeba pod stavbou vyhloubit kavernu, kde se umístí ty správné nálože. Tou kavernou je Ukrajina. Včera jsem narazil na tento obrázek, který krásně celou mozaiku doplnil.

Zdroj Facebook

Čtenáři, kteří se k této fotografii vyjadřovali vůbec, ale vůbec nepochopili vzkaz, který je tímto obrázkem sdílen. Opět je to KUJME PIKLE, PIKLE KUJME. Proč? Protože tito cvičenci ukazují, co má shořet. Že to není Rusko, ale země, které jsou pod touto trikolorou a že Ukrajina je tou kavernou, která to má způsobit.

Vstup civilních cvičenců na území Ukrajiny je společně dohodnutý tah Sionistů (Kabaly) a Chabadu (odpadlé Judy), kde obě strany mají zájem zničit finanční uspořádání, ale každá strana má k tomu jinou motivaci. Sionisté chtějí svou moc udržet a tímto krokem sebe sama zachránit a posílit své postavení. Chabad chce definitivně tímto manévrem zničit jejich petrodolar a jejich moc odstranit. Proto Ukrajina, její smilstvo s polskými cvičenci a proto Davos 22.5. -26.5. 2022. Ten teploměr ukazuje na 25. května spíše něž 26., ale zde to můžeme chápat logikou, která vychází z toho, že 26. května začíná podle hebrejského kalendáře 25.5. po západu slunce.

Když jsem si prošel to co Davos zveřejnil na svých stránkách zde, tak jsem si připadal, jako bych slyšel vlka říkat Karkulce, že on je tou hodnou babičkou, která to přece myslí s Karkulkou jen a jen dobře. Spousta prázdných frází, kde kujme pikle, nelze odhalit. O čem jsou tyto vrcholné schůzky těch, kdo takzvaně řídí svět? Je to o těch konferencích? Ale kde že, cílem je mít možnost vše probrat hezky mimo sály a sejít se, aby to bylo na očích a vypadalo to transparentně.

Mnozí analytikové poukazují na to, že Rusko nepostupuje dostatečně rychle, jak by se dalo očekávat s jejich převahou, ale že konflikt uměle protahuje. Pokud si uvědomíme, kdo skutečně tahá za nitky, pak nám neunikne tato symbolika, kterou propaguje Azov.

Jeden z poručíků, který se vzdal v závodě AZOVSTAL a byl příslušníkem Azovových jednotek, vyhrožující zabitím Kadyrova a nechat kolem jeho mrtvoly projít jeho dcery. Jmenuje se David Georgijevič Kasatkin.
Stále nikdo nevidí vliv Satana na tyto lidi?

Jsou to cvičenci? Já myslím že ano. Komu tito cvičenci podléhají dávají jasně najevo. Že jsou kanonenfutter pro svého pána jim nevadí. Proč? Protože jim slíbil, že určitě nezemřou, ale budou jako Stvořitel, nesmrtelní. Kde tuto myšlenku čteme?

Had byl nejobezřetnější ze všech divokých polních zvířat, která Jehova Bůh udělal. Začal tedy ženě říkat: Je to skutečně tak, že Bůh řekl: Nesmíte jíst z každého stromu zahrady? A tak žena hadovi řekla: Z ovoce stromů zahrady smíme jíst. Ale o jedení z ovoce stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: Nebudete z něho jíst, ani se ho nedotknete, abyste nezemřeli. A tak had řekl ženě: Určitě nezemřete. Bůh totiž ví, že v ten den, kdy z něho pojíte, se vám zcela jistě otevřou oči a zcela jistě budete jako Bůh a budete znát dobré a špatné. Žena tedy viděla, že strom je dobrý k jídlu a že je něčím toužebným pro oči, ano, strom byl žádoucí na pohled. Tak si začala brát z jeho ovoce a jedla je“ (1. Moj./Genesis 3:1-6b)

Zde prosím všechny čtenáře, aby správně pochopili. STEJNĚ JAKO OBYČEJNÝ POLÁK POLKA A STEJNĚ I OBYČEJNÝ UKRAJINEC UKRAJINKA nemají ani páru nic o těchto procesech, kterých se stali součástí. Toto dělají a plní cvičenci v civilních šatech, takzvaná elita, která je bere za velšské ovce. Jsou to oběti, stejně jako jsou obětmi všichni, na něž má hra cvičitelů negativní účinek.

Jsou považováni cvičenci na Ukrajinské straně za ženu? Jsou a tak si berou to symbolické ovoce ze stromu poznání dobrého a špatného, protože je satanské rituály přivedly k tomuto symbolickému stromu.

Co se nakonec stalo v té programovací pohádce jménem Šíleně smutná princezna? Že králové odhalili kujme pikle. Ale než k tomu došlo, tak vypukla válka. No a o tom je i to, co nám oznamuje Písmo, kde konflikt bude mít fatální následky. Najdeme jej na několika místech v Písmu a mockrát jsem se tímto konfliktem zaobíral.

Jednu zajímavou analýzu nalezneme zde. Včera mi byla zaslána v jednom komentáři. Opět to mělo posloužit k tomu, abych správně rozuměl, že vše je biblické. Aby řízená detonace mohla být spuštěna, musí být výbušniny na správném místě. Pak je potřeba stisknout tlačítko, které uvede výbušniny skrze zpožďovače do správné synergie. Kdy bylo toto tlačítko zmáčknuto? Z 5.1. na 6.1.2022 speciální vojenskou operací v Kazachstánu, všechny další události už jen odpalují připravené nálože. Elektrický impulz právě dorazil k té hlavní výbušnině, která je umístěna ve stropě kaverny. Veškeré pomocné výbušniny umístěné kolem stropu kaverny už vybuchly. Tím je speciální vojenská operace, která má denacifikovat a demilitarizovat Ukrajinu.

Vždy jsem vysvětloval, že dnešní konflikt je popsán v Písmu tak, že se jedná o duchovní Asýrii a duchovní Babylon. Ve skutečném střetu obou dějinných říší, je Asýrie Babylonem zničena a už se pro ni nenajde místo, stejně jako pak pro Babylon. Toto se naplnilo doslovně, ale proroctví směřují do ČASU KONCE, do dnešních dní, aby se na nich oslavil ten, kdo je hebrejsky bore, česky Stvořitel nebe a země, יהוה JeHoVaH (čteme jehova) Bůh, hebrejsky el, česky Ten s autoritou, nebo také Mocný. Protože se jedná o skutečného Stvořitele, pak ten s NEJVYŠŠÍ AUTORITOU. Je Kristus bore? Ne, skrze slovo nebeského Otce mu pomáhal vše tvořit. Je Kristus el? Rozhodně, má druhou nejvyšší autoritu. Toto vysvětluji všem, kdo nerozumí významům slov použitých v Písmu.

Co čteme v Izaiáši v jednom z proroctví o Asýrii poté, až bude Babylonem zničena?

A vznikne silnice z Asýrie pro ostatek jeho lidu, který zůstane, právě jako vznikla pro Izrael v den, kdy vycházel z egyptské země.“ (Izaiáš 11:16)

Stalo se toto v dějinách? Ne nestalo. Proto musíme chápat, že je to až pro samotný ČAS KONCE. Mluví se tam o ostatku, takže se jedná o lidi, kteří po zničení dnešní duchovní Asýrie zbydou a těm bude dovoleno, aby se stali součástí Velkého zástupu. Kde se ta duchovní Asýrie nachází? V USA a VB, které mají být spáleny ohněm války podle Daniele 7. kapitoly. Pak budou kujme pikle a ti kdo je kuli, celému světu odhaleni, přesně jako v pohádce, aby mohl být vyhlášen MÍR a BEZPEČNOST. Protože to nebude ve skutečnosti o opravdovém míru a bezpečí, je nám řečeno toto:

Kdykoli řeknou: Mír a bezpečnost!, pak má na ně vzápětí přijít náhlé zničení právě jako tísnivá bolest na těhotnou ženu; a rozhodně neuniknou.“ (1. Tesalonickým 5:3)

JAK UNIKNOUT TĚMTO VŠEM VĚCEM, KTERÉ MUSÍ NASTAT, ABY ČLOVĚK POZNAL SVOU VLASTNÍ NIČEMNOST?

