Jaký je rozdíl mezi dogmatem a pravdou? Kdy vzniká náboženství?

Spread the love

Nad těmito otázkami jsem se zamyslel, když mi byl poslán odkaz na článek, který si kladl tuto otázku: „BOHEM INSPIROVANÝ VPICH?„. Nad čím se autor zamýšlí? Nad tím, že se z nemoci, která má smrtnost 0,23% stává NÁBOŽENSTVÍ. Aby mělo nějaké dění formu náboženství, musí splňovat určitá kritéria. Takže se na to podívejme, zda to tak je.

Lidé přijali jeden velký omyl, když za náboženství považují pouze to, když někdo řekne, že VĚŘÍ V BOHA, V KRISTA, BUDHU, KÁLLÍ, ALLÁHA. Díky tomuto nesprávnému porozumění, nevidí pro strom skutečný les. Říká se tomu kaleidoskopické vidění a pro ty mladší, kteří kaleidoskop neměli v rukách vysvětlím, co je tím myšleno. Určitě všichni viděli puzzle. To se skládá z mnoha dílků, které když správně spojíme, tak se nám objeví určitý obraz. Při skládání dílků vznikají určité obrazové fragmenty. Jsou to detaily celkového obrazu, takže můžeme vidět například lodičku na vodě, kousek dál rybku ve vodní hlubině a na břehu nějaký strom a na něm ptáčka, ale stále nevidíme toto vše dohromady.

Pokud skládáme bez předlohy, tak si v hlavě vytváříme představu z těch různých fragmentů, jak bude obraz na konci vypadat. Čím více takovýchto fragmentů spojíme, tím přesnější bude naše představa o skutečné realitě konečného obrazu.

Pokud někdo nechce, abychom puzzle dokončili, tak nás začne zaměstnávat informacemi a bude nám říkat, že je na tom obrázku to a to, že on už to dávno za nás složil, takže ví co přesně uvidíme. Této manipulaci se říká: „VYTVÁŘET DOGMA.“. Krásně je to v dějinách vidět například v náboženských domech. Berte to jenom jako názornou ukázku. Když se ustanovila Katolická církev a začala mít velký vliv ve společnosti, první co lidem, svým ovcím odňala, bylo Písmo. Číst jej směli jen takzvaně študovaní a to ti, na jejich školách. Svým ovečkám pak začali tito „študovaní“ vyprávět, co se v Písmu dozvěděli.

Pokud nemáme možnost si vyprávění porovnat s originálem, pak nám vypravěč předloží vlastní obraz a protože si říkáme, proč by nás chtěl tento přece „svatý“ muž podvést, když nám přece káže slovo boží, začneme mu věřit. Dalším krokem těchto „svatých mužů“ je to, že nás začne učit, jak správně věřit. Tak vznikne neomylné dogma a kdo se mu nepodřídí, tak na hranici s ním. A máme zde NÁBOