Proč se stala operace Golgota úspěšnou? Jak se v tomto úspěchu projevilo bezstrukturní řízení? Proč je hnutí Q anon operací tajných služeb a jak to souvisí s akcí Golgota?

Spread the love

Na tyto tři otázky se pokusím odpověď v tomto článku. Tento článek není inspirován, ale vychází z mého porozumění a informací, které jsem za posledních šest let nasbíral, když jsem se brodil sem a tam, nejenom Písmem, ale i dějinami a událostmi v těchto 6-ti a čtvrt letech zpátky. I když vycházím z mnoha faktů, nebyl jsem u nich, takže vyvozuji vlastní závěry. Proto berte tento článek skutečně jako úvahu, jako analýzu toho všeho.

Pokud plánujeme určitou strategii, která má dojít ke konkrétnímu cíli, musím mít k dispozici tyto prostředky:

1, neomezené finance
2, schopný a loajální tým
3, vstupovat do probíhajících procesů a správně je bezstrukturně ovládat
4, musíme mít velkou motivaci pro uskutečnění svého cíle
5, masovo-komunikační prostředky

Jak si zajistit neomezené finance? Toto je z hlediska člověka nemožné. Proč? Protože cíl, kterého chci dosáhnout, pokud plánuji něco, jako akci Golgota, přesahuje život jedné lidské generace. Ta se počítá na dobu 70 až 80 let. Proč je celý proces tak dlouhý? Protože cíl musí přijmout lidé, kteří v době dokončení celého procesu žijí. Z toho důvodu musí celou operaci řídit někdo, kdo neumírá.

Aby vše klaplo, musím mít k dispozici dvě vzájemně soupeřící strany, kdy ta, co má prohrát, musí sama udělat nejvíc práce, takže ji musím dovolit, aby si vytvořila strukturní řízení, které bezstrukturně ovládnu pomocí zásahů budoucí vítěznou stranou. Tak se provádějí všechny barevné revoluce, kde bezstrukturní řízení zajišťují tajné služby. Proč se jim říká tajné, ač víme že existují? Jejich působení musí být utajeno a vše co dělají se provádí cizími rukami těch, které si tajná organizace koupí. Tito vykonavatelé nesmí rozumět skutečnému ději, ale musí být ochotni na můj příkaz položit i svůj život, nebo jej pro mé kroky obětovat.

Toto se zajišťuje vstupem vytipovaného člověka do struktur tajné společnosti. Aby to fungovalo, musí se lidé, kteří vyhledávají tyto bílé koně, říkejme jim kontraktoři, vyznat ve slabostech daných jedinců. Ne všem jde o peníze. Takovou slabost pak kontraktor správně zmanažuje, aby fungovala jako potřebný cukr a bič. Vhodní kandidáti se vybírají už v dětství, přes již zapojené tatínky a maminky, ale musí se pro určité fáze přizvat i nějaká ta další rodinka. Proto je neviditelnější činností tajných služeb kontrola a dohled nad obyvatelstvem.

Kontraktor přivede do tajného spolku vytypovaného koně. Podle morálněvolních vlastností daného jedince se připraví jeho budoucí kariéra a postup ve společnosti. Tomu se říká sociální výtah, sociální zdvih. Protože se hledá takový člověk velmi důkladně, vedou se na každého jedince pracovní výkazy. Ty se pečlivě analyzují než je přistoupeno k zapojení do systému řízení. Každý z nás už ve škole zažil určité spolužáky s vyšší motivací být zadobře s učiteli. Často byl takový jedinec v kolektivu velmi neoblíbený a často byl vystaven dětské šikaně. Když pak takového spolužáka potkáme po letech, najednou zjistíme, že právě on je úspěšným podnikatelem, úředníkem na vysokém politickém postu nebo dokonce lídrem strany. Příkladů v českém rybníce bychom našli skutečně dost, ale to asi není potřeba konkretizovat.

Proto nyní chápeme, že velké operace s národy se připravují skutečně desítky let dopředu. Jedním z takových projektů velké změny, která se připravovala 100 let, tak tou byla Velká říjnová revoluce v Rusku. Každá VELKÁ revoluce se zkouší nejprve na nečisto. Tím si Rusko prošlo v roce 1905, aby připravované kádry měly už svou minulost, než nastoupí do hlavní role. Rusko například rádo posílá své oponenty na Sibiř a následně pak emigrují, kde se dokončí jejich školení. Zde asi všichni rozumí o kom je řeč, že jím je věčně živý Uljanov alias Lenin. Změna příjmení je také často součástí takových hráčů, popřípadě dynastií, které si po opuštění rodné země změní příjmení.

