Ještě jednou něco k akci Golgota

Spread the love

Včera jsem dostal odkaz na audio knihu, která potvrzuje vše co jsem bez znalostí detailů obdržel Otcovým duchem, abych mohl porozumět všem dějům, které se odehrávají na pozadí během USTANOVENÉHO ČASU a ČASU KONCE.

Věřím, že se tímto odhalením naplňuje tento biblický verš:

Proto nic nesuďte před patřičným časem, dokud nepřijde Pán, který vynese na světlo tajné věci tmy a učiní zjevnými rady srdce, a potom každému přijde jeho chvála od Boha.“ (1. Korintským 4:5)

Je to také potvrzení slov v Jobově knize, kde se říká toto:

Místa, odkud se řinuly řeky, přehradil a skrytou věc vynáší na světlo. Ale moudrost kde ta se dá najít a kdepak je místo porozumění? Smrtelný člověk nepoznal její hodnotnost, a v zemi živých se nenalézá.“ (Job 28:11-13)

Audio knihu „Tajná dohoda Jak Rusko pomohlo Trumpovi získat Bílý dům„, kterou napsal britský novinář Luke Harding, tu si můžete objednat zde.

Pokud odfiltrujeme motivaci autora, kterou jednoznačně ukazuje svou zaujatostí pro detail jen jedné straně, ale úmyslně skrývá před čtenáři temnou stranu Clintnové, Baraca Obamy, Podesty a dalších aktérů, nikdy čtenář nepochopí celou hloubku duchovního boje. Stejně jako nikdy nebyla pochopena osobnost Nebukadnecara II., jeho motivace, proč jednal tak, jak jednal. Stejně tak dnes nejsou lidé bez Otcova ducha schopni pochopit složitosti kolem Vladimíra Vladimíroviče Putina.

Proč jedná tak, jak jedná. Proč je tím, kdo má duchovní Asýrii pokořit. Vkládám pro ukázku celé knihy 10. kapitolu, kde se dozvíme něco o počátcích Trumpovy spolupráce s SSSR a KGB, jak jej získali na svou stranu.

Díky těmto informacím se dá pochopit i vše kolem hnutí Q anon, které momentálně zjišťuje, že vše kolem Trumpa nezadržitelně padá. Ti co krycí příběh vytvořili už jej dlouho neudrží při životě. Z Q anon se stalo náboženství, stejně jako se stalo náboženstvím Cokoli 19. Svědkové těchto náboženství nemohou rozlišit fakta od příběhů, které jim ukazují špatný směr. Obě operace jsou jedněmi z nejsložitějších psychologických operací proti skutečné PRAVDĚ.

Lidi u FSB Ruské federace, kteří mne monitorují a to ne ode dneška, chci upozornit, že nejsem ničí nepřítel, ale jen plním vůli svého nebeského Otce, před příchodem Krále králů a Pána pánů, Jehošuy Krista. Lidé musí znát Pravdu. Vladimír Vladimírovič Putin dostal jasné instrukce. Pokud jim nerozumí, zná způsob, jak jim porozumět. Ať se děje vůle toho, kdo mne Stvořil, JeHoVaH vojsk a jeho Syna, Pána Jehošuy Krista. Já nejsem nic.

Poslechněte si prosím ukázku z jmenované knihy:

Příjemný poslech přeji.

Váš a Kristův bratr Igi.