Informační pole je nejvyšší úrovní duchovního boje. Jak to můžeme pochopit?

Spread the love

Tento článek je odpovědí panu Karlovi na jeho dotaz. Ptá se ve svém komentáři:

Hodně zajímavé čtení tak trochu plné záhad a domněnek. Sleduji pozorně každé nové vydání V.V. Pjakina a i on ač velice sdílný mluví v hádankách a záhadných souvislostech. To co je ve vámi uvedeném článku je více nežli zajímavé, ale obávám se že věci budou pokračovat přirozeným způsobem selekce lidstva (viz kamenné obelisky v Kalifornii) kde se uvádí: “udržujte lidstvo pod 500 000 000 lidí) se pomalu začíná naplňovat. Faktem zůstává, že se populační exploze vymkla celému světu z kontroly. Jaderná válka nemůže být (to si elity dobře uvědomují) tak se děje to co nyní a je to řízené. Bože kéž bych se mýlil.“ (Karel)

Pjakin je mluvčí akce Golgota. On zná skutečný cíl celé operace a mnohokrát to řekl, ale nikdy takto přímo, jak vám to říkám já. Proč? Protože vede boj na nejvyšší úrovni, to je v informačním poli, kde cílem je připravit lidskou psychiku na potřebu změny. Protože je to součást naplnění biblického proroctví, je moudrost těch, kdo se na této akci podílí vyšší, než v jiných tajných akcích. Proč? Protože takto vždy nebeský Otec vedl ty, kdo měli naplnit jeho slova, že se tak stane.

Pokud by lidé jako je Pjakin neměli velkou ochranu na duchovní úrovni, už by tu dávno nebyli, tak jako bych tu už dávno nebyl já. Ta skutečná válka se vede na duchovní rovině, kde lidská moudrost je ničím. Nebeský Otec nikdy neporušuje zásadu svobodné vůle a nikdy nejedná podle, tak jako Satan, který chce dosáhnout svého vítězství za každou cenu jakýmkoliv způsobem, který má k dispozici. Jeho největší zbraní je KLAM a LEŽ, kdy lidstvo od roku 1776 zavádí na scestí tím, že popírá svou vlastní existenci. Pokud nepříteli vnutíte představu nepřítele, že jej máte hledat všude jinde, než v samotné duchovní říši, pak si s námi může na informační rovině dělat co chce. Vždy vás povede k falešným cílům.

Ty gregoriánské kameny jsou toho krásným příkladem. Dalším falešným cílem, kde mnozí upínají svou pozornost je vnucení představy, že značka 6.6.6., kterou se mají lidé označit je ČIP. Protože je to falešný cíl, tak jako správný stratég udělá vše proto, aby to tak vypadalo. Lidé se soustředí na tento konkrétní cíl a neuvidí pro jeden strom celý les.

Těm, kdo si myslí, že bez peněz nelze člověku fungovat, tomu se vše předkládá tak, že hlavním cílem je zbohatnout a získat naše majetky. Takže se vytvoří nižší skupina, která takový cíl naplňuje a odvádí se pozornost od skutečných řídících složek. Je to stejné, jako když nějaký iluzionista předvádí kouzlo, kdy naši pozornost, náš mozek ovlivňuje určitou představou, pro kterou pak nevidíme co skutečně slučilos. Říká se tomu MAGIC, kouzlo. Je to manipulace naší myslí. Kdo byl vždy spojován s kouzly? Kouzelník, šaman, ten kdo je napojen na duchovní říši. Když vytvoříte iluzi, že duchovní říše není, tak nám takový David Copperfield přesvědčí, že levitace je jenom trik. No aby to mu věřili i ostatní, tak se najde jiný člověk z branže, který skutečné triky, jenž nejsou spojeny s duchovním pozadím odhalí a vládce kouzel Satan vás má přesně tam, kde vás chce mít.

