Máme se připravit na velkou událost naplánovanou na 22.5.2022?

Spread the love

Po zveřejnění mého rozboru časopisu The Economist na biblický rok podle Chabadu jsem dostal od jednoho čtenáře tuto fotografii. Pokud vnímám vzkaz na této kompozici správně, pak je tvůrce spojený s tímto odpadlým spolkem tělesné Judy. Co je na tomto obrázku oznamováno?

Hlavním motivem jsou kniha, televizní ovladač namířený na knihu, plánovací kalendář s položenou tužkou, kde jsou křížky vyznačena po pravé straně pondělí a vlevo je hlavním dnem sobota a světlejší dnem je neděle. Pak je to stránka vpravo, kde lze vidět ženu v nějaké cvičební poloze a na archu leží krabička s mincemi. A posledním symbolem jsou klíče.

Je to vzkaz určený těm, kdo čtou zprava doleva. Natočením koncepce nám tvůrce říká toto:
„Klíčem k porozumění je to, co je obsahem krabičky a to co přichází se týká peněz.“ List papíru ve fólií, kde leží žena provádějící cvičební úkon odkazuje na to, že se tato událost dotkne všech kdo jsou autorem myšleni ve vzkazu, který máme symbolicky chápat z přiložené knihy. Cvičení – cvičení lidé, gojim.

Plánovací kalendář s tužkou znamená, že ten kdo čte si má toto zapsat, protože to co přichází je přesně naplánováno a je řízeno. Křížek v pondělním datu znamená, že plán je určen pro ty, kdo mají svůj první den pondělí, ale my máme první den neděli a hlavním dnem je pro nás sobota. Vše začne po západu slunce 21.5.2022 protože to je skutečný počátek dne podle biblické symboliky a událost se odehraje z noci ze soboty na neděli, kdy se završí příprava na to co máme chápat jako plné ovládání gojím. Ovladač namířený na knihu.

Čas byl stanovený na 22 hodinu, což je rok. Vše proběhne v měsíci, který označuje dlouhá ručička, a že je to takto myšleno, je zdůrazněno tím, že velká ručička není v první polovině, jak by se nacházela, ale ukazuje na to, že vše proběhne v druhé polovině, přesný den určuje vteřinová ručička. Ta směřuje na 22 vteřinu. Hledaným dnem je 22.5.2022. ČTEME VŽDY ZPRAVA DOLEVA.

Hodinám vévodí nápis:

VYDRŽET ! – znamená PŘIPRAVTE SE!

Je určen zasvěceným a také nám, abychom pochopili, že už nebude nic stejné, jako bylo.

Než bude nová pyramida moci pevně uspořádaná, to je ten vlhkoměr, který bylo asi těžké nastavit na 33%, jako odkaz na pyramidu moci.

Teplota odhaluje, že to potrvá pravděpodobně 25 dní, nebo do 25. dne tohoto měsíce. Kniha odkazuje na Raguel Welch. Je to kryptogram, který gojim přirovnává k Velšským ovcím. V hebrejštině je Ráchel ve významu ovce. Proto je televizní ovladač namířený na knihu, tedy symbolizuje skryté ovládání ovcí a může znamenat také, že to bude pod vedením medií. Může dojít k nějakému významnému odhalení, které povede k pádu finančního systému. Sionisté budou definitivně zbavení moci nad peněžním systémem.

Berte prosím tento výklad, že je takto myšlen tím, kdo jej vytvořil, a že to nemusí takto proběhnout. Ten, kdo má vše plně pod kontrolou je nebeský Otec, JeHoVaH (jehova) Bůh a Jehošua Kristus. Plán smrtelných lidí, kteří se v touze po moci, po svém božství spojili se samotným Satanem, tedy nemusí být naplněn.

Nic není před zraky živého Boha utajeno, aby to v pravý čas nevyšlo najevo!

Jen mohu ukázat směr, jak jsem veden Otcovým duchem. Zda to tak je, se prosím dotazujte Stvořitele nebe a Země, JeHoVaH (jehovy) Boha ve jménu Jeho milovaného Syna Jehošuy Krista, aby sláva připadla jim.

Pokoj vám všem.

Váš bratr Igi.