Je cílem genové terapie proti Cokoliv 19 zisk farma firem a zainteresovaných osob, kteří na tom všem velmi dobře finančně profitují? Pokud ne, tak musíme vědět o co skutečně jde.

Spread the love

Proč si musíme tuto důležitou otázku položit? Protože vidíme vlastně nesmyslný tlak, který je kolem Cokoliv 19 vytvářen a nikdy se to tak nedělo. Zadruhé si musíme uvědomit, že samotný boj je veden na vyšší úrovni, než je jenom lidská společnost. Že tomu takto je, nám odhalují informace, které šíří určité skupiny, často propojené s esoterikou, že je zde nějaká světelná galaktická armáda, která v tom boji pomáhá.

Jak už jsem uvedl dříve, každý vojenský stratég, který chce porazit svého protivníka, podsouvá falešné cíle, aby na ně protivník zaměřil svou pozornost a nevšiml si, kde je skutečný útok veden. Protože jsme ve válce, jak informační tak skutečné, kde umírá zbytečně mnoho lidí, je potřeba se na celou problematiku dívat z co nejvíce úhlů, aby nás protivník nepřekvapil tam, kde to nečekáme. Proto musíme analyzovat všechny souvislosti a děje, aby byla naše obrana skutečně účinná.

Co se změnilo během této operace Cokoliv 19? Na všech lidech, malých i velkých je vynucováno skrze ekonomickou soběstačnost, abychom se podřizovali opatřením, která v mnohém nedávají smysl a je stále více důkazů, že to tak je. Přesto vlády nechtějí slyšet námitky a stále více lidí, kteří by měli těmto námitkám rozumět, je ignorují a naopak je sami vynucují. To odporuje selskému rozumu. Napadlo vás to? Nepotřebuji být puncovaný vědec, abych pochopil, že nádech a výdech s nějakou překážkou mi dlouhodobě nemůže prospívat. Samotní sportovci ukazují při svých sportovních výkonech, že hadr přes obličej mít prostě nemohou. Proč? Potřebují do svých plic dostat zvýšené množství vzduchu, ze kterého plíce a krev odebere více kyslíku, který je potřebným palivem pro naše buňky.

Toto se ví od doby, kdy člověk odhalil chemické složení ovzduší a proč potřebujeme dýchat. Najednou to vypadá tak, že všichni spadli z nějaké vysoké budovy na hlavičku a prostě jim přeskočilo. Ale bláznem je v jejich očích ten, kdo říká: „HALÓ, JE TO ŠPATNĚ! UMÍRAJÍ LIDÉ VE VELKÉM!„. Co přispělo k této psychóze? Pokud se vrátíme ke znázornění války, tak jednou z nejúčinnějších zbraní psychologické boje je VYVOLAT STRACH V PROTIVNÍKOVI. Lidskou přirozeností není bojovat, jak to vyučují milovníci evoluce, když říkají: „Silnější vítězí a slabé kusy musí být zničeny.„. Ne. Ti, co  učí bojovým uměním a jsou skutečnými mistry, tak ti nás vždy učí, že znalost bojového umění nemá za cíl rozpoutat boj, ale jenom se účinně bránit, pokud jsme sami napadeni. Vždy nás učí, že musíme udělat vše proto, aby k boji nemuselo dojít. Takže i toto potvrzuje, že člověk nebyl stvořen proto, aby vládl nad druhým člověkem, ale aby s druhým člověkem vycházel v míru. K tomu přispívá vědomí vzájemné tolerance a k respektu práv mých a práv ostatních.

A kdo byl vybrán k tomu, aby se stal ničitelem Asýrie dnešní doby? Byl to člověk, který je sám mistrem v bojovém umění. Proto i z přirozenosti dělá vše proto, aby konflikt nevznikl. To není slabost, ale správné porozumění. Čeho si musíme u něj povšimnout, že 21.4.2021 řekl, že existují určité červené linie, které jsou nepřekročitelné. Dále kdysi řekl, že existuje jedno ruské přísloví, které říká: „Vidíš-li, že střet je nevyhnutelný, musíš zaútočit jako první.“. A co dnes opět vyplulo na povrch? Zase jej Kabala tlačí a zase říká, že se připravuje vtrhnout na Ukrajinu. Proč to říká? Protože sama připravuje útok a odvádí pozornost skrze media, od svých vlastních kroků. I na to existuje přísloví: „Zloděj křičí: ´Chyťte zloděje!´„.

