Máme se připravit na celoevropský BLACKOUT?

Spread the love

Jak jsem zmínil už v článku o umělém vytváření nedostatku, objevují se v různých zemích instruktážní videa na téma velkého BLACKOUTU. Jako bývalý zaměstnanec elektrárny, kde jsem pracoval 16 let vím, co by to byl za malér.

8.10.2021 bylo na youtube zavěšeno toto 30 sekundové video, které je upoutávkou na další pokračování televizní soutěže ÚPLNÝ BLACKOUT, pořad má začít ve 20 hodin moskevského času 19.10..

Protože někteří lidé tuto upoutávku na nové díly této televizní soutěže televize STS nepochopili, začali šířit tento odkaz, aby varovali před takzvaně plánovaným blackoutem. Jak popisek jasně ukazuje, jedná se skutečně o soutěž.

Co je na tom všem zajímavé, je to, že je vůbec taková soutěž vysílána a zda se náhodou nejedná o overtonovo okno, které má zábavnou formou diváky připravit na nějakou podobnou situaci v budoucnu. Pokud by taková situace nastala, bude asi dobré si říci, jak sami můžeme přispět k co nejrychlejší obnově výpadku elektrické energie.

Co může VELKÝ BLACKOUT způsobit? Jsou to tři věci. Ta první je vojenský útok elektromagnetickým impulsem některé z armád a zde by došlo k masivnímu zničení pravděpodobně velké části elektroniky. Protože jsou dnešní tepelné elektrárny v ČR modernizovány a napojeny na počítače, trvalo by opětovné zprovoznění minimálně týden až dva, možná i déle, než by se hlavně parní turbíny opětovně nastavily na ruční ovládání a zajistila se nějaká spolehlivá komunikace mezi řídícím střediskem energetické přenosové soustavy a strojovnami tepelných elektráren. Toto je fakt černý scénář, ale minimálně Ruská federace má takovou zbraň.

Druhý takto krizový scénář by mohl nastat, pokud by došlo k přepólování země, kdy by na pár hodin došlo ke ztrátě elektromagnetického obalu planety a slunce by způsobilo opět takovýto elektromagnetický impuls. Podle posledního vyjádření profesora Staneka tento týden v pořadu Petra Bureše TV s Dr. Josefem Skálou, není ani tento scénář až tak nepravděpodobný, jak by se někom mohlo jevit. Doporučuji si jej poslechnout.

Třetí scénář, který se jeví jako nejpravděpodobnějším scénářem, je kolaps energetické soustavy z důvodů podpětí a následného přepětí, KDY IDIOCIE TAKZVANÝCH POLITICKÝCH STRUKTUR EU NAŘÍDILA státům Evropské unie snížit kapacitu takzvaných stabilních energetických zdrojů a nahradit je údajně ekologičtějšími, ale daleko nestabilnějšími zdroji. Vysychání Evropy způsobuje snižování hladin řek, na kterých jsou postaveny velké vodní elektrárny, které mohou díky nízkému průtoku vypadnout ze zásobování a když nebude foukat a svítit slunce, může nastat rychlý kolaps ve výrobě elektrické energie.

ČR má naštěstí dobrý energetický mix, jak se říká všem zdrojům elektrické energie, takže bychom měli případný kolaps tímto způsobem zvládnout relativně rychle. Co však máme a zde vidím největší nebezpečí, bandu kolaborantů v nejvyšších patrech politiky, kterým je obyčejný občan této země jak se říká u zádele a mohli by tito kolaboranti nutit energetiky k tomu, aby svítilo hlavně Německo a celý slavný západ, takže by se elektřina pouštěla hlavně tam.

Takový výpadek by mohl v ČR trvat od tří dnů, do několika týdnů, když by se opět západní občan EU stal nadčlověkem, jak jsme toho svědky už 30 let.

Co je při znovuobnovení dodávek největším nebezpečím? Je to přepětí soustavy, nebo podpětí, kdy se v prvém případě připojí málo odběrných míst a nebo naopak v druhém mnoho odběratelů najednou, kdy dojde k podpětí. Elektrické generátory se v případě výpadku připojují postupně do energetické rozvodné sítě, proto mějte na paměti, že pokud necháte všechny světla rozsvíceny, tak to nemusí soustava unést. Proto v případě blackoutu zhasněte všechna světla a odpojte ostatní elektrické spotřebiče, krom lednic a chvíli, asi patnáct minut počkejte s dalším připojováním, když bude dodávka opět obnovena. I tak budou mít energetici co dělat, aby vše fungovalo jako před výpadkem.

