Co bude fáze dvě, jak jsem oni mluvil v předešlém článku? Uniklé video z Číny, které zveřejnil na svém Twiterovém účtu Jerome Bell, americký kandidát do senátu, jenž 27 let sloužil podle svých webových stránek u námořnictva USA, tuto druhou fázi odhaluje.

Spread the love

Znovu připomínám, pro ty, kdo si ještě nepřečetli můj předchozí článek, aby to pro správné pochopení těchto dalších informací učinili, protože válka, která je proti lidstvu nyní vedena, je naplněním proroctví o tom, zda se NECHÁME OZNAČIT 6.6.6., nebo zda zůstaneme věrní Stvořiteli nebe a Země, JeHoVaH Bohu a jeho Synu, Jehošuovi zvanému Kristus. Že to tak je, to odhalují další důkazy, které jsou nám nyní předkládány a pro ty, co zatím nepodlehli donucování, je připravena fáze dvě. UVĚDOMME SI PROSÍM, ŽE COKOLIV-19 NENÍ O VYVRAŽDĚNÍ 90% POPULACE, jak to mnozí nesprávně pochopili, ALE O ZMĚNĚ VLASTNÍKA NAŠICH TĚL, NAŠICH DNA, NAŠICH CHROMOZOMŮ.

Miluji nebeského Otce a miluji Jeho Syna Jehošuu, protože mi vždy předloží další a další důkazy, že vnímám proroctví, jejich naplnění správně, když se brodím sem a tam Písmem a událostmi, které zažíváme. Přichází čas, kdy mnozí podvedení uvidí, že byli podvedeni. Kdy fašistická korporátní moc obdrží svou smrtelnou ránu, aby na jednu takzvanou hodinu přišel Osmý král, aby jeho kroky vedly lidstvo k tomu, že bude NAVŽDY ZNIČEN KAŽDÝ NÁBOŽENSKÝ DŮM, KTERÝ TVOŘÍ VELKÝ BABYLON. Aby shořely všechny falešné nauky a dogmata, kterým byl Babylon naplněn a tak vínem svého smilstva opil celou obydlenou zemi.

Má moudrost a mé porozumění není z lidského zdroje, proto všechny čtenáře prosím, aby se sami dotazovali našeho Stvořitele, JeHoVaH Boha v Jehošuově jménu, zda předkládám PRAVDU. Jsem jen člověk a pokud nejsou mé slova vedeny ze shora, je to jen a jen lidská moudrost a já jsem falešným prorokem. Ne za mnou, ČLOVĚKEM, ale ke Stvořiteli, nebeskému Otci a za Kristem musíme jít, PROTOŽE JE TU ČAS KONCE TOHOTO NIČEMNÉHO SVĚTAJá sám jsem skutečně nic drazí přátelé, já mohu jen a jen ukázat směr, ale vzrůst působí samotný nebeský Otec, podle stavu srdce člověka a podle stavu jeho mysli, zda skutečně touží po pravé SPRAVEDLNOSTI a PRÁVU, zda je připraven projevit MILOSRDENSTVÍ, aby i jemu mohlo být DALEKO VĚTŠÍ MILOSRDENSTVÍ PROJEVENO. Kéž se vám tak stane. Amen.

Včera jsem obdržel toto vyjádření, které na FB zveřejnila nějaká žena a ke mne to bylo posunuto, abych nad tím rozjímal.

Je to takový střípek do mozaiky. Když si uvědomíme, že vlády nakoupily skoro osm dávek pro každého, tak pokud je tato zpráva pravdivá, mají všichni aktéři velký, skutečně velký problém. Proč? Protože smlouvy na nákup nejdou vypovědět. Takže jsou chyceni do pasti a bude odhaleno, kdo je donutil takové smlouvy uzavřít. Proto ten obrovský tlak, jak donutit lidi se alespoň do konce povolení co nejvíce  zabodat.