Takže sami vidíme, že rozdělení a nevraživost k sobě samým roste a to geometrickou řadou. Zajímavé bylo, že na počátku, když přišla informace, že jsme ohroženi, tak všichni zareagovali jako jeden muž a chtěli poskytnout v dobré víře ochranu i těm ostatním. Co řekl ministr smrti Adam Vojtěch v PARLAMENTU v lednu 2020? ŽE PŘEKRÝVÁNÍ HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST JE SPORNÉ A VLASTNĚ NEÚČINNÉ. A dnes? Dnes vám toto opatření vnucuje. Co tedy velmi účinně zafungovalo? Vytvoření strachu, který způsobil, že lidé jednali pomateně a začali si v rozporu se zdravým selským rozumem překrývat horní dýchací cesty. To mnohým zainteresovaným pomohlo k tomu, aby mohli prodávat zednickou pracovní pomůcku proti prachu, která běžně stojí cca 10,- Kč, aby ji prodali státu za 700,-Kč.

Že se to ihned provalilo, bylo jasné a pokud víme, že bojová strategie potřebuje mnoho falešných cílů, kde je potřeba, aby soupeř upřel svou pozornost, pak zbohatnutí mnohých je dobrým cílem k odvedení pozornosti. Co myslíte? Tento falešný cíl peněz pro odvedení pozornosti můžeme použít při každém provaleném skandálu a mnohým to stačí k pochopení, co vidí kolem sebe, takže přestanou hledat. Buď se situaci přizpůsobí a stanou se podporovateli omezování práv a svobod a druhá část se ještě více naštve a chce vše silou změnit.

Pokud rozumíme pyramidě moci, tak vidíme, že na vrcholku sedí ti, co peníze tisknou a jim patří i farma firmy. Potřebují peníze? Ne, sami si vytisknou kolik potřebují. Kdo potřebuje potištěné papírky? Ti, co plní jejich příkazy. Ti si nemohou jen tak něco vytisknout, zajít do obchodu a dát takový papír prodavači, aby jim dal své zboží. Takže co je motivací těch tiskařů peněz, když to peníze nejsou? Co musíme pochopit? Kdo skutečně celou kampaň Cokoliv 19 vytvořil a jakého skutečného cíle chce dosáhnout. JAK JSME SI ŘEKLI, PENÍZE TO NEJSOU, TY MILUJÍ TI CO POSLOUCHAJÍ.

Můžeme tedy jít dál, podívat se do nedávné minulosti a nalezneme tam Gregoriánské kameny. Poselství, že je potřeba snížit počet lidí na planetě, protože je nás moc, tak to se může jevit jako určitý rozumný důvod, když víme, že je člověk odkázán na přírodní zdroje. Ale co nám opět ti, co vše vlastní a tisknou peníze neřekli? Že planeta ročně vyprodukuje tolik potravin, že by se tím nakrmilo až 12 miliard lidí a pokud by se osevní plochy osely rozumně, ne řepkou, tak by to mohlo být i víc. Takže v přelidněnosti to nebude. A co se týká jiných zdrojů než jsou potraviny, stačilo by využít skrytých patentů, které se nemohou realizovat, protože tomu opět brání ti, co tisknou peníze. A pokud by se jen trochu změnil přístup k výrobkům, že by se nevyrábělo to, co se má za 2-4 roky pokazit, pak by se omezilo velmi plýtvání. Takže o snížení populace jako cíli můžeme říci jen tolik, že je to bonus toho všeho, který opět krásně mnohé odvádí od hlubšího zkoumání.

Co můžeme vidět dále, že vše se dělá proti proklamovaným cílům, snížit počty úmrtí na Cokoliv 19. Neexistuje žádná prevence. Chtějí zavřít po celé Evropě mnoho nemocnic. Už tyto informace jasně ukazují, že tu něco nehraje. Co se už skoro 200 let snaží lidem ti co řídí svět namluvit? Že jsme všechno možné, JENOM NE LIDSKÉ BYTOSTI STVOŘENÉ STVOŘITELEM. Jak jsem už ukázal na příkladu bojových umění, není cílem útočit a to je přirozenost, která evoluci vyvrací. Musíme se sami ptát, komu taková lživá kampaň o evoluci vyhovuje a kdo potřebuje, aby tomu alespoň polovina světa věřila? Dalším paradoxem doby je to, že nám tvrdí, že mRNA genová terapie je něco nového, přitom uniklá data jasně ukazují, že se na tom pracuje už od začátku tisíciletí a už byla tato technologie odzkoušená a její ničivý účinek byl dávno potvrzen v laboratořích. Otázka zní: „PROČ POTŘEBUJÍ GENOVĚ TERAPEUTOVAT POPULACI V CELOSVĚTOVÉM KLINICKÉM REŽIMU?„.

