Kouzlo klinických studií farma firem, aneb jak si vytvořit čísla, která jim budou vyhovovat.

Spread the love

Kolik ještě musí být zničeno lidských životů, aby každý člověk na této planetě porozuměl tomu, že je něco špatně, že lidstvo ovládá psychotická, narcistická osobnost, kterou nemůžeme vidět? Jak to lze pozorovat na klinických studiích farmaceutických firem? Jak je to vidět na lidech, kteří se stali „mocnými“?

Je veřejným tajemstvím, že farmaceutická lobby udělá vše proto, ABY MĚLA ZISK, I KDYBY MĚLA VYVRAŽDIT 99% SVÝCH SPOLUOBČANŮ. Je veřejným tajemstvím v takzvaně odborných kruzích, jak se provádí klinické studie. Zkusme si to vysvětlit, co zaznělo i v diskuzi, kterou jsem vkládal do předchozího článku. Není to totiž poprvé, co se nějaký odborník na danou problematiku vyjádřil a jak si vysvětlíme, je to jádro pudla i genové experimentální terapie na Cokoliv-19.

Proč farma lobby potřebuje zisk? Protože výzkum stojí obrovské peníze. Jak získá peníze? Tím, že na trh uvede nějaký svůj výzkum ve formě vytvořeného produktu, který projde takzvaně přísnými klinickými zkouškami. Ty se nejprve provedou na zvířatech. Když takzvaně látka projde, hledá se vhodný klinický vzorek lidí v určitých věkových skupinách s určitým druhem onemocnění, na kterých se takzvaný produkt otestuje. Zjišťují se při této studii benefity, takzvané plusy a mínusy, tohoto chemického koktailu. Pokud plusy výrazně převýší nežádoucí účinky, rozšíří se klinická studie na daleko větší vzorek pokusných objektů, tedy lidí a v čase se vyhodnocuje vliv této látky na nemocné. Toto trvá od 8-12 let, teprve poté se má definitivně za to, že je daný produkt bezpečný.

JE TO PRAVDA? V mnoha případech ne, protože až nasazení do takzvaného běžného užívání odhalí skutečné vedlejší škody takového přípravku. Toto zjištění postihlo například léky na zvýšený cholesterol, nebo přípravky na snížení vysokého krevního tlaku. Běžná populace netuší, že některé tělní orgány, které mohou trpět těmito látkami  se v laboratorních krevních testech, že se toto projeví až ve chvíli, kdy je daný orgán na tom velmi špatně. Například takové jaterní testy často vykazují zvýšené hodnoty až když je játra ze 70% poškozená.

Vraťme se nyní k získávání peněz pro farma lobby. Krom prodeje vlastních výrobků, existují takzvaní dobromilové, kteří ze svých miliardových zisků financují tento výzkum. Jsou to lidé úplně mimo medicínu, ale mají na určitých výzkumech enormní zájem. Proč? Protože se považují za NADLIDI, kteří jako jediní májí právo říkat, jak má lidstvo vypadat a jak se má lidská společnost proměnit. Pár takových to šmejdů a psychopatů známe z mediálního prostoru velmi dobře. Budu konkrétní, protože na rozdíl od placených medií si mohu dovolit napsat PRAVDU a vlastní názor, kým skutečně jsou. Takže mezi nejznámější psychopaty patří Bill Gates. Dále je to George Soros (šéreš), Mark Zuckerberg a mnoho další zbohatlíků. Co lidé povětšinou nechápou je to, ŽE TOTO JSOU JEN LOUTKY, KTERÉ MÁME VIDĚT.

Skutečnou rakovinou lidské společnosti jsou totiž takzvané pokladní poukázky ve formě tištěných papírků, nebo jedniček a nul v institucích, kterým se říká banka. Jak jsem vysvětlil v článku o Hyperinflaci, čím tyto pokladní poukázky jsou, že skutečná moc je v rukou těch, kdo mají pod palcem výrobu těchto papírků a také jedniček a nul. Že jsou vytvářeny z ničeho a lidstvu je magickým kouzlem vnucen fakt, že bez nich by společnost nemohla fungovat. Uctívání těchto pokladních bločků vede k neštěstí těch, kdo je nemají a k vytváření iluze nadřazenosti těch, kteří je mají. Pro tyto pokladní poukázky je dnes planeta Země zničena do takové míry, že si to i ti loutkovodiči uvědomují, ale zvykli si být sluhy neviditelného panovníka natolik, že klidně raději vyvraždí celou lidskou populaci, než by sami změnili své chování ke prospěchu celku. Dokonce raději ještě zničí víc naší planetu takzvaným ZELENÝM ÚDĚLEM, aby oni sami nemuseli slevit ze svých výhod a své moci, protože sami sebe považují za bohy.

