Mé poslední a definitivní vyjádření ke tvaru Země a k prosazování učení ze satanské knihy Henoch.

Spread the love

Opět jsem se v posledních dnech dostal do diskuze, která diskuzí s těmito lidmi není, protože vždyť jedině na jejich straně je pravda a skutečné poznání, a když jej nesdílíte, jste to vy, kdo slouží Satanovi.

Velký BOOM nastal, když se do světa rozšířila starodávná kniha Henoch, která tvrdí, že žijeme na ploché zemi. Od té doby se mnozí milovníci tohoto spisku rozhodli, že toto dokážou, že kniha Henoch má pravdu. Ptám se těch modlářů, kterým je stvořená věc víc než selský rozum, kterým je víc než Agape, kterým je víc než slova apoštolů a samotného Krista: „TO JAKO VÁŽNĚ?„.

Toto hnutí New Age, které opět přišlo z té nejzkaženější, nejagresivnější a nejvíce modlářské země jménem USA, kde žijí přece jen samí hodní lidé ten nejšťastnější život. Ze země, která už rozvrátila pokoj snad každého státu na této planetě, kde hodnota vzdělání středních škol je asi tak velká, jako je základní vzdělání žáka 7. třídy naší základní školy mé doby, kdy jsem tu 7. třídu vyšel.

Ptám se tedy těchto lidí, zda se nemá Pravda hledat tak, že když něco tvrdím a jednoznačně zjistím, že to neodpovídá objektivnímu pozorování a zkušenostem dalších miliard lidí, protože ji skutečně vystačí selský rozum na to, aby pochopili, že cestování na jiné místa planety jsou jednoznačným důkazem toho, že to tak být nemůže. Že musím celou hypotézu označit za ŠPATNOU, protože fakta mluví jasně proti takové teorii?

Tak se na to pojďme podívat na jejich mapě.

Pokud si obrázek stáhnete do počítače, nebo jinak zvětšíte, uvidíte tam dvě přímky. Už na první pohled je ta mezi Hongkongem a LA delší, než mezi Prahou a Hongkongem. Dále vidíme, že let z Hongkongu není nad pevninou, ale nad oceánem. Toto už zažili za dobu leteckého cestování mezi těmito městy milióny lidí z celého světa. Jak dokládají další dva obrázky, které jsem oskenoval z obrazovky a jsou to oficiální údaje leteckých společností, tak doba letu z Hongkongu do LA trvá 13 hodin 10 minut.

Z Prahy do Hongkongu není přímý let a je tam mezipřistání, což vždy dobu cestování prodlouží. Proto kratší cesta trvá 20 hodin 35 minut. Pokud odečteme mezipřistání, které trvá 5 hodin, jsme na čase 15 hodin 35 minut.

Pokud budu důsledný, abych nikoho nezavedl na scestí, tak musím počítat s tím, že to není přímý let a dám trase dvě hodiny času na vychýlení se z přímé dráhy, tak se doba letu zkrátí na 13 hodin 35 minut. Stále letím o 25 minut déle stejným letadlem se stejnou průměrnou letovou rychlostí po daleko kratší letové dráze. To matematicky nedává smysl. Nebo mi chce někdo tvrdit, že letecké společnosti letí nad Evropou a Asií pomaleji, aby náhodou někdo neodhalil, že je Země plochá?

Vím přesně, jak mi budou plochozemci argumentovat. Ale severní Amerika je na skutečné mapě výš, protože i takové mapy už jsem viděl. Ale zde máte vy modláři jiný problém. Let z Zurichu trvá do LA 11 hodin.

Ne jenom, že letovou dráhu z Zurichu protáhnete, ale posíláte letadlo přes severní část, takže neletí to letadlo jihozápadně, ale severozápadně, stačí si vzít do letadla kompas, ale natáhnete letovou dráhu na vzdálenost, kterou to letadlo není schopno uletět za 11 hodin. Ono to totiž není jen tak si hrát s umístěním kontinentů, aby vám nějaká hloupost vyšla alespoň opticky.

