Že by došlo k viditelnému naplňování proroctví o vředech ze Zjevení 16. kapitoly?

Spread the love

Dnes jsem si vzpomenul na jeden díl, o kterém jsem psal už někdy v roce 2020, nebo 2019, kde jsem poukazoval na to, že televizní seriál Teorie velkého třesku je velmi prorocký a odhaluje mnoho o tom, jak v něm na člověka pohlíží řídící „elita“, kterou my nemůžeme vidět. Článek bohužel díky panu esoterikovi Suenemu skončil na smetišti dějin, takže se pokusím tento seriál znovu vysvětlit, protože právě nyní vidím, že se „mývalí virus“ vesele mezidruhově přenáší na člověka. Katolická Židovka Bernadette měla z tohoto přenosu velkou radost.

Už v posledním článku jsem upozornil na zajímavou náhodu ohledně nové nemoci jménem Opičí neštovice. Dnes si můžeme o této nemoci, jejím výskytu přečíst zprávu například zde. Mývalí virus má být podle Bernadetty velmi smrtný a jak o ní zpívá její manžel Howard: „Všem se změní svět, když se potká s dívkou jménem Bernadette.“.

Pokud se na seriál díváme jen jako na zábavu a nerozumíme konkrétní postavě správně, je to velká legrace. Když však pochopíme, koho daná postava znázorňuje, proč se takto chová, co vyslovuje, už to tak veselé není. NAJEDNOU SI UVĚDOMÍME, ŽE JE TO SERIÁL PLNÝ VZKAZŮ, KDE SE TVŮRCI VYSMÍVAJÍ LIDEM JAKO CELKU A ZA JAKÉ HLUPÁKY JE MAJÍ. A proč to dělají? PROTOŽE MUSÍ DOPŘEDU SDĚLIT, CO SE BUDE DÍT, KAM VŠE SMĚŘUJÍ. Ne každý díl něco dopředu odhaluje, spíše ukazuje na to, jak svět lidí vnímají. Každá replika má symbolický význam a pokud by diváci chápali, tak porozumí tomu, jak se řídí svět.

Hlavní postavou je Sheldon Cooper a jeho matkou je žena, která miluje Krista. Ani jednou za celý seriál nezazní, že miluje nebeského Otce. Tento Sheli, je člověk, kterého všichni nenávidí, ale až jej poznají a prominou mu jeho sebestřednost, tak bez něj nemohou žít. Tento Sheli představuje Rusko jako celek a zároveň Vladimíra Vladimíroviče Putina. Jeho matka zase ženu, která jediná má nad ním autoritu a ta symbolizuje Chabad, jejich ovládání náboženských organizací krom jediné, kterou ovládá Sionistická chazarská třída.

Protože Velký Babylon, to město s mnoha náboženskými domy uprostřed, uctívá hlavně „Krista“, je kolem tohoto symbolického města silná ochranná věž, která je zároveň jako nepropustná zeď, kde je skutečný Kristus vše jiné, než Pán pánů a Král králů a hlava sboru, a kde se může k „nebeskému Otci“ jen skrze takzvanou třídu pomazaných. Ke komu jsou všichni ve svých modlitbách vedeni ve Velkém duchovním městě? K tomu padlému andělovi, který se rád prokazuje jako anděl světla. Proto je nepropustná zeď nad celým Velkým Babylonem a neovládá toto město krom zdi nikdo jiný, než odpadlá Juda a zeď tu postupně ovládá od roku 1945 takzvaný dům Sion.

Pak tu máme Leonarda Hofstadtera, milého chytrého vědce, který touží po tom, aby mohl krásnou přítelkyni a svou budoucí manželku Penny zbavit povrchnosti, aby pro požitky těla nebyla courou, ale někým lepším. Leonard představuje ty, kterým je dovoleno získat moudrost tohoto světa a podílet se nezasvěceně na jeho chodu. U Penny je zvláštní to, že nemá příjmení, proto je představitelkou většinové společnosti. Její otec, matka a dva sourozenci, bratr a sestra, jsou opět jen označení křestními jmény, což symbolicky znamená: „TO JSOU TI GOJIMOVÉ, KTEŘÍ NEMAJÍ ŽÁDNÝ VZNEŠENÝ PŮVOD.“. Bratr vyrábí drogy, je ve vězení, prostě typický gojim z pohledu tvůrců.

