Tak ministerstvo smrti a dosluhující vláda se nám její konec rozhodla zpřísnit.

Spread the love

Takto nám to alespoň oznamují novinky.cz a seznam zprávy. Když se podívám každý den na to, jak je nebe opět oseto prapodivnými čarami, které tu jsou hodiny a hodiny poté, co letadla NATO proletí nad našimi hlavami, jsem jistě konspirátor a tvůrce hoaxů, když v těchto věcech vidím souvislost. No a když si to dám dohromady s vyjádřením společnosti Intel, která se ohradila, že není pravda, že nemůže mikročipy vyrobit, ale že si je výrobci Škoda auto a jiní prostě neobjednali, tak to jen potvrzuje, že tvrdý Lockdawn přichází. Na to nepotřebuji věšteckou kouli, nebo nahlížet do projektorů programu Locking glass, abych si dal jedna a jedna dohromady.

Že by už loutkovodiči dali zelenou? To už zítra ministr smrt Adam Vojtěch jistě oficiálně potvrdí. Co je zajímavé a vyšlo to oficiálně najevo včera, já mám tu informaci už asi 10 možná 14 dní, dostaly školy za úkol připravit se na distanční výuku. KTV to odhalila v přímém přenosu ve svém živém vysílání z ÚMob Jih, kde jednal pán Hlaseňský s tajemníkem úřadu, aby si došlápl jako zřizovatel na ředitele základní školy B. Dvorského v Ostravě Bělském lese. Jméno si najdete na stránkách zde. Dělat reklamu tomuto panu řediteli fakt nemíním.

Smutné je, že jsem znal dost dětí osobně, které tuto školu navštěvovaly v dobách, kdy bylo v tomto světě ještě relativně vše v pořádku a že si nikdy tyto děti na své učitele nestěžovaly. Ale to co se děje nyní, kdy ti, co mají vyučovat už definitivně ztratili morální způsobilost a selský rozum, že takovým učitelům musíme dovolit, aby děti učili. To samozřejmě neplatí jen o této škole, ale zde je vše natočeno, jaké ponížení musíte absolvovat, abyste jako rodič vašeho žáka vůbec mohli vstoupit do této školy a předat tam řediteli osobně dopis se stížností na postup a dotázat se na logické věci.

Tento Kovid teror ještě s úsměvem na rtu a s zarouškovaným obličejem ostentativně schvaluje pan tajemník a je mu úplně u zádele, co si ti, kdo jej platí ze svých daní, o tom myslí a ještě si v přímém přenosu dělá celkově z toho všeho legrandu a dělá, že nechápe, co je mu sdělováno. To skutečně nevymyslíte. Je to velmi smutný pohled a když si pak náhodou vyposlechnete celé soudní přelíčení o náhradu škody, které absolvoval pan Hláseňský před soudem v Brně, tak se vám chce zvracet, protože si organizovaná skupina zprivatizovala tento stát a jeden soudce kryje záda druhému soudci a verdikt zní asi tak, že Stát se vám za příkoří omluvil, tak držte hubu a krok.

Co si tato svoloč neuvědomuje, je to, že skutečně spravedlivý soudce Jehošua Kristus tyto lidi přivede na skutečný Boží soud a oni si myslí, že to bude až po jejich smrti. Ale toto štěstí mít všichni nebudou, protože ihned po soužení těchto dnů soud zasedne a rozdělí lidi na ovce a na kozly. Co to přesně bude znamenat vysvětlím až v některém dalším článku, už jej má rozepsaný, ale stále nemám čas k tomu, abych jej dokončil.

Protože se loutková vláda rozhodla naplnit scénář a důkazem toho jsou emaily o opětovné připravované distanční výuce, protože žádný ředitel školy a ani ředitelka nemá křišťálovou kouli, aby si to vyvěštili, takže noty z ministerstva, které si říká školství, já bych to nazval z ministerstva vymývání mozků našich dětí a vnoučat, jsou už rozdány. Takže pokud ministr smrt Adam Vojtěch něco oznámí, tak na těch školách už to dávno ví A TÍM SE JASNĚ UKAZUJE, ŽE VŠE JE JENOM PODVOD NA LIDI, PLÁNOVANÝ VELMI SOFISTIKOVANÝ PODVOD. Umírají tady lidé? To si piště že ano. A nechtějte vědět vše co se ke mne dostává za informace. Vám pane ministře smrti, pane Vojtěchu nevadí, že každou vaši špatnost vidí ten, kdo vás stvořil? Že ví přesně, tak jako o všech dalších, jak se nechali do tohoto kovid teroru nalákat?