Dalším falešným cílem, který kolem sebe vidíme a je mistrně používán, pro lidi, kteří uvěřili, že existuje Stvořitel nebe a Země a že Satan existuje, je informace, že země je plochá. Cílem odvedení pozornosti této manipulace je to, že zaměstnáte mysl těchto lidiček do takové míry, aby uvěřili, že kdo nevěří v tento tvar stvořeného tělesa, je vlastně vždy pod Satanovým vlivem. Jak je o jejich pravdě přesvědčíte? Nejprve donutíte dvě mocnosti soupeřit o nadvládu nad kosmem. Až se tam dostanou, tak cílem bude Měsíc. Protože víte, že živí lidé se tam s prostředky tehdejší doby nedostanou, vyberete si pro svůj podvod tu hloupější velmoc, která i tak má v tom soupeření nakonec prohrát. Takže ta chytřejší, než skutečně oznámí, že na Měsíc už letí, si to nejprve na tajňačku vyzkouší, zda je to vůbec technicky možné. Obětuje dva , nebo tři bezejmenné kosmonauty a pošle je k Měsíci. No a oni to nepřežijí. Hloupá strana, která to celé sleduje ví, že se něco přihodilo. Tak se začne pídit. Ale protože je to o prestiži a může tím ukázat jak je tou NEJLEPŠÍ VELMOCÍ, dohodnou se tyto dvě velmoci na obchodu. My vám necháme Prahu a vy neprozradíte, že to nelze provést. Pak si zavolají nejlepšího režiséra, aby jim ten příběh pro svět natočil. Protože víte, že to jednou praskne, tak vytvoříte příběh o ploché Zemi a že každý let do vesmíru je fake news. A protože máte enormní zájem na tom, aby se ta skupina sama znemožnila a nikdo nenaslouchal jejím řečem, že je doba, kdy Kristus přichází, podsunete jim dalších pár videí, ze kterých je jasné, že se točí tady na zemi. Například necháte v určitém záběru, kde všichni levitují proběhnout myš, aby ji každý viděl a máte splněno.

No a celý příběh o plocháči pak ještě podpoříte tím, že vybrané osoby, které ten fejk s myší viděli, necháte zkoumat zemi tak, aby se vlastně celý příběh s plocháčkem potvrzoval. Že je to často jen o nepochopení, jak skutečně fungují určité věci, jako je třeba lom světla, zvětšování předmětů skrze vlhkost vzduchu a podobně, to už jim neřeknete, protože věda je přece celá jeden velký podvod. A máte jednu velkou skupinu lidí z krku, protože jejich pozornost, jejich mysl se soustředí přesně tam, kde vy potřebujete. Že logika věcí každodenního života 7 miliard lidí toto vyvrací, to už je nikdy nepřesvědčí, ani pokud byste je do toho vesmíru skutečně dostal. Co tito lidé nikdy nepochopili? Jak se řídí dav a že se musí na všechny Satanovy podvody, na vyřčené informace dotázat svého Stvořitele, JeHoVaH Boha skrze Jehošuu (Ježíše) Krista,  jak to skutečně je.

Ukážeme si to na dalším příkladu, který prostupuje dějinami lidstva jako červená nit. Je to soupeření velmocí. Začněme rokem 336 př.n.l., od kdy to vše pokračuje až do dnešních dní. To neznamená, že to tu nebylo už před tím. Nad velkou částí světa vládla v tom roce 336 př.n.l. Medo-Perská říše. Jejím největším soupeřem bylo tehdejší Řecko, které ovládala Makedonie. Bojovaly mezi sebou tyto státy už 200 let. Stále to bylo nerozhodně. Po celou dobu konfliktu Řecko pomalu posilovalo, ale opticky si Persie udržovala své postavení z dob Kambýse a Kýra Velikého. Najednou se k moci v Řecku dostal Alexandr Veliký, který změnil strategii boje. Jeho 30 tisícová armáda uštědřila 300 tisícové armádě dvě velké porážky. Proč? Protože byl Alexandr silnější a Perské vojsko neumělo bojovat? Ne. Muselo se naplnit proroctví, kdy otěže převezme do roku 64 př.n.l. Řecko, které se po Alexandrově smrti rozpadlo na čtyři celky a dva ty celky nakonec budou spolu bojovat až do toho roku 64 př.n.l.