To je pár otázek a pár věcí, které lze vidět a pokud nebudeme znát skutečný cíl, nebudeme rozumět všem těm krokům. Jak už jsme si řekli, jsme stvořené bytosti. Kolem sebe vidíme 10 tisíc náboženských domů a směrů. Nejenom takzvané křesťanství. Všichni tvrdí, že pouze ta jejich cesta vede k Bohu a ke spáse. Ani jeden směr však neříká: „DOTAZUJTE SE SAMOTNÉHO STVOŘITELE, MY JEN UKAZUJEME CESTU, ALE JSME LIDÉ A MŮŽEME SE MÝLIT.“. Dále nikdo neříká: „Miluj i tamtoho člověka z jiného náboženského domu či směru.“. Mají sice všichni plná ústa lásky, ale když se do jejich komunity člověk dostane, najednou zjistí, že si vlastně přejí, aby jenom ta jejich komunita zůstala a ostatní byly zničeny.

Pokud Stvořitel nebe a Země není cynik, který si libuje v tom, když vidí jak se tu lidé ničí, jak vlastně likvidují všechno to krásné co stvořil, bude asi chtít, aby lidé poznali skutečnou Pravdu a to nejenom o něm, ale i o jeho skutečném záměru. Existují dvě možnosti jak to udělat, aby Pravda vyšla napovrch. První možnost je, že nám to sám řekne. To se však neděje, neslyšíme jeho hlas tak, jako slyšíme hlas jiného člověka. Možná je to proto, že On z určitých důvodů tuto komunikaci nyní odmítá. Druhý způsob je, že nechá lidem zapsat dopis, kde vše vysvětluje, kdy jednou zapsané se nemění, protože si to hlídá a svou komunikaci provádí trochu jinak s těmi, kteří jej hledají.

Psaný text je určitě dobrý způsob, pokud existuje nějaký důvod k tomu, aby nyní přímo s lidmi nekomunikoval. Máme takový dopis k dispozici? Každý ví, že existuje mnoho náboženských a duchovních textů. Takže jak poznáme, že toto je ten pravý text?

První podmínkou je, že musí být dostupný skutečně všem lidem

Musí být zajištěno, že to co čteme dnes, že platilo i v době vzniku

Takový text musí být schopen vysvětlit skutečnou příčinu zla

Musí odhalovat i budoucí děje, které se skutečně stanou

Takže už víme co máme hledat a budeme to zkoumat od první podmínky. Santskrity jsou například určité náboženské texty. Jsou dostupné všem? Dnes skrze internet asi ano, ale pokud chápeme souvislosti alespoň selským rozumem, tak takový text musí být lidem přístupný už minimálně 100 až 200 let, kdy už knihtisk nebyl novinkou. V dějinách existují jen dvě knihy, které jsou už na světě ve velkém rozšířeny a to v delším časovém rámci. Prvním textem je Bible a druhým je Korán.

Pokud prozkoumáme Korán, zjistíme, že se v nemálo sůrách, jak se říká kapitolám této knihy, odkazuje tvůrce na starší text a to na verše z Bible. To Korán vyřazuje z výběru, protože vlastně se snaží jenom interpretovat biblické myšlenky a to určitým způsobem, aby to pisateli zapadalo do jeho výkladu, proč jeho následovníci mají věřit, že jim sděluje pravdu. To je ale zavádějící způsob, jak s myšlenkami Stvořitele manipulovat proto, aby zde vzniklo náboženství, kterému se musí věřit.

Mnozí kritici Písma (Bible) rádi tvrdí, že byla upravena a že dnes nečteme to, co bylo možné číst před asi 2000 lety, kdy byl celý text dokončen. Teď se nebudeme zabývat důvody takových to tvrzení, ale podíváme se na fakta. Každý kdo trochu více Písmo zkoumal a zajímal se i o změny v textu, ten zjistil, že existují tisíce fragmentů, nebo celých částí z různých časových období. Ví taky, že se všechny dochované texty velmi důkladně porovnaly a že vznikly dva texty v původních jazycích, které slouží jako předloha pro dnešní překladatele. Tyto předlohy nejsou náhodně sestavené texty, ale skutečně důkladně opsány a každé slovo je označeno svým konkrétním číslem. To slouží k tomu, aby zaprvé překladatel si mohl najít dané slovo i v jiných částech Písma a slovníky vysvětlují, jak lze dané slovo přeložit. Pro ukázku vám takový text ukážu.

