Má slova o vytváření umělého nedostatku nabývají obřích rozměrů. Sami tvůrci brzy uvidí, co znamená: „Podřezat si vlastní větev.“.

Spread the love

Během víkendu se ke mne dostaly další zajímavé informace, jenž ukazují na obludnost celé operace řízeného nedostatku. Je toho tolik a lidé stále spí, že to probuzení do skutečné reality bude pro mnohé, jako prožití si hororového snu, ze kterého se stále neprobudili.

Začněme tím, co schválil pan Kubek a jeho dalších 13 členů České lékařské komory v sobotu 9.10.2021. Těchto 14 osob si uzurpuje moc nad životy svých bližních, svých členů a SVÉVOLNĚ SI DOVOLUJE NAŘIZOVAT, ŽE KAŽDÝ ZDRAVOTNÍK MUSÍ BÝT ZABODÁN EXPERIMENTÁLNÍ GENOVOU TERAPIÍ VE FÁZI TŘETÍ KLINICKÉ ZKOUŠKY. To je trestný čin pane Kubku a to, že jej nikdo nyní nevyšetřuje a netrestá ještě neznamená, že k tomu nedojde.

Co toto genocidní nařízení způsobí? Mnoho lékařů, jenž mají v sobě pud sebezáchovy a vidí co genová terapie způsobuje jejich pacientům, raději opustí zdravotní systém. To je logický krok. Kdo zůstane? Jen ti, pro které je potištěný papír, nebo jednička a nula v bance je víc, než ŽIVOT. Dá někdo svůj vlastní život do rukou takových lidí? Já myslím, že to udělá jenom sebevrah. A jak mocní za touto Cokoliv 19 nazývají tuto medicínu? Dobrovolná eutanázie. Co znamená eutanázie si může nastudovat každý sám.

Další informace, kterou jsem obdržel tento den je ta, že z ČR se pomocí vlaků, které musí táhnout tři lokomotivy ve velkém něco stále vyváží a je to svědectví lidí, kteří žijí u tratí na západní hranici této země. Toto se podle jejich svědectví ještě nikdy nedělo a kladou si otázku, co ty vlaky vezou.

AdBlue, důležitější než samotná nafta, zprávy opět potvrzují nájezd západních sousedů na benzínové pumpy, aby skoupili co je k dispozici. Organická hnojiva, která se stala pro českého zemědělce cenově nedostupná, tak ty už nelze v ČR nakoupit, vše skupuje západ za ceny, které jsou absolutně neodpovídající, ale nedostatek určuje skutečnou hodnotu potištěných papírků a jedniček a nul, TAKŽE TU MÁME UČEBNICOVÝ PŘÍKLAD HYPERINFLACE.

Další zpráva z diskuzí. Manažeři Škody auto a.s. hledají práci v jiných firmách a posílají své životopisy na všechny strany, aby je jiný korporátní sektor zaměstnal. STÁLE SI NĚKDO MYSLÍ, ŽE ŠKODA AUTO JEŠTĚ NĚKDY BUDE VYRÁBĚT? Sami si odpovězte. Co to znamená? Absolutní kolaps české ekonomiky. Kdo jej způsobil? Lidé jako vy? Nebo to byla politická rozhodnutí už na počátku 90 let, kdy pan bývalý prezident se svými lidmi dovolil, aby se tu vše rozkradlo kuponovým experimentem a prodalo západním nadnárodním korporacím za hubičku? STÁLE SI NĚKDO MYSLÍ, ŽE ČLOVĚK VLÁDNE DRUHÝM LIDEM K JEJICH PROSPĚCHU? Opět odpověď nechávám na vás, máte svůj selský rozum.

Takže tu máme co páni a dámy úředníci, vy s velmi vysokými platy oproti většinové společnosti? Krach českého průmyslu, krach zemědělství, krach dopravy a budoucí velmi blízké zničení  základní infrastruktury odlivem zdravotních kapacit a nedostatkem AdBlue pro vozidla, která jsou z 90% na naftové motory, takže nepojedou a tím pádem nic do obchodů nedovezou. STÁLE BUDETE JEDNAT JAKO ORGANIZOVANÁ SKUPINA? Stále budete pronásledovat ty, kdo se vám snažili otevřít oči, že když budete poslouchat loutky, které vydávaly nezákonná rozhodnutí, aby tento krach přivodily, že vás ten krach nedožene?