Tak se na světové scéně objevil král Severu, tehdy Seleukovská větev a král Jihu, Ptolemaiovská větev. Proroctví vysvětluje, že to soupeření obou králů bude až do ČASU KONCE. Máme tu dnes tyto soupeře? Ano. Je to Rusko a dnes už po právní stránce neexistující Spojené státy. Jak se k tomuto postavení dopracují, tak to přesně popisuje prorok Daniel v 11. kapitole stejnojmenné knihy v Bibli. Král Severu, Seleukovci měli definitivně zmizet a měli být nahrazeni Římem. Takže nikde nečteme, že by se k nim dneska někdo hlásil. Ale Ptolemaiovská linie měla být zachována. Hlásí se k ní někdo z mocných? Všichni kolem královských rodů až k představitelům Kabaly. Proč je to pro ně tak důležité? Protože Ptolemaisos I. Sotér uzavřel sňatek s Bereniké, prapravnučkou Thutmose III. (1573-1493 př.n.l.), egyptského faraona, který se utopil v Rudém moři při exodu Izraelitů z Egypta. Tento velký farao, současník Mojžíše byl nejprve Veleknězem v Egyptě a poté se stal i faraonem. A tento farao zanechal po sobě velmi důležitou knihu. Ta kniha se jmenuje KNIHA MRTVÝCH a je biblí potomků Ptolemaia. Na této knize je vytvořena Kabala.

Proč je důležité znát o skutečných dějinách lidstva něco víc, než to co se běžně vyučuje? Protože to máme opět před očima, ale nikdo to vidět nechce. Faraoni, až na skutečné výjimky, byli vždy vyobrazováni jako velmi vysoké postavy. Vykladači historek, tedy historici a ne dějepravci, nám předkládají příběh o tom, že tím chtěli sami sebe vyvýšit. Nic není tak daleko od pravdy, jako toto tvrzení. Další indicii k skutečně správnému pochopení je informace, že si šlechta vždy zakládala na tom, že má takzvaně modrou krev. Když je člověk bodne, tak teče červená. Byli skutečně tak hloupí, že nevěděli o čem hovoří? Ne, oni znali a i dnes znají dějiny, ne ty ahoj příběhy (hi story). Velikost soch odkazuje v Egyptě na propojení rodové linie s obry. Obři byli nazýváni bohy. Ne STVOŘITELÉ, ale ti, kdo dostali AUTORITU NAD LIDMI. Proč? Protože to byli takzvaní synové a dcery Ank-naka. Kdo byl Ank-nak. Byli to démoni, kteří se za Nimroda převtělili a přišli jako synové z hvězd. Co měli faraoni v oblibě? Anch, nebo ankh.

Co vám to připomíná? Říká se tomu egyptský kříž, ale je to ve významu pohlavního orgánu. Je to odkaz na oplodnění žen in vitro ANKHEM, prostřednictvím něhož se narodili obři, TI S AUTORITOU NAD LIDMI, TEDY BOHOVÉ. Koho uctívají náboženské domy? Stvořitele nebe a Země? Ne. Uctívají ankh, neboli kříž. Už chápete o co tu jde? Proč nikdo v těchto náboženských domech neučí, kdo je skutečný Stvořitel nebe a Země? Proč všichni jen říkají že uctívají boha? Že to stačí a znát jméno Stvořitele není vůbec důležité, že on to přece ví, že myslí na něho? Proč mají mnozí trojjediného boha? Nechtěl tak náhodou někdo lidi zavést na scestí? Sám si můžete Karle odpovědět, tak jako i ostatní čtenáři.

Možná si říkáte, proč mluvím o soupeření velmocí a dostal jsem se až k Egyptu. Protože se vede duchovní boj. Samotné zbraně se používají až jako poslední prostředek. Takže kdo je dnes králem Jihu? Jsou to potomci Thutmose III., kteří se odkazují na svou výjimečnou krev, na genetický základ od synů a dcer Ank-naka. Když porazil Octavián Antonia, který se spojil s ptolemaiovskou dynastií, skrze Kleopatrou, tehdy měl s ní tři děti Za normálních okolností by je Octavián zabil, stejně jako to udělal s Cesarionem, potomkem, kterého měla Kleopatra s Ceasarem Juliem. Ale on ne, on je poslal na výchovu ke své sestře Octavií, aby pokrevní linie nezanikla. Tak vznikla šlechta a další potomci. Proto Daniel nepíše nic o tom, že Ptolemaios  tu žádné potomky mít nebude, tak jako je tu nemá mít Seleukos. Král Severu svou autoritu nad lidmi dostává vždy z jiného zdroje. Tím je ankh, který drží v rukou babylonská církev spojená s římskou mocí. Dvojhlavá orlice v symbolice erbů.

