Zajímavé věci se dějí v Rusku. Jak to odhaluje plány krále Jihu a takzvaných globalistů, že chtěli vždy zničit Rusko zevnitř? Proč musí ta dvojhlavá krůta zvaná orlice pryč? (Osobní analýza)

Spread the love

Každá země má jen tolik suverenity, nakolik jí to dovolí státní symboly. Vlajka a erb. K událostem se začal aktivně vyjadřovat Medvěděv, tak si trochu připomeňme kým tento člověk je. Proč nyní vykřikuje, že on nemá s politikou krále Severu, V.V.Putina, nic společného.

Když Medvěděv nahradil ve funkci prezidenta nynějšího krále Severu, tak jeho první kroky vedly k tomu, aby v Rusku zničil to, co bylo vždy Ruským klenotem. Tím byl letecký průmysl. Těm, co jej do tohoto postavení dosadili, dal možnost si vydělat tím, že ruské letecké společnosti musely začít nakupovat dopravní letadla za velkou louží a zatloukl tak pověstný poslední hřebíček do rakve tomuto odvětví.

Jih a také Chabad vždy chtěli Rusko využít jen pro své vlastní plány, takže tento absolutně bezcharakterní člověk dovolil Spojeným Státům, aby Rusku skrze Gruzii připravily problém s loutkou jménem Michail Nikolozis dze Saakašvili. Tato figurka, jen pro připomenutí, poslala gruzínské ostřelovače do Kyjeva, aby rozpoutali krvavý majdan, barevnou revoluci na Ukrajině. Na vše je dostatek důkazů. Nyní vychází na povrch, co byl cíl celé revoluce. Ten bohatý západ nutně potřeboval lidské orgány a tato zrůda, jinak se nedá tento Gruzínec pojmenovat, toto vesele organizoval. Existuje výpověď Ukrajinského majora, který transplantačním týmům zajišťoval vojenské krytí, když už nakonec nevydržel ta zvěrstva dále podporovat, tak jej zatkli. Dnes ruským úřadům ukazuje, kde se nachází společné hroby těch, kdo byli zaživa rozřezání, aby si ti bez jakéhokoliv svědomí namastili kapsy.

Ale vraťme se nyní k tomu malému bezcharakternímu člověku Medvěděvovi. Putin odletěl do Číny na olympijské hry. Toho využil tento tehdejší prezident k tomu, aby si Gruzie udělala výlet do Jižní Osetie. Nikdo nečekal, že se Putin vrátí a že proti Gruzii zasáhne. USA vždy potřebovaly ruský vesmírný program, ač přece sami byli tolikrát na Měsíci. No a tento do pozadí Amerických elit až po kotníky zastrčený člověk se rozhodl, že dá svým páníčkům dárek. Rozhodl se zničit i tento ruský vesmírný program. Proto loutkovodičům nezbylo nic jiného, než krále Severu vrátit do funkce prezidenta RF. Bylo to s velkým skřípotem zubů, protože ten zásah v Gruzii mu ne a ne odpustit. Co si uvědomili? Že není možné dosadit do tak významné funkce lidi zasvěcené do nižších procesů. Ten všehoschopný člověk by zničil nejenom ruský vesmírný program, ale hlavně ten americký vojenský, který potřeboval ruské motory pro vesmírné lety.

Medvěděv je předsedou jednotného Ruska. Jeho lidé donutili Putina k tomu, aby přijal takzvanou důchodovou reformu, kterou pak prezentoval tento člověk jako Putinovu reformu. No a jeho strana jako jeden muž vyzvala Putina k tomu, aby opustil Minské dohody, formát, který Putin prosadil k tomu, aby se fašistická svoloč nedostala k lidským orgánům tak jednoduše, jako se jí to dařilo hlavně v roce 2014 a 2015. To je to zákulisí, které vám nikdy nikdo otevřeně neřekne. Požadavek zněl jasně: „Uznej Putine Doněcké republiky.“. Jak víme, tak chvíli Putinovi trvalo, než to udělal. Ne že by Putin neznal cíle těch, kdo Medvěděva platí a koho poslouchá. Jen jej ti, co platí Medvěděva, podcenili a opět si neuvědomili, že on je ten, o kom mluví Daniel v 8. kapitole, že své plány prosazuje cizíma rukama. Neidealizujme si krále Severu víc než je třeba, jak by má slova mohl někdo pochopit. Kristus je skutečný zachránce!!!!!

Vše píši proto, abyste pochopili, proč se určité věci objevují v médiích. Skutečný plán Chabadu, kterému nejvíc podléhají mnozí zrádci uvnitř Ruska, byl ten, že Ukrajina v březnu 2022 zaútočí na Donbas. Sklidí úrodu v podobě lidských orgánů a Rusko zasáhne v červnu, pravděpodobně 6.6.2022 = 6.6.6. a Ukrajinu obsadí tvrdým vojenským zásahem. Proto se tak Cvalín rozčiloval, že si Putin dělá co chce a že už musí jen a jen poslouchat, jak to napsal ve svých zprávách. Jejich plán byl takový, že se Rusko oslabí, Ukrajina rozporcuje a vytvoří se Trojmoří. Toto mělo zachránit USA a VB, ale už ne jako supervelmoc. Na západ od Trojmoří pak vznikne prostor, který neskutečně zchudne. Samotné Trojmoří, jeho obyvatelstvo, už je na chudobu zvyklé a tak jako to vždy dělali se Slováky za Uherské nadvlády, snížili by populaci jen do takové velikosti, aby nějak přežili, trochu se nadechli a zase je vyplundrovali.

Nebo snad Cvalín nenapsal, že se bude poslouchat?!

24.3.2022 mluvčí Chabadu v ČR

A jak to vše souvisí s Medvěděvem? Ten dnes vykřikuje, že on a jeho Jednotné Rusko vlastně nic, oni jen muzikanti. Přitom to byli oni, kdo dal Putinovi skrze Dumu nůž na krk. A jak Putina zradili lidé, kteří jsou kolem něj? Vytvořili vyjednávací skupinu, která jedná s takzvaným Ukrajinským vedením. Věřte tomu, že Medvěděv v tom má své ušpiněné prsty od výkalů takzvaných globalistů a velmi mu sekunduje Peskov. Putin nazval vojenský zásah na Ukrajině PROTITERORISTICKOU VOJENSKOU AKCÍ. On se drží hesla: S TERORISTY SE NEVYJEDNÁVÁ, bylo by to podobné, jako to udělal opět západ, který vždy usedal za jeden stůl s teroristy, aby s nimi vyjednával. Udělali to v Iráku, v Sýrii, v Afganistánu. Proč? Protože tam vždy byli vojenští poradci a řídící důstojníci Mosadu, CIA, MI6, kteří dostali za úkol tyto teroristické organizace vytvořit.

Co se tedy právě nyní v Rusku děje? Krysy lezou ze svých děr a ukazují na sebe prstem. Stejně jako začali na sebe ukazovat prstem všichni ti zastánci a ochránci nacismu a fašismu na Ukrajině. Putin začal odstraňovat nejprve krysy v nejvyšších patrech armády. Vydal totiž nařízení, že na Ukrajinu nesmí nikdo, kdo není profesionálem, takže se tam neměl objevit žádný voják základní služby a už vůbec ne žádný, který je na vojně méně než rok. Tento rozkaz nebyl splněn. Proč mu to Chabad udělal? Protože i jemu vyhovuje, když ruské matky přijdou neprofesionalitou mladých vojáků o své syny. Ty pak budou protestovat a různé neziskovky svými protesty budou tlačit na to, aby denacifikace neproběhla.

