Události, které naznačují velkou změnu. Pojďme se nad nimi zamyslet a co od nich můžeme očekávat.

Spread the love

Během včerejška jsem zaznamenal několik informací, které mnohé čtenáře trochu zaskočily, ale ne zde, na našem webu, ale pod příspěvkem Petra Cvalína na FB. Naleznete zde, vy kdo máte FB. Dále chci obrátit vaši pozornost k Polsku a Francii, protože se připravují určité akce, které mají zabránit Putinovi v jeho reakci. O co jde si vysvětlíme dále.

Petr Cvalín čas od času něco sdělí svým čtenářům a jsou to často velmi strohé informace, jako by je nevytvořil člověk. Ze způsobu jeho narativu lze vyčíst, že je to silně sebestředná osobnost, která se dostala k určitým vyhrazeným informacím, ale nejsou mu asi úmyslně odhalena všechna fakta a jeho zasvěcení je na úrovni hlásné trouby. To není urážka, ale fakta, jak jeho informace vnímám z hlediska procesů, které mají naplnit proroctví jenž se mají splnit v ČASE KONCE.

Takových osob je v českém mediálním prostoru víc, a že někdo sedí vedle prezidenta Zemana ještě neznamená, že je do všeho plně zasvěcen, jen má odhalit určité kroky, které si ti, kteří mylně informují svět, že jsou globalisty, naplánovali ve svých agendách na určité roky. Takže první co je špatně v jeho predikování, je to, že není schopen porozumět proroctvím z Písma. Pravděpodobně je ani nezná. Přesto to není úplně špatný zdroj, ba naopak, protože tito lidé za oponou musí své plány sdělit.

Pokud chceme rozumět jeho informacím, musíme pochopit co je skutečně GLOBÁLNÍ PREDIKTOR, NEBOLI KDO PRACUJE BEZ STRUKTURNĚ a kdo je skutečně myšlen STÁTNÍ ELITOU, jak sám rozděluje hráče této hry jménem politika světa. Ti řídí svět podle určité viditelné struktury. Celá hra na tajemného GLOBÁLNÍHO PREDIKTORA byla vytvořena v hnízdě těch, kdo stojí za akcí GOLGOTA. Díky těmto lidem z řad bývalé KGB  a bývalého SSSR v dobách Jurije Andropova vznikla koncepce, kterou do písemné formy převedl kolektiv pana Pjakina v koncepci sociální bezpečnosti, kde je vysvětlováno jak se řídí svět vzájemně propojenými sociálními systémy, které jsou k dispozici v knihách vnitřního prediktora SSSR, vydaných do června 2018. Proč do června? Protože nastala operace, která má cíle akce Golgota skrýt před veřejností a byli do struktur vnitřního prediktora SSSR vpuštěni lidé, kteří měli tuto koncepci sociální bezpečnosti znedůvěryhodnit v očích těch, kdo nemají celou operaci pochopit, aby Valerij Pjakin mohl vystupovat jako představitel toho správného směru.

Pokud člověk nezná skutečný cíl celé operace, není schopen správně pochopit, jaké kroky se v samotném Rusku nyní podnikají a proč V.V.Putin vyjádřil na Valdajské konferenci názor, že bolševici byli takoví či onací a vlastně se vyjádřil ve prospěch kritiků bolševismu. Co je tedy skutečný cíl operace Golgota a jak to souvisí s proroctvím Písma?

SKUTEČNÝM CÍLEM JE OBNOVIT SOCIALISMUS PRO CELÝ SVĚT, JAK JEJ PLÁNOVAL JOSIF VISSARIONOVIČ STALIN

Jak to zapadá do proroctví Písma? To pochopíme tehdy, když přesně rozumíme co představuje sedm hlav na těle divokého zvířete, které vystupuje z moře ve Zjevení 13. kapitole. Moře je symbolem lidské společnosti a tu ovládaly v dějinách symbolická zvířata, která měla své přesné charakteristiky vlády nad lidmi. Je jich sedm:

otrokářství
fašismus
feudální společnosti
kastovní společnosti
teokraticky řízené společnosti
kapitalistické společnosti
socialismus