Poslední král Severu, skutečný člověk nemá s modrou krví nic společného a proto bojuje s potomky synů Ank-naka, satanisty, s Kabalou, s Ptolemaiovskou dynastií. Proto tak všichni ti vysoko postavení lidé uctívají Satana, svého otce a proto tak touží, aby mu celý svět patřil. I naše DNA, kde očkováním odstraňuje z našich chromozomů podpis JHVH, který nemá nikdo znát co znamená. Že je to podpis JeHoVaH Boha, toho s největší AUTORITOU, STVOŘITELE NEBE A ZEMĚ.

Tak jako měl Alexandr Veliký jen 30 tisícovou armádu, tak má dnes relativně malou armádu Rusko. Co však má a král Jihu ne, je technologie na vyhledávání falešných cílů. Takže v případě útoku jeho chytré zbraně dokáží správně eliminovat vojenskou převahu protivníka. Co je nejdůležitější učinit v každém boji? Teď už ti Vladimíre Vladimíroviči Putine skutečně napovídám víc než je potřeba. Odstranit komunikaci protivníka, protože kde není velení, tam ani 200 milionová armáda nic nezmůže. Má takovou zbraň Rusko? Má. Kdo sním může vést válku? Už chápeme proč se Rusko nepotřebuje uzbrojit k smrti, tak jako král Jihu, který si neumí ani postavit vlastní nosnou raketu, která by mu pomohla dostat své kosmonauty do vesmíru? Motory nakupuje v Rusku. V tom zaostalém Rusku, jak se snaží Kabala namluvit celému světu.

Aby Rusko takovou zbraň vlastnilo, musí být dána moudrost těm, kdo takovou zbraň vytvoří. A kdo takovou moudrost poskytuje? Satan? Ne, protože by ji už Jih dávno použil, ten jen krade a vždy kradl cizí nápady. To neznamená, aby si někdo teď myslel, že Satan nějakou tu technologii nedodal. Ale ano, je to technologie UFO, ale tu nemohou Kabalisté použít, protože to už bychom tu fakt nebyli. Takže pro lidskou válku může Jih použít jen padělky, které někde ukradl. Co tak rád Jih o sobě vždy tvrdí? Jaký je on nejlepší. Jak ukazuje že je hloupý a namyšlený? Že si do svého viditelného řízení dosadí Bidena, který neudrží ani vlastní stolici v letadle. Takového lídra, který je větším hajánkem, ještě větším než slavný český kníže ŠLÁFNBERG. On si klidně usne (Biden) na nejdůležitější konferenci Kabaly ohledně zeleného údělu. Co už víc potřebuje svět vidět?

Teď se vrátím k Pjakinovi.  Ten stále vysvětluje jak velký problém má státní elita saša (USA) s kádry.  Proč jsou ty státní elity tak tupé. To je jednoduché. Nemůžete kdejakému buranovi, neboli lidskému dobytku, jak nás modrá krev nazývá, říci celou pravdu. To můžete provádět jen tehdy, aby to fungovalo a nějakou tu elitu z gojim, z červené krve jste měli, jen tak, že gojima postupně zasvětíte. Ne každý gojim má žaludek na lidské oběti a na tu špínu kolem toho, takže trvá dlouhou dobu, než si takové zvířátko vychováte. Nejlépe od dětství, že paní Jourová? Nechcete nám napsat nějakou tu knihu, jak se to dělá? Byl by to jistě bestseler a vy byste si k penězům přišla konečně normálním způsobem.

Takže strukturní řízení má své velké limity. Proč Pjakin říká, že státní elita nikdy nepřehraje takzvanou globální elitu? Protože ta řídí bezstrukturně. Co to je to bezstrukturní řízení? Jsou dva způsoby, které jsou použity a zase je může pochopit jen ten, kdo skutečně ví, kdo je myšlen tím skutečným tajemným GLOBÁLNÍM PREDIKTOREM. Že to není bytost z masa a kostí, ale je to ta skupina bytostí, kam obyčejný člověk nemůže, která je v symbolice zobrazena takto. (podklad obrázku jsem použil z blogu iDNES.cz)

Tento symbol nacházíme po celém světě ve všech duchovních centrech. Hlavně je na jedno dolarovce. Co nám tím říkají? Že americký dolar má nastolit NWO. Ne jeho vítězství, ale jeho pád. Proč? Protože je to korupční prostředek strukturního řízení.  Takže první způsob bezstrukturního řízení nastolují lidé, kteří jsou zasvěceni do 30° ritu a pořádají různé konference a srazy (Bilderberg, CRF, Římský klub a podobně). Tam jejich řečníci předloží vizi, či konkrétní vymyšlený problém. Teď například zelený úděl. Vysvětlí se loutkám, jak výborný kšeft to bude a jejich úkoly. Skutečný cíl se nesdělí.

Pak už ti lidé ze 30° jen diskutují a když něco drhne, zaletí za tím, kdo nechápe co má dělat, doporučí postup někoho, kdo naruší plány když se někdo snaží přečůrat schválený plán. Tou nejviditelnější postavou je Henri K. na přiklad. Co Satan a démoni mohou udělat, je to, že si vyberou konkrétního člověka a stanou se jeho součástí. Mohou nahradit člověka klonem, ale má to jeden háček, nemohou jej do jeho smrti opustit. To mohou udělat jen u bezvýznamných lidí, že je posednutí a zase opustí, ale jak už je v nějaké vyšší funkci, tak musí setrvat do jeho smrti. Proto jich až tolik není. Jejich viditelná těla musí mít znaky ještěra, prostě plaza, proto ty informace o reptiliánech. Ti jsou vždy svázáni s konkrétním člověkem. Jinak se démoni mohou objevovat jako černé bytosti, bílé bytosti, prostě jak je vidíme v hororech. Zde to potkává ty, kdo se nějak zapletli s okultismem. Nebo se takto ukáží těm, kdo nepochybují o jejich existenci a stojí pevně na straně Stvořitele a Krista.

Druhý způsob bezstrukturního řízení, který to Satanovo řízení narušuje a dohlíží na naplnění Stvořitelovy vůle, je takové. že dá nebeský Otec, JeHoVaH Bůh, konkrétnímu člověku svou moudrost. Ten pak bezstrukturně postupuje v před. Pokud je to vysoce postavený člověk, například král, třeba Nebukadnecar II.. Tak ten poté dostává nápady, jak konat. Proto nepotřebuje mít vojenskou přesilu, protože taktika boje a příroda jsou na jeho straně a to mu zajistí úspěch a porazí kohokoli. Proč? Protože se musí naplnit proroctví. Nebeský Otec nemůže lhát. Koho Nebukadnecar uctíval?  Marduka, což je Satan, jen jinak pojmenován. Ale když pozná, kdo se o to vše postaral řekne:

Nebukadnecar odpovídal a říkal: Požehnaný buď Bůh Šadrachův, Mešachův a Abednegův, jenž poslal svého anděla a vyprostil své sluhy, kteří v něho důvěřovali a kteří změnili samotné slovo krále a vydali svá těla, protože nechtěli sloužit a nechtěli uctívat vůbec žádného boha kromě svého vlastního Boha. A vychází ode mne nařízení, že kterýkoli národ, národnostní skupina nebo jazyk, který řekne něco nesprávného proti Bohu Šadrachovu, Mešachovu a Abednegovu, má být rozsekán na kusy a jeho dům má být obrácen ve veřejný záchod; jelikož neexistuje jiný bůh, který je schopen osvobozovat jako tento.“ (Daniel 3:28,29)

To nejsou vymyšlené slova, vymyšlený příběh. Ještě vám dále něco o něm povím, ale až za chvíli.

Něco takového se stalo na přiklad v tankové bitvě u Kurského oblouku za druhé světové války. Německo dodalo nové tanky s účinnou elektronikou. Za normálních okolností by měla Sovětská armáda problém Němce porazit. Stačilo pár myšiček a bylo po problému. Těm totiž chutnaly drátky, takže tanky vyřadily a bylo po problémech. Satan totiž zase jednou pomáhal víc, než mu bylo dovoleno.

Nebo nebeský Otec pomohl Británii, když dvěma německým bombardérům narušil navigaci a piloti zabloudili a už se museli vrátit zpět do Francie. A aby jim vydrželo palivo, museli se bomb zbavit a ty spadly na Londýn. Tehdy se Churchill naštval a poslal co mohl, bombardovat Berlín. To zase vytočilo Hitlera a ze správné taktiky v boji s Británií se stala hloupá taktika, díky které nakonec Německo bitvu s Británií prohrálo.

A teď se podívejme na proroctví proroka Izaiáše:

Běda těm, kteří provinění táhnou provazy nepravdy a hřích jako vozovými šňůrami; 19těm, kteří říkají: Ať jeho dílo chvátá; ať jen přijde rychle, abychom je viděli; a ať se přiblíží a přijde rada Izraelova Svatého, abychom ji poznali! Běda těm, kteří říkají, že dobré je špatné a špatné je dobré, těm, kteří vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, těm, kteří vydávají hořké za sladké a sladké za hořké! Běda těm, kteří jsou moudří ve svých vlastních očích a rozvážní dokonce před svým vlastním obličejem! Běda těm, kteří jsou silní v pití vína, a mužům se životní energií k míchání opojného nápoje, těm, kteří ničemného prohlašují za spravedlivého s ohledem na úplatek, a kteří dokonce odnímají spravedlivému jeho spravedlnost! Proto, právě jako jazyk ohně sžírá strniště a pouhá uschlá tráva klesá do plamenů, i jejich hlavní kořen bude právě jako ztuchlý pach a jejich květ vyletí právě jako prášek, protože zavrhli zákon Jehovy vojsk a výrok Izraelova Svatého znevážili. Proto se Jehovův hněv rozpálil proti jeho lidu, a vztáhne proti nim ruku a udeří je. A hory se budou zmítat a jejich mrtvá těla budou jako odpadky uprostřed ulic. Vzhledem k tomu všemu se jeho hněv neobrátil zpět, ale jeho ruka je ještě vztažena. A vyzdvihl signál k dalekému velkému národu a hvízdl na něj na nejzazším konci země; a pohleďme v chvatu rychle přijdeNení mezi nimi nikdo unavený ani nikdo neklopýtá. Nikdo není ospalý a nikdo nespí. A opasek kolem jejich beder se jistě nerozepne ani se jim nepřetrhnou řemínky sandálů; protože jejich šípy jsou naostřeny a všechny jejich luky jsou napnuté. I kopyta jejich koní se budou muset považovat za křemen a jejich kola za vichr. Jejich řev je jako lví a řvou jako mladí lvi s hřívou. A budou mručet a popadnou kořist a bezpečně ji odnesou a nebude osvoboditel. A budou nad ní v ten den mručet jakoby mručením moře. A člověk se skutečně upřeně zahledí na zemi, a pohleďme, tísnivá tma; a dokonce světlo potemnělo, protože na ni padají kapky.“ (Izaiáš 5:18-30)

O kom mluví Izaiáš? Toto proroctví má dvě splnění. Jedno už se naplnilo od roku 722 – 576 př.n.l., když byl na odpadlý Boží lid, nejprve na Izrael a poté na Judu přivedeni, nejprve Asýrie a pak Nebukadnecar. Protože je toto proroctví a celý Izaiáš také o ČASU KONCE, tedy o dnešní době, musí se to stát znovu. Asýrie byla velmi krutá a její jednání bylo podobné FAŠISMU. Až byla její moc odstraněna v roce 609 př.n.l. právě Nebukadnecarovým otcem, přišel za 5 let  později a začal zničit odpadlou Judu. Kdo zkazil Izrael a Judu? No byl to Satan skrze modlářství a ničemné obětování dětí za Manaseho v Judě. Co je ještě zajímavější na celé té době 200 let, že Babylon vznikl na území, které Asýrie celou dobu ovládala.

Nebudu nyní vysvětlovat proč je Asýrie dnes král Jihu, tedy Kabala a proč je dnes král Severu Rusko. Prostě mi zkuste věřit, že to tak je, nebo poproste nebeského Otce JeHoVaH Boha, skrze jméno Jehošuy (Ježíše) Krista, zda vám to nebeský Otec potvrdí. Když se podíváme do dějin Ruska, do 17. století, tak tam najdeme Petra Velikého. Tento ruský car byl dosazen cizí mocí, zástupci tehdejšího krále Jihu, aby bylo Rusko rozloženo. Ale jak víme, nestalo se tak. Stejně tak to bylo v Babylonu, kde byli instalováni nejprve Asyrští vládci, ale ti za pomoci budoucích Peršanů, Elamitů přestali Asýrii poslouchat až nastoupil Nebopallasar, otec Nebukadnecara a Babylon se osamostatnil.

