KRIZE, aneb umělé vytváření NEDOSTATKU. Důvody, které k tomu elity vedou. Jaký bude jejich osud za toto jednání?

Spread the love

V posledních dnech, v posledních hodinách se ke mne dostávají zprávy o tom, jak je vytvářen nedostatek a jak se naplňuje to, předčím už dlouho varuji že se stane.

Prosil jsem ve svých modlitbách nebeského Otce a také Jehošuu Krista, aby mi bylo ukázáno na konkrétních příkladech, že se toto skutečně děje, abych to mohl předložit vám, čtenářům, abyste pochopili, že žijeme v době, kterou Písmo nazývá VELKÝM SOUŽENÍM, jaké tu nikdy nebylo a jaké už nikdy nenastane, aby se po skončení tohoto období ujal vlády Kristus, tak jak to slíbil svým učedníkům.

Mnozí znají z minulosti různé krize, například Velkou hospodářskou krizi v 30 letech minulého století. Tyto krize vždy začaly na finančních trzích a poté se přelily do společnosti. Ale soužení, které je nyní v chodu není tím typem krize burz, kde přebytek nabídky zhroutil trh, ale je přesně opačnou krizí. A TO KRIZÍ NEDOSTATKU!!!

Že je uměle vytvořena, tak to potvrzuje několik událostí, které lze spatřit na agrárním trhu. Vše začalo tím, že určité chemické přípravky pro pěstování plodin uměle vzrostly tak, že v srpnu letošního roku došlo ke zvýšení cen o 200%. Jak sami můžete vidět, ceny plodin, ovoce a zeleniny v době sklizně na pultech obchodů nestojí o nějakých 5% více než před rokem, ale je to o 15 až 20% a každý týden ceny dále rostou.

Zdražení není způsobeno tím, že by nebylo tohoto ovoce a této zeleniny nedostatek, ale vstupy pro další sezónu se zdražily natolik, že zemědělcům nezbývá, než cenu zvýšit, ale ta cena stejně nepokryje jejich náklady na další sezonu. Zde mají zemědělci dvě možnosti. První je zvýšit cenu na skutečnou hodnotu, ale konkurence jim toto nedovolí a oni by své přebytky na trh nedostali. Pak je tu druhá možnost a tou se agrární sektor vydal, že sice částečně zdraží, ale příští sezonu sklidí méně, nebo se do pěstování určitých rizikových plodin, ovoce a zeleniny nepustí.

Co to znamená? Že příští rok určité plodiny nebudou a nebo jich bude nedostatek, takže budou jen pro vyvolené. Kdo jsou ti vyvolení? Jsou to ti, kdo korporátně ovládají trhy s komoditami. A kdo to je? No jsou to ti, kdo tisknou peníze a dávají z nich nesplatitelný dluh, tedy úrok.

Protože politické loutky v rámci GLOBÁLNÍHO RESETU, jsou těmito tiskaři ovládáni, nevidíte u nich žádnou aktivitu, aby s tím cokoli udělali. Naopak si mnou ruce, že jim zvýšené ceny přináší do státní kasy vyšší výnosy a tak jsou schopni udržovat své finance a obsluhu státního dluhu ve vyrovnané platební bilanci.

Hrou na volby se k moci v ČR dostávají stejní diletanti, jako se to stalo na Slovensku v roce 2020 a toto zažívá postupně celý svět. Je to náhoda? Určitě ne, když Šváb Švábovitý vydal svou knihu, kde vysvětluje okno příležitostí, které jim Cokoliv 19 nabídlo. Určitě svou knihu nepsal dva dny, ale text vznikal dávno před Cokoliv 19, takže tu máme buď to proroctví a nebo plán. Zdá se vám tento ŠVÁB z rodu Rothschildů jako prorok? Na to si odpovězte sami.