Teprve v roce 1945 se tyto společenské systémy potkaly všechny v jednom čase. Proč až v roce 1945? Protože dokud Sovětský svaz neporazil fašistické Německo, nebyl suverénním státem, který už neovlivňoval římsko-babylonský systém, jenž je v erbech států označován jako dvojhlavá orlice. Byl skutečně fašismus v roce 1945 vymazán ze způsobů uplatňování moci na státy světa? Ne. Frankovo Španělsko, JAR, Chile za Pinocheta a další země měly fašistické vlády, které ovládal nadnárodní fašistický korporát. Mnohé převraty nastolovaly tajné služby USA, VB a Izraele. Tyto tři země byly vždy pod vedením fašistické chazarské moci za kulisami, jenž svět ovládaly skrze tisk peněz a sídlem této Kabalistické moci byl Londýn a Washington spolu s New Yorkem, kde byly umístěny nejdůležitější obchodní, mediální, bankovní a politické instituce. OSN a její nadnárodní organizace, ty vytvořil beránek se dvěma rohy, co mluví jako drak, čili se na oko tváří jako nejsvobodnější systém, ale když udeří, jeto jako samotný polibek Satana, a ten vytvořil jakoby zrcadlo, neboli obraz toho divokého zvířete, které má sedm hlav, kdy jedna hlava musí být jakoby ubita k smrti.

Co zaniklo po roce 1991? Definitivně zanikly poslední zbytky stalinského socialismu, které trockisté napojeni na fašistický korporát začali ničit po Stalinově smrti. Stalinista Andropov připravil se svými soudruhy plán, aby se ve finále tato fašistická svoloč plná podpindosníků, česky lokajů, sama chytila do pasti a přivedla na sebe zničení. Ti, kdo čtou mé články ví, že vše je v symbolech lidem ukazováno a slouží k tomu vlajky zemí. Proto po zničení SSSR dostalo Rusko trikoloru, pod kterou vždy Rusko ničili ti, co dostali za úkol Rusko rozložit na bezvýznamné celky a dostalo zpět svého dvojhlavého orla.

A dvojhlavý orel je ve zlatém provedení, což je barva nadvlády. Protože byl Jurij Andropov, ač neznaboh, byl přesto inspirován nebeským Otcem, JeHoVaH Bohem, aby operaci Golgota vytvořil, mohla být ta jedna hlava ubita. Protože je to odkaz na Krista, jeho vraždu u lebečního pahorku jménem Golgota, bylo naplánováno vzkříšení této ubité hlavy. Jak odhaluje právě vydaná kniha jednoho ruského agenta, který přeběhl k CIA, tak hlavním objektem zájmu KGB byl Donald Trump poté, co se zamiloval do Češky Ivanky Zelničkové. Kniha je nyní v USA na indexu a autor je stíhán za to, že šíří o Donaldovi Trumpovi hoaxy. Jenže to by Trump nesměl být několikrát v Moskvě právě v období, kdy si jej KGB vybrala. Proč? Protože tento člověk musel připravit ubité hlavě cestu, aby mohla být vzkříšena.

Vladimír Vladimírovič Putin ví, jaké cíle jsou stanoveny, takže vytvořil kolem sebe kruh zasvěcených a kruh oligarchů, nezasvěcených, kterým dovoluje, aby nyní v Rusku řádili jak černá ruka a nastolili Cokoliv 19 fašismus s lockdawny, s nucenou vakcinací a s QR kódem společnost, která bude ruské obyvatelstvo ničit, aby se stalo toto:

Rusko jako první slovanská země na světě zavedla orwellovský Total Control a lidé se bouří a prosí ve videích Vladimira Putina o pomoc! V celé zemi byla spuštěna děsivá bankovní identita napojená na QR kódy a vakcinační databázi provozovanou na serverech americkým Microsoftem nedaleko Moskvy. Rusové musí skenovat svými mobily QR kódy u dveří obchodů, úřadů, hotelů a firem, ve kterých pracují! Systém sleduje jejich pohyb pomocí mobilu 24 hodin denně, Rusové se bouří a protestují, že jsou lidé a ne zboží s QR kódem, které se skenuje! Rusové stále nepochopili roli a úlohu Vladimira Putina nad národem Rusů!„(zdroj je pravděpodobně Aeronet, dostal jsem to jako přílohu pdf v emailu, nečtu tento zdroj, protože je to Petr Cvalín 2 v trochu jiné podobě.)