Písmo a ani samotný Jehošua Kristus nás nenechávají na holičkách, abychom věděli, jak máme jednat. Opět se to nebude mnoha lidem líbit, protože jim vlastní moudrost nedovoluje, aby se nechali takto poučit.

Máme hledat našeho bore, našeho Stvořitele, aby se On sám nám nechal poznat. Máme se nechat jím samotným vyučit, ne Kristem, ten nám ukazuje na svém vlastním životě, na svém osobním příkladu, jak to probíhá, když toto činíme. Pokud toto dovolíme, aby na nás Písmo, jeho moudrost a působení Otcova ducha působily, tak budeme plně vyučeni pro každé DOBRÉ DÍLO. Tehdy budeme přivedeni ke Kristu, protože budeme mít jeho srdce, jeho mysl a staneme se součástí jeho symbolického duchovního těla, kde každý jednotlivec je jako symbolický úd, kterému je přidělen určitý úkol. Jeden vyučuje, ale ne jako lidé, kteří chtějí, aby jejich poznání zvítězilo, ale jak je samotný Otcův duch vede, aby ukázali na správný směr, protože ví, že skutečné porozumění může dát jen nebeský Otec, jiný dostává porozumění pro výklad proroctví, jiný finančně vypomáhá tam, kde je třeba, aby žádný z údů netrpěl nedostatkem, jiný ovazuje tím, že poskytuje útěchu těm, kdo takovou útěchu potřebují. Toto obrazné tělo pak spolu spolupracuje v Agape, v Lásce založené na Právu a Spravedlnosti, kde Milosrdenství vítězoslavně křičí nad soudem.

A protože toto obrazné tělo má v úctě Otcovo jméno יהוה JeHoVaH (čteme jehova) a přistupujeme k Otci v Jehošuově jménu, které znamená: יהוה JeHoVaH ZACHRAŇUJE, přeloženo do češtiny PŮSOBÍ, ABY SE STALA ZÁCHRANA, pak není těžké porozumět těmto třem výrokům. První zapsal Joel, druhý pronesl Petr a zapsal jej Lukáš a třetí pronesl a zapsal apoštol Pavel:

A stane se, že každý, kdo vzývá יהוה Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne; vždyť na hoře Sionu a v Jeruzalémě budou ti, kteří unikli, právě jak řekl יהוה Jehova, a mezi přežijícími, které יהוה Jehova povolává.“ (Joel 2:32)

A každý, kdo vzývá יהוה Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ (Skutky apoštolů 2:21)

Vždyť srdcem se projevuje víra ke spravedlnosti, ale ústy se činí veřejné prohlášení k záchraně. Písmo totiž říká: Žádný, kdo na něm zakládá svou víru, nebude zklamán. Není totiž rozdíl mezi Židem a Řekem, neboť nade všemi je týž Pán, bohatý ke všem, kteří ho vzývají. Vždyť každý, kdo vzývá Jehošuovo jméno (kde se ukrývá יהוה Jehovovo jméno), bude zachráněn. Jak ale budou vzývat toho, v něhož neuvěřili? Jak zase uvěří v toho, o němž neslyšeli? Jak zase uslyší, nebude-li někdo kázat? Jak potom budou kázat, pokud nebyli vysláni? Právě jak je napsáno: Jak půvabné jsou nohy těch, kteří oznamují dobrou zprávu o dobrých věcech! “ (Římanům 10:10-15)

Aby měl někdo z Božího pohledu krásné nohy, pak se musí nechat Jím samotným vyučit. Ne člověkem. Vždyť je psáno:

A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte יהוה Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je יהוה Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34)

Porozumění, které je nám dáváno Otcovým duchem k událostem, jenž právě probíhají, neslouží k naší chvále a slávě, ale k tomu, abychom otevřeli oči druhým, aby viděli a mohli najít ten správný směr, tu správnou cestu kde se našich životů ujímá samotný bore, jako ten nejláskyplnější Otec, aby nás v Jehošuově jménu zachránil a my bezpečně vyvázli. Jak bezpečně vyvázneme? Pokud dojde k smrtelné nehodě, máme k tento slib:

Jehošua jim odpověděl a řekl: Přestaňte mezi sebou reptat. Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni יהוה Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ (Jan 6:43-46)

Ti, kdo čtou mé články pravidelně tyto myšlenky znají. Pokud z nich chceme mít užitek, pak musíme vědět, že víra, DŮVĚRA K OTCI A KE KRISTU se prokazuje skutky. Takže nestačí jen číst, ale i praktikovat to, co nás nebeský Otec naučil. Jinak dopadneme jako ten muž v Kristově podobenství:

Odpověděl a řekl jim: Povím vám pravdu, neznám vás. Zůstaňte proto ostražití, protože neznáte den ani hodinu. Je to totiž, právě jako když člověk, který se chystal odcestovat do ciziny, povolal své otroky a svěřil jim svůj majetek.  A jednomu dal pět talentů, jinému dva, ještě jinému jeden, každému podle jeho vlastní schopnosti, a odejel do ciziny.  Ten, který dostal pět talentů, ihned odešel a obchodoval s nimi a získal dalších pět. Stejně ten, který dostal dva, získal další dva. Ale ten, který dostal jen jeden, odešel a kopal v zemi a schoval stříbrné peníze svého pána. Po dlouhé době pán těch otroků přišel a účtoval s nimi. A tak ten, který dostal pět talentů, předstoupil a přinesl dalších pět talentů a řekl: Pane, svěřil jsi mi pět talentů; podívej se, získal jsem dalších pět talentů. Jeho pán mu řekl: Dobře jsi udělal, dobrý a věrný otroku! Byl jsi věrný nad málem. Chci tě ustanovit nad mnohým. Vstup do radosti svého pána. Potom předstoupil ten, který dostal dva talenty, a řekl: Pane, svěřil jsi mi dva talenty; podívej se, získal jsem další dva talenty. Jeho pán mu řekl: Dobře jsi udělal, dobrý a věrný otroku! Byl jsi věrný nad málem. Chci tě ustanovit nad mnohým. Vstup do radosti svého pána. Nakonec předstoupil ten, který dostal jeden talent, a řekl: Pane, věděl jsem, že jsi náročný člověk, že sklízíš, kde jsi nezasel, a shromažďuješ, kde jsi neprovíval. Proto mě zachvátil strach a odešel jsem a schoval jsem tvůj talent v zemi. Zde máš, co je tvoje. Pán mu odpověděl a řekl: Ničemný a lenivý otroku, věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezaséval, a shromažďuji, kde jsem neprovíval? Nuže tedy, měl jsi uložit mé stříbrné peníze u bankéřů a při svém příchodu bych byl obdržel, co je moje, i s úrokem. Odejměte mu proto ten talent a dejte jej tomu, který má deset talentů. Každému totiž, kdo má, bude dáno více a bude mít hojnost; tomu však, kdo nemá, bude odňato i to, co má.“ (Matouš 25:12-29)

Vše začíná slovy: „Neznám vás.“ Proč? Protože mnozí k Jehošuovi přišli sami od sebe, nepřivedl je nebeský Otec. Ten kdo je přiveden, obdrží nějaký talent, nějaký dar. Ten má sloužit k tomu, aby se Dobrá zpráva o království mohla šířit a mohl být takto oslaven bore a také prostředek záchrany Jehošua, beránek, který snímá hřích světa. Musíme tedy zkoumat sami sebe, jaké dary nám byly dány a ty svými skutky využívat způsobem, jako bychom je prodávaly. Ne každý může sloužit plným časem. Proč? Protože má rodinu, či jiné záležitosti, které mu to nedovolují.