Kde se tedy ten takzvaný pudl skrývá, aby výsledky takzvaných klinických zkoušek dopadly dobře? Mnoho takzvaně genově ošetřených bývalých lidských bytostí se v diskuzích podivuje, že oni jsou na tom zdravotně dobře, TAKŽE BEROU TY SE SELSKÝM ROZUMEM ZA NEBEZPEČNÉ a takzvané tvůrce hoaxů. Byli totiž podvedeni, tak jako celé lidstvo bylo podvedeno magickým kouzlem peněžních poukázek. Fanz Zalewski dostal k analýze 5 lahviček medicíny. U třech analyzoval solný roztok a ve dvou mnoho zajímavých věcí. Co si tito transhumanoidi neuvědomují, že právě toto je příčina jejich příjemných pocitů a jejich takzvaného zdraví.

Myslet si, že ta mocná skupina jenž tiskne poukázky, a která si objednala tuto medicínu je hloupá, tak to je skutečně velmi podceňujete. A hlavně podceňujete toho, kdo to celé zorchestroval a svými kouzly vám vnutil pocit, že neexistuje. Abychom mohli něco správně pochopit, musíme rozumět nejprve CÍLŮM OPERACE COKOLIV-19. Je velkým omylem si myslet, že cílem je redukce obyvatel o 90%. Toto je totiž úmyslně šířená desinformace a je to jen určitý příjemný benefit tvůrců. Proč? Protože čím méně lidí na Zemi, tím lépe se dá na kontrolovanou skupinu působit. Dokonce lidští ctitelé toho kdo nemá existovat si myslí, že toto je Satanův cíl.

Prozradím vám tedy co je skutečným CÍLEM. Protože je to boj mezi duchovními bytostmi, mezi Stvořitelem nebe a Země, jeho věrnými anděly a mezi těmi co si raději vyvolili uctívání stvoření, tedy Satana, dříve velmi krásného a nad míru moudrého anděla s původním jménem SVĚTLONOŠ, jenž toužil po stejné nesmrtelnosti, jakou měl pouze Stvořitel, JeHoVaH Bůh, aby se mu stal roven a mohl si dělat to co on sám uzná za nejlepší a NEMOHL BÝT ZNIČEN, začal tvrdit, že je jeho plán a jeho moudrost vyšší, než samotného Stvořitele. Toto se odehrálo ještě před tím, než vůbec byla Země stvořena.

Jeho vnitřní sebeláska zničila v jeho existenci LÁSKU AGAPE. On nebyl špatně utvořen, jen si zamiloval více vlastní inteligenci a vlastní krásu. Proto začal narušovat rodinné uspořádání, které až do té doby mezi duchovními bytostmi panovalo. Dostal se jakoby do duchovní puberty, kdy jedině on má ten správný názor. Tím velmi ovlivnil své okolí. Existují dva způsoby, jak se s danou situaci vyrovnat. První možností je eliminovat takového spratka. Zničit jej, aby dále neškodil. Ale to není moudré. Proč? Protože vždy zůstane pachuť jeho jedovatých slin a ti co se přiklonili na stranu rebela by si mohli myslet, že odstranění bylo provedeno jen proto, že rebel měl pravdu.

Možná vás napadá, jak to vše souvisí s klinickými testy a jak se provádí, ale brzy pochopíte, jen co vysvětlím, proč tu máme nad tímto světem někoho, kdo se nechce všem odhalit, ale jen těm, kdo už jej důvěrně poznali, nebo po něm začali toužit.

Takže druhou možností je, že tomu puberťákovi dovolíte, aby se prokázalo, že má pravdu a když ne, tak, že bude odstraněn. Když pravdu mít bude, obdrží to, oč žádá, tedy nesmrtelnost. Jak se to mělo prokázat? Tím, že svede na svou stranu všechny lidi a dokonce i prvního stvořeného anděla, Michaela. Ten pak na Zemi, když se stal člověkem obdržel nové jméno Jehošua. Ne Ješua, Jozue, Hošea, Ježíš, ale Jehošua.

Jak už víme, u Jehošuy se mu to nepovedlo, u lidí to může dokázat jedině tak, že si je všechny „dobrovolně“ přivlastní jako majetek. Jak? Tak, že všem sice donucováním, ale dobrovolným rozhodnutím, odstraní podpis nebeského Stvořitele, JeHoVaH Boha, který má každý živý člověk ve svých chromozomech. Proto jsou i experimentálně zabodaní s fyziologickým roztokem už jeho. Proto se tomu říká označení 6.6.6. – číslo člověka, které se musí sečíst, protože jej k označení donucují tři šestky. První – náboženství, druhá – obchod, třetí – politická moc. Když toto budou prosazovat všechny tři složky, na kterých Satan vystavěl svou ničemnou společnost, bude vše jasné těm, kdo mají porozumění, o co skutečně jde.