O čem byl poslední rok a půl? Byl o útoku a zrušení zakotvených PRÁV a SVOBOD v Ústavách všech zemí po celém světě. Bylo to období vydírání a prosazování nezákonných opatření, které v mnoha zemích po čase zrušily příslušné soudy. V ČR je takových to rozsudků co vím, minimálně 38. Jenže ani jednou se nestalo, aby z důvodu opatrnosti došlo k tomu, že soudy vydají PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ, která by občany před touto zlovůlí ochránila. Naopak vše vždy trvalo dlouhý čas.

Když vidíme co se děje na úřadech, kde se projednávají nezákonně takzvané přestupky proti nezákonným opatřením, jednající úředníci ignorují důkazy ve prospěch obviněného a dále posuzují protiprávnost podle již zrušených opatření. TOTO JE SVÉVOLE A ÚPLNÉ POŠLAPÁNÍ PRÁVNÍHO STÁTU, jako celku. Bylo toto někdy v minulosti přítomno ve všech zemích světa? Ne. Takže cílem celého Cokoliv 19 bylo, aby si obyvatelstvo zvyklo na nezákonná opatření a prosazení fašistické moci. Vystrašení lidé toto přijali jako blaho seslané s hůry, protože si nedovedou představit, že by mohlo jít o celosvětové spiknutí proti nim, samotným s předem připraveným cílem.

O jakém cíli mluvím? O krizi z nedostatku. Pohádka o tom, že automobilky nemohou získat od výrobce určitou součástku a proto musí zastavit výrobu a ještě přitom podojit stát, aby jim na přerušení výroby přispěl, je součást plánu, jak zničit úplně celou ekonomiku. Aby si toho cíle nikdo nevšiml, byly chytře v době, kdy vše se zastavilo, uvolněny přebytky, takže lidé mohli nakupovat, ač společnost nic neprodukovala.

Nejnebezpečnější místa, kde se lidé mezi sebou baví, byla nejprve úplně uzavřena a pak se prosadil systém segregace, aby na tato místa mohl vstupovat jen ten, kdo systém akceptoval. Takže ty různé požadavky na nevalidní testy a očkování, měli za cíl společnost rozdělit a vzájemně se hlídat a vše bylo vytvořeno na základě strachu o vlastní život. BYLA TO VELMI DŮMYSLNÁ PSYCHOLOGICKÁ OPERACE, jak zajistit, aby se občané nepostavili na odpor a když tak, tak jedině v omezeném počtu.

Krásným dokladem jejich psychologické operace je Izrael a Austrálie, kde stále nedochází k tomu, co by každý pozorovatel očekával, ale občané si dál vykračují pro svou třetí, čtvrtou dávku, aby definitivně udělali tečku za svým životem.

Důležitým nedostatkem pro obyvatelstvo má být nedostupnost lékařské péče. Takže se zdravotníkům a ostatní krizové infrastruktuře nařizuje, že se musí nechat zabodat. Tato infrastruktura nejlépe vidí, co ta tečka za životy lidí způsobuje, takže ve velkém odchází, aby se nemusela na tomto zvěrstvu podílet. Kdo zůstává? Jen ti, co milují peníze víc než své vlastní zdraví, ti co nehledají ve skutečných vědeckých studiích. Kde to vidíme ve velkém. USA, Británie, Austrálie, Izrael, Itálie, Francie a nyní už i v Německu.

To, že je to plán, tak to dokazují plány na snížení počtu lůžek a uzavírání nemocnic. Plány jsou k dispozici jak z Německa, Slovenska, tak i ČR. Nedostupnost péče znamená víc mrtvých, víc mrtvých znamená tvrdit, že to Cokoliv 19 a když Cokoli 19, tak je potřeba ještě více zabodávat a dělat tečky za svými životy. KDO TOTO VŠE PROSAZUJE? TŘI 6. FARMACEUTICKÁ OBCHODNÍ LOBBY, jako první 6. Pak druhá 6 POLITICI a třetí 6 DUCHOVNÍ PŘEDSTAVITELÉ NÁBOŽENSKÝCH DOMŮ. Už vám svítá o co tu jde? Že máme použít inteligenci a ta čísla sečíst?

