Taktika vojenských konfliktů, která se stále opakuje. Jak v ní vidíme cizí zájmy.

Spread the love

Když v 30 letech minulého století Československo intenzivně budovalo své obranné valy podél svých hranic, nikdy tato obrana nebyla zasunuta do míst, kde bylo civilní obyvatelstvo. Když Beneš zjistil, že jej západ pro své zájmy prodal, nenechal zemi zničit, protože věděl, že ta oběť by byla příliš vysoká na to, co by to civilnímu obyvatelstvu způsobilo. Mnozí toto politické rozhodnutí kritizují, ale fakta byla známá. Skutečné plány těch, co celou druhou část Velké války připravovali, ty byly minimálně Benešovi známé.

Mnozí z nás žijeme na tomto území právě proto, že boje které Československo zasáhly, že proběhly jen ve vlně osvobozovacích bojů, kdy už byla německá armáda značně zničená a vyčerpaná dlouhým válečným konfliktem.

Když se podíváme na taktiku německých vojsk na územích bývalého Sovětského svazu, často používala německá armáda místní obyvatelstvo jako své lidské štíty, kdy je hnaly před svou obrněnou technikou. Němci se netajili tím, že jsou to lidé druhé, či spíše třetí kategorie, kteří když zemřou kulkou sovětů, je to levnější, než když je budou muset sami zabít. Že je toto satanské jednání je očividné.

Vedl Hitler válku skutečně za Německo, nebo se tím připravovala půda pro ty, kdo na tom profitovali a ti chtěli vytvořit svůj svět podle svých představ? Když se podíváme na všechny odhalené dokumenty z těch dob, tak víme, komu celý konflikt zajistil bohatství a prosperitu na mnoho desítek let. Dále víme, co plánoval Churchill vojenskou operací „NEMYSLITELNÉ„, kdy chtěl v červnu 1945 opět vyzbrojit zajaté německé vojáky a zaútočit na Sovětský svaz, aby jej dorazil, protože předpokládal, že bude SSSR tak válkou vyčerpáno, že bude jen otázkou času, kdy armády USA, VB a Německa SSSR definitivně porazí, aby se VB dostala k bohatým zdrojům na jeho územích.

Co bylo zajímavé vidět ke konci války, že Hitler, který musel vědět, že porážka je nevyhnutná, nechal svou vojenskou techniku umístit mezi vlastní civilní obyvatelstvo, aby obětí z řad civilistů přibylo, než ubylo. Co byla německá ideologie? Fašismus, svět pro korporátní společnosti, kde lidé jsou jen zboží, které má svou hodnotu tehdy, když plní stanovené cíle těch, kdo korporátní moc řídí.

Jaká je funkce národní armády, pokud tuto armádu neovládají cizí zájmy, různí cizí prapodivní vojenští instruktoři? Bránit civilní obyvatelstvo a vést bojové obranné akce mimo města a civilní domy. Pokud toto ve válkách a konfliktech nevidíme, pak je možné říci, že taková armáda není pronárodní, ale je požívána k skrytým cílům těch, kdo mají své plány.

Taktika lidských štítů se velmi často používá na blízkém a středním východě, kde působí teroristické skupiny, jenž se hlásí k takzvanému Islámskému státu. I tyto vojenské jednotky školil vojenský personál různých zahraničních expertů, kde v těchto strukturách působili takzvaní vojenští kontraktoři s nejlepším vojenským výcvikem. Aby vůbec mohl nějaký konflikt vzniknout, musí mu být zajištěny finance. Nefunguje to tak, že nějaká skupina vyloupí banku a za ně pak nakoupí zbraně. Vše se udělá tak, aby bylo zajištěno financování těchto skupin dřív, než vůbec něco vypukne.

Často se to dělá tak, že se do dané oblasti nasunou zbraně, kterých se ta skupina náhodou zmocní. Ti co je tam dovezou a hlídají obdrží rozkaz, že se musí okamžitě stáhnout a veškeré vybavení se tam nechá. Úplný majstrštyk je, když v zemi, kde potřebují fašisté snížit populaci a využít ji pro své zájmy, tak se tam udělá revoluce, politici dosazení za figurky začnou slibovat lepší zítřky tím, že se země připojí k nějakému silovému bloku. Pak se na území uspořádá několik velkých vojenských cvičení a technika takzvaných spojenců se tam nechá. Nikdy to není technika TOP, ale taková, která by se musela stejně sešrotovat. Proto je jednodušší ji nechat zničit v daném konfliktu, než pracně recyklovat.