Protože je ČR kocourkov a nikdo tady něco podobného neočekává, právě proto, že ti zlí komunisti budovali energetické zdroje a energetickou soustavu tak, aby blackout v Československu nenastal, jsou dnešní lidé v řídících funkcích sami se sebou spokojeni a spoléhají právě na moudrost těch bývalých zlých komunistů, kteří lidi nutili stát fronty na banány a mandarinky. Naštěstí lidé za energetikou v nižších funkcích nejsou tak ideologicky zmanipulováni a tlačili ty nahoře k investicím do přenosové soustavy. Přesto nebyly investice takového rázu, jaké by měly být.

Pokud v určitých místech uvidíte, že elektrická energie proudí do této oblasti a u vás ještě ne, nepropadejte panice, vždy je třeba toky nasměrovat nejprve k páteřní infrastruktuře, jako jsou nemocnice a jiné objekty a snažit se urychlit přísun elektřiny tím, že se toho budete domáhat, ničemu nepomůže.

Pokud můžete, snažte se uklidnit své sousedy třeba tím, že si s nimi začnete povídat, nebo tím, že jim poskytnete něco ze svých zásob, aby tolik nestrádali, protože nikdy nevíte, kdy vám jiný člověk podá pomocnou ruku. Staňte se empatičtí. Výpadek proudu není konec světa a jak dějiny už ukázaly, tak takový středověk to zvládal bravurně a bez elektřiny přežil mnoho století. Všímejte si potřeb starých nemocných sousedů a pomozte jim přinést vodu, která bude pravděpodobně rozvážena nějaký čas cisternami.

Chybějící AdBlue do nákladních aut se dá dle mého názoru nahradit provizorně močí, protože je to močovina, která ale není samozřejmě v čistém stavu, tak jako AdBlue. Přesto je to stále jen tekutina podobná lidské moči a toto tajemství vám nikdo sdělovat z automobilového průmyslu asi nebude. To uvádím jen jako bonus, protože se brzy zastaví automobilová doprava právě pro uměle vytvořený nedostatek a pro uměle zvýšenou cenu energií a plynu. Využít tohoto alternativního zdroje bych doporučil jen v skutečné krajní nouzi, protože nevím jakou přesnou funkci čidla pro AdBlue mají ve vozidlech, ale analyzátor zda se jedná o čistou močovinu tam určitě nebude, protože tento nedostatek výrobce nikdy nepředpokládal. Co se může maximálně zvýšit, je množství oxidu dusíku a automobil by nesplnil limity pro vypouštění škodlivin do ovzduší, ale pokud by váš automobil nejel jen proto, že mu plovákové čidlo oznamuje, že tekutina v nádržích není a proto nenastartuje motor a vy můžete zachránit odvozem něčí život, asi bych se toho skutečně nebál. Ale toto berte prosím jen jako mou skutečně laickou úvahu, kterou jsem svým selským rozumem a trochou znalostí chemie vytvořil, protože jsem zaznamenal v nějaké diskuzi právě tento dotaz.

Pokud si chcete udělat obrázek o tom, jak na vás loutky zvané politici myslí ohledně energií a to napříč EU, tak si poslechněte tento stream, který naleznete zde.

Snad vám v něčem byly má slova k užitku. Zda blackout bude uvidíme a je jistě dobré se na takovou situaci připravit alespoň mentálně.

Co je skutečně důležité v této době velkých událostí a celkového tlaku na každého člověka této planety je to, aby si vybudoval vztah k našemu Původci, JeHoVaH Bohu a k Jeho Synovi Jehošuovi, zvanému Kristus, ač si mnozí z vás mohou myslet, že jsme  tady díky inteligentní náhodě, či díky nějakému genetickému experimentu údajných mimozemšťanů. Není to nic tak těžkého, jak se přesvědčit, že Stvořitel nebe a Země existuje. Stačí jen prosit a hledat jej se skutečnou upřímností, celým srdcem, celou myslí a silou a to skrze Jehošuu v jeho svatém jménu.

Váš a Kristův bratr Igi.