Vladimír Vladimírovič Putin potřebuje, aby mu lidé volali a točili mu tato videa, protože jedině na jejich hlas se může odvolat, až v Rusku spustí čistku. Dnes se všechny lokajské osoby po celém světě odkopaly, takže na sebe ukázaly prstem. „JÁ SLOUŽÍM FAŠISTICKÉMU CHAZARIÁTU!“. Valerie Pjakina se ptali 1.11.2021, proč Putin pomluvil bolševiky. Pjakin řekl, že to nemůže ovcím vysvětlit, protože nemůže, ale jasně zdůvodnil, proč je to lež. Takže vám to řeknu já, když mluvčí operace GOLGOTA MLČÍ. Je to psychologická operace, aby se lokajové ještě více odkopali sami. To samé, co jsou ty QR kódy a ty nařízené lockdawny a nucená vakcinace.

Jak pomohl k naplnění cílů akce Golgota Donald Trump. Podle proroctví ze Zjevení 13. kapitoly měl beránek se dvěma rohy připravit ubité hlavě cestu. Musíme se vrátit k létu 2018, přesně k 16.7.2018. V Helsinkách probíhá setkání Donalda Trumpa a V.V.Putina. Ten podává Trumpovi před všemi novináři fotbalový míč z právě skončeného fotbalového mistrovství. A pan Putin říká při předávání tohoto míče: „MÍČ JE NA VAŠÍ STRANĚ HŘIŠTĚ PANE PREZIDENTE.„. V diplomatickém jazyce říká: „SPUSŤ POSLEDNÍ FÁZI AKCE GOLGOTA DONALDE, MUSÍŠ MI PŘIPRAVIT CESTU.„.

Nejenom, že je toto datum přesně 3,5 roku, nebo 42 měsíců před skončením prorockého období o VEČERECH A JITERCH, které končí 16.1.2022, ale přesně odpovídá období ČASU KONCE, kdy se během 42 měsíců musí naplnit mnoho proroctví ze Zjevení a z knihy Daniel. A když dnes víme, že si Trumpa vybrala KGB za vlády Jurije Andropova nad touto institucí a že jsou Spojené státy přesně tam, kde podle Danielova proroctví mají být, pak je těch náhod na mne příliš mnoho, abychom si mysleli, ŽE JE TO NÁHODA. Pokud si myslíte že ano, pak dále nečtěte. Proč? Protože vám odhaluji jak se ta hra skutečně hraje a o jejich skutečných pravidlech nemá na tomto světě mnoho lidí ponětí, natož Cvalínové a Vedoucí Kolotočů, kteří jenom plní zadání. Natož, aby o nich věděli lokajové politici.

Možná se ptáte, proč je mám já a proč se nebojím o nich takto psát, kdy někoho jiného by toto zveřejnění stálo život. PROTOŽE I TOTO JE NAPLNĚNÍ PROROCTVÍ NA DNEŠNÍ DOBU, JAK O NĚM MLUVÍ DANIEL, KTERÝ TOTO PROROCTVÍ v roce 539/38 př.n.l. zapsal:

A ti, kteří mají pochopení, budou zářit jako jas prostoru, a ti, kteří mnohé přivádějí ke spravedlnosti, jako hvězdy na neurčitý čas, ano navždy. A ty, Danieli, ty ta slova utaj a zapečeť knihu až do času konce. Mnozí se budou brodit sem a tam a pravé poznání se rozhojní.“ (Daniel 12:3,4)

Není to z mé moudrosti, ale je to odhalení skrze dotazy a prosby k nebeskému Otci, JeHoVaH Bohu a k Jeho Synu Jehošuovi, aby se pravé poznání rozhojnilo a stalo se jasem prostoru pro ty, kdo touží po skutečné SPRAVEDLNOSTI. Takže vám tajným službám, které máte chránit tato tajemství to nebude dovoleno, abyste způsobili nějakou tu nehodu, či útok na mé zdraví, protože i vy jste lidé, kteří dnes musí vědět, že UŽ NEBUDE ODKLAD a vše se dokončí, že i vy budete skládat účty, protože tak jako není nic utajeno z tohoto tajemství, tak není nic utajeno z vašich činů. PROTOŽE TAK MLUVILA PROTI VÁM SAMOTNÁ ÚSTA JEHOVY VOJSK!