Dále tu máme sionistického žida Howarda Joela Wolowitze, který se zamiluje do katolické Židovky Bernadette Marrian Rostenkowski, která jej začne ovládat stejně, jako jej ovládala jeho sionská matka, kterou nikdy nemůžeme vidět, ale jenom slyšet. Opět je to vzkaz, že vše se děje za oponou a jen v jednom díle můžeme jeho matku spatřit jako nějakou postavu ženy.

V jednom díle musí na příkaz Howarda jít Sheli na nákupy s jeho matkou, protože se Howardovi vysmívá, že on je nic. Je to jen inženýr, který nemá takovou moudrost jako jako Sheli. Tehdy je tam scéna, kde musí Sheli za jeho matkou do kabinky, kde jej sevře, ale sevření není vidět, jen z děje je to jasné. To je vzkaz, co Shelimu alias Putinovi Chabad připraví, když jej nebude plně poslouchat. Kde to dnes vidíme? Na Ukrajinském konfliktu, který chtěl Sheli, který miluje právo, řešit podle mezinárodního práva skrze Minské dohody.

To, že nad Howardem má navrch jeho polská katolická Židovka, lidem oznamuje, že i když dnes Sion ovládá Polsko, přesto ve skutečnosti procesy řídí Chabad.

Další postavou je Ind Rajesh Ramayan Koothrappali, který je synem gynekologa. Tento Ind symbolizuje gojim druhé kategorie, tedy ty národy, které se rychle množí. Všichni si z něj dělají legraci. Hraje na ženy (ostatní národy) drsňáka, ale bez nich není schopen žít. Jeho partnerkami se stávají ženy, které mají určité nedostatky. Tím tvůrci říkají, že tyto asijské národy, které jako celek představuje, mohou dosáhnout určitého postavení, ale jejich spojenectví bude vždy provázet problémy, jak mezi sebou navzájem; to je jeho první partnerka Lucy a jeho partnerka, kde si nemohu vzpomenout na jméno a je Indka, kterou si chce Rajesh vzít.

Když Rajesh pozná Emily Sweeney, zde je opět důležité, že má příjmení, čímž tvůrci ukazují, že krátkodobé spojenectví této asijské kultury s kulturou bílého muže přináší do jejich vzájemných vztahů pro Asiaty určité uspokojení a pocity štěstí, tak je stejně stále děsí, že budou hozeni přes palubu a budou opuštěni.

Rajesh a Howard jsou vykreslováni jako dva bisexuálové, kteří bez sebe nemohou být. Je to odkaz na pupeční šňůru mezi Sionisty a jejich Asijskými přáteli, kde se jedná o obchodní vztahy k prosazování politických zájmů Sionistů. Vzájemný vztah obou mužů je vykreslen tak, jak jej vnímá Chabad a také tím dává najevo, že jejich původ není u Sema, ale u Chama. Úmyslně byla lidem vnucena představa, že potomky Sema jsou ti, kdo mají velký nos.

Toto je vykresleno scénou na letišti, kde se Rajesh rozhodne pro slova Howarda opustit ženu, která je stejného původu a byla mu vybrána rodinou za budoucí manželku. Je to symbol klínu, který Sionisté vytváří v Asii, aby se nikdy nespojila.

Velmi důležitou postavou je matka Leonarda Beverly Hofstadter. Je světově uznávanou psychiatričkou, která na svých dětech dělá psychologický experiment, který stále trvá. Tato žena má velký obdiv u Sheliho, protože mu rozumí. Tato postava představuje skutečný vrchol Chabadu a tvůrci tím říkají, že si sice můžeme myslet, že žijeme vlastní životy, ale že oni toto vše stejně řídí. Když toto pochopíme, tak pochopíme proč je Sheli ústřední postavou, kolem které se vše točí.