Protože si je Putin vědom těchto her a on moc dobře ví, jak se ta hra hraje, tak na žádné vyjednávání nepřistoupí, krom toho, že kapitulují a on je do jednoho pošle k soudu. Toto si uvědomují ti, kdo si mysleli, že jej vodí jako oslíka za mrkví. Takže se Polsko velmi snaží poslat takzvané mírové sbory na západní část Ukrajiny, tu budou chtít odtrhnout a vytvořit Trojmoří, že pane Cvalíne? Ale to byste museli toho krále Severu skutečně odstranit. Zda se vám to povede, tak na to proroctví odpovídá jasně. Sklizeň Cvalíne nebude. Proč? Protože Rusko už posbíralo dostatek důkazních materiálů, jak to bylo s těmi laboratořemi nejenom na Ukrajině a o sklizni orgánů pro nelegální transplantace. Až se takzvaná západní společnost probudí a pochopí vše kolem nešťastné Ukrajiny, její benderizaci od 18. století, neplést si s Banderou, nacistickou zrůdou, kterého nebyli schopni snést ani nejotrlejší příslušníci SS a nakonec jej nechali zavřít do koncentráku, tak co se stane? Začnou volat ve velkém: „PŘIJĎ NÁS ZACHRÁNIT!“. Opět to bude biblické, protože přesně toto se má stát podle Zjevení 13:3:

A viděl jsem jednu z jeho hlav jakoby ubitou k smrti, ale jeho smrtelná rána se uzdravila, a celá země s obdivem následovala divoké zvíře.“

Stále někteří nevidí, že je to všechno biblické? Že se odstraňuje novodobá Asýrie, jejich fašistická moc? Že žádný neunikne, protože tak to je rozhodnuto 2700 let dopředu! Má paměť nekončí u věcí, které se staly před týdnem. Potřebný návrat k ruským tradičním viditelným znakům, kterým je i rudá vlajka, tak to si začíná uvědomovat i samotné ruské vojsko, proto je možné vidět tuto vlajku na ruské vojenské technice. Ale je tu ještě ta dvouhlavá krůta. I ta bude muset být odstraněna, protože ta symbolizuje rozdělení uvnitř ruského domu. Nelze sloužit dvěma pánům, bohu a bohatství. A bohatství evidentně slouží v tomto ruském domě Medvěďové, Peskovové a spol.

Protože se vše evidentně nevyvíjí tak, jak si Chabad přeje a žádná dohoda mimo kapitulaci nebude možná, jinak by RF skončila ve vlastní občanské válce, musí dnes Medvěděv bubnovat, že on přece nic, on muzikant, který za nic nenese odpovědnost. Pokud bude Cvalíne dovoleno Trojmoří, tak přesně v notách krále Severu. Už jsi dal lidskou oběť, aby tě trochu výše posunuli v té jejich pyramidě zasvěcení? Pokud nezačneš činit pokání a neopustíš Satanovu synagogu, i na tebe se vaří voda. Vy globalisté se budete muset podřídit a tvůj žlab brzy vyschne a přestaneš mlaskat a povyšovat se. A není to mé přání, já si přeji skutečnou Spravedlivou vládu, kterou zřizuje nebeský Otec, JeHoVaH Bůh skrze svého Syna Jehošuu Krista. Já vím, že Putin jen naplňuje proroctví a až jej dokončí, bude i na něm, jak se rozhodne, zda půjde dál za Satanem, nebo se pokoří, protože jeho moc bude zlomena bez použití ruky.