Proto je tu ten zuřivý NÁTLAK a proto všechny vlády světa jedou tu svou jako jeden muž, aby se dali všichni označit. To, že vidíme nějaké výjimky, tak to není chyba v systému a plánu. Tím Satan dává najevo, že vše je jen na dobrovolnosti, pro tyto země má svůj plán. Nyní potřebuje, aby se lidé v těch zemích kde velmi tlačí, aby se buďto označili, tím, že dostanou někteří takzvaně ostrou, tak ty eliminuje vlastní eutanazií a ti co si nechají jen píchnout značku, potřebuje jako reklamní produkt, že to funguje. Stále nechápete, proč je v plánu až sedm či osm zabodnutí?

Satan se na celou tuto akci připravoval asi 150 let. Během té doby tu  byly rozšířeny různé smrtelné nemoci a ty se prý odstranily očkováním. Že to tak není, i na toto jsou vědecké studie, ale proč kazit hezký příběh pravdou, když právě toto podvědomí v populaci má fungovat jako něco, co přece funguje.

Zkusme si to představit asi takto. Výrobci dnešních moderních výdobytků vychází z nápadů, které fungovaly. Vezměme si za příklad pračku. Já pamatuji automatické pračky, které fungovaly třeba 20 let. Když se v nich něco pokazilo, dalo se to lehce opravit a oprava stála přiměřenou cenu. Dnes se pračky kazí po 5-6 ti letech a už se neopravují. Oprava by stála víc, než nový výrobek. Má to logiku? Nemá. Do těchto přístrojů výrobci úmyslně montují součástky, které po určitém cyklu prostě výrobek znehodnotí. Způsob znehodnocování se dá různě nastavovat.

Jak se na nás dívá Satan? Že jsme výrobky, věci, do kterých se dá také leccos vložit, aby se výrobek poškodil. Takže co vytvoří? Například nemoci, jako je spála, černý kašel, zarděnky, tuberkulóza a podobně. Problém je v tom, že máme skutečně dobrý imunitní systém. Ten reaguje na napadení tak, že to co do těla nepatří, to prostě imunitní systém zlikviduje. S čím má tělo problém, tak to jsou otravy. Tělo musíte vystavit prostředí tak, aby k této otravě mohlo dojít. To se dá modifikovat různými způsoby. Taková válka, hlad, a stres jsou skutečně dobrá místa, jak tělo vystavit nadměrnému účinku škodlivých látek. Tato otrava se projeví symptomy, kterým se říká nemoc. Tu pak někdo pojmenuje. Když na takovou otravu umírá mnoho lidí a mnoho lidí vykazuje tyto symptomy, řekne se , že propukl mor, dnes epidemie.

Velmi nevýhodným prostředím pro lidské tělo je například změna frekvenčního pole. Tělo začne díky změně chemických procesů v těle vytvářet nové látky, které se budou chovat jako jedy a protože to není hned, kdy se s touto změnou dokáže tělo vyrovnat, často propukne nějaká strašná nemoc. Po čase pak zjistíme, že pokud se nové generaci nepodá žádný lék, přesto nemoc vymizí. Těla se adaptovala na změnu. Toto je právě výsledek vědeckých studií, který se před lidem tají. Na místo toho, se vytvoří vakcína, která je vyrobená z takzvaně oslabených virů a začne se lidem vpravovat do těl. Takže vizuální efekt vypadá tak, že vakcína je svoboda. A když toto budete dělat 80 let, lidé si zvyknou na to, že něco funguje, ač ti kdo rozumí, jak tělo funguje, ví že by se nemoc sama přirozeně vytratila. Proto je to dobrý byznys. Ale je to hlavně VÝBORNÁ PSYCHOLOGICKÁ HRA.

Tupé stádo, za co nás Satan považuje, si toho nikdy ve velkém nepovšimne a když už toto někoho napadne a je vědcem, JE JEHO VÝZKUM ELIMINOVÁN, protože to za prvé – naruší byznys a za druhé – Satanovy plány. Toto se nesmí. Pokud bychom skutečně věřili Písmu, tak bychom museli pochopit, že Satan a démoni přesně znají vše o tom, jak lidské tělo funguje. Proč to víme? Protože si tělo dokáží sami vytvořit.

A teď vám odhalím ten podvod jménem klinické zkoušky. Když už se ví, že něco může nějak působit, tak se vezmou dvě skupiny osob. Jedněm se dá ta takzvaná účinná látka a druhé se dá placebo, něco, co vypadá stejně, ale mělo by to být neškodné. A zde je jádro pudla. Všechny vakcíny mají v sobě takzvané stabilizátory a další pomocné látky, kterým se říká adjuvanty (snad jsem to nezkomolil). V placebu jsou tyto adjuvanty přítomny. Takže pokud jsou to jedy, tělo je jako jed začne vnímat. Pokud účinná látka bude ve skutečnosti eliminovat tyto jedy, stane se z vakcíny NĚCO ZÁZRAČNÉHO, takže proč klinické zkoušky neprobíhají tak, že se vezme skupina, která bere to co má léčit a neporovnává se to se skupinou stejně ohrožených, či nemocných, kterým se nic nepodá? Protože by se na podvod okamžitě přišlo. Satan není hloupý, jen využívá toho, že ví o lidském těle víc, než my lidé, natož doktoři, či vědci.

Nechci tvrdit, že medicína nic nedokázala. To by jste mne špatně pochopili, ale co si musíme uvědomit je, že frekvenční pole se za posledních 150 let vždy výrazně v určitých časech změnilo a vždy můžeme vidět vznik a nárůst nemocí, které nebyly běžné. Wu-han, první místo na světě, kde se spustilo 5G. Přesně v tom samém čase, kdy se objevuje Cokoliv-19. Letadla ve velkém rozstřikují po nebi své aerosoly, které jsou plné jedů. Letecká doprava poklesne a najednou tu máme jaro, léto podzim, tak jak si je pamatujeme mi starší z dob, kdy ty letadla nic nerozstřikovala. Blíží se podzim, letadla opět ve velkém vzlétnou a nad místy, kde se objevují ty prapodivné mnohahodinové stopy po jejich řádění, se i objevují nové a nové případy otrav, které se klasifikují jako Cokoliv-19. Zvedají se frekvence mobilních zářičů, a lidé si dělají pochybné testy, které už dávno byly označeny za nekorektní a čísla stoupají. Léky, které evidentně blokují otravy, jako Ivermectin se zakáží a připravuje se genová terapie.

Myslíte si, že je ta genová terapie vyvinuta teprve minulý rok? Och vy blázinkové, už v roce 2009 tu technologii měli, jenže oni přesně potřebovali, aby to byla fáze klinická a ne konečná, to by vám nemohli dávat takzvané placebo. No a to placebo má jen funkci přepsání majitele, ale neškodí tak, jako ta ostrá. No a do kdy má celá klinická studie probíhat? No přece do konce roku 2023. Dost času na to, aby některá z těch takzvaně posilujících placebových dávek se proměnila na poslední ostrou. Kdy do tří dnů zatřepete kopýtky.

Satan fakt není hlupák. Už chápete, proč vlády nakoupily mnohonásobně více dávek, než je počet obyvatel dané země? Že je to dobrý byznys a dobří slouhové musí být i řádně odměněni, tak to je ve skutečnosti jen vedlejší efekt. I pro ně má Satan připravenu ve svůj čas jednu ostrou. Vy byste měli ve své stáji koně, který se nechá takto lehce podplatit? Až splní svůj úkol, šup s ním do salámu.

Na koho se farma lobby zaměřila při své první fázi? Na takzvaně nejvíc ohrožené. Kdo to je? Ti co mají nejvíc životních zkušeností. Když odstraníte zkušenosti, odstraníte dlouhodobou paměť lidstva. Už tu nebudou pamětníci holokaustu, kde se experimenty na lidech prováděly právě pro tuto dnešní dobu.

Položte si otázku: „PROČ JSOU NEOČKOVANÉ DĚTI ZDRAVĚJŠÍ, NEŽ TY OČKOVANÉ?„. Nevěříte tomu, tak se ptejte těch lékařů, kteří to pozorují ve svých ordinacích. Protože vše je o magii potištěných papírků, tak se o tom nesmí veřejně mluvit. Uctívat něco víc, než zdraví svých bližních je obrovské modlářství. A toto modlářství zachvátilo celý svět.

Celá tato Satanova taktika, jak si z lidí udělat svůj majetek, svůj produkt má dvě fáze. Ta první je to, co nyní vidíme. Druhá brzy přijde a k té využije přesně to co vám nyní odhaluji z předstihem. UVĚDOMME SI, ŽE JEHO CÍL JE OZNAČIT VŠECHNY, PROTOŽE TAK JEDINĚ ZÍSKÁ VÍTĚZSTVÍ, musí to být co nejvíc dobrovolné, jak to jenom půjde, protože jinak by to neplatilo a na to je připravena fáze dvě, ke které se rychle, ale velmi rychle blížíme. Proč druhá fáze? Protože je tu pořád dost těch, co by raději umřeli, než se nechat genově změnit.

Takže koníčci půjdou do „salámů“ a nastoupí nové koně, lepší, které budete milovat. My ale máme milovat Stvořitele, ne Satanovy koně, ale o tom někdy příště.

Pro vaše zamyšlení jak to vlastně bude až Kristus přijde ve své slávě, vkládám text, který mi dnes poslal můj dlouholetý přítel Martin M., aby se v něm zamýšlel nad tím, kdo takzvaný Boží den, jak se dnům Kristova návratu říká, kdo jej vlastně může přežít, protože mnozí a zvláště věřící lidé toto nechápou správně. Věří, že jen oni jsou vybranými ač sami podléhají mnoha dogmatům. Kristův návrat je DOBRÁ ZPRÁVA, takže musíme tu dobrotu vidět i v Božím plánu, jak nám ji Písmo předkládá. Texty, o které se Martin opírá si najděte sami.