Jiný kvalitní kádr, který byl na svou úlohu od plenek připravován, tak tím byl Adolf Hitler. Jej si vzala na starost matka tajná služba, jménem MI6. Své školení obdržel v letech 1909-1911, možná až do roku 1913, protože kontraktoři velmi dbali na to, aby se po smrti jeho skutečné matky ztratili určité detaily z jeho soukromého života, které nechtěně propálila jeho neteř žijící v té době pod střechou jeho bratra v Anglii. Kniha se jmenuje MŮJ STRÝČEK HITLER.

Bavíme se stále o finančních zdrojích. Prvnímu jmenovanému je zajistilo Německo a finančníci z USA přes podporu Lva Trockého. Důležitý vojenský prvek pak zajistila Československá legie organizovaná Masaříkem a Benešem. To jen uvádím proto, že českou stopu najdeme v každém velkém dějinném příběhu novodobých dějin. Špinavou práci vykonal nevědomě Rastislav Štefánik, ten správný gojim, jak by jej nazvali ti u kormidla.

Co nám to odhaluje? Že se nic neděje náhodou, že procesy skutečně musí řídit někdo, kdo neumírá a scénář dějů je zapsán dávno dopředu. Někdo by mohl říci, že Bible je tím scénářem. Toto rád tvrdí Valerij Pjakin, který to nazývá biblicko-židovským projektem GP. Nějak nám pán Pjakin zapomíná, že k tomu naplňování přispívají hlavně ti, co Písmo nenávidí. Jedině, že by to bylo tak, že Inspirace, která se v Písmu nalézá, skutečně pochází od Stvořitele nebe a Země a vykreslený GP panem Pjakinem je samotný Satan. Proč? Protože Satan může učinit jen to, co je mu dovoleno. Kdyby nebyl omezen, tak lidstvo už dávno neexistuje.

Protože MOUDROST STVOŘITELE, JeHoVaH Boha je vyšší než lidská a vyšší než Satanova, ještě stále jako bytosti existujeme. Satanovi byl dán do rukou svět lidí ne proto, aby ničil, ale aby se na jeho vedení prokázalo, že bez Lásky Agape nemůže stvoření správně fungovat. To, že se prorokované děje uskutečňují, není zásluhou Satana, ale jeho omezených možností. Když poruší pravidla, která byla nastavena, může do dějů vstoupit BEZSTRUKTURNĚ nebeský Otec a jeho delegovaný zástupce Jehošua, aby ani čárka z proroctví nepominula.

Takové bezstrukturní zasažení nastalo například tím, že do plánovaných Satanových dějů zasáhl mužik, jménem Džugašvili. Dále to bylo asi 300 tisíc takzvaných bolševiků, kteří šli za Leninem, protože si mysleli, že on měl zachránit Rusko. Chyba lávky pánové a dámy. Náš Džugašvili patřil k lidem, jehož si na starosti vzali takzvaní žreci. Těm nebeský Otec pravděpodobně odhalil Satanovy plány s Ruskem, že jej chce Satan rozporcovat na prvočinitele, aby si Chazarská svoloč mohla na ruském medvědovi hezky pochutnat, když jej budou porcovat po únoru 1917. Tak se nám v tom Rusku utvořili dvě zájmové skupiny, kolem Lenina a Trockého a Stalinova družina.

Občanskou válku pak rozpoutala přítomnost zájmových skupin, kolem carské armády, takzvaní bělogvardisté, kteří se chtěli na té chazarské hostině s medvědem dobře najíst a protipólem se stali důstojníci a určitá část generality carského Ruska, která se přidala na stranu bolševiků. Celý Marx, Engels a Lenin, to byla filozofická příprava na zničení Ruského impéria. Pátou kolonou pak byla USA vyzbrojená Československá legie. Kde se Satan ve svých plánech přepočítal, tak to bylo v genetickém nastavení potomků Magoga, Rusů, kteří, když jde o vlast, tak jdou jejich vzájemné spory stranou a sliby, které jim komunisté (neplést si s bolševiky) dávali, je motivovalo víc, než Satan čekal, aby svým nasazením s rudými přispěli k vítězství bolševiků a Rusko mohlo přežít.