Shelimu je vybrána vědecky jeho budoucí partnerka a manželka Amy Farrah Fowler. Je to jediná neherečka v seriálu a je v civilu skutečná vědkyně a neurobiolog. Ta se do seriálu dostala proto, aby bylo jasné, že vše je skutečně řízeno těmi, kdo zkoumají mozek a lidskou psychiku. Chabad na ní ukazuje, jak postupně ovládá Putina, který s nimi nechtěl nikdy mít po fyzické stránce nic společného, ale vždy u nich obdivoval jejich schopnosti společnost řídit. Nakonec však pochopil, že bez jejich vzájemného soužití, kdy jim dovolí coitus na jeho narozeniny, to znamená, že s nimi potáhne tehdy, kdy to on dovolí a i jemu to způsobí rozkoš. Aby toto Sheli udělal, potřebuje duchovního rádce, kterým je jeho mrtvý vzor z dětství, profesor proton, neboli Arthur Jeffries. Ten představuje v symbolice tvůrce operace Golgota, o které stále píšu, Jurije Andropova.

Mohl bych popsat každou postavu, která seriálem prošla, proč jedná právě tak jak jedná, ale to by bylo na knihu. Cílem, který Sheli má, je dosáhnout na Nobelovu cenu, kterou nakonec spojením s jeho ženou, získá.

Dojemný je právě jeho závěrečný proslov při převzetí Nobelovy ceny, kde vlastně řekne, že díky okolnostem jeho přátel, tohoto ocenění mohl dosáhnout. Co se tím tvůrci snaží říci? Že to byli oni, kdo Putinovi vytvořili cestu k získání celosvětového uznání a že by jim měl za to, až toto uznání získá, hezky poděkovat.

No a nyní se vraťme k mývalímu viru, jak jej tvůrci označili a jak se z toho Bernadette Chabad raduje. Když zaznívá ta píseň Howarda, dostala se do izolace, protože mývalí virus přenášela v kádinkách a ty jí spadly na zem. Howard se poleká, protože v předchozím díle oznámí, že je to smrtelný virus. Ona jej uklidňuje, že izolace je jen prevencí, že jinak by už byla dávno mrtvá. Co tím chtějí tvůrci říci? No že existuje možnost, jak zabránit jeho smrtelnému vlivu. A zde se dostáváme k Písmu, které Chabad zná dokonale, jako ten, kdo svět bezstrukturně a Velký Babylon duchovně řídí.

Ve Zjevení 16. kapitole ve druhém verši je napsáno toto:

„A slyšel jsem, jak silný hlas ze svatyně řekl sedmi andělům: Jděte a vylijte na zem sedm misek Božího hněvu. A první odešel a vylil svou misku na zem. A na lidech, kteří měli označení divokého zvířete a kteří uctívali jeho obraz, se objevil škodlivý a zhoubný vřed.“ (Zjevení 16:1,2)

Takže mezidruhová nákaza se projeví u těch, kdo mají označení 6.6.6., kteří uctívají obraz, OSN a její pobočku WHO. No a kdo nejvíc uctíval v posledních dvou letech to, co je zde jmenováno? Ten, kdo se nechal geneticky upravit, aby se mu dobře dařilo a ten, kdo to propagoval a geneticky upravoval. Pokud si prohlédneme obrázky opičích neštovic, tak uvidíme tělo pokryté zhoubnými vřídky. Protože je to mezidruhová nákaza, pak je čistě náhodně podobná mývalímu viru.

Mluvčí Chabadu pro oblast Čech, Moravy, Slezska a Slovenska ve svých hlášeních o opičím viru informoval, že přijde. Proč je v seriálu označen jako mývalí? Protože jak opičky, tak méďa mýval mají rádi stromy.

zdroj: Zoo Chomutov

A co musíme ještě pochopit? Že je psáno, až ta ubitá hlava divokého zvířete povstane, aby tu na jednu hodinu panovala, že každý kdo za ní půjde v obdivu, si na své čelo a ruku bere označení 6.6.6..