Od včerejšího dne se lidé, kteří slouží Kabale se pokouší skrze migranty, které musí Lukašenko na své Běloruské území strpět a je to obchod, aby nemusel na svém území prosazovat Cokoliv 19 divadlo, tak se snaží tato Kabala skrze asi 4000 podvedených osob dostat je hlavně do Polska. Zdroj najdete zde. Touto akcí chtějí zajistit, aby Polsko požádalo o aktivaci článku 4. charty NATO a mohla Kabala na území Polska přemístit svá vojska jako beranidlo, které má Rusko zdržet od akcí, které připravuje Kabala skrze Francii, Turecko a Izrael jako záminku ohledně zdrojů plynu a ropy kolem Kypru a mají v plánu rozpoutat konflikt o toto ložisko. Informace najdete například zde. Jak jsem vysvětloval už výše a v jiném článku, je třeba rozumět vlajkám, k čemu která země slouží a vysvětloval jsem, že svislé pruhy jsou víc, než ty vodorovné. Co vidíme na francouzské vlajce?

Jak víte už jsem v článku o Praze vysvětlil, vždy musíme číst barvy , nebo obrazová sdělení zprava doleva. Pokud použijeme stejný klíč tak čteme: „BOJ O DUCHOVNÍ NADVLÁDU NAD SVĚTEM SE PROVÁDÍ KABALOU SKRZE TUTO ZEMI. JEJÍ POSTAVENÍ A HLAVNÍ ÚLOHU ZAJIŠŤUJÍ SVISLÉ PRUHY

Jak jsme si řekli opět v článku o Praze, čím míň pruhů, tím větší nezávislost. Ale to platí jen u vlajek, kde je zlatá barva, tady je bílá a ještě je zde odkaz na Islám. Co nám to sděluje? „TATO ZEMĚ JE POUŽÍVÁNA K DUCHOVNÍMU BOJI K PROSAZOVÁNÍ ZÁMĚRŮ SKRZE ISLÁMSKOU POPULACI.“ Zde nejde o samostatnost, ale o prostředek, který opět slouží k boji na 6 prioritě řízení, kde Turecko bojuje zbraněmi. Proto má tak velkou armádu, ale pro duchovní síly, pro Satana a démony nemají lidé  v této zemi žádnou hodnotu, jen jako lidské oběti. Tuto zemi může pro své cíle použít kterákoli strana, jak král Severu, tak král Jihu. To bylo a je vidět, jak je Turecko používáno ve válce se Sýrii, nebo proti Arménii. Hloupý Erdogan si myslí, že je něco, ale je jen a jen prostředkem kdy řinčí skutečné zbraně.

Pokud se podíváme na Francii, tak tam vidíme dnes velký boj, který se snaží Kabala skrze svůj Kovidfašismus přenést na další území Evropy. Kdo začal revoluci za změnu postavení církve a šlechty na konci 18. století? Francie. Kdo se jako první pokusil zničit Rusko? Francie. Kdo zradil dohody s ČSR v roce 1938 v Mnichově? Francie. Kdo se nebránil a kapituloval v roce 1940, aby Německo mohlo zaútočit na Velkou Británii a mohlo ji v táhnou do války? Francie. Už chápete, že tu není v symbolice nic jen tak. Kdo má nyní posloužit jako ten kdo Rusko zlomí? Francie. Už chápete, co se děje? Kdo nejvíc ohrožuje zeleným údělem Evropu, který Kabala vymyslela? Francie a Německo a jak jsme si vysvětlili na vlajce Německa, černá barva na vrcholu je symbol temnoty, červená je o boji a zlatá dole o nadvládě. Jak to plní tyto země? Odstavují své stabilní zdroje elektrické energie, aby vyvolaly celoevropský BLACKOUT.