Není vůbec jasné, jak se podařilo Stalinovi Lenina přesvědčit, zda to bylo vlivem pokročilé syfilidy, kterou údajně Lenin trpěl, že nakonec předal řízení jemu a ne Trockému. Stalin musel dlouhou dobu vycházet s Trockisty, protože jeho plány byly spojeny s potřebou sovětské elektrifikace a přípravou na druhou část Velké války. Trockého lidé obsadili velkou část strukturního řízení a dělali vše proto, aby se Stalinovy plány neuskutečnily. Rozkaz z USA zněl tehdy jasně: „Medvěd se bude porcovat!!!“. K tomu mělo přispět Německo jako prodloužená ruka Satanova a Chazariátu. Takže Stalinova generalita pod vedením Trockistů připravovala skrze vzájemnou pomoc ve vojenské oblasti s Německem předání SSSR do rukou Hitlera. Rothschild zase ovládal z 50% Sovětskou státní banku a když zavelel, že má Amerika hlad, tak aby Stalinovi neodvolal inženýry, kteří z USA Stalinovi pomáhali na modernizaci, tak musel veškerou úrodu odvést do USA a trockisté toho využili způsobem, kdy ukrajinský hladomor připsali na vrub Stalinova rozkazu, který vyplnili nad rámec nařízení.

Tehdy si Stalin uvědomil, jakou veš mu strýček Sam zanesl do kožichu, ale paradoxně toho nejpodlejšího nejbližšího spolupracovníka Chruščova z řad trockistů si ponechal. Nic není černobílé, aby si někdo myslel, že Stalin byl anděl. Po válce pak Stalin připravoval velkou celosvětovou finanční reformu a chtěl reformovat socialismus. Proto stále vysvětluji proč jde Putin na zavádění socialismu jinak. Trockistická klika pak na přání strýčka Sama zlikvidovala Stalina, aby se do čela SSSR dostal ten, kterému vždy trčela sláma z bot. Tím byl Chruščov.

Protože si Stalin hlídal přes tajné služby hlavně vojenský průmysl a po čistkách se mu podařilo do struktur řízení dosadit určité lidi, nešlo SSSR položit na lopatky hned. V té době se pravděpodobně začal tvořit plán Golgota. KGB do USA vyslala své agenty, kteří začali budovat takzvaně schránkové firmy, které připravovali finanční podporu. Během následných let se stal šéfem KGB Jurij Andropov, který moc dobře viděl, kam SSSR směřuje. Když Leonid Brežněv vlastně prodal SSSR Spojeným státům tím, že neprosadil rubl jako rezervní celosvětovou měnu po krachu dolaru v roce 1971 a dovolil existenci petrodolaru a následně pak podpořil daytonskou měnovou smlouvu, která dovoluje tiskařům peněz tisknout ničím nekryté peníze a stanovovat kurzy jak se jim zlíbí, bylo víceméně rozhodnuto. Do poloviny osmdesátých let pak západ zprivatizoval veškerý zestátněný majetek a ocitl se na pokraji bankrotu kapitalismu.

Jediným řešením pro celý západ bylo rozpoutat válku s východním socialistickým blokem, protože toto je vždy to nejlepší chazarské řešení, jak nechat opět nakrmit hegemona, přistoupil Andropov k dalšímu kroku. Celé politbyro SSSR bylo na umření, takže využil jediného mladšího člověka Gorbačova, též pracovníka KGB, aby řízeně válkou nakrmili, skrze akci Golgota, nenasytný západ tím, že mu odevzdají zdroje a infrastrukturu východního bloku takzvanou pěrestrojkou.

Aby mohlo k cílům KGB a Andropova dojít, potřebovali za oceánem svého člověka. Tehdy si vybrali nějakého Trumpa, který měl ty správné slabosti a začali jej přes zdroje, které KGB vytvořila, podporovat. Posunuli ho mezi smetánku Chazarské mafie a k jejich úchylným pedofilním kruhům. Protože měl Trump vždy rád spíše mladé maso, než nějakou tu vrstevnici, byl mezi nimi jako ryba ve vodě. Tak začala jeho role v plánu, který byl úspěšně završen 25.12.2021.