אָֽנֹכִ֖יH595 יְהוָ֣הH3068 אֱלֹהֶ֑י/ךָH430 אֱלֹהֶ֔י/ךָ אֲשֶׁ֧רH834 הוֹצֵאתִ֛י/ךָH3318 מֵ/אֶ֥רֶץH776 מִצְרַ֖יִםH4714 מִ/בֵּ֥יתH1004 מִ/בֵּ֣ית עֲבָדִֽיםH5650 עֲבָדִ֑ים ׃

anochi jehova elohecha ašer hoceticha meerec micrajim mibbet avadim – výslovnost v hebrejštině

Tvým Bohem jsem já, יהוה, jenž jsem tě vyvedl ze země Egypta, z domu nevolníků“ (Exodus 20:2)

יהוה – jak můžeme sami  vidět, je toto slovo i na druhém místě hebrejského textu a napsaný hebrejský text zde uvádím tak, jak jsme zvyklí, když čteme my zleva doprava. 

H3068 – biblický slovník vysvětluje
יְהֹוָה Jehova – vlastní jméno jediného pravého Boha

Co dále zjistíme, když budeme písmo zkoumat? Že je psáno biblickým kódem. Co to je si prosím už vyhledejte sami. Velkým badatelem ohledně přesnosti byl ruský matematik Ivan Panin, který jako první odhalil, že slova i písmena jsou psána podle matematického klíče. Díky tomu mohl celý text zkontrolovat a to, co do něj nepatří, vyřadit a naopak chybějící slovo doplnit. Když pak byl takto opravený text, což mu trvalo 20 let porovnán s nejstaršími nalezenými texty, našlo se v nich jen 8 absolutně nepodstatných odchylek. Pokud tedy někdo tvrdí, že je biblický text upraven, pak LŽE.

Třetí podmínkou je ta, že musí Písmo vysvětlovat, proč zlo vládne a kdo za ním stojí. Ideální by bylo, aby tato slova vyřkl někdo s autoritou.

Jste ze svého otce, z Ďábla, a přejete si činit žádosti svého otce. Ten byl zabijákem, když začal, a nestál pevně v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví podle své vlastní povahy, protože je lhář a otec lži.“ (Kristův výrok v Janovi 8:44)

Takže co nám Jehošua vysvětluje? Že Satan je tím, kdo lidem lže, protože v něm není pravda. Takže kdo má potřebu, aby bylo Písmo zpochybněno? To asi chápete. Kdo šíří lži o tom, že je Písmo upravováno? Jsou to lidé napojeni na esoteriku a jak mi dnes sdělila jedna kamarádka, která si esoterikou prošla, je Ankh velkou pomůckou pro milovníky této cesty života.

Co to je už víme z předchozího článku. Poslední podmínkou, kterou by měl takový inspirovaný text splnit, je to, že odhaluje přesně budoucí děje a ty se skutečně plní.

Předložte a povězte nám věci, které se stanou. První věci – jaké byly – povězte přece, ať na to zaměříme své srdce a poznáme jejich budoucnost. Nebo způsobte, abychom slyšeli dokonce věci, které přicházejí.“ (Izaiáš 41:22)

Já jsem Jehova. To je mé jméno; a nikomu jinému nedám svou vlastní slávu, ani svou chválu rytinám. První věci – pohleď, přišly, ale já sděluji nové věci. Než začnou vznikat, působím, abyste je slyšeli.“ (Izaiáš 42:8,9)

Takže i samotný text Písma se odvolává na to, že je to Stvořitel nebe a Země, kdo nás informuje o věcech, které teprve vzniknou. Takový slib nenajdeme v žádné jiné knize. Proč to oznamuje? Protože se dají jeho proroctví ověřit, zda se plní a pokud ano, můžeme ty nesplněné očekávat. Kdo si chce ověřit splňování proroctví Písem, ať prozkoumá tuto knihu, kterou naleznete zde.