Pokud Rusko, kterému se podsouvá, že stojí za migrační krizí v Bělorusku nechce zažít velké překvapení, které mu Kabala díky poslednímu záchvěvu své smrtelné agonie připravuje, bude muset Rusko jednat a to velmi rychle. A přesně o tom je Daniel 8:25 a 11:44,45. Stále to Putin nechce pochopit, že jeho hra nemusí vyjít? Ale je to o proroctvích, které se musí naplnit. Takže pane Cvalíne, ne v roce 2024 a v dalších datech jak to uvádíte, ale už letos to bude. Nedostal jsi Vladimíre Vladimíroviči už před rokem zelenou od JeHoVaH vojsk a až dosud jsi neposlechl? Copak tě neznepokojují zprávy od východu slunce a ze severu? Což pak tam není sídlo Kabaly za Beringovou úžinou? Netouží Kabala panovat nad tvými skrytými poklady země?

Nebyl to korporátní fašismus, kdo chtěl vždy zničit tvou zemi? Nevlaje ti nad hlavou symbol poroby? Dokonči co ti bylo nařízeno, protože tví nepřátelé jsou ti dáni do tvých rukou ať ani jeden z nich neunikne!

Vám, kdo milujete skutečnou SPRAVEDLNOST a PRÁVO, ať vás tato slova nelekají protože toto není boj, který patří člověku, ale je to pro slávu našeho Stvořitele, Jehovu Boha a Jeho Syna Jehošuu, aby ani jediná čárka Písma nebyla nesplněna, jak o těchto časech prorokoval sám Stvořitel nebe a Země, JeHoVaH vojsk. Přibližete se k němu a On se přiblíží k vám a zachová vás naživu, protože je psáno:

A každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ (Skutky apoštolů 2:21)

Váš a Kristův bratr Igi.

4 thoughts on “Události, které naznačují velkou změnu. Pojďme se nad nimi zamyslet a co od nich můžeme očekávat.

  1. Ano, tento pohled může mnohé vysvětlovat a spojovat mnohá fakta, která zatím vypadala osamocená. Kéž nás Pán nezavrhuje za jejich nepochopení a naši nečinnost!

  2. Hodně zajímavé čtení tak trochu plné záhad a domněnek. Sleduji pozorně každé nové vydání V.V. Pjakina a i on ač velice sdílný mluví v hádankách a záhadných souvislostech. To co je ve vámi uvedeném článku je více nežli zajímavé, ale obávám se že věci budou pokračovat přirozeným způsobem selekce lidstva (viz kamenné obelisky v Kalifornii) kde se uvádí: „udržujte lidstvo pod 500 000 000 lidí) se pomalu začíná naplňovat. Faktem zůstává, že se populační exploze vymkla celému světu z kontroly. Jaderná válka nemůže být (to si elity dobře uvědomují) tak se děje to co nyní a je to řízené. Bože kéž bych se mýlil.

    1. Děkuji Karle za váš komentář. Pokud chce nějaká armáda provést úspěšně nějaký útok, používá k tomu vypuštění falešných cílů, které mají protivníka zmást a odvést jeho pozornost.

      Odpověď najdete v mém dnešním článku.

      1. Před dvěma tisíci lety byla sepsána kniha Zjevení – Apokalypsa. Události v ní popisované se dají aplikovat na toto století, kdy ?prožijeme?? dvoutisící výročí popravy Ježíše. Autor předpokládá úmrtí třetiny lidstva. Takže jestliže má ve svých informacích pan VK pravdu, očkovaní jsou odsouzeni ke smrti, když vynechají předepsanou dávku každých šest měsíců. Zemřou na cokoliv. Toto tedy bude ono znamení zničení – znamení satana – 666 – očkovací pas? Zvláště když pojišťovny vyhlásí, že neočkovaným odmítnou jakoukoliv úhradu léčení? A naopak – naše pojišťovny se prý začínají zdráhat nad životním pojištěním očkovaných, protože se mají odvolávat na pojistné podmínky, kde má být někde na konci malým písmem výhrada, že pojistka neplatí pro vědecké pokusy. Relato refero. Blíží se období, kdy „živí budou závidět mrtvým“. Alespoň z duchovního hlediska to plně chápu. Snad Otec dá, že to období čištění před soudem zkrátí.

Comments are closed.