Aby se vše zdražilo a cíl nedostatku byl završen, převedly se nákupy energií na takzvanou burzu z dlouhodobých smluv dodavatelů těchto energií.  Jako první v ČR padla šmejdy ovládaná Bohemia energy. Ta měla být zrušena už při vzniku, protože jsem byl u toho, když se uvolnil takzvaně trh s plynem a elektřinou po fotovoltaickém BOOMU, kdy jsem určité klienty vyvazoval z nově uzavřených smluv z této společnosti a seznámil jsem se s obchodními praktikami jejich prodejců skutečně dokonale, takže zde takzvané boží mlýny mlely pomalu, ale jistě.

Zničit tuto společnost právě nyní byl dle mého porozumění plán, aby si vláda a ČEZ UDĚLALY OKO u neinformovaných spotřebitelů a odvedly na čas pozornost od skutečného nedostatku, který jejich politika přinese. Klienti budou rozebráni pod hlavní dodavatele s tím, že stejně budou muset akceptovat vyšší cenu, protože už jim nikdo nic levnějšího nenabídne. Kdo to kdy viděl, aby se podepsané dodávky na plyn rušily, aby si je společnosti mohly nakupovat na burze, kde vládne ten, kdo komoditu může dodat. Takže opět jen cíl nedostatku.

Evropská komise včera, podle slov Gargamela rozhodla, že jsme jako Evropané tlustí, tak administrativně, VÝKONNÝM NAŘÍZENÍM ZAJISTÍ, že se nebude osévat dalších 20% ploch. Bude to bolet nějakého Babiše? Určitě ne, ten si tam vysází svou řepku. Koho to bude bolet? Těm komu bude kručet v bříšku. Však hmyzu je dost, tak proč byste se nenaučili konzumovat kobylky a jinou havěť. Ta bohatá svoloč na své maso a na svůj chleba bude mít vždy a vy ostatní? Jste přece jen dobytek, který pase jejich zdroje.

Takže v čem je to soužení jiné, než tu vždy bylo? Je to jednoznačně v tom, že si nikdy nikdo nedovolil vytvořit celosvětový nedostatek, aby zlikvidoval 90% lidstva. Nikdy nebylo celosvětově prosazováno zabodávání tak, jak se to děje nyní experimentální genovou terapií. Nikdy nebylo pošlapáno PRÁVO a SPRAVEDLNOST tak, jak se to stalo celosvětově nyní.

Nárůst psychických onemocnění a sebevražd, rozvodů nikdy nedosáhl takových hodnot, jakých dosáhlo období před Cokoliv 19. Kdy se lidé probudí a začnou volat, že se něco děje? No až nebudou mít co do bříška, proto se vše řídí řízeným nedostatkem. Zdražováním a zastavováním výroby přesně tam, kde to nejvíc poškodí ekonomiku, tak jako se to stalo u výrobce AdBlue, bez kterého nákladní automobily nepojedou, protože jim to řídící jednotky prostě nedovolí.

Na co se italská firma vymluvila? Že nemá platby na drahý plyn, který potřebuje k výrobě. Co to znamená pro autodopravu? Krach z nedostatku. Koho obviní? Rusko, jako největšího dodavatele plynu. Skutečně to bylo Rusko, nebo nesmyslné rozhodnutí vše nakupovat na burze?

Co je nám občanům ukazováno? Maďarsko, Viktor Orbán, který se orientuje jako příkladný správce na dlouhodobé stabilní dodávky za rozumné ceny. Proč nám to takto ukazují? Protože až budete mít hlad, tak musíte volat zachránce, tím není nikdo jiný než Putin. Myslíte si, že on to s nimi nehraje? Vždyť ví, kdo má být osmým králem, ale toho si zbídačené a okradené obyvatelstvo musí zvolit samo. Vše je v 13. kapitole Zjevení a vše jsem vám už dávno vysvětloval, ale vy jste nevěřili proroctvím a když ano, tak špatným výkladům z dílen náboženských domů.

