Što slučilos? Asi tak bych nazval dnešní analýzu vývoje mezi králi Severu a Jihu.

Spread the love

Už nějaký čas jsem dotazován na vývoj posledního konfliktu mezi takzvaným Severem a Jihem, který započal už v roce 323 př.n.l., po smrti Alexandra Velikého. Ač se vše plní před našima očima, přesto jen málokdo chápe kroky Vladimíra Vladimíroviče Putina, krále Severu dnešní doby. Kde je problém? Že si mnozí pamatují události jen maximálně tři týdny dozadu.

Tento konflikt mezi oběma králi je DĚJINNÝ PROCES, ne něco, co vzniklo včera, nebo minulý rok. Protože je to biblické proroctví, musí se také podle předpovědí přesně naplnit. Nebyl to jenom Daniel, kdo o tomto konfliktu hovoří, ale jsou to všichni proroci.

Pokud budeme sledovat výroky prezidenta Putina, který mluví o všem otevřeně, tak porozumíme i jeho rozhodnutí vzhledem k oběma republikám DNR a LNR – článek o tomto zde. Včera měl k Ukrajině skoro hodinový proslov, kde se vracel do minulosti. Mnohé šokoval, protože svedl vše na bolševiky a Stalina. Proč to udělal? Protože lidé nerozumí tomu, co dodal. Vše bylo velmi složité a vycházelo to z podmínek, které v Rusku po první světové válce nastaly.

Kdy se král Jihu (tehdy Velká Británie) rozhodl zničit Ruské impérium? Rozložit jej na malé nesamostatné regiony? Už při dosazení Petra Velikého. Proto byla naplánována velká válka, rozdělená na dvě části. První obrysy této války se začaly objevovat a byly naplánovány v roce 1776 n.l.. Napoleon měl připravit cestu a zajistit Británii postavení jediného globálního hráče na světě. Jenže tu byla kolonie, která přestala sloužit koruně. Byly to Spojené státy. Ti co to vše řídili věděli, že k velké válce musí být připraveny podmínky. Že se to nestane hned. Takže odtržení USA od Británie bylo z jejich strany plánované, aby se ty dvě země v pravý čas spojily jako siamská dvojčata. Toto nastalo v roce 1915 potopením parníku Lusitania, který úmyslně s dětmi průmyslníku poslali do vod, kde operovaly německé ponorky a naložili na parník zbraně pro Británii.

Mezi tím dostával své školení v USA Trockij, Masaryk, Beneš a někteří další, aby ve středu Evropy vzniklo Československo, na oko samostatný stát, průmyslová velmoc, kterou v pravý čas opět západ zradí, aby mohlo Německo uskutečnit plán DRANG NACH OSTEN, kterým oslabí SSSR, protože už to nebylo jen Ruské imperium, ale hezky připravené regiony, které chtěla Británie v roce 1945 v červnu dorazit vojenskou operací NEMYSLITELNÉ. Jen díky vojenské cti generálů západních velmocí k tomu nedošlo.

O tom Putin mluví jako o chybách bolševiků a Stalina, že dovolili z Imperia udělat samostatné republiky. Díky Leninovi, který měl za úkol přerušit tu velkou válku a porcování medvěda započít právě tím, že se centrální moc Ruska rozdrobí, započal proces toho, aby vznikla Ukrajina. Bolševici však nerozuměli nadnárodnímu řízení, takže decentralizaci podporovali. Tak mohla vzniknout Ukrajina. Chruščov, Brežněv, Gorbačov, ti dokončili to, co si pánové za velkou louží naplánovali. Kdo jim do toho procesu hodil vidle? Byl to Jurij Andropov, který věděl, co má západ za lubem, tak mu vytvořil past. Ta se jmenovala akce Golgota. Obyvatelstvo zemí socialistického bloku toužilo mít regály plné nepotřebných zbytečností, tak jako západ živený spotřebou, toto potřeboval pro udržení své ekonomiky.

Proto nechal Andropov akci Golgota spustit, skrze zasvěcené spolupracovníky KGB. Patřil k nim i Putin. Ti se postarali o to, aby byl proces řízený a ne chaotický. Dovolili Sorosovi a dalším vytvořit Chartu 77, Solidarnošč a Fidesz.

Už v sedmdesátých letech minulého století dovolil Andropov, aby se Polsko, Maďarsko a Rumunsko dostalo pod vliv USA, pod bankovní domy, které tak rády půjčují peníze na nákup vesměs nepotřebných věcí pro své nespokojené obyvatelstvo, protože jsou to lidumilové, kteří chtějí, aby se všichni měli krásně. Když Nicolae Ceaușescu zjistil, jak si naběhl, tak se snažil vše rychle vrátit. Tím přivedl Rumunsko do situace extrémní chudoby. Jeho panské manýry pak zajistili ještě větší nenávist k socialismu jako takovému v Rumunsku.