KDO PŘEŽIJE BOŽÍ DEN?

Toto téma je velmi diskutované. Za doby staré smlouvy skutečně Bůh podporoval pouze svůj vyvolený národ, který vedl a izraelité na své cestě víry často dělali Bohu na čele vrásky, obrazně řečeno. Opakovaně se káli ze svých hříchů a vraceli se k Bohu zpět, aby zase po čase upadli a pohybovali se stále v kruhu požehnání a zlořečení. Když už byl po staletí stejný, neutěšený stav, objevil se na zemi dlouho očekávaný prorok, Boží syn Kristus. Zavrhl Kristus izraelský národ? Ne! Vždyť opakovaně říkal, že přišel za izraelským národem, aby je sesbíral, jako kvočna sbírá své kuřátka. Konal zázraky, léčil, křísil z mrtvých, prorokoval, vydával svědectví o svém Otci, vyprávěl mnoho příběhů a podobenství. Následovaly jej tisíce lidí. Kolikrát říkal, že jsou lidem bez pastýře a kritizoval ty, kteří byli před Bohem zodpovědní za duchovní stav národa, ano nazýval farizeje obílenými hroby, které jsou na venek krásné, ale uvnitř plné špatnosti. Židé většinově Krista nepřijali, našla se malá skupina těch, kteří mu zůstali věrní, ale většina pod taktovkou satana a jeho prodloužených rukou v podobě zákoníků, farizeů nakonec Krista, který byl bez viny a jako jediný dodržel zákon, potupně dohnala na popraviště. Když se Kristu nepodařilo obnovit Izrael, postaral se Bůh, aby dědictví přešlo na duchovní Izrael a doslovný chrám, byl nahrazen chrámem věrných věřících, následovníků Krista, kteří se stali živými kameny na úhelném kameni, který znázorňoval Krista. Kristus se stal základem a na něm Bůh vystavěl spolu s Kristem nový chrám z lidí. To bylo to známé, zbořte tento chrám a ve třech dnech postavím nový. Vše doslovné, hmotné se změnilo v duchovní.

Postupem času věřící v prvním století, když byl na ně vylit svatý Duch, dospěli v osobnosti s duchovním poznáním. Živé kameny v podobě bratrů a sester rozšířili evangelium po celém tehdejším obydleném světě. S Boží pomocí bylo vykonáno dílo, které nemělo do té doby obdoby. (Řím 1:8)

Apoštolové začali upozorňovat na úskalí a neduhy, které se vkrádaly do tehdejších sborů. Satan se snažil, kde mohl a vyvrcholení jeho snažení nastalo ve třetím století, kdy vznikla všeobecná katolická církev, která uzákonila první dogmata založená na lži. Objevila se nauka o trojici, objevilo se modlářství, z Kristovy matky Marie se stala modla, postupem času přišel růženec, svaté přijímání, očistec, celibát, uctívání kříže, katechismus, který byl vynucován nad to, co nám předal Kristus. Začalo docházet ke štěpení církví, vytváření dalších dogmat, spojování víry s politikou, náboženské války, inkvizice, atd. Kdo toto vše podněcoval? Kristus přeci definoval jasně, čeho se máme držet, tak proč tolik církví a sekt, dohadují se na desetitisíce.

Můj názor, který se mi tříbil po desítky let a hlavně v posledních letech, kdy jsem zůstal bez příslušnosti k jakékoliv pozemské církvi a pouze na modlitbách ve spojení s Bohem jsem dospěl k tomuto poznání.

Psal jsem velmi obšírný úvod z toho důvodu, že je potřeba porozumět Bohu, proč to všechno takto provedl. Proč podporoval historicky, aby se křesťanství a víra v Něj a jeho Syna šířila všemi možnými prostředky. Vždyť misionáře mělo spoustu odnoží křesťanství. Tito misionáři pociťovali stejnou naléhavost, pracovali na pokraji přežití a všichni říkali, že je vedl Bůh. Budeme to zpochybňovat, když vlastně šířili i dogmata, které sami neuměli rozlišit od pravdy? Byli takto vyučeni a věřili tomu co učí, že je to pravda. Nemluvím zde o násilném nasunování víry z politických, obchodních či jiných důvodů, ale o misijní službě, kdy misionář šířil křesťanství z důvodu šíření evangelií. Zakládali centra pomoci pro obyčejné lidi, nebo lidi bez domova, pro osiřelé děti, a podobně.

Kdo podle písma bude veden k největší zodpovědnosti před Bohem? Budou to ti, kteří vyučují Božímu slovu, evangelia, Kristovu odkazu. Mnoho oveček těch, kteří je vyučovali, nemělo vůbec potuchy o tom, jestli říkají pravdu, protože Bible byla po staletí nedostupná.