Myslíte si, že sklady s potravinami jsou jen pro vás a vaše rodiny? Vy netušíte co se stane, když dav bude mít hlad a už mu bude jedno, zda si jídlo vezme násilím, protože pud sebezáchovy bude silnější? Fakt má ČR TOLIK POLICISTŮ A VOJÁKŮ A TOLIK STŘELIVA, ABY VAŠE ZADKY OCHRÁNILA? Oni nemají své rodiny? Své děti, které budou mít taky hlad? Fakt si myslíte, že nasadí za vás život, když jim půjde o život svých rodin? To už jste ztratili veškerý kontakt s realitou a selským rozumem? Vy tak jako já máte stejnou možnost hledat a ověřovat si například to, co v genové terapii objevil profesor Franz Zalewski? Doktorka Madej a další a další? Vy přece z velké části umíte anglicky, že? Tak proč nehledáte?

A co vy drazí ochránci zákona? Vy si neumíte spočítat jedna a jedna? Nebo stále věříte těm vašim nadřízeným, že vše co po vás chtějí je košer? Sami si odpovězte. Kdo nezakročil, když byl ještě čas? Jo na pivu, tam řeknete co si o tom všem myslíte, ale pak jdete do práce a plníte co se vám nařídí. Bude vás za to někdo litovat?

A co vy lékaři a zdravotní sestry, kteří denně vidíte jak to je, kdy vám dojde, že i vy jste na řadě? Až budete stát před volbou zda smrtící koktail, nebo odchod z profese? Kde vás zaměstnají, když všechno musí zkrachovat, protože takto se rozhodl skutečný vládce světa a jeho ŠVÁB ŠVÁBOVITÝ to dal do knihy, kterou ostentativně dal nějaký pán loutka Havlíček tak, aby to kamery viděly a jeho řídící struktury jej mohly poškrábat pod krčkem, jak je dobrý, že jede v kolejích sionských protokolů?

No to by musel někdo chtít hledat a zkoumat, zda svět není náhodou řízen samotným Satanem, jak to jasně odhaluje Písmo. Kdo by přece věřil tomu, že se najdou lidé, kteří klidně zničí vlastní národ, vlastní kulturu, jen aby posloužili svému neviditelnému pánovi. Asi jich dějiny vyprodukovaly málo, abyste tomu začali věřit, že tito lidé existují. Hitler vám nestačil, že?

Tušíte někdo z vás, proč to ještě nevypadá jak v Austrálii? Proč ještě není vyhlášen ten nejtvrdší LOCKDAWN, který měl být spuštěn 16.10.2021?

Myslíte si, že je to pro nedostatek čísel? To skutečně ne. Ta vládnoucí svoloč totiž musí počkat na zelenou, kterou jim dají jejich loutkovodiči. Ti podléhají Satanovi a tomu není zatím dovoleno samotným Kristem a JeHoVaH Bohem, aby toto spustil, ale hned jak mu to dovoleno bude a loutkovodiči dají svolení, čísla nečísla bude jejich plán realizován. Znáte jej? Proč až tehdy? Protože musíte nejprve vidět, že se vše sype nejenom v ČR, či na Slovensku, ale v celém světě.

Satan má velký vztek, protože ví, že už mu došel čas. Kdo vás lékaři, vojsko, policie, soudci, zdravotníci a vládci zachrání od hněvu hladových lidí? Lockdawn? Jak dlouho jej budou hladoví asi tak respektovat? Nebude to tak tři dny, než si uvědomí, že už jim nezbyde nic jiného, než si zajistit obživu sami? UŽ VÍTE KAM JSTE PŘIVEDLI SPOLEČNOST, PROTOŽE JSTE OPUSTILI SAMOTNÉHO STVOŘITELE NEBE A ZEMĚ? Že jste si sami začali hrát na bohy a začali jste uplatňovat své zájmy nad zájmy svých bližních, jejich vlastních životů?

Jak to poznáte, že toto nebyla správná cesta? Tím, že vám to někdo řekne, nebo to musíte prožít, abyste to už nikdy více neudělali? Je psáno:

Moudrý, když uviděl nebezpečí se šel skrýt, hlupák šel dál, aby utrpěl trest.