Nás zajímá dnešní aktuální doba a co je skutečným CÍLEM COKOLIV 19. Takže to musíme v Písmu nalézt, pokud je toto vše o naplnění proroctví. Je psáno:

A donucuje všechny osoby, malé a velké, bohaté a chudé, svobodné a otroky, aby jim dali označení na pravici nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat kromě osoby, jež má to označení, jméno divokého zvířete nebo číslo jeho jména. Zde dochází na moudrost: Kdo má inteligenci, ať spočítá číslo divokého zvířete, neboť je to číslo člověka; a jeho číslo je šest set šedesát šest.“ (Zjevení 13:16-18)

Tento text si dala do prologu své slavné písně dokonce heavy metalová kapela Iron Maiden, aby k ní udělala posměšný klip. Takže se toto proroctví stalo velmi známé i lidem, kteří o Bibli vůbec nezavadili. Pro nás je důležité pochopit to, co je myšleno na konci, tedy číslo 666. Je zajímavé, že ho používá mnoho nadnárodních korporátních společností jako složený kryptogram a najdeme jej například v logu google.

Proč si toto číslo tak oblíbili ti, co tento produkt nabízí? Že by nám chtěl Bill Gates něco naznačit? Každý asi ví, že je největším podporovatelem vakcinace a vlastně finančně ovládá WHO, která Cokoliv 19 uvedla do činnosti. (V komentáři vysvětluji, proč na Gatese odkazuji, ačkoli oficiálně nemá s Google nic společného a Google patří Alfabetu.)

Máme při zkoumání textu použít inteligenci, abychom to vše správně pochopili. Takže je to 666, nebo je to 6.6.6.? Tedy tři složené šestky dohromady, jak to vidíme v symbolice googlu. No je to o třech 6, které musíme poskládat dohromady. Proč? Protože je číslo šest, číslem člověka. Co to doslovně znamená: „CO TVOŘÍ LIDSKOU SPOLEČNOST NA PRVNÍ POHLED, ŽE MŮŽEME O NÍ ŘÍCI:  „TOTO JE SVĚT LIDÍ“?“

Je to politika, je to obchod a je to náboženství. Kdo dnes tlačí Cokoliv 19? Politika, obchodní zájmy a náboženské organizace, jejich představitelé. Proto musíme ty tři šestky takto poskládat. Jak nám apoštol Jan vysvětluje, bude se prosazovat takový nátlak, který neoznačeným bude bránit v nakupování a v prodávání. Aby se něco mohlo prodat, musí se to vyrobit, takže to souvisí s prací. A co nám soudruzi připravují? Že geneticky neupravení jedinci nebudou moci pomalu ani dýchat. Je to proto, že se mají nakoupené vakcíny spotřebovat, než jim skončí expirace? Ne. Je to proto, že Satan nemá čas a proto tak tlačí na pilu. Proč nemá čas? Protože ví, že Osmý král, novodobý Nebukadnecar už dlouho sedět na zadku nebude a mohl by prokouknout, co mu připravil pro fázi 2. Rozkaz zněl jasně: „BERÁNEK SE DVĚMA ROHY, KABALA MÁ DONUCOVAT, NE OSMÝ KRÁL

Proč to Satan potřebuje? Protože genovou terapií odstraňuje podpis JeHoVaH Boha z chromozomů, aby se člověk stal živým mrtvým. MRTVOU KRVÍ, MOŘEM MRTVÉ KRVE!!!

A druhý anděl vylil svou misku do moře. A stalo se krví jako z mrtvého člověka, a každá živá duše zemřela, ano, všechno v moři. “ (Zjevení 16:3)

Co je tím mořem? Oceán? Ne. Je to lidská společnost, která je v biblické symbolice přirovnaná k moři.

Ale ničemní jsou jako moře, které je rozbouřené, když není schopné se uklidnit, jehož vody vyhazují vzhůru chaluhy a bláto.“ (Izaiáš 57:20)

Je ve vakcíně smrt? V ostré dávce určitě ano a potvrzují to vědecké studie. A co znamená, že anděl vylévá misku hněvu, jednu z běd? Že to nebeský Otec Satanovi dovoluje, protože ti co takto činí a nechávají se značkovat, to dělají pro to, aby si zachránili svůj život. Co jim Kristus sděluje?

Kdokoli chce totiž zachránit svou duši (život), ztratí ji; kdokoli však ztrácí svou duši (život) kvůli mně, nalezne ji (ho). Co totiž prospěje člověku, jestliže získá celý svět, ale pozbude své duše? Nebo co dá člověk výměnou za svou duši? Vždyť je určeno, aby Syn člověka přišel ve slávě svého Otce se svými anděly, a pak odplatí každému podle jeho chování.“ (Matouš 16:25-27)

Dnes mi poslala jedna kamarádka toto video, kde  byl autor inspirován, aby složil tento text a píseň a v ní je vše shrnuto. Pusťte si ji, je fakt dobrá.