Uvědomme si, že v tomto světě není jednoduché prosadit pravdu, dostat k lidem Bibli v době, kdy byla zakázaná. Proto všichni, kdo chodili do kostelů poznali jako pravdu pouze a výhradně to, co se v kostele dozvěděli od kněze, faráře, a dalších, kdo vyučovali a to po celá staletí. Bůh se postaral, aby se k lidem dostalo alespoň duchovní mléko, tj základní povědomí o Kristu, Bohu, evangeliích, desateru a o Božím soudu.

Může Bůh vyžadovat dnes přesné poznání Bible? Ano, ale ponejvíce u těch, kteří od Boha hodně dostali. Bible totiž rozlišuje poznání člověka a písma na několik úrovní. Bible mluví o tělesném porozumění, duševním porozumění a duchovním porozumění písma. Většina lidí má tělesné a duševní poznání, které vychází pouze z vlastního poznávání podpořeného Božím Duchem v písmu obsaženém. Vlastní schopností analyzovat a spojovat texty Bible bez přímé pomoci Boha. Duchovní poznání je již ve spolupráci s Bohem a Kristem skrze Ducha svatého. Toto poznání dává nebe tomu, koho si časem prověří a samo uzná za vhodné zástupce na zemi. Patří mezi ně svatí, apoštolové, lidé s nebeskou nadějí, kteří budou vládnout s Kristem v Božím království. Když vyučují tito věřící své spoluvěřící nastává občas vzájemné nepochopení, protože duchovní bratři a sestry naráží na limity těch, kteří chápou písmo duševně.

Vraťme se k náboženským domům. Je mnoho lidí, kteří navštěvují své církve, tyto církve mají buď historické, nebo naukové, nebo obojí poskvrnění v podobě utlačování, pálení či mučení lidí, vyučování dogmat, shrnuto a sečteno hodně poskvrny na svých bedrech. Zodpovědnost za tyto útrapy jdou na vrub těm, kteří je prováděli, těm, kteří stvořili dogmata a lež, tedy papežům, kněžím, farářům, atd., prostě těm, kteří vyučovali a pokřivili pravdu stejně jako farizeové, Bůh si toto vše dobře uvědomuje. Ví, že ne každý člen církve je vinen, mnohým, řadovým věřícím to vadí, ale říkají si, kam jinam bych šel, všude je to stejné, nebo podobné a chci být Bohu na blízku a ctít jej zde.

Bůh tedy historicky podporoval kohokoli, kdo chtěl šířit o Něm zvěst. Důkazem je mnoho výpovědí misionářů, kteří pokládali své životy za šíření evangelií. Byť zpráva od nich nesla nedokonalosti, pokud přinášela lásku a povzbuzovala k milosrdenství a poznání Boha, bylo to šíření evangelia, základu pro další duchovní vzdělávání. Pak již záleží na každém jednotlivci, jak jeho semeno víry vzklíčí. Vzpomeňme na podobenství o zasazeném semeni víry, které říkal Kristus, kdy chtěl abychom pochopili již náš vklad, naše vlastní zapojení k poznání Boha. A zde již mluvíme o tzv. hutném pokrmu, který získáme studiem Bible a modlitbou směrovanou k Bohu. Začneme si vytvářet vlastní vztah k Bohu a tento vztah Bůh vždy podpoří. Zažil jsem to mnohokrát. Přesto, že jsem byl členem organizace Svědkové Jehovovi, Bůh se o mě postaral, abych si upevnil víru. Po čase jsem přišel na to, že nauky této organizace nejsou v pořádku, a že není pravdou, že jen tato organizace je ta jediná, která přežije Kristův návrat a přejde na novou zem. K tomuto závěru jsem dospěl po mnoha letech, v organizaci již nejsem. Trvalo mi dlouho, než jsem pochopil, kam patřím. Bůh mě neopustil, opět sehrál v mém životě nejdůležitější úlohu, dal mi porozumět mnoha naukám, pochopil jsem šířku jeho milosrdenství a spravedlnosti, kterou chce vykonat zde na zemi.

Bůh vezme ke Kristu do nebeské vlády vybrané jedince, kteří jsou osvědčeni v čase, které vede a pomalu připravuje na jejich nebeské povolání. Dává jim porozumět hlubokým Božím věcem a seznamuje je s tím, co přijde. Pak je zde ale obrovská skupina věřících napříč církvemi, kteří budou posuzováni jako jednotlivci, budou prověřeni ohněm. Oheň jako symbol zničení způsobí, že shoří všechny dogmata, falešné nauky a pravda symbolizovaná zlatem, drahokamy a dalšími nehořlavými poklady se zcela obnaží a pouze ti, kteří tuto pravdu s pokorou přijmou a budou činit pokání, těm bude projeveno milosrdenství a stanou se novými obyvateli nové země.

Jaký je rozdíl mezi úzkou a širokou cestou o kterých mluvil Kristus? Proč je v písmu tolik informací o tom, že máme dosahovat Boží dokonalosti? Jaký je rozdíl mezi Zbožným a Bezbožným světem?