Dříve, když v klinické zkoušce nastalo byť jen jedno úmrtí, vše se zastavilo, ale tady evidentně jsou statisíce mrtvých a to je jen veřejné číslo. Vše se totiž nehlásí, protože je kolem toho velká administrativa a hlavně jsou, jak říká profesor Žaloudík, zastaveny pitvy.

Právě mi přišel další zajímavý odkaz na vyjádření arcibiskupa Vigana, najdete zde. Že je vše okultní, jak o tom svědčí i jeho výroky.

Dále tu máme včerejší krátké video, které na FB sdílel pan Zbyněk Čep na svém kanálu Otevřete oči. Je to jednominutové video, kde se americká armáda připravuje na zvláštní situaci. Ten kdo toto video natočil dal na konci videa odkaz na toto pdf. Najdete zde, kde je komiksovým způsobem vytvořena situace, co se bude dít a celé toto školeníčko řídí CDC. Co je to za organizaci? Něco jako naše ministerstvo smrti a lékařská komora dohromady.

dále vizte na FB  půl minutové video: Zajímavé školení US armády

https://www.facebook.com/watch/?v=850555215608188&extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

Ale to nejdůležitější je zveřejněný Twiter, který sdílel mistr Bell. Pod videem najdete překlad této zprávy.

Představitelé Komunistické strany Číny diskutují o očkování a říkají, že „každý, kdo si vzal vakcínu, bude mrtvý“. Čínskou interní videokonferenci (video níže) zachytila rozvědka a jeden z amerických politiků ji zveřejnil na Twitteru. V rámci této videokonference je zřejmé, že vedoucí představitelé Komunistické strany Číny diskutují o budoucnosti Spojených států po rozšíření vakcíny: „Každý, kdo si vzal vakcínu, bude mrtvý“ – zní z úst jednoho z řečníků. Uniklý úryvek zachycené videokonference začíná tím, že jeden z členů KSČ, který videokonferenci organizoval, říká ostatním účastníkům: „CPC si ze všeho nejvíc přeje, aby byli očkováni američtí vojáci.“ Pokračuje: „Jakmile se nechají očkovat, americké ozbrojené síly se zhroutí a ČKS zvítězí“. „Poté, co budou američtí vojáci očkováni, vám říkám, že očkování proti viru ČKS bude ve skutečnosti téměř dokončeno.“ „Až bude elitní společnost USA ze strachu ze smrti, z nedostatku důvěry nebo proto, že se tito darebáci, politici s nízkou pověstí, oportunisté, chtějí vyhnout odpovědnosti, zejména až bude očkována Wall Street, hollywoodské celebrity, Bílý dům a vojáci, mohu vás ujistit, že žádný problém s očkováním nebude.“ „Lidé, kteří se nechají očkovat, brzy zemřou. Ti, kteří v zákulisí prosazují očkování, pravděpodobně dosáhli svých cílů.“ Dále hovoříme o „protilátce“… „Očkování se už nebude prosazovat a protilátka se určitě bude nabízet.“ V tuto chvíli se jeden z účastníků videokonference ptá: „Objeví se protilátka?“ Další osoba položí otázku: „K čemu bude protilátka?“ Hlavní mluvčí videokonference odpovídá: „Protilék se objeví: „Není to lék na škody způsobené vakcínami, je to prevence přenosu viru, není to lék na vakcíny.“ Pak vysloví zřejmá fakta: „Ti, kteří byli očkováni, jsou odsouzeni k smrti. Protilátka proti vakcínám je stále v rukou ČKS. Jelikož vás ČKS chce zabít, jak může nabídnout protilátku?“. V tomto okamžiku video končí.

Republikán Jarome Bell kandiduje ve druhém kongresovém obvodu Virginie. V pátek napsal na Twitter:

Zkontrolujte všech 50 států. Zatkněte všechny zúčastněné. Postavte všechny zúčastněné před soud. Odsoudit všechny zúčastněné. Pověsit všechny zúčastněné.“ Bell, který sloužil 27 let u námořnictva v hodnosti prvního seržanta, kandiduje podle svých webových stránek jako konzervativní kandidát za program America First v příměstském okrsku, který zahrnuje oblast Virginia Beach. Tento obvod v současné době zastupuje demokratka Elaine Luria.