Nebylo by tedy moudré se skrýt? Není psáno, že Stvořitelovo jméno JeHoVaH je silná věž? Nebo toto:

Naplň jejich obličej zneuctěním, aby lidé pátrali po tvém jménu, Jehovo. Kéž jsou zahanbeni a rozrušeni na všechny časy a kéž jsou zaraženi a zahynou; aby lidé poznali, že ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.“ (Žalm 83 poslední tři verše)

Prokázalo se v dějinách, že to byl nebeský Otec, JeHoVaH vojsk, kdo zachránil způsobem, jenž pak dotyčného krále to vedlo k těmto slovům?

Nebukadnecar odpovídal a říkal: Požehnaný buď Bůh Šadrachův, Mešachův a Abednegův, jenž poslal svého anděla a vyprostil své sluhy, kteří v něho důvěřovali a kteří změnili samotné slovo krále a vydali svá těla, protože nechtěli sloužit a nechtěli uctívat vůbec žádného boha kromě svého vlastního Boha. A vychází ode mne nařízení, že kterýkoli národ, národnostní skupina nebo jazyk, který řekne něco nesprávného proti Bohu Šadrachovu, Mešachovu a Abednegovu, má být rozsekán na kusy a jeho dům má být obrácen ve veřejný záchod; jelikož neexistuje jiný bůh, který je schopen osvobozovat jako tento. Tehdy král způsobil, aby se Šadrachovi, Mešachovi a Abednegovi v babylónské soudní oblasti dobře dařilo.“ (Daniel 3:28-30)

Nepostavil si náhodou Nebukadnecar na pláni Dura sochu, které se museli všichni poklonit, když se ozvaly zvuky nástrojů a ten, kdo neuposlechl měl být vhozen do ohnivé pece? Fakt si myslíte, že jsou to jenom pohádky? Neskončili výše tři jmenovaní v peci, která byla rozpálená víc jak bylo běžné a ti, co je tam vhazovali se sami vypařili?

Není Cokoliv 19 náhodou stejnou sochou, které se musíte poklonit a přijmout její označení formou genové experimentální genové terapie? Sami to zvažte. Pokud zjistíte že ano, pak i podíl na prosazování je účastí na klanění se Satanovi a vědomě se sami označujete, ač jste si nedali píchnout tento sajrajt. SKUTKY JSOU DŮLEŽITÉ A MYŠLENKY PROČ TO UDĚLAT a je jedno, že ve dvou třetinách lahviček je jen fyziologický roztok, jak zjistil profesor Zalewski. A tam kde tento roztok není, tam se tvoří při pokojové teplotě parazit složený s hliníku, uhlíku a brómu. Ty dva prvky, brom a hliník skutečně nejsou tím, co by člověk měl mít v těle, natož, aby to žilo a množilo se.

Už tak daleko zašli milovníci moci, aby skrze podplacené a zkorumpované vědce si začali hrát na samotné STVOŘITELE ŽIVOTA, aby ten skutečný lidský život zničili.

Protože si tito sluhové Satana myslí, že mají vše pod kontrolou a že řídí procesy, tak nadobyli pocitu, že jich se ten jejich proces nedotkne, ale to je JEJICH NEJVĚTŠÍ OMYL VŠECH OMYLŮ a zažijí sami to, co druhým připravovali. Sám nebeský Otec, JeHoVaH Bůh na to dohlédne, aby jak Písmo symbolicky říká, zničil Asyřana, fašistickou celosvětovou korporátní moc.

Jak dlouho to bude trvat, než zasáhne Asýrii? Ptejte se jej ve svých modlitbách celým srdcem, celou myslí, aby vám to sám ukázal a to prostřednictvím Jehošuy zvaného Kristus.

Dejte pozor modláři, kteří jste stvořené věci povýšili nad Stvořitele, aby vás vaše vlastní modlářství nepřivedlo ke zničení a do šeolu, společného hrobu lidstva.

Chvalte Jah, chvalte JeHoVaH Boha, protože se vyvýší na této KRIZI VYTVOŘENÉ UMĚLÝM NEDOSTATKEM.

Váš a Kristův bratr Igi.