Zda si někdo povšiml, že se tím naplňuje proroctví o tom, že musí připravit USA a VB cestu Osmému Králi k jeho vítězství, tak to nelze říci.

Gorbačov pravděpodobně nezvládl to, co v plánu nebylo, když se nechal odstavit Jelcinem, kterého si Chazaři koupili za láhev vodky a lichotky, aby jim SSSR hezky rozporcoval. Východní blok měl západu stačit, ale ten se nikdy nespokojil s drobty. Cíl zněl jasně: „Musí se porcovat medvěd.“. Západ opitý úspěchem a instalováním svých loutek jak v Rusku, tak na východě, kdy jim v tom KGB ve východní Evropě velmi pomáhala, si myslel, že má vše pod svou kontrolou. Když hrozilo díky Čečně, že už Rusko definitivně vymažou z mapy tím, že ho ještě více rozkouskují, museli věrní Andropovovi zasáhnout a přivést k moci Putina, svého člověka. Ten se úplně tak neosvědčil, jak bylo v plánu, takže jej vyměnili podle vyjádření jeho manželky za toho, koho jako Putina známe dnes. Stalo se to někdy v letech 2007-2009. Jak to přesně proběhlo a zda to byl jen nějaký výcvik a je Putin stále tím Putinem z roku 1999, bude známo za nějaký čas. V každém případě se Putinovo chování a také vizáž v těch letech proměnily.

Aby měl západ Putina pod kontrolou, instaloval mu do tandemu Medvěděva, který by Rusko prodal podle plánů, které Chazaři měli. Zprvu vše vypadalo tak, že je Medvěděv dobrá volba, ale když začal likvidovat i kosmický program a Američané, kteří přece byli na Měsíci, že? Nebyli schopni sami zkonstruovat motory pro rakety na lety do vesmíru s lidskou posádkou, musel se Putin vrátit zpět do čela Ruska.

V USA to probíhalo dobře, Trump v oblíbenosti posiloval. Nakonec se jej podařilo dosadit na post prezidenta USA. A tady nám začíná příběh s Q anon. Pokud je potřeba lidstvo označkovat a musí to zajistit prezident USA, tak jej musíte prezentovat jako velkého bojovníka s Chazarskou mafií. Takže co se v USA přihodilo ještě v roce 2008. Nějaký vyšetřovatel v New Yorku, který hledal pohřešované děti zjistil, že databáze, které má policie k dispozici, že nejsou ohledně ztracených dětí propojené. Vlastním pečlivým zkoumáním zjistil, že se v USA ztrácí okolo 500.tisíc dětí ročně. Tato informace se dostala k lidem za Trumpem. Provalili se nějaké ty skandály, protože svět už v devadesátých letech zjistil, že má katolická církev mnoho másla na hlavě a nejenom ona, ale například Svědkové Jehovovi kryli pedofilii o 106.

Vznikla tedy celospolečenská poptávka začít toto řešit. Jak tyto nechutnosti stále více vyplouvaly na povrch a začal se kruh rozkrývat, mohl toho náš drahý Trump využít. Proto si jej vybrali, protože sám dost věděl. Připravila se akce Bouře. Vyhozený vojenský personál Obamou byl povolán zpět a do aktivní služby přišli už ty správné vyřazené rezervy, aby trochu tu bažinu vyčistili. Na té si Trump stále leští ostruhy. Jenže plán akce Golgota byl jiný. Zničit Chazary, jejich satanistický kruh a přitom zajistit, aby došlo k označkování lidí podle Písma značkou 6.6.6..

Velmi kvalitně v tom zapracovaly tajné služby, které řeší dlouhodobé plány. Rozjela se kampaň, které nezasvěcení politici, od George Bushe staršího počínaje, dali ten správný punc. Tím byla mediální masáž o čipování lidí. Mezi tím se intenzivně pracovalo na mRNA programu, který odstraní z chromozomů podpis Stvořitele nebe a Země, JeHoVaH Boha. Určité testy bylo potřeba vyzkoušet v reálu, takže se vytvořil problém například s Ebolou a Sarsem.