Řekl jsem vám někdy, abyste mi věřili? Ne, vždy jsem vás žádal dotazujte se nebeského Otce, JeHoVaH Boha ve jménu Jeho Syna, našeho Krále, mého Bratra Jehošuy. Kdo to z vás udělal?

Nevydala Rakouská armáda instruktážní video o tom, co přinese Blackaut? Jak vznikne? Nedostatkem nebo přebytkem? Já tvrdím a vše kolem to jasně naznačuje, že nedostatkem. Kdo zajistil nedostatek? POLITICKÉ MARIONETY A EVROPSKÁ KOMISE SPOLU SE SATANISTKOU MERKEL, když rozhodli, že odstaví stabilní energetické zdroje a prosadí stavbu nestabilních.

Opět jasný cíl a jasný plán. Je to v Písmu takto předpovězeno? Samozřejmě, jen nikdo nechce rozumět tomu, že to VELKÉ SOUŽENÍ TU UŽ JE, PROTOŽE MAJÍ MNOZÍ STÁLE PLNÁ BŘÍŠKA. Jenže nic se neudělá samo. Vše se musí nejprve připravit, aby se to mohlo naplno spustit. A co dělají policejní složky, které by měly tuto evidentně kriminální činnost vyšetřovat? Mlčí v lepším případě a v tom horším ji podporují. Jak? Alibisticky říkají: „Až vás nespokojených bude víc, tak se přidáme na vaši stranu.„. Jak? Tím, že sundáte přilby, tak jak se to děje v Rakousku, Itálii či někde jinde?

Neměli byste jako ozbrojené složky konat sami? Hrajete hru na mrtvé brouky, však vás to samo dožene. A co soudci a stání prokurátoři? Proč by něco řešili a dávali nějaké podněty, vždyť mají plná bříška dobrot a nadbytku, že? I vás to dostihne, protože vy nevidíte ten plán a cíl až do samotného konce, tak jak to vysvětluje Zjevení. Pravděpodobně je vaše probuzení až nyní už pět minut po dvanácté, ale měli jste informace a viděli jste politikům pod prsty, takže nebudete mít důvod se vymlouvat páni soudci a páni státní zástupci. Máte na bezzákonnosti stejný podíl jako ti, co toto vše připravili. Satan vás zase dostal a podvedl.

Proč bylo toto vše připuštěno? Protože si člověk sám vládne ke své škodě a bez této krize nedostatku se lidem nikdy neotevřou oči, aby pochopili, že se musí nejprve dotazovat Stvořitele nebe a Země, JeHoVaH Boha a Jehošuy Krista, když jsou po vyučení k němu přivedeni. Stále dokola vám to předkládám, že nečtete a neposloucháte Jehošuu, který vám to nařídil v Janovi 6. kapitole ve verších 44 a 45, a že se jasně odvolával na slova Jeho Otce v nebesích na Jeho slib, že On sám to způsobí, protože Jeho jméno je podivuhodné a zní „PŮSOBÍ, ABY SE STALO“ a jsou ta slova v Jeremiáši 31. kapitole 33 a34 verši.

A co potká ty, co toto vše připravili? Přesně to co slibuje Jakub v 5. kapitole verších 1 až 8, nebo co slibuje Daniel v kapitole 8. verši 25, nebo v 11. kapitole 44 a 45 verši. Takže dokončete rychle celou krizi, aby vám byla dána odměna, ano vám všem, kdo ji tvoříte, protože král, který přichází nebude mít slitování, protože pak i jej za jeho vlastní ničemnost potká to, co udělá vám. Tak je rozhodnuto a sám JeHoVaH vojsk na to dohlédne, aby s konečně mohl ujmout vlády Jeho Syn a Vykupitel lidstva Jehošua.

Kéž se ti, co hledají Spravedlnost nechají napravit tím, že začnou rychle hledat toho, od koho odpadli, od JeHoVaH Boha a činí pokání ze svých nespravedlivých skutků ve jménu Krále, Jehošuy Krista.

Váš a Kristův bratr Igi.