Samotný Andropov vycházel už z poznatků Stalina, který musel udělat určité kroky díky Rothschildové mafii, která ovládala polovinu Státní banky SSSR. Ta jej nechala odstranit, když Stalin připravil celosvětovou bankovní reformu, kterou podpořili všichni, krom USA a Velké Británie. Proto proběhla měnová reforma v roce 1953 a proto se ta mafie jako první zmocnila po roce 1989 ČNB výměnou za volně směnitelnou korunu. Tak z 3 bilionového přebytku a asi šesté nejrozvinutější země na světě se prostor bývalého Československa stal zemí na úrovni rozvojové země třetího světa. Kdo k tomu pomohl? Klaus, Zeman, Tošovský, Dlouhý, Vondra a další a další.

Andropov akcí Golgota vnutil západu pocit vítězství, ale plán byl takový, aby Putin do 25.12. 2021 učinil z Ruska imperium číslo jedna, které západ nemůže zničit. Toto je přesně to, co čteme v Danieli. Když USA v roce 2014 vytvořili na Ukrajině majdan, byl jejich plán takový, že se Ukrajina rozpadne. Polsko, Maďarsko, Moldávie a Rumunsko získá zpět části jejího území. Toho Putin využil ve svůj prospěch. Jak? Nechal si přes OSN schválit Minské dohody, kde garanty bylo Německo, Francie a Rusko.

Protože ví, jak se ta hra hraje a co má Chazarská mafie v plánu, tedy skutečný král Jihu, věděl, že jejich loutky, politické garnitury tyto Minské dohody nenaplní. Co chce takzvaná globální elita, jak to stále slyšíme od Cvalína, mluvčího Satanovy synagogy Chabad Lubavič? Že vznikne TROJMOŘÍ. Putin ví, že to oslabí a rozdělí Evropu. Proto nechal vyhnít celý Minský proces do stavu, že jej nakonec pohřbil, aby si ta fašistická svoloč na Ukrajině uvědomila, jaké jsou skutečné cíle zničení socialismu pro západ. Vše rozporcovat na malé nepodstatné gubernie.

Co udělá Ukrajina? Bude dál poslouchat rozkazy ze západu? Ne. Přidá se k Rusku. Proč? Protože právě dnes pochopili, co to znamená kamarádit se s Kabalou a vytvářet fašismus. Na co spoléhá takzvaná ukrajinská elita? Že Lvov podle trojmoří připadne Polsku. Proto se tam všichni přesunují. Polsko se v duchovním ohledu opírá o nalomený rákos, Velkou Británii. Nikdo si nechce vzpomenout, čím Polsko pro tuto zemi bylo ve 30 letech a jak jej Británie opustila pro své plány velké války.

Putin Ukrajině jasně vzkázal, že jejich stát vznikl díky Leninovi a když mu jeho sochy odstranili, tak musí pochopit, jak vypadá skutečná dekomunistikace. Přesně o to západu jde. Zničit Ukrajinu navždy. Jedinou záchranou pro Ukrajinu je, aby šla v Putinových krocích. Denacifikovala sebe sama, potrestala ty, kdo majdan spustil a vrátila se do svazku s Ruskem. Dovolí Putin realizovat projekt Trojmoří? Myslím si, že jen částečně, protože by byl sám proti sobě.

Takzvaná alternativa stále mluví o Q, galaktických aliancích, bílých kloboucích a tak dále. Jsou to hlavně nástroje informačního pole, aby lidé stáli na straně Ruska, protože musí přesně podle proroctví proměnit svět do červena. Jsou to hry a nástroje na nejvyšší prioritě řízení, které se dějí skrze informace a dezinformace. Tak se řídí dav, který nemá rozumět zákulisí toho všeho.

Satan má podle Ezekiela 38. kapitole ve svých nozdrách háky, které mu dovolují už jen dokončit celková proroctví. Někdo si stále myslí, že vše vede k míru, tak začněte věřit našemu Stvořiteli, protože skutečný mír přichází až s Panem Jehošuou. Těm, kterým sloužím celou myslí, srdcem a silou.

Kéž by toto konečně pochopily i politické loutky, nejenom v ČR a na Slovensku. Že se nachází na špatné straně hřiště. Dobrá zpráva je, že až se to vše přežene, že přijde slibované Boží království. Je to o naší vytrvalosti.

Dnes jsem tento článek úmyslně neposouval do duchovních věcí, abych k vám mluvil jako k lidem, tělesným lidem, protože jsou mezi vámi stále rozepře komu kdo patří, která náboženská nauka je ta nejlepší. Začněme prosím konečně hledat toho, kdo nás Stvořil. JeHoVaH Boha a Jeho Syna, Pána Jehošuu.

Váš bratr Igi.

Celý projev Vladimíra Vladimíroviče Putina ze dne 21. února 2022

před podpisem uznání Luhanska a Donbasu.

textová verze.

ke stažení zde nebo zde