Bell nahrál video na Twitter a jen několik minut po zveřejnění zachycené videokonference z Číny byl jeho účet na Twitteru trvale pozastaven. Není snad Psáno, že není nic utajeno před zrakem Živého Boha, aby to ve svůj pravý čas nevyšlo najevo?

Neptejte se mne, ale směřujte své upřímné dotazy k Bohu, Stvořiteli nebeských světel, ať On sám vám odpoví. Skládejme si střípky do celistvého obrazu skrze toto dotazování, abychom nepodlehli druhé fázi, kdy bude lidem nabídnuto antidotum, jak se říká v armádě látkám, které mají otrávené tělo ochránit před jedem. Satan jedná velmi moudře a zná psychiku lidí velmi dokonale a proto musí toto kabalistické označování odhalit, aby přišel s přepisem DNA pomocí takzvané záchrany. Jak lze z uniklého videa pochopit, už ho Čína má a ta není Osmým králem, ta jen ve všem sekunduje, takže je součástí tohoto připraveného Osmého království.

Ještě nezapočalo značkování a bylo mi toto odhaleno už v prosinci minulého roku, ne vše mi bylo dovoleno pochopit v přesném časovém rámci a bylo to na mou ochranu. Věštím z křišťálové koule? Ať se to nikdy nestane, jen se skutečně obracím o moudrost, která není od lidí. Proto ne vždy jsou myšlenky v mých článcích správně pochopeny, tak jak se to stalo například u článků z období kolem 20.4.2021.

Jak tedy proběhne druhá fáze? Lidé pochopí, jak je kabalistická fašistická moc nadnárodní korporátní farmaceutická lobby podvedla. Jak si koupila tato lobby skoro všechny vlády tohoto světa. Bude spuštěn očistný proces, protože lidé začnou sami volat, že chtějí někoho, kdo je z toho, co jim bylo provedeno zachrání. Tak se naplní tato slova Písma:

A jedna z jeho hlav byla jakoby ubitá k smrti; a ta jeho smrtelná rána byla uzdravena a celá země se s obdivem dala za tím zvířetem. I jali se klanět drakovi, protože tomu zvířeti dal pravomoc, a jali se klanět tomu zvířeti, říkajíce: Kdo je tomu zvířeti podoben a kdo s ním může válčit? I byla mu dána ústa mluvící veliké věci a rouhání; a byla mu dána pravomoc působit po dvaačtyřicet měsíců. I otevřelo svá ústa k rouháním vůči Bohu, by se rouhalo jeho jménu a jeho stanu a těm, kteří svůj stan mají v nebi; a bylo mu dáno vést válku se svatými a zvítězit nad nimi. A byla mu dána pravomoc nad každým kmenem a lidem a jazykem a národem; a budou se mu klanět všichni, kdo sídlí na zemi, každý, jehož jméno není od založení světa zapsáno v knize života zabitého Beránka.“ (Zjevení 13:3-8)

Ať nikoho nemate, že je tam 42 měsíců, protože Osmý král je ubitá hlava, který vychází z celého politického systému, jenž jej nejprve usmrtí, tím bylo zničení socialistické soustavy a během 42 měsíců má na poslední krátký časový úsek ta ubitá hlava ožít, aby získala moc nad zbývající 6 hlavami, kterými jsou:

kapitalismus
feudální společnosti

teokraticky ovládané země
fašistické vlády
kastovní vlády
otrokářsky řízené oblasti

Protože mi bylo dáno porozumět počátku, kdy těch 42 měsíců započalo, kdy velkohubý hlavní představitel, jenž do 16.8.2021 vlastně panoval nad všemi, krom samotného krále Severu, nad Ruskem a jeho spřátelenými zeměmi, tak ten dostal 16.7.2018 do rukou míč od V.V.Putina, aby mu připravil cestu. Takže nečekejme, že tu bude tento Osmý král bude řádit 42 měsíců, jen musí dokončit to, co si Satan přeje, aby svým lékem donutil dokončení přepisu DNA, jako vlastně zázračný lék, zázračné antidotum, jenž má zachránit ty, kdo se setkali s živými mrtvými, jejich Spike proteiny, které v sobě vytváří, protože uvěřili, že takzvaná genová terapie je svoboda.

