Přelet nad Kukaččím hnízdem. Zvrácený léčebný postup psychiatrie, který ničí člověka jen proto, že si bílé pláště myslí, že se staly bohy.

Spread the love

Asi tak nějak se lze dívat na příběh ženy, který se ke mně dostal. Barbarská léčba elektrošoky a její plody, jak zničit osobnost člověka. Styďte se vy, kdo toto činíte jen proto, že věříte největší LŽI, že Satan neexistuje, že neexistuje ničemný duchovní svět.

Prosím každého čtenáře, aby neměl pocit z níže uvedených slov, že na sebe poutám pozornost. Tak to v mém srdci není a ať se to nikdy nestane. Jsem stvořená bytost tak jako vy, se svými chybami a nedostatky, jen nevím jakou jinou formu mám zvolit, aby toto varování zaznělo. Ne za mnou, ale k Otci, JeHoVaH Bohu jděte, skrze Jehošuu Krista!!!

Kéž je toto velkým varováním pro všechny, kdo se vědomě, pro pochopení duchovního světa, pokouší hledat porozumění v esoterice, BÍLÉ MAGII, kam vás až Satan a démoni mohou poslat jen proto, že se skrze nevědomý rituál zasvětíte Satanovi a on ví, že nejste stejně ničemná bytost jako on. Než vysvětlím, proč se můžete stát pacienty psychiatrie, kterým rozcupují váš mozek bílé pláště elektrošoky a psychofarmaky, lidé, kteří si myslí, že ONI VÍ O TOMTO SVĚTĚ VŠE, demonstruji na dvou případech, jakou cenu můžete za svou zvědavost zaplatit.

Prvním příběhem, který se stal a pomáhám teď jeho následky řešit, protože ke mně nebeský Otec, JeHoVaH Bůh, poslal tuto ženu, je takový:

Někdy okolo září 2017 mne poprosila jedna žena, zda bych jí pomohl, že má problémy. Když jsem si ji vyslechl, tak mi bylo Duchem odhaleno, jaký je to člověk a co se kolem ní děje. Nabídl jsem jí studium Písma, aby pochopila, jak nebezpečné to je, zahrávat si s esoterikou, duchovním světem. Problém této ženy je v její touze, aby řídila sama svůj krok. Satan jí dostal díky esoterice do svého vlastnictví, protože ji skrze černou magii, satanský rituál, bylo otevřeno takzvané třetí oko. Začala vidět a slyšet démony. Nestalo se to hned, ale protože Satan věděl, že je v ní něco dobrého a že touží poznat Pravdu, navodil v její mysli stav paranoi, který ji připravil o právo vychovávat jejího syna a soud svěřil jeho výchovu do rukou otce.

Díky jejím stavům se dostala do spárů psychiatrie. Ale na rozdíl od druhého případu jí nebyla nařízena takzvaná ústavní léčba a nemusela podstoupit mučení, které se odborně nazývá elektrošoky. Nedbala na mé rady a krátce po našem prvním telefonátu ukončila se mnou kontakt. Začala si hledat přátele v několika náboženských domech, kde ji učili falešným naukám a ne to, ŽE MUSÍ JÍT NEJPRVE K NEBESKÉMU OTCI, JeHoVaH Bohu, aby si k němu vytvořila vztah a jím samotným se nechala vyučit, přesně jak to říká samotný Kristus v Janovi 6. kapitole 44 a 45 verši (jak to máme činit a proč, najdete v předchozím článku).

Až do června roku 2021 se se mnou ještě několikrát spojila, abych jí v těch dnech pomohl, když na tom byla zle. Vždy však nechtěla naslouchat radám, takže po krátkém čase opět přerušila kontakt. V červnu však došlo ke změně a začala se mými radami řídit a začala mít vztah k nebeskému Otci. Toto se Satanovi velmi nelíbilo a začal si na ni uplatňovat nárok, protože se mu tuším v roce 2018, jak mi po dlouhém čase konečně přiznala, zasvětila tím rituálem s otevřením třetího oka.