Ty skutečně nejmodernější systémy se dodají jen takové, které mají co nejdéle válku s nepřítelem prodloužit, aby došlo k co největším civilním ztrátám, takzvaného nepotřebného zboží, které těm za oponou jen požírají zdroje. A když někde vidíme, že jediná obrana, kterou taková země učiní, že je nasunutí své vojenské obranné techniky do měst, pak je jasné, že ti co rozhodují, že plní zadání někoho z venčí. Mohou takoví lidé velkohubě vyprávět, jak milují svou vlast, a že je potřeba tuto vlast bránit, ale do otevřeného boje někde v otevřené krajině svou armádu nepustí.

Byl Hitler zločinec? Byl. Udělal něco takového svému národu? Udělal. Byl to Němec? Ne, Rakušan s chazarskou krví. Proč jen vidíme stále stejný scénář, kdy politici nejsou po krvi těmi, kde války vznikají, mají různé pasy cizích zemí a podobně? Často na takové národní vůdce velmi brzy vyplave, že si prošli určitým školením například v Davosu. Jsou levobočky různých zajímavých osobností a podobně.

Proč o tom všem píšu? Lidé by se měli začít dívat skutečně kolem sebe, aby porozuměli věcem, které se kolem nich dějí ne den, ale dlouhá desetiletí. A měli by se zamyslet, zda si skutečně přejí žít v tomto ničemném světě, kde je ve skutečnosti vše proti obyčejným lidem.

Pokud si pan Schwab myslí, že být geneticky modifikovaný je to nejlepší, co se člověku může přihodit, pak by on sám měl jít i s těmi, kdo za ním jezdí PŘÍKLADEM. Nebo je to všechno trochu jinak? Zde najdete video, kde se o jeho plánech více dozvíte.

Nebylo by moudřejší se ptát po skutečných příčinách zkaženosti tohoto světa? Kdo skutečně dosazuje ty lidi, aby měli nad druhými moc? Proč má lidstvo věřit, že je z opic, či nějaké mimozemské civilizace? Jak ta vznikla? Evoluci, nebo stvořením? Pokud je každý dům někým postaven (stvořen), jak je možné, že jedna lidská buňka stvořena není, když je složitější než celá města s jejich infrastrukturou? A že vám toto nikdo na školách neříká, není to divné?

Pokud jsme stvořeni, jak dlouho si myslíme, že ten, kdo nás stvořil, jak dlouho bude ještě připouštět tuto zločinnost páchanou na těch, kdo jej hledají a nalezli? Biblická proroctví jasně ukazují, kam toto vše spěje. Přesto jen málo kdo se tím zabývá a věnuje tomu nějakou pozornost. To je zajímavé, protože člověk si vždy přál vědět co ho čeká. Jak se má připravit. A když mu to někdo oznámí, tak to zavrhne, protože on sám je chytřejší než rádio Jerevan.

Lidské utrpení nepůsobí Stvořitel, ale lidé sami tím, že uvěřili, že není. Tak se jejich životů pohodlně zmocnil ten, kdo je může skrytě ovlivňovat, aby si nad sebou dosazovali ty, které si ten skrytý nepřítel koupil skrze satanistické rituály, skrze okultní moc. Stačí si zjistit, kdo z těch významných lidí u politické moci, v byznysu navštívil letní kemp v USA v Českém lese.

Bohemian Growe 2003 (Český les) California, oběť Molokovi.

Různé tajné spolky, Scull and Bones, zednářské lóže, různé tajné i oficiální výbory, jako CRF, nebo skupina 300, Bilderberg sjezdy, Římský klub, Ekonomické fórum v Davosu, toto vše jasně ukazuje, že je to vše kolem nás jinak, nemyslíte? Stačí si zjistit, kdo jsou, nebo byli členy těchto podivných uskupení. To není konspirace, ale potvrzená fakta dokonce v mainstreamovými médii. Proč existují, když se všichni takzvaně svobodně volí? Nebo někdo věří pohádce Karla Schwarzenberga o tom, že si tam všichni jezdí pokecat a vyslechnout si zajímavé přednášky, tak jak to tvrdil v ČT? Na tyto otázky si musíme odpovědět sami. Mohu jen ukázat směr, čeho si všímat, když uvažujeme o otázkách stvoření či nestvoření tohoto světa například.

Dnes je to jen takové zamyšlení nad událostmi, které už nějakou dobu pozoruji. Kéž to někomu pomůže se zamyslet.

Igi.