Dnes mne velmi příjemně překvapil jeden bratr, který pochopil, do jaké pozice se dostal Volodimyr Zelenskyj, když jej přirovnal k dosazenému králi Sedekiášovi před zničením Judy v roce 587 př.n.l.. Tento dosazený takzvaný žid, ale po krvi Chazar, si myslí, že může s novodobým Nebukadnecarem vyjednávat. Tak si přečtěte co mu Jeremiáš oznámil a co se stalo:

„A Šefatjáš, syn Matanův, a Gedaljáš, syn Pašchurův, a Juchal, syn Šelemjášův, a Pašchur, syn Malkijášův, se doslechli slova, která Jeremjáš mluvil ke všemu lidu, když říkal: Tak řekl Jehova: Ten, kdo bude dál bydlet v tomto městě, ten zemře mečem, hladem a morem. Ale ten, kdo vyjde ke Kaldejcům, ten zůstane naživu a jistě získá svou duši jako kořist a živou. Tak řekl Jehova: Toto město bude zcela jistě vydáno do ruky vojenské síly babylónského krále, a on je jistě dobude. A knížata začala říkat králi: Ať je, prosím, ten muž usmrcen, neboť tak zeslabuje ruce válečníků, kteří v tomto městě zůstali, a ruce všeho lidu, když k nim mluví podle těchto slov. Tento muž totiž nehledá pokoj tohoto lidu, ale neštěstí.“ (Jeremiáš 38:1-4)

V Polsku tento dnešní Sedekiáš bubnuje a natáčí svá fejk videa z údajného Kyjeva, jak jeho „Judea“ (z)vítězí. Tak se Chazare podívej, co Sedekiáš udělal:

„A král Sedekjáš pak poslal a vzal k sobě proroka Jeremjáše ke třetí vstupní cestě, která je v Jehovově domě, a nato řekl král Jeremjášovi: O něco tě žádám. Nic přede mnou netaj. A tak Jeremjáš řekl Sedekjášovi: V případě, že bych ti pověděl, nedáš mě zcela jistě usmrtit? A v případě, že ti poradím, nebudeš mi naslouchat. Král Sedekjáš tedy Jeremjášovi ve skrýši přísahal a řekl: Jakože je živý Jehova, který nám udělal tuto duši, nechci tě usmrtit a nechci tě vydat do ruky těch mužů, kteří usilují o tvou duši. A Jeremjáš řekl Sedekjášovi: Tak řekl Jehova, Bůh vojsk, Bůh Izraele: Jestliže zcela jistě vyjdeš ke knížatům babylónského krále, určitě také zůstane naživu tvá duše a toto město nebude spáleno ohněm a ty a tvá domácnost určitě zůstanete naživu. Ale nevyjdeš-li ke knížatům babylónského krále, také toto město bude dáno do ruky Kaldejců, a ti je skutečně spálí ohněm a ty sám z jejich ruky neunikneš. Nato řekl král Sedekjáš Jeremjášovi: Lekám se Židů, kteří odpadli ke Kaldejcům, aby mě jim nevydali do ruky a aby se mnou opravdu nejednali utrhačně. Ale Jeremjáš řekl: Nevydají tě tak. Poslechni, prosím, Jehovův hlas v tom, co k tobě mluvím, a povede se ti dobře a tvá duše bude žít dál. Jestliže však odmítáš vyjít, Jehova způsobil, abych viděl toto: A pohleď, všechny ženy, které zůstaly v domě judského krále, jsou vyváděny ke knížatům babylónského krále a říkají: Muži, kteří byli s tebou v míru, tě zlákali a získali nad tebou převahu. Způsobili, že tvá noha zapadla do samotné bažiny; ustoupili opačným směrem. A všechny tvé manželky a tvé syny vyvádějí ke Kaldejcům a sám z jejich ruky neunikneš, ale zmocní se tě ruka babylónského krále a toto město bude kvůli tobě spáleno ohněm.“ (Jeremiáš 38:14-23)

Což tě nezlákali ti, kterým jsi podlehl? Satanův sluha Kolomojský, který si tě dosadil? Vzdej se, a nebuď jako Sedekjáš a jistě budeš žít. Nebo si myslíš, že se skryješ v nějakém polském bunkru, kde hledáš azyl a lid dál ženeš do nesmyslného krveprolití? Není to už 11 let, kdy tví předchůdci s tebou připravovali pro Ukrajinu zničení? Tak čti dále, abys porozuměl:

„V devátém roce judského krále Sedekjáše, v desátém měsíci, přišel babylónský král Nebukadrecar a celá jeho vojenská síla k Jeruzalému a začal jej obléhat. V Sedekjášově jedenáctém roce, ve čtvrtém měsíci, devátý den měsíce, bylo město prolomeno. A všechna knížata babylónského krále vešla a posadila se v Prostřední bráně, totiž Nergal-Šarecer, Samgar-Nebo, Sarsechim, rabsaris, rabmag Nergal-Šarecer a všechna ostatní knížata babylónského krále. A jakmile je judský král Sedekjáš a všichni válečníci viděli, stalo se, že se dali na útěk a vyšli v noci z města cestou královy zahrady, branou mezi dvojitou zdí; a vycházeli cestou Araby. A vojenská síla Kaldejců se je vydala honit a dostihli Sedekjáše na jerišských pouštních pláních. Nato ho vzali a přivedli ho k babylónskému králi Nebukadrecarovi do Ribly v hamatské zemi, aby nad ním pronesl soudcovská rozhodnutí. A babylónský král pak v Rible pobil Sedekjášovy syny před jeho očima, a babylónský král pobil všechny judské urozené. A Sedekjášovi oslepil oči, načež ho spoutal měděnými okovy, aby ho přivedl do Babylóna. A králův dům a domy lidu Kaldejci spálili ohněm a zdi Jeruzaléma strhli. A zbytek lidu, který zůstal v městě, a zběhy, kteří k němu odpadli, a zbytek lidu, který zůstal, vzal velitel tělesné stráže Nebuzaradan do vyhnanství do Babylóna.“ (Jeremiáš 39:1-9)

Vám, zvráceným mediím, které jeho bubnování rozšiřujete, ať vám je známo, že jste na Sedekiášově straně a ani vaše jednání nezůstalo bez povšimnutí. Jak zvrácený a nespravedlivý svět jste pro svá plná břicha stvořili. Vše už jednou proběhlo, abyste dnes mohli udělat to, co je skutečně správné v očích Stvořitele, JeHoVaH vojsk. Kdo se dá napravit?

Proč jsem toto vše sepsal? Protože mnozí pořád pochybují o tom, že je vše biblické a že to takto musí být, aby se proroctví naplnila. Veškerá ničemnost musí být odhalena a musí být vidět. Toto nemá nic společného se sympatiemi k jedné a nebo druhé straně konfliktu, či sympatiemi k Číně, kterou si Chabad vybral za vítěze. Naše důvěra musí patřit jen a jen nebeskému Otci a Jeho Synu Jehošuovi. Proč? Protože na pečeti, jenž mají ti, kteří jsou zapečetěni stojí:

PŮSOBÍ ABY SE STALO, PŮSOBÍ, ABY SE STALA ZÁCHRANA

Jehošua -> Jehovova je záchrana -> Ten, který Působí, aby se stalo, Vykupuje (Zachraňuje)

Chvalme Jah! To On připravil skutečnou záchranu skrze našeho Pána Jehošuu. Chvalme Jehošuu, protože vzal na sebe hřích celého světa, aby mohlo být očištěno Otcovo jméno, které znamená PŮSOBÍ, ABY SE STALO, v příkazu STAŇ SE!

Předkládejme těm, kdo o to stojí, skutečnou naději, která pramení ze správného porozumění pro dnešní události. Ptejme se jich, zda chtějí žít pod Satanovým zřízením, nebo chtějí žít v míru, pod Spravedlivou Kristovou vládou.

Kéž máme Kristův pokoj a skutečný vztah s naším nebeským Otcem.

Váš bratr Igi.

Článek je skutečně jen osobní analýzou toho, co můžeme vidět.