Chazarská mafie věděla, že potřebuje snížit počet obyvatel, tak nikdo nebránil, aby jel výzkum na plné obrátky, jak skrze genovou terapii zajistit takzvaný velký odstřel stáda, jak to chazarská svoloč nazvala a jak to vyšlo najevo už v roce 2009. Děti jsou vždy citlivé téma, takže mohl Trump počítat s podporou. Protože Chazarská mafie tu je stovky let a před nimi tu byly jiní, budovali se podzemní komplexy a podzemní města, kam běžný smrtelník nemá přístup. Vše se zintenzivnilo s příchodem technologií, které jsou před lidmi tajeny.

V těchto komplexech se ztrácely děti, které byly určeny pro takzvanou sklizeň a výrobu adrenochromu, látky, jenž se používá k udržování mladistvého vzhledu, například mnoha celebrit. Vyrábí se tato látka z krve velmi stresovaných dětí. A tak dal Trump svolení k tomu, aby se tato sklizeň zastavila. Tím se odvedla pozornost od plánované akce Cokoliv 19 a označování lidí značkou 6.6.6..

Trump pak jako odvetu za likvidaci těchto věcí obdržel odměnu od chazarské mafie ve formě Dominionu, volebního systému, který zfalšoval jeho vítězství. Ale toto bylo akcí Golgota dobře promyšleno. On měl prohrát tak jako tak. Proč? Protože podle plánu akce Golgota musí prvky, VB a Spojené státy, skončit, takže sliby, že udělá Ameriku opět velkou, tak ty krásně lechtali uši jeho posluchačům a jeho příznivcům, ale ve skutečnosti měl Ameriku co nejvíc oslabit a svůj neúspěch chytře podsunout Kabale, Chazarské mafii, aby se jeho vakcinací, pro kterou připravil hezky cestu, mohla Kabala definitivně zdiskreditovat.

Celá mRNA akce byla urychlena, protože hrozilo, že naplánované kroky Kabale nevyjdou. Ta měla v plánu spuštění Cokoliv19 s mRNA „léčbou“ podle Satanových přání až na konci roku 2029. Jenže Trump jim likvidoval ty podzemní prostory a oni na jeho speciální vojska nemohli. To, že to takto je, lze vidět z období mezi zmanipulovanými volbami a Bidenovou falešnou inaugurací. Že je falešná si ještě vysvětlíme. Tehdy byla armáda USA připravena falešné volby zvrátit a mohla do procesu vstoupit legálně. Zákon na to měli. Ale Trump to nedovolil. Pokud by skutečně ten človíček chtěl, sedí dál v křesle prezidenta. Jenže bylo zapotřebí, aby to vypadalo tak, jako že je Faucim zmanipulovaný, aby Fauci začal prosazovat na celostátní úrovni Cokoliv 19 fašismus.

To se samozřejmě lidem nelíbilo a také se to nelíbilo určitým guvernérům. Ti podali na federální Nejvyšší soud žalobu, kde návrh rozsudku zněl tak, že federální zákony nejsou nadřazeny ostatním státům konfederace. Přesně toto Nejvyšší soud USA schválil 13.12.2020 a dal tak najevo, že právně USA přestaly existovat. Už jsem to zmiňoval v dřívějších článcích, kde je i odkaz na vysvětlení bývalého soudce Nejvyššího soudu SR, Štefana Harabina, který to po právní stránce vysvětlil úplně jasně.

Trump nedělá neústavní kroky. Nikdy je nedělal, takže nemohl ani tu armádu povolat. Hnutí Q anon mu na jeho sliby skočilo, proto stále očekávají, že se jim Trump vrátí, ale vše je jen mediální hra, která odvádí pozornost od akce Golgota.

Bidenova administrativa si je vědoma právního stavu, tak Washington DC zapisuje jako stát konfederace. Jeho inaugurace je opět jen show pro lidi a k navýšení ještě většího vzteku místního podvedeného obyvatelstva. Tak se naplňuje proroctví, že USA skončí o čas a období dřív, než ostatní vlády po celém světě. Najdeme to v Danielovi v 7. kapitole.

Protože se v 90. letech minulého století podařilo Kabale právně zničit mnoho zemí a udělat z nich firmy, je jediným subjektem skutečného práva Ruská federace, která se díky dekretům z 25.12.2021 vrací do právního postavení SSSR. Co chce Putin? Aby se i celý východní blok vrátil do 25.1.2022 před rok 1997. Proč? Protože v té době byla transformace na firmy uskutečněna. Podle práva jsme stále Československo, protože Kohlův nátlak na Klause a Mečiara před rozdělením, že nám tady udělají to, co provedli v Jugoslávii, vedlo k rozdělení neústavní cestou. Tou jedinou právní cestou by bylo celorepublikové referendum a moc dobře věděli, že by neprošlo.