Byl jsem dotázán, zda budou muset všichni umřít, pokud se nedají zatečkovat? Je to dobrá otázka. Ti, co nepodlehnou, pro ně je připravena velká odměna. Aby ji mohli získat, potřebují nové tělo, ne to co se kazí. Pokud nebeský Otec nemění své ZÁKONY, pak musíme přemýšlet o tom, co je řečeno.

Jestliže jsme s Kristem totiž byli sjednoceni v podobě jeho smrti, budeme jistě také s ním sjednoceni v podobě jeho vzkříšení.“ (Římanům 6:5)

Proč?

To žihadlo, které působí smrt, je hřích, ale síla pro hřích je Zákon.“ (1. Korintským 15:56)

Celé to můžeme parafrázovat asi takto: „Mzda za hřích je smrt.„. To je Zákon. Pokud bychom nezemřeli, nemůžeme obdržet potřebné nové tělo, které nám zajistí, abychom obdrželi odměnu. Co je tou odměnou? Je to účast na nebeském životu. Co to znamená? Pokud se zeptáte někoho z náboženských domů, tak vám řeknou, že oni budou vládnout s Kristem. Co ta vláda obnáší, to už vám neřeknou, protože to neví. Proč to neví? Nebyli Otcem vyučeni a přivedeni ke Kristu. Mají své náboženské nauky a dogmata, ale to je tak vše. Takže vám vysvětlím, jaký je plán. Sami se pak ve svých modlitbách dotazujte našeho nebeského Otce, zda mluvím Pravdu, protože toto může být člověku zjeveno jenom Duchem, ač jsou i texty, které to naznačují. K nim mne Otec vedl, abych pochopil, co je tím úkolem.

Kristův příchod je zprvu neviditelný. Že přišel poznají lidé tak, že ti co byli usmrceni ožijí. O kom nyní mluvím? O těch co jsou v hrobech? Ne. Když se podíváme do zjevení 11. kapitoly, tak tam čteme o dvou olivovnících. Mnozí si představují, že to jsou dva konkrétní lidé, kteří 42 měsíců- 3,5 roku kážou a oznamují co přichází. Nerozumí symbolice a nedokáží správně spojovat určité texty. Proč? Protože nehledali skutečně své ho Stvořitele, JeHoVaH Boha. Pro ně je hospodářem, což je v hebrejštině Baelzebub a kdo je Baelzebub asi víte. Je pro ně hospodinem, což se dnes překládá ze staročeštiny jako hospodář. Skutečný význam však je hosp Odin. Sláva Odinovi, který je jednookým obrem, synem stvořeným přes Ankh, uctívaný Slovany a byl to jejich hospodář. Myslíte si, že by nebeský Otec dal někomu, kdo takto k němu přistupuje, ŽE BY MU DAL POROZUMĚNÍ?

Vzpomeňte si jenom na staré filmy, v nich se úcta k rodičům projevovala vykáním. A dnes je každému, takzvaně věřícímu šumák, jak k nebeskému Otci přistupuje. Já přece věřím, tak to Otče respektuj a buď rád, že miluji Krista. I když ví, jaké má Otec jméno, tak jej jako svého nejlepšího kamaráda nazývají přezdívkami a vůbec je nezajímá, zda to Otce neuráží a jaký je skutečný význam těch hanlivých přezdívek.

Takže, ty dva olivovníky jsou jen symbolem pro dvě skupiny osob, které spolu působí během těchto 42 měsíců. Ne všichni jsou spojeni s tímto určitým olivovníkem od počátku. Toto vysvětluje Kristus, když říká učedníkům podobenství o době sklizně.