Vy si skutečně myslíte, že zakryjete oči tomu, kdo zná každou vaši myšlenku? Že nebude soudit spravedlivě? Jej si totiž ti vaši loutkovodiči nemohou koupit, takže vám nepůjde na ruku jako ten krajský soudce v Brně, který sice strašně chápe, ale v rozsudku řekne: „Drž Hláseňský hubu, jsi přece povinen strpět pět trestních oznámení a pět trestních řízení, když si to mí kamarádi soudci, státní zástupce a policie na tebe vyrobili.“. VELMI SE MÝLÍTE, ŽE VÁS TO NEDOŽENE. A tak tu žijeme a každý z vás, lékařů, zdravotníků, policistů, soudců, státních zástupců, dovozců pochybných testů a experimentálních genových terapií v třetí fázi klinické zkoušky, zaměstnavatelů a učitelů, když budete mlčet a nic proti tomu neuděláte, STÁVÁTE SE SPOLUPACHATELI.

Možná si říkáte, ale ty nás jen strašíš, 2000 let se tu nic neděje, tak proč právě nás by toto mělo zajímat? Právě že vás by to zajímat mělo, protože Písmo jasně mluví o tom, že se to bude řešit na konci 2000 let a že to bude za doby, kdy se budou lidé donucovat k tomu, aby udělali tečku za svým životem dobrovolnou eutanazií. Že to budou podporovat tři šestky. OBCHOD, POLITIKA, NÁBOŽENSTVÍ. Nevidíte? Není to spojeno vše s prodejem a nákupem? O čem je uspokojování životních potřeb? Není to o tom, že jdete do práce, abyste tam získali potištěný papír, kterému banky falešně říkají peníze, přitom to jsou jen jakési pokladní poukázky, které jsou kryté jen a jen kurzem, který stanovují tiskaři těchto poukázek. Skutečné peníze byly vždy něco reálného, zlato, stříbro, měď, ale nikdy pokladní poukázka. A co udělali tiskaři pokladních poukázek? DOHODLI SE JAKO ORGANIZOVANÁ SKUPINA, ŽE VÁS PODVEDOU A BUDOU CHTÍT VÍC POKLADNÍCH POUKÁZEK NEŽ NATISKLI A KDYŽ JIM JE NEDÁTE, VŠE SKUTEČNĚ CENNÉ VÁM VEZMOU A JEŠTĚ SVÝM LOUTKÁM, SVÝM PODŘÍZENÝM VLÁDÁM NAŘÍDÍ, ABY TA KRÁDEŽ BYLA POSVĚCENA SOUDEM.

Toto je ničemnost a tato ničemnost bude nejenom odhalena s Kristovým příchodem, ale každý kdo se na tom podvodu podílel, bude souzen. Že vám lžu? Tak proč jste si až do tohoto dne nepustili videa pana Ľuptáka, máte je i v mém starším článku zde. Jak se vám sám rád pochlubí, nevěděli o tomto podvodu ani ředitelé bank, pro které už před x lety dělal školení, protože si to vše nastudoval.

Neuplatňujete jako lidé, že: „Neznalost zákona neomlouvá„? Neodsuzujete právě díky takové neznalosti své bližní páni soudci, státní zástupci a nepomáhá vám v tom policie, která dnes plní objednávku vlády, když vynucuje evidentně protiústavní zákon a vyhlášky ministerstva smrti? TAKŽE JAKÝM SOUDEM SOUDÍTE SVÉ BLIŽNÍ, TAKOVÝM SOUDEM BUDETE SOUZENI I VY. Zdá se vám to nespravedlivé? Ale jděte, sami to dělat můžete svým bližním? Už starověký Izrael musel dodržovat PRÁVO PRO CHUDÉHO A PONÍŽENÉHO, PRO CHLAPCE A DÍVKU BEZ OTCE. 