Úzká cesta vede do života, široká cesta k záhubě. Mat 7:14. Úzká cesta je úzkou proto, protože přináší určité oběti, pronásledování od Satana, sebezapření, ale je to cesta Boží, kdy sklízíme s ohledem na ducha. Široká cesta je pohodlná, plná rozkoší a zábavy, kdy člověk sklízí s ohledem na tělo. Ten, kdo sklízí s ohledem na ducha sklidí od ducha věčný život, ten, kdo sklízí s ohledem na tělo, sklidí od těla porušenost.

Proč máme být dokonalí, jako je dokonalý náš nebeský Otec? Protože všichni máme pracovat na tom, abychom mohli Bohu sloužit a dostali se do nebe. Ale je jasné, že ne všichni k tomu máme předpoklady, podmínky. Proto tyto povzbuzující informace platí zejména pro ty, kteří se ujímají vedení, vyučují, kážou či evangelizují a usilují o Boží povolání dle Otcovy vůle. Mnoho informací z písma se zaměřuje právě na svaté. Chápu, že je hodně věřících, kteří by raději zůstali na zemi, na nové zemi, dle slibu a začali nový život pod vládou Krista, kde bude přebývat spravedlnost. Kdo by nechtěl budovat ráj na zemi. Ano takových bude velký zástup, jak prorokuje písmo.

Rozdíl mezi zbožným a bezbožným světem je v tom, jestli Bohu věříme, přijímáme jeho program, chceme ho uctívat, protože cítíme přirozeně, že jako náš nebeský Otec má na to plné právo, přijmeme jeho domovní řád, jsme ochotni se jeho zákonům podřídit a budovat se svými spoluvěřícími Nový svět. Ctíme jeho Syna Krista, kterého budeme mít za krále a velekněze a budeme ochotni se nasadit, kde nám Boží vláda řekne, že je potřeba. Bezbožný svět zde již jednou byl a sice před potopou. Tento bezbožný svět tehdy zahynul, byl Bohem odstraněn. Přežilo pouze osm lidí, Noe s manželkou a jeho tři synové s manželkami a samozřejmě zástupci fauny, které Bůh sám přivedl k Noemovi a zavřel za nimi dveře archy.

Dnes očekáváme, že bude svět očištěn ohněm. Víra každého projde ohněm, kdo nemá víru bude vystaven Božímu soudu. Víra mnohých se bude budovat na základě událostí v konečné části tohoto starého světa. Mnoho lidí pochopí, až se budou dít Bohem předpovězené události, že se celý život mýlili, ale jejich srdce bude ochotné získat víru, činit pokání ze svých skutků a Bůh je přijme, budou-li schopni projevovat milosrdenství, protože milosrdenství vítězí nad soudem. (Jakub 2:13) V souvislosti s tím, můžeme připomenout Jehošuovo podobenství o těch, kteří byli najati na vinici. Ti, co přišli pracovat na vinici pouze na poslední hodinu, dostali stejnou odměnu, jako ti, kteří na ní pracovali celý den od rána. Ti, kteří na vinici pracovali celý den se ohradili, že mají stejnou odměnu, jako ti, co přišli na poslední chvíli. Hospodář jim řekl, že mají stejnou odměnu jako ti, kteří pracují pouze hodinu, že je to tak spravedlivé, protože se takto dohodli. Nebudou ti, kteří přijmou Boha až v závěru těmi, co byli na vinici pouze na hodinu? Dostanou stejnou odměnu, jako ti, kteří sloužili celý den. My, kteří sloužíme Bohu již velmi dlouho, budeme jistě velmi rádi, když Bůh na poslední chvíli projeví milosrdenství těm, kteří vykonají pro Boha, Otce práci jen krátce. Kdo to může kritizovat? Snad jen ti, kteří si mysleli, že odměna v podobě záchrany čeká jen na ty, kdo slouží dlouho. Jenže zde pozor, aby nebylo takové chování zhodnoceno, jako projev nedostatku milosrdenství, může nás to přijít draho, jak jsme si řekli výše.

Proč si myslím, že mě Bůh vede k myšlence, že bude zachráněno mnohem více lidí, než si mnozí věřící umí připustit? Vzpomeňme si na příběh, kdy učedníci přišli za Kristem, že ve vedlejší vesnici je člověk, který jeho jménem vyhání démony a nechodí s nimi. Čtěme:

Marek 9:38: „(38) Jan mu řekl: „Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil; i bránili jsme mu, protože s námi nechodil.“ (39) Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit. (40) Kdo není proti nám, je pro nás.„“
Kdo není proti nám, je pro nás, nebo-li s námi. Co to vypovídá? Že každý, kdo není proti Kristu (antikrist) a koná mocné skutky ve jménu Krista je v Božích očích přijatelný. Je přeci na Boží straně, na té, která vede do života.