Začala démony vidět a začali jí pronásledovat. Slyší jejich hlasy. Protože se Satan a démoni proměňují v anděly světla, slyší i mnoho lichotek a takzvaného povzbuzení. Přesto, že ji stále říkám, že nemá těm hlasům naslouchat, ať jsou jakékoli, že takto nebeský Otec nepostupuje, přesto se nechává stále takovými slovy podvést a jedná proti vůli Otce, který ji už mnohokráte za poslední půlrok ukázal, že když mu bude důvěřovat, celým svým srdcem, celou svou myslí a silou, že jí vlivu démonů zbaví. Pokaždé, když mi volala a prosila mne o modlitbu, aby útok démonů ustal a hlasy přestala slyšet, viděla, že okamžitě od ní hlasy ustoupily. Udělala si však ze mne modlu a z několika dalších lidí a místo toho, aby pomoc hledala u našeho Stvořitele ve jménu Jehošuy Krista, což si vyzkoušela, že to skutečně tak má být, stále hledá berličky a stále chce být zadobře jak se Satanem, tak s nebeským Otcem.

Její 14 letý syn, kterého jeho otec nechal označit genovou terapií proti Cokoliv 19 a udělal z něho transhumanoidní bytost, která skrze značku 6.6.6. (Zjevení 13:16-18), a tedy změnu DNA a odstranění Otcova podpisu v chromozomech, už patří Satanovi, jak to vysvětluji v mnoha starších článcích, čímž genová terapie skutečně je. Tak tento její syn začal být stále více a více arogantní a agresivní. V úterý 28.12.2021 ji surově zbil.

Už v září jsem ji varoval, že zajde její syn tak daleko, protože mi to nebeský Otec odhalil. Už v červnu jsem jí řekl, že mi Otcův duch naznačuje, že musí odejít na nějaký čas a že musí věřit tomu, že se o její potřeby nebeský Otec postará. Ale bohužel, má raději vlastní hlavu a miluje vlastního syna víc, než nebeského Otce a Jehošuu.

Takže, když jí bylo fyzicky ublíženo, rozhodla se, že odejde. Měl jsem počkat, až mne sama poprosí, abych ji odvezl. Skrze modlitbu a skrze výzvu jsem jí byl schopen zajistit zázemí. Ale předpokládal jsem, že dojde k Satanovu ovlivnění, tak jsem ji poprosil, aby vše probrala s nebeským Otcem, zda je to jeho vůle a aby mi dala vědět asi za hodinu a půl, že chce skutečně odejít. Byl jsem právě na cestě z Čech domů. Oznámila mi ve stanoveném čase, že odejít chce, ale že ji brání její druh, se kterým má syna. Ten mi začal vyhrožovat. Po modlitbě, jak mám postupovat, jsem mu napsal zprávu. Ta způsobila, že se zalekl a Satan se prokázal jako anděl světla, takže když jsem se blížil k místu kde bydlí, mi znovu volala. Čekal jsem přesně toto jednání, protože Satan věděl, že nemůže vyhrát.

Samozřejmě z jejich úst zaznělo, že to ona je vinna a že se s přítelem dohodli, jak budou dále fungovat. Řekl jsem jí, že je to její rozhodnutí, ale že když se takto rozhodla, protože vůle Otce byla jiná, tak ať už mi nevolá, že má problém, protože se s ní nebudu bavit o problémech, které chce stejně řešit vlastním rozumem, ale pouze o duchovních věcech. Jak dlouho si myslíte, že jí to vydrželo? Ani 24 hodin. Najednou opět přestalo být vše zalito sluncem a její pocit, který měla v čase jejich takzvaného usmíření, ač jí předtím partner celou dobu vyhazoval, protože nevěřil, že by to udělala a nasliboval hory doly černý les, když viděl, že pro ni skutečně jedu, tak opět útoky démonů začaly.

Je psáno: „Nedejte se zavést na scestí: Bohu se nelze posmívat. Vždyť cokoli člověk rozsévá, to také sklidí.“ (Galaťanům 6:7)

Jak můžete takovému člověku pomoci, když nehledá nejprve vůli svého Stvořitele? Ač nechci, aby padla, přesto nyní musí nejprve sama vyjít s důvěrou, kterou měl Abraham, když vyšel z domu ve městě Ur Chaldejců a přešel s vírou na místo, kam jej Otec poslal. Takže, až to udělá, mohu jí pomoci způsobem, ke kterému budu veden. Vím, že trpí, ale pokud se člověk nenaučí plně důvěřovat našemu nebeskému Otci, že On způsobí, aby se stalo, byla by má pomoc pomocí člověka a nepřišla by záchrana od Otce.

Přemýšlejme, prosím, vždy nad svými kroky, zda to, co činíme, je správné v očích nebeského Tatínka a jeho Syna Jehošuy. Nežijeme v časech, kdy náš život je v našich rukou. Satan má dost pák na to, aby nás podvedl a my pak musíme zakusit trest.