Neměli jste si tak náhodou prostudovat Písmo, když jste studovali Právo na slavných vysokých školách? Jo vy jste studovali TURBO PRÁVA V PLZNI, ŽE? Proto je ta vaše morálka taky TURBO. Kdo se za vás přimluví, když jednáte takto ničemně? Kristus? Jeho bratři, které necháte zabít až přijde Osmý král? I tato vaše ničemnost je nebeskému Otci už dopředu známa. Vy ještě o ní ani nevíte, že?

Kdo z vás ještě, alespoň v těchto posledních dnech, se dá raději na cestu SPRAVEDLNOSTI? Kdo z vás se nechá napravit? Chcete být mrtvou krví, tak jak to o moři lidstva prorokuje Písmo ve Zjevení 16. kapitole? Nebo se raději stanete těmi, kdo milují skutečné PRÁVO a SPRAVEDLNOST? Chcete vědět jak na to? Nechte se poučit.

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu. V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Jehovou. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně. Ne proto, že by někdo viděl Otce, kromě toho, který je od Boha; ten viděl Otce.“ (Jan 6:44-46)

Kdo skutečně viděl nebeského Otce? Nebyl to Jehošua zvaný Kristus? Nejsou toto jeho slova, které jasně ukazují, kdy bude člověk ke Kristu přiveden? To co si mnozí myslí, že Kristus je jejich, tak to jim Satan úmyslně zatajil, že nejprve je musí Otec vyučit, On sám. Potvrzuje to Písmo?

Vždyť to je ta smlouva, kterou uzavřu s izraelským domem po oněch dnech, je Jehovův výrok. Chci vložit svůj zákon do nich, a napíši jim jej do srdce. A chci se stát jejich Bohem a oni se stanou mým lidem. A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:33,34)

Chcete skutečně odpustit své přestupky, svou ničemnost? Tak dovolte dokud je čas, aby vám byl Otcův zákon zapsán do srdce, abyste jej znali, od nejmenšího z vás.

Znal toto i Izraelský národ? Tak si přečtěte, co pod inspirací napsal Asaf a co je skutečnou vůli Stvořitele nebe a Země? Toto jsem si já nevycucal z prstu:

aby lidé poznali, že ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.“ (poslední verš Žalmu 83)

A víte proč je toto důležité, protože je Psáno toto:

A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne; vždyť na hoře Sionu a v Jeruzalémě budou ti, kteří unikli, právě jak řekl Jehova, a mezi přežijícími, které Jehova povolává.“ (Joel 2:32)

Byl apoštol Petr Kristův učedník? Pokud ano, pak proč říká svým bližním v Judei toto?:

A každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněnIzraelští muži, slyšte tato slova: Jehošuy Nazaretského, muže, kterého vám Bůh veřejně ukázal mocnými skutky a předzvěstmi a znameními, jež Bůh skrze něho činil ve vašem středu, právě jak sami víte, 23 tohoto muže, jako vydaného Boží určenou radou a znalostí budoucích věcí, jste rukou bezzákonných lidí připevnili na dřevo a odstranili.“ (Skutky apoštolů 2:21-23)

Takže co máte udělat? Musíte celým srdcem, celou myslí a celou silou litovat všeho, čeho jste se až dosud nezákonně dopouštěli a pak stejným způsobem prosit o to, abyste byli vyučeni a až se to stane, pak můžete být skrze křest ve vodě přivedení ke Kristu. Už vám zbývá skutečně krátký čas. Bojíte se Satana, například vy, Vojtěchu? Že vás má v hrsti? Že musíte plnit úkoly a zadání? Kdo je mocnější? Nebeský Otec, nebo stvoření, které se pyšně pro lásku k sebe sama, postavilo Otci na odpor? Čiňte pokání a uvidíte, že můžete všem říci Pravdu a Satan se vás nedotkne, protože mu to nebude dovoleno! On už nemůže nic, jen co mu povolí Jehošua a skrze něj nebeský Otec.

Kdo z vás čtenářů se postaví na stranu práva a spravedlnosti? Kdo se nebojí člověka, který sice může zabít tělo, ale nemůže zabít Ducha, který nás oživuje.

Kéž vám ve vašem boji o váš život a o životy vašich bližních, pomůže Stvořitel nebe a Země JeHoVaH Bůh ve jménu Jehošuy z Nazaretu, který už jednou provždy splatil Adamův hřích. Kéž se vám to stane. Amen

Váš a Kristův bratr Igi.