Jak proroctví uvádí, nesnese tento Osmý král odhalení, že i to antidotum slouží ke změně podpisu skutečného Tvůrce našich těl, jenž se nachází tento podpis v lidských choromozomech. Protože si lidstvo uvědomí všechen ten hnus, co Kabala a Satanovi sluhové lidem provedli, koupí si je Osmý král za tento jeho takzvaný lék a potrestání Kabaly. Proto zabije svaté, neboli skutečné Kristovy následovníky, aby se tu v jednu jedinou chvíli nenašel nikdo, kdo patří ke dvěma olivovníkům ze Zjevení 11. kapitoly. Až po jejich vzkříšení, které nastane za 3,5 dne a nikdo z nich nebude po tu dobu pohřben, pro výstrahu, bude vše vypadat tak, že Satan zvítězil. Ale tak to to nebude podle PRÁVA a SPRAVEDLNOSTI, protože zabití jasně ukáže, že on sám je lhář a ničema, který není nikdy schopen oddělit ty, kdo nebeského Otce a Krista skutečně milují od jejich Stvořitele JeHoVaH Boha a jejich skutečného vykupitele Jehošuy Krista.

Tím, že zabije svaté, tím vstoupí do CHRÁMU, KTERÝ NENÍ UDĚLÁN RUKAMA, protože jej tvořili skuteční svědkové pro Jehošuu a jeho a našeho Otce, JeHoVaH Boha. Babylón, ta říše falešného uctívání bude vzkříšením odhalena a nastoupí další bědy pro něj určené. Vystupte z něj, dokud je čas. Proč by měl někdo utržit část jeho ran, jen proto, že uvěřil lidským naukám a dogmatům, ke kterým inspiroval Satan a jeho démoni, jenž se nyní nachází v těchto Babylonských domech.

Což vás nezavazovali k tomu, abyste si dali genovou terapii pro Cokoliv-19, pro obrovský byznys farma firem? Jak už brzy vydá nebeský Otec své zvláštní svědectví, které vám bude brzy odhaleno na těchto stránkách, existuje způsob, jak lze označení sejmout a to už nyní, takže někteří, ještě než Osmý král dostane možnost zaútočit, budou této značky zbaveni. NE PRO SVOU SLÁVU, ALE NA SVĚDECTVÍ CELÉMU VELKÉMU BABYLONU a zvláště pak těm, kdo sebe sami označili za jediné šiřitele „pravdy“. Plačte sami nad sebou, protože se vám dostává pozornosti od samotného JeHoVaH vojsk a nechtěl bych být na vašich místech plných lahůdek a chleba, protože jste dostali možnost znát svého Stvořitele a to co jste přáli jiným, to na vás dopadne. Pak uvidíte, kdo skutečně bude sfouknutou sirkou, jak to naznačoval jeden představitel babylonského náboženského domu, když se těšil že jako sfouknutá sirka skončí jeho nepřátelé. Proč jste jen nenaslouchali? „CHCI MILOSRDENSTVÍ, NE OBĚŤ!!!!„, JSOU SLOVA JeHoVaH vojsk.

Anthony Morris člen Vedoucího sboru organizace Svědkové Jehovovi

Ať Sláva a Moudrost patří tomu, komu skutečně tato Sláva a Moudrost patří. Ať je vyvýšen a poznán všem národům ten, kdo je sám Stvořil, že je nejvyšší nad celou obydlenou Zemí a že dává svou Moc a Své Království těm, kdo jej s opravdovostí hledají, stejně, jako dal toto Království jedinému Zachránci a Vykupiteli, Svému jednozplozenému Synovi, Jehošuovi Kristu. Amen a amen.

Váš a Kristův bratr Igi.