Další příběh všichni známe, o milosrdném Samaritánovi. Příběh, ve kterém Kristus vysvětluje, kdo je bližním. ( Luk 10:30-37) Zraněného člověka, okradeného lupiči postupně obešli a zanechali bez povšimnutí kněz a levita, takže lidi, od kterých by se dalo očekávat, že budou příkladem, už jen z titulu úřadu, který zastávali, oba duchovní a zodpovědnost před Bohem, ale nepohnulo to s nimi, oběť přešli a šli si po svém. Až jeden Samaritán, obchodník cestující kolem na pravidelné trase byl pohnut lítostí a o zraněného, neznámého člověka se postaral, dokonce uhradil veškeré výdaje. Kristus nás chtěl poučit nejen o tom, kdo je nám bližním, ale také ukázal, že mu nezáleží na tom, že měli židé se Samařany dlouholetý problém s vírou, že mu nesejde na úřadu, který zastávali ti dva duchovní, všichni tři věřili v Boha, záleželo mu na srdci toho jediného člověka a toho vyvýšil.

A co zločinec, který visel vedle Krista na dřevě? Kristus mu slíbil, budeš se mnou v ráji a proč? Protože se Kristu vyznal, uznal ho za syna Božího, činil pokání a poprosil ho o milosrdenství. Kristus mu vyhověl. Zrovna tak vyhověl kamenované ženě, která hřešila proti vlastnímu tělu. Jak to bylo? Jehošua se zvedl a zeptal se jí: „Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil?“ „Nikdo, Pane,“ odpověděla.“ „Ani já tě neodsuzuji,“ řekl jí Jehošua. „Jdi a už nehřeš.“ Opět projevené milosrdenství

Co je psáno? Co učil Jan Křtitel? Matouš 3:2  „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ Matouš 3:8 „Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.

Čím začal svou službu Jehošua? Matouš 4:17  Od té chvíle začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.

Ihned jak se vrátil z pustiny, kde ho pokoušel ďábel prohlásil to, co je naprostým základem pro naší záchranu (spásu). Činit pokání. Co to vlastně je činit pokání? Wikipedie říká tuto definici:

Pokání je v běžné řeči i v náboženském významu symbolická činnost, kterou člověk dává najevo, že pochybil, a snaží se své viny zbavit. V křesťanském pojetí znamená výraz lítosti, vnitřního obrácení k Bohu a proměny dosavadního života.

K tomu bych jen dodal, že se nejedná o symbolickou činnost, ale doslovnou, kdy se v pokorném postoji, mnozí věřící i pokleknou, v modlitbě vyznáme Bohu a poprosíme o odpuštění. Tato činnost nejčastěji předchází křtu ve vodě. Křtem pak symbolizujeme odložení naší staré osobnosti, omytím těla úplně ponořeným do vody smýváme starou osobnost, abychom vynořením z vody se narodili jako Bohu oddaní věřící, kteří se budou učit jít v Kristových šlépějích a snažit se obléknout do Krista.

Mnoho věřících mluví o znovu zrození, o kterém mluvil Kristus, když rozmlouval s Nikodémem. Často si věřící myslí, že se to stalo a můžou to zaměnit za Boží podporu, které se nám často dostává a pociťujeme na sobě působení ovoce Božího Ducha jako je radost, pokoj, lásku, hluboký pocit uspokojení. To ovšem nemusí znamenat znovuzrození. Bůh nám jen dává pocítit svou přítomnost v nás, svou podporu, nelze to brát ihned jako znovuzrození, o kterém mluvil Kristus. Často pak slyším od těchto věřících, že věří výkladům, které jsou mylné, nazývají Boha Hospodinem, tedy jménem, které si nikdy nedal. To Boží synové a dcery nedělají. Boží syn či dcera musí odpovídat Zjevení 14:4.

Bohu je tedy přijatelný každý, kdo činí jeho vůli, kdo činí pokání, projevuje milosrdenství. Každý, kdo přijal Krista do svého srdce. Každý, kdo je spravedlivý, ne podle sebe, ale podle Boha. Na konci časů budeme velmi překvapeni nad událostmi, které se budou dít na obydlené zemi. Kristus řekl povzbudivě, že každý, kdo vytrvá ve víře až do konce, bude zachráněn. Každý, nejen nějaká skupina věřících. I ti, kteří budou Bohu sloužit jen hodinu, neboli krátký čas, nemusí se jednat doslovně o jednu hodinu. Zahyne bezbožný svět, který je založen na lži se všemi, kteří si ve lži libují.
Zj 22:15  Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři – každý, kdo si libuje ve lži.

(Martin Maleňák)

Každý člověk by měl už nyní hledat toho, kdo jej utvořil, tedy JeHoVaH Boha, prostřednictvím Dobré zprávy o Kristu, protože jen tato důvěra nás může ochránit před Satanovým tlakem, abychom se nenechali označit. Kéž je to vše k Otcově a Kristově chvále.

Váš a Kristův bratr Igi.