„A viděl jsem jednu z jeho hlav jakoby ubitou k smrti, ale jeho smrtelná rána se uzdravila, a celá země s obdivem následovala divoké zvíře. A uctívali draka, protože dal divokému zvířeti autoritu, a uctívali divoké zvíře slovy: Kdo je jako to divoké zvíře a kdo s ním může vést bitvu?“ (Zjevení 13:3,4)

„A tak mi anděl řekl: Proč ses divil? Chci ti povědět záhadu té ženy a divokého zvířete, které ji nese a které má sedm hlav a deset rohů: Divoké zvíře, které jsi viděl, bylo, ale není, a přece se chystá vystoupit z propasti a má odejít do zničení. A až ti, kteří bydlí na zemi, uvidí, jak divoké zvíře bylo, ale není, a přece bude přítomno, užasnou v obdivu, ale jejich jména nebyla napsána na svitku života od založení světa.“ (Zjevení 17:7,8)

Kdo je pánem v dnešní době nad vším, jak nám to odhaluje Big Bang Theory? Chabad, který jede jako ta nevěstka na divokém zvířeti, které vzniklo v roce 1945 z moře lidstva a skrze svá kouzla (své řízení) je ovládá a má nad králi země svou moc od doby, kdy převzal otěže, což se mu podařilo právě díky spojenectví, které nastalo se Stalinem v roce 1941. Vysvětloval jsem dříve.

O jakém svitku života je řeč?

„A bylo mu dáno, aby vedlo válku se svatými a aby nad nimi vítězilo, a byla mu dána autorita nad každým kmenem a lidem a jazykem a národem. A všichni, kteří bydlí na zemi, je budou uctívat; jméno žádného z nich není od založení světa zapsáno ve svitku života Beránka, který byl zabit.“ (Zjevení 13:7,8)

Takže to není svitek života ze Zjevení 20. kapitoly, ale jedná se o jména, která se nechala vyučit svým Stvořitelem a byla přivedena ke Kristu, aby je vzbudil při vzkříšení v posledním dnu, tedy za 3,5 dne po zabití olivovníků. Někteří půjdou na beránkovu svatbu ihned, ti v hrobech a ostatní až za čas, až olivovníky vydají svědectví o Dobré zprávě po celé obydlené zemi – viz Matouš 24:14 . Pak teprve přijde Konec Satanova systému věcí.

Nás tedy zajímá, jak se chránit před mezidruhovou nákazou? Jeden z kroků je, nenechat se modifikovat genovou terapií, tady budou ty vředy viditelné asi u všech. Má to být velmi smrtelná nákaza, takže si musíme připomenout, že kdyby ty dny nebyly zkráceny, nepřežilo by žádné tělo. Uvidíme, jak se ta opička bude šířit, ale pokud to je odkaz na Písmo, nemyslím si, tak jako si to myslí někteří, že 3,5 roku je teprve před námi. Za tu dobu by mohla tato mezidruhová nákaza zahubit veškerou populaci. Uvidíme.

Druhým krokem je rozhodnutí jít k nebeskému Otci celým srdcem, myslí a silou. Pokud to tak je a chápu to správně, tak se vlastně na této mezidruhové nákaze může velmi viditelně ukázat, jaký je rozdíl mezi těmi, kdo Otci slouží a kdo mu neslouží.

Tím nabádám všechny genově neupravené, aby toto nepodstupovali, ať se děje co se děje. Slib nějakého zázračného léku má totiž posloužit k tomu, co Jan vidí dále:

„A druhý vylil svou misku do moře. A stalo se krví jako z mrtvého člověka, a každá živá duše zemřela, ano, všechno v moři.“ (Zjevení 16:3)

Co je tím mořem? Tím je lidstvo jako takové, které nezná a nehledá svého Stvořitele. A pokud obraz divokého zvířete, OSN a jeho pobočka WHO začne tlačit, že je třeba podstoupit novou genovou léčbu, tak lidé, kteří nehledají vedení u svého Stvořitele, se vylekají a na genetickou léčbu přistoupí. Tak se z celého lidstva stane jakoby mrtvá krev, protože genetická modifikace odstraňuje z těla v buňkách v jejich chromozomech 4 písmena – Otcovo jméno JHVH.

Jméno Stvořitele na sirných můstcích chromozomů

Ptejme se našeho nebeského Otce, JeHoVaH (jehovy) Boha ve jménu Jehošuy Krista, zda je to správné pochopení. Jsem jen člověk a mohu se mýlit. Jen ukazuji směr, kam mne probíhající děje vedou, když je vztáhnu k proroctvím.

Kéž je To Otec a Jehošua, kdo nás vedou cestou života, po které máme chodit. Pánův pokoj Vám všem.

Váš bratr a Pánův otrok Igi