Nebeské království je totiž podobné člověku, hospodáři, který vyšel časně ráno, aby najal dělníky na svou vinici. Když se dohodl s dělníky na denáru denně, vyslal je na svou vinici. Když vyšel také kolem třetí hodiny, viděl jiné, jak stojí bez zaměstnání na tržišti; a řekl jim: Vy také jděte na vinici, a chci vám dát, co odpovídá právu. Odešli tedy. Opět vyšel kolem šesté a deváté hodiny a udělal totéž. Konečně vyšel kolem jedenácté hodiny a našel jiné, kteří stáli, a řekl jim: Proč tu stojíte celý den bez zaměstnání? Řekli mu: Protože nás nikdo nenajal. Řekl jim: Jděte i vy na vinici. Když nadešel večer, pán vinice řekl muži, který to měl u něho na starosti: Zavolej dělníky a zaplať jim jejich mzdu a postupuj od posledních k prvním. Když přišli najatí v jedenáct hodin, každý dostal denár. Když tedy přišli první, usuzovali, že dostanou více; ale také oni dostali zaplaceno po denáru. Když jej dostali, reptali proti hospodáři a řekli: Ti poslední odevzdali práci za jednu hodinu; přesto jsi je učinil rovnými nám, kteří jsme nesli břemeno dne a palčivý žár! Ale jednomu z nich odpověděl a řekl: Nekřivdím ti, člověče. Nedohodl ses snad se mnou na jednom denáru? Vezmi si, co je tvoje, a jdi. Chci dát tomuto poslednímu totéž, co tobě. Není snad zákonné, abych dělal se svými vlastními věcmi, co chci? Nebo je snad tvé oko ničemné, protože já jsem dobrý? Tak budou poslední prvními a první posledními.“ (Matouš 20:1-16)

Měl bych být já, který jsem celý den pracoval na Otcově a Kristově vinici, lépe odměněn, než vy, kdo přicházíte jen na jednu hodinu? Což jsem to nedělal s Láskou, aby olivovníky rostly? Aby to dobré hrozno bylo shromážděno? Co Otec hledá u těch, kdo mají mít podíl na jeho vinici? Hledá ty, kdo skutečně milují PRÁVO a SPRAVEDLNOST. Zná každého z vás a velmi bedlivě vás pozoruje. Co svým bojem ohledně odporu proti změně DNA činíte? Vy skutečně chcete být lidmi. ČLOVĚKEM, KTERÝ BYL STVOŘEN A MNOZÍ Z VÁS ŘEKLI, ŽE RADĚJI ZEMŘOU, NEŽ BY SI NECHALI PÍCHNOUT GENOVOU TERAPII, která z člověka učiní živou mrtvolu. Že nebeského Otce neznáte, že ani nevíte co vše Písmo obsahuje? Copak toto je to nejdůležitější? To si mohou myslet jen ti, co Otce neznají.

Pokud dovolíme nebeskému Otci, aby to byl On kdo nás vyučí, pak důkladná znalost Písma je nyní zbytečná. Na jak dlouhou dobu jste povoláni na práci na Otcově vinici? Na jednu hodinu. Jak dlouho má působit Osmý král?

A divoké zvíře, které bylo (socialismus), ale není, je také samo osmým králem, ale pochází z těch sedmi a odchází do zničení. A deset rohů, které jsi viděl, znamená deset králů, kteří ještě nepřijali království, ale přece přijmou autoritu jako králové na jednu hodinu s divokým zvířetem. Ti mají jednu myšlenku, a proto dávají svou moc a autoritu divokému zvířeti. Ti povedou bitvu s Beránkem, ale Beránek nad nimi zvítězí, protože je Pán pánů a Král králů. Také ti povolaní a vyvolení a věrní to učiní s ním. “ (Zjevení 17:11-14)

Co má potkat ty dva olivovníky?

A až dokončí své svědectví, divoké zvíře, jež vystupuje z propasti, povede s nimi válku a zvítězí nad nimi a zabije je. A jejich mrtvoly budou na široké cestě velkého města, které se v duchovním smyslu nazývá Sodoma a Egypt, kde byl i jejich Pán přibit na kůl. A ti z lidí a kmenů a jazyků a národů se budou dívat na jejich mrtvoly po tři a půl dne a nedají jejich mrtvoly uložit do hrobky. A ti, kteří bydlí na zemi, se nad nimi radují a těší se a budou jeden druhému posílat dary, protože ti dva proroci trýznili ty, kteří bydlí na zemi. A po třech a půl dnech do nich vstoupil duch života od Boha a postavili se na nohy, a na ty, kteří je spatřili, padl velký strach. A slyšeli silný hlas z nebe, který jim řekl: Pojďte sem nahoru. A vystoupili do nebe v oblaku a jejich nepřátelé je spatřili.“ (Zjevení 11:7-12)

Olivovníky musí být zabiti Osmým králem, tím divokým zvířetem, které vystupuje z propasti, což je symbol 30ti leté nečinnosti socialismu. Proč nemají být olivovníky pohřbeny? Protože se bude ta radující označená společnost vysmívat tomu, že máme být po třech a půl dnech vzkříšeni. Bude to tři a půl dne pro všechny? Ne. Protože tady musí být v jeden čas vzkříšen každý, kdo je takto usmrcen a olivovníky jsou po celé Zemi a musí to být vidět, takže to musí být během dne za světla, aby to i v Americe viděli hezky na vlastní oči.