Co jsem nedokázal celou dobu pochopit, proč ke mne Otec tuto ženu přivedl. Teprve před pár dny jsem pochopil to, na co mne celou dobu připravoval. A o tom je ten druhý příběh. Když jsem zjistil, co Satan dokázal provést druhé ženě, která byla ke mne přivedena, tak mi skutečně tekly slzy; a to nebrečím.

Opět stejný počátek. Nechtěné zasvěcení se Satanovi skrze esoterické vědění. Z toho, co zatím vím, tak ji začal Satan spolu s démony strašit a začala vidět věci, které nechcete vidět. Našla si přítele, se kterým otěhotněla a má 4-leté dítě. Protože jej brala za svého muže a chtěla se o něj opřít, začala mu sdělovat, co zažívá. Jeho to vystrašilo, a protože nevěří, že jsou její stavy reálné, ani že jde o útok démonů a Satana, vedl jej Satan k tomu, aby s ní manipuloval. Nahrál si její výpověď. A protože viděla, že i jej začali démoni ovlivňovat, a že jí usiluje o život. Nahrávku pak využil k tomu, aby ji poslal jako osobu nebezpečnou sobě a okolí do nemocnice a nakonec do psychiatrické léčebny. Ukradl jí děti. Jedno poslali k její matce a společné si nechal. Nebudu zkoumat jeho pohnutky, to ať učiní nebeský Otec, ale pokud je to tak, jak je mi celý příběh odhalován, ať jej On sám přísně napomene a učiní to, oč jsem Otce požádal.

Místo pomoci a pochopení skončila v totální bezmocnosti, kde ji bílé pláště rozsekaly mozek elektro šoky. Když jsem s ní mluvil a Otec mi ukazoval, co se jí stalo, nebyla schopna pomalu říci souvislou větu. Okamžitě jsem si vzpomenul na film PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM. Už po třech dnech je možné vidět výrazné zlepšení její komunikace, ale ta lékařská vrchnost nedokáže pochopit, že není nemocná. Proto nemůže přijmout jejich podmínky. Šoky jí zničily paměť takovým způsobem, že si není schopna vzpomenout na adresu, kde bydlela. Vím, že jí Otec uzdraví a vím, že se jí paměť vrátí, ale to zoufalství v jejím hlasu, kdy v ní Satan zničil veškerou důvěru k celému světu.

Ptám se vás páni doktoři a doktorky, zdravotní sestry, jak chcete léčit člověka, který není nemocný? Jak chcete léčit někoho, když nepřipustíte, že tu neexistuje duchovní svět? To jí raději zabijete? Nechce toto právě Satan, kterého vy neznáte? Mám tuto ženu zachránit z vašich a Satanových rukou a byl bych velmi rád, kdybyste se mnou začali spolupracovat. Proto vás žádám o spolupráci. Její životní příběh má posloužit jako velké svědectví také pro vás, že jste jen lidmi, kteří podlehli satanovu systému věcí. Než mne začnete posuzovat jako nějakou diagnózu, tak si pročtěte mé články o tom kým jsem a zda lidská moudrost mohla předpovědět, že tu bude od 30.9.2015 do 16.1.2022 probíhat spor, který skončí vítězstvím Ruska, tak jak to máte před očima.

Ať je to nebeský Otec, JeHoVaH Bůh, kterému sloužím, ve jménu Jehošuy Krista, ať vás sám svým Duchem ovlivní, že Vám sděluji Pravdu. Amen a amen.

Prosím všechny esoteriky, aby přestali hledat duchovní porozumění u Satanova stolu, protože on ví zda milujete PRÁVO a SPRAVEDLNOST. Aby vás zničil, tak Vám rád provede to, co provedl ženě v druhém případě. Slíbená změna, kterou vám Satan slíbil, je jeho podvod na vás, aby vás zničil a abyste nepochopili to, co se skutečně nyní děje na politickém nebi. On ví, že už má jen krátký čas a jeho moudrost je dostatečná na to, aby si vás přitáhl na svůj háček, do své vlečné sítě. Jak nepodlehneme jeho léčce? Jen tak, že se začneme dotazovat skutečného Stvořitele nebe a Země, JeHoVaH Boha, skrze Kristovu oběť. Vždyť je psáno:

A každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ (Skutky 2:21)

Důvěřujte prosím tomu, co skutečně nebeský Otec odhaluje v Písmu.