Rusko za cara Petra Velikého dostalo svou dnešní vlajku poroby, trikoloru. Červená vlajka byla vždy vlajkou Rusů. Proto nemohl Petr Veliký své loďstvo označovat jinak, než touto trikolorou. To se změnilo až za bolševiků a dnes, díky uměle vytvořené porážce akcí GOLGOTA v roce 1991, se Rusko muselo vrátit k symbolu trikolory. Ta paralela je v tom, že okolo roku 700 proběhlo v Babylonu něco podobného, kdy na určitý čas, se Babylon dostal z fašistického sevření Asýrie. Protože to, co potkalo Izrael a následně Judu bylo o duchovním odpadnutí, musíme hledat pro naplnění této paralely i ten odpadlý Izrael a odpadlou Judu. Tím odpadlým Izraelem byla katolická církev, která dostala své rány v 19. století po francouzské revoluci. Z tohoto duchovního domu vyšlo mnoho lidí a vytvořili si mnoho protestanských sekt. To byla ta Juda. Jedna skupina hledala nakonec svého Stvořitele a nalezla jej, začala pak Otcovo jméno veřejně oznamovat, ČÍMŽ SE TATO ČÁST JUDY NACHVÍLI OČISTILA a dala si to jméno do svého štítu. Satan nelenil a dosadil jim do čela svého člověka, zednáře 33°zasvěcení Ch.T. Russella. A jak šel čas, tak i tato duchovní Juda odpadla. DOSADILA SI TOTIŽ NAD SEBE ČLOVĚKA PO VZORU DUCHOVNÍ MATKY VŠECH NEVĚSTEK, Říma a Pravoslaví. Zprvu to byl jeden člověk jako hlava, ale časem to byla skupina osob, kteří si říkají VĚRNÝ a ROZVÁŽNÝ OTROK. Stejně jako Papež a nejvyšší Patriarcha pravoslavné církve, CO ŘEKNOU JE SVATÉ a běda vám, pokud byste měli jiný názor. Vyletíte jako špinavé prádlo a nikdo vás nebude zdravit.

V čem je to odpadnutí? V tom, že se věřící v těchto náboženských domech nedotazují samotného Stvořitele, JeHoVaH Boha, ale nechávají si vnucovat dogmata a nauky. Úplně vymazali Kristova slova ze svých učení o tom, ŽE K NĚMU NEMOHOU PŘIJÍT, POKUD JE SÁM NEBESKÝ OTEC NEVYUČÍ. (Jan 6:44,45) Zamilovali si totiž Kristův pozdější výrok k těm, kteří už Otcem byli vyučeni a byli Otcem už ke Kristu přivedeni, když jim říká: „NIKDO NEMŮŽE PŘIJÍT K OTCI, NEŽ SKRZE MNE.“. (Jan 14:6)

O čem Kristus mluvil? O tom, že až budou vzkříšeni v ten den a hodinu, kdy to má nastat, tak jen skrze jeho pokyn mohou vystoupit k samotnému Otci do nebe. Toto se týká skutečně těch, kdo plní všechna Kristova nařízení.

Chápu, že se toto vše co nyní vysvětluji, že se to zdá trochu složité, ale nechte se prosím Otcem vyučit a poproste jej samotného, aby vám všechny informace  poskládal do jednolitého celku. Proč toto všechno potřebujeme vědět? Protože dnešní Asýrie, král Jihu představovaný Kabalou, provedl v roce 2020 na příkaz JeHoVaH vojsk, aby se naplnilo proroctví z 18. kapitoly veršů 1-4 a nechala tato Kabala uzavřít náboženské domy a zrušila na čas jejich bohoslužby. Ti co patří Kristu pochopili co se stalo, ale ostatní, co odpadli ne. A co dělá Asýrie dále? Zavadí po celém světě svoji fašistickou politiku a donucuje přes strukturní řízení všechny malé i velké, aby se dali genově upravit. To je opět naplnění proroctví a to ze Zjevení 13:16-18.

Rusko, jako novodobý Babylon, ten tělesný, ne duchovní, je po roce 1991 opět ovládnut Asýrii, Kabalou, řízenými podpindostníky. Jak rád říká Valerij Pjakin: „Státní elitou saša.“. Co se děje od roku 1999? Je dosazen do čela RF novodobý Nebukadnecar, Vladimír Vladimírovič Putin, který má velkou moudrost a dnešní tělesný Babylon osamostatňuje, aby v roce 2015 30.9. si dovolil vstoupit do syrského konfliktu a narušil tak plány Kabaly. Tehdy podle proroctví začíná ČAS KONCE a období večerů a jiter.