Vše je tak křišťálově čisté, když víte, co se děje v zákulisí a rozumíte skutečným cílům. A pokud to propojíme s proroctvími, které se musí naplnit, není divu, že se společnost právě nachází na prahu velkých změn. Pokud se dějí nějaká čištění podzemních komplexů a je hlavní silou armáda USA, pak po přečtení článku musíme pochopit, že to není státní armáda, ale soukromá, která se za státní jenom vydává. Proč nemůže taková armáda být armádou, která vše nastoluje po právní stránce? Protože má přesně vymezené mantinely a kdyby to prasklo, že je to pod soukromou akcí, pak by byl z toho velký problém.

Proto když tu tak hlasitě někteří opěvují Trumpa a jeho vojska Shaef, tak se vše děje proto, aby se odváděla pozornost od skutečných procesů, které Jurij Andropov naplánoval, aby ubitý socialismus mohl opět povstat po třech symbolických dnech, tedy přesně po 30 letech. Proto jsou takzvaní političtí představitelé takzvaných zemí NATO v panice, protože je Andropov se svým týmem přehrál. Kdo jim v tom pomohl a kdo jim k tomu dal moudrost asi pochopíte sami. Myslím si, že Satan to nebyl.

Vzdávám tímto chválu tobě nebeský Otče, Pane Jehovo a také tvému Synovi, našemu Králi a Vykupiteli v Jeho jménu, že vše se děje podle tvých vlastních výroků, které si nám nechal zapsat do Písma, protože se na tyto výroky můžeme plně spolehnout. Amen

Ještě jednou zdůrazňuji, že toto není inspirovaný článek a jen a jen analýza věcí, které mi byly předloženy při mém zkoumání.

Váš bratr Igi.

3 thoughts on “Proč se stala operace Golgota úspěšnou? Jak se v tomto úspěchu projevilo bezstrukturní řízení? Proč je hnutí Q anon operací tajných služeb a jak to souvisí s akcí Golgota?

  1. Igi, prečo si myslíte, že Jehovovi Svedkovia kryli pedofíliu o106?

    1. Protože mi to nebeský Otec Karole ukázal v roce 2007. Byl to jeden z důvodů, proč jsem z organizace odešel. Stačí, abyste si vyhledal na internetu Silent lamb of Jehovah’s Witnesses a něco si zjistil. Jinak proběhlo v mnoha zemích soudní jednání, kde všechny důkazy svědčí o tom, že se problém pedofilie systematicky zametal pod koberec. Vše se děje na základě toho, že ústy dvou svědků musí být někdo obviněn. Od kdy se na pedofilii podílí najednou pedofil na dvou dětech?

      Přitom byli i v ČR případy a znám je z osobních příběhů obětí, že jim nikdo nenaslouchal a byli pachateli dozorci. Jeden nakonec skončil za mřížemi. Kdy? Když byla jeho pedofilie odhalena? Ne za nějakých tuším 15 let, co ostatní starší o tom věděli. Nyní je na jednu sestru v Západních Čechách vyvíjen takový nátlak, aby mlčela, že je mi z toho na zvracení. A proč je na ni takový nátlak vyvíjen? Protože se zase jedná o „jmenovaného“ bratra, ne v úřadu sboru, ale pokud se nepletu a teď je pozdě, abych se mohl dotázat, tak byl cestujícím dozorcem, ale to si ještě pro jistotu ověřím.

      Takže mi prosím zkuste věřit, že jsem ten poslední, kdo by chtěl někoho obvinit bez důkazů. Jinak celý soudní proces, který probíhal v Austrálii je natočen na video a je na youtube k dispozici. Vím, jak neuvěřitelně to zní, když přece VRO vydává články, které údajně nemají pedofily chránit, ale nařízení a vnitřní pokyny od VRO zní úplně jinak, než co se na venek ohlašuje. Najděte si to soudní přelíčení a pozorně si jej celé pusťte. Počítejte s tím, že je to mnoho hodin, které budete muset shlédnout, abyste viděl vše v detailech jak se to dělá a posoudil nezaujatě.

Comments are closed.