Co poznají označení lidé? Že jsou mrtvou krví. Padne na ně velký strach. Půjdeme okamžitě nahoru? Ne. Protože Kristus řekl, že musí ti, co pošlapali jeho výkupní oběť, že musí uvidět Jonášovo znamení. To se skládalo ze vzkříšení a ze 40 dnů oznamování konce města Ninive. Když to kázal. Celé město, hlavní město Asýrie činilo pokání. Takže k čemu to povede? K tomu, že mnozí začnou činit pokání a budou prosit, aby jim byla sňata značka, která je hlavním cílem donucovacího procesu. Bude jim vše, co dneska nechápou ukázáno. Protože pošlapali výkupní oběť Krista, musí jim někdo dát možnost, aby opět ožili. To učiní ty dva olivovníky, protože se v jejich prospěch vzdávají svého věčného života, když se nechají usmrtit Osmým králem. Proto Kristus říká:

Nikdo nemá větší lásku než tu, že by se někdo vzdal své duše (svého života) ve prospěch svých přátel.“ (Jan 15:13)

Nemáme být stejné mysli jako Jehošua?

Vždyť kdo poznal Jehovovu mysl, aby ho poučoval? Ale my máme Kristovu mysl.“ ( 1. Korintským 2:16)

Proč můžeme být stejné mysli jako Jehošua?

Proto Jehošua řekl: Až jednou pozvednete Syna člověka, pak poznáte, že jsem to já a že nedělám nic sám od sebe; ale právě jak mě Otec naučil, tak mluvím.“ (Jan 8:28)

Pokud nedovolíme nebeskému Otci, aby nás sám vyučil, tak nikdy nebudeme jako Jehošua.

Nestačí rozumět tomu, proč se nemáme nechat geneticky změnit, tak jak to říká MUDr . Waksmundská: „Je vakcína účinná? No, ti, kteří ji v sobě mají podle dostupných údajů, mohou onemocnět stejně, jako ti, kteří je nemají. Obě skupiny lidí mohou mít i těžký průběh onemocnění, ale otázkou je, co ta vakcína v sobě skutečně obsahuje. A proč se za každou cenu musí ta vakcína dostat do těla každého člověka?

Ale my už víme, proč se Satan snaží tu vakcínu do nás za každou cenu dostat. On nechce, abychom obdrželi odměnu. Takže co se stane po té, co budeme na čas pozvednuti do nebe? Satanovi bude dovoleno, aby nátlakem donutil ty, co si sejmuli značku, aby je internoval do táborů, kde mají být zlikvidováni. Ale toto se nestane. Cílem Otce je, aby se oddělilo zrno od plev. Ti co do táborů neodejdou, tak ti se vzájemně pobijí. Proto Jan říká toto:

Má-li kdo ucho, ať slyší. Jestliže je někdo určen k zajetí, odchází do zajetí. Jestliže někdo zabije mečem, bude zabit mečem. Zde to znamená vytrvalost a víru svatých. “ (Zjevení 13:9,10)

Kdo bude zabíjet mečem? Ti, co zabijí neočkované a poté ti, co se vzájemně pobijí.

Takže co jsme si dnes vysvětlili. Že každý kdo miluje SPRAVEDLNOST a PRÁVO může obdržet odměnu, pokud se sám začne dotazovat nebeského Otce, JeHoVaH Boha v Kristově jménu a bude celým srdcem, celou svou myslí prosit, aby jej sám nebeský Otec vyučil. Součástí těchto modliteb by měl být dotaz, jak já sám osobně jsem jednal nespravedlivě, aby mi to bylo odhaleno a mohl se poučit a poprosit nebeského Otce za odpuštění, aby náš hřích přikryl výkupní obětí Krista.

Ukázali jsme si falešné cíle, které mají lidem zabránit, aby nehledali ten skutečný cíl. Protože je to už teď moc dlouhé, dokončím vysvětlení ohledně toho, co čeká ty, jenž vystoupí do nebe a jak to bude s jejich blízkými a dětmi. Zda je třeba se bát o jejich bezpečnost.

Kéž jsou vám má dnešní slova srozumitelná a kéž je to nebeský Otec a ne člověk, kdo vám je potvrdí. Ať je posvěceno (očištěno) Otcovo jméno a kéž je toto vše k Jeho a Kristově chvále.

Váš a Kristův bratr Igi.