To, že nějaký fotograf nemůže pochopit, že lom světla se nechová přesně tak jak si myslí. Že vytváří zavádějící malůvky, které nejsou v poměru k zakřivení země a na nich to vypadá, že má pravdu, to vám nedochází, že? Proč? Protože obvod Země je přes 40 tisíc kilometrů a vzdálenost na obvodu kruhu toho moudrého fotografa je jen 300 km, což je 133,58 délky skutečného kruhu a když byste si ji do kruhu zakreslili, a pak při zvětšení, abyste ten úsek mohli pozorovat by vypadal jako přímka a ne část kruhu. Že ty jeho tečny, TAK SE JMENUJÍ PŘÍMKY KDYŽ JE MALUJETE NA KRUŽNICI, tak že jsou absolutně špatně!!!!

Že je to matematika 7. třídy základní školy a vy nemáte ani tyto vědomosti, to vám fakt nedochází. Já skutečně nepotřebuji létat do vesmíru, abych pochopil, že je něco na té vaší teorii špatně.

Proč tento blud vznikl a jak jej Satan využil?

Když bylo i v té hloupé Americe jasné, že k přistání na Měsíci  nemohlo dojít, když dokonce i Kubric ještě k tomu přiznal, že se vše točilo v Hollywoodu, musel Satan přijít s vysvětlením. Tehdy se k vám začala dostávat informace, že existuje Henochův spisek. Já o něm vím už z osmdesátých let, kdy jsem Písmo ještě neznal. Ale vám byl podsouván od začátku milénia.

Protože je to tajná operace tajných služeb, kde součástí je i NASA, tak vám točí videa, kde můžete vidět, že vše je fake news. Proč potřebuje Satan tu vaši skupinu? Protože vy jste fanatici, kteří pro svou modlu začnete klidně i vraždit. Tolik nenávisti z úst vašich stoupenců jsem v žádné takzvané křesťanské skupině nezažil a to už jsem diskutoval si myslím se všemi názorovými skupinami.

Není náhodou kniha Henoch modláři celá o Satanovi, o jeho struktuře o jeho démonech? Pokud ano a vy víte, že ano, tak proč bylo Izraelitům zakázáno se Satanem a jeho démony zabývat? Proč to byl požadavek samotného nebeského Otce, JeHoVaH Boha? Nevěděl tak náhodou nebeský Otec k čemu toto povede? Ale vy jste přece chytřejší než On, vás přece poučuje samotný Kristus.  Ne nebeský Otec, jak vám to přikazuje Jehošua, ale on sám vás vede tímto směrem, že? (Jan 6:44,45; 1. Kor. 3:5-7; Jeremiáš 31:33,34)

Co je to modlářství? Uctívání stvořených věcí. Máte to v první kapitole Římanům. Celá kniha Henoch je jak kabalistická příručka knihy Mrtvých. A přesně tím jste. MRTVÝMI. Uctívat tvar země je JASNÝM PROJEVEM MODLOSLUŽBY, TAKŽE JSTE SE STALI MODLÁŘI. Pokud nevidíte na vašem vlastním obrázku, na vaší vlastní mapě, že to co tvrdíte je NESMYSL, že jste si 153 veršů Písma vyložili podle vašich TUŽEB, tak ztrácet s vámi čas v diskuzích je stejné, jako vám házet perly, PROTOŽE JE VŽDY JAKO TA PRASATA POŠLAPETE.

Vždyť to vaše prosazování model ničí lásku Agape, lásku, kterou máme sobě navzájem projevovat.

Pokud má někdo z vás skutečnou touhu hledat Pravdu, tak má slova předložte nebeskému Otci, aby to byl On, kdo vám je potvrdí, či vyvrátí svým svatým Božím duchem ve jménu Jehošuy Krále.

Váš a Kristův bratr Igi.