Ale i tento Kristův následovník obchoduje se svými dary v čase, kdy mu to je umožněno a takový čas aktivně sám vyhledává. Ale není to jako ve sborech SJ, kde se toto dělá vynuceně a musí toto obchodování veřejně deklarovat každý měsíc svou zprávou z takzvané kazatelské služby, aby když je malá, mohl takzvaný pastýř udeřit svou obraznou holí pro něj nemocnou ovci a popohnat jí k větším výkonům, skrze výčitky. Dělá to celým svým srdcem, celou myslí a svou životní silou a nikdo jej nekontroluje. Vždyť je to samotný nebeský Otec, kdo působí vzrůst a také dobrý výsledek v tomto obrazném obchodování.

Takže stát na ulici může vypadat sice hezky a být viděn, jak NĚKDO obchoduje, ale když má člověk z takové činnosti deprese, pak to nesvědčí nic dobrého. Toto samozřejmě platí i o dalších náboženských skupinách, kdy například hrají písně, kde chválí Ježíše, ani mnozí neznají jeho skutečné jméno Jehošua a už vůbec význam tohoto jména, které znamená, ŽE BORE PŮSOBÍ, ABY SE STALA ZÁCHRANA.

Kdy budeme mít z tohoto duchovního obchodování skutečnou radost? Když bude spontánní, přirozené a ze srdce. A to je ten rozdíl, mezi těmi, koho nebeský Otec sám vyučuje a kdo je vyučován lidmi. Máme se vzájemně povzbuzovat k Lásce a znamenitým skutkům a ne se stále vzájemně poučovat a přít, kdo právě nyní všemu rozumí nejlépe a když toto mentorování nepřijmeme, jsme označeni za Jidáše, nafoukance a antikristy.

K povzbuzení potřebujeme vzájemnou náklonnost, která vzniká tím, že spolu mluvíme i o obyčejných věcech, kdy se poznáváme osobně. Tehdy vzniká pravý živý sbor, živá eklésia plná Agape. Dnešní sociální nástroje, jako je například Facebook, messenger, Whatsapp a další nám to umožňují a můžeme být od sebe 1000 kilometrů vzdáleni. Pak nikdo nebude sám a bude mít ze své služby radost. Abychom nalezli ty, kdo jsou skutečnými duchovními bratry a sestrami, tak k tomu nám opět pomáhá nebeský Otec, protože se poznáváme duchem. Kde tato interakce není, vzniká rozdělení a hádka. Přesto jsme vybízeni k tomu, abychom milovali své bližní, jako sami sebe.

Zde je ještě velká rezerva v tom, abychom byli skutečně jedním duchovním tělem, jednoho skutečného pastýře. Každý z nás toto může změnit, pokud se budeme vzájemně respektovat jako ti, jenž sám Otec povolal a jež On sám vyučuje. Tento čas Velkého soužení využil Satan k velkému rozdělení, nejenom mezi bližními, ale i v samotných rodinách. Proto ochladla Láska většího množství a proto toto musíme změnit, když máme k tomu příležitost.

Ten kdo je vidět, asi nemá nedostatek příležitosti se seznamovat s ostatními, ale nikdo nemůže očekávat, že bude schopen propojovat vzájemně ostatní, když v tomto ohledu sami neprojeví iniciativu. I toto je skutek víry, protože se takto stáváme jedním sborem, jednoho pastýře. Kéž je to nebeský Otec, kdo nám v těchto věcech pomáhá a kdo dává porozumění, zda jsou tyto myšlenky skrze jeho ducha, jeho moudrost. Je vše ke chvále toho kdo nás stvořil a takého toho, kdo nás vykoupil. Pán s vámi se všemi milovaní.

Váš bratr a Pánův otrok Igi