Když se vrátíme ke slovům Izaiáše, tak tam čteme:

Běda těm, kteří říkají, že dobré je špatné a špatné je dobré, těm, kteří vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, těm, kteří vydávají hořké za sladké a sladké za hořké! Běda těm, kteří jsou moudří ve svých vlastních očích a rozvážní dokonce před svým vlastním obličejem! 

Kdo vydává špatné za dobré v dnešní době? Není to duchovní Babylon a Kabala, která jim vnutila uctívání kříže, jenom jinak znázorňovaný ANKH? Nejsou to lokajové nakoupení Kabalou, kdo říkají, že tečka je jediná spása? Tak se tma (vakcinace)  stává světlem a (nevakcinace) tmou

A vyzdvihl signál k dalekému velkému národu a hvízdl na něj na nejzazším konci země; a pohleďme v chvatu rychle přijde!

Nezavolá náhodou JeHoVaH Bůh, Stvořitel nebe a Země opět Nebukadnecara, aby odstranil Asyřana a odpadlou Judu? Se ptám? Pokud ano, tak proč ještě někdo z těch kdo znají Otce jménem zůstává v duchovním Babylonu? Dostal novodobý Nebukadnecar jasný pokyn co má udělat? On ví, že ano. Naplní proroctví novodobý Nebukadnecar? NAPLNÍ, I KDYŽ STÁLE OTÁLÍ. Co jej má zvednout aby vyšel? Tak si to přečtěme:

Budou však zprávy, které ho rozruší, z východu slunce a ze severu, a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé oddal zničení. A nasází své palácové stany (armádu a  velení)  mezi velikým mořem (zde to není Středozemní moře, jak mnozí a také já jsem si až do dnes myslel, ale moře je tu myšleno lidstvo) a svatou horou Okrasy (tou jsou ti kdo skutečně patří Otci a Kristu); a bude muset zcela dospět ke svému konci (toto čeká novodobého Nebukadnecara až poté, co splní svůj úkol) a nebude, kdo by mu pomohl.“ (Daniel 11:44,45)

Kdo je na severní polokouli a je na východ od Ruska? Japonsko? Ne. Beringova úžina a za ní Aljaška. Komu patří tato Aljaška? SAŠA (USA). Kdo ovládá  Saša? Kabala. Neplánuje Kabala zneužít krizi na Bělorusko-Polské hranici, aby Polsko aktivovalo článek o napadení a přizvalo si na pomoc vojska NATO? Nepluje lodička Francie po Středozemním moři, aby vyvolala válečný konflikt? Komu patří Francie podle vlajky? Kabale. Takže se ptám, nejsou toto ty zprávy, které by měly být tím signálem?

Proč nebeský Otec inspiroval bezstrukturně Jurije Andropova k akci GOLGOTA? Proč inspiroval tvůrce k pracem vnitřního prediktora SSSR? Protože tyto práce probudili mnoho lidí a přivedli je k tomu, aby sami začali hledat, protože musí nyní pochopit urychleně o co se skutečně hraje. Jak sami vidíte, nebeský Otec nepotřebuje žádnou strukturu, jen ty, kdo jej hledají celým srdcem, celou myslí a silou a chtějí se jím nechat vyučit. Dále potřeboval, abychom na dějinných paralelách pochopili proroctví na dnešní dobu, kdo je myšlen Asýrií a kdo je myšlen jako Babylon zastoupený Nebukadnecarem.

Pokud vám není něco jasné a máte pocit, že se vám odpovědí na vaše otázky nedostává, tak nebeského Otce proste, aby mne vedl k odpovědím, které potřebujete pochopit. Je vás dnes, kdo se ptají skutečně mnoho a já mám jen omezený čas na to, abych dal porozumění všem, kteří potřebují odpovědi. Jsem sice  vám všem k dispozici skoro 24 hodin denně, ale když to vysvětlím v článku, mohou informace načerpat i ostatní. Vím, že je to dlouhé, ale kdo chce rozumět, musí číst i dlouhé texty. Kéž vám nebeský Otec požehná v Jehošuově jménu a kéž máte z těchto informací ten správný užitek. Nebeský Otec a Jehošua s vámi drazí čtenáři a také tobě osobně Karle přeji tyto věci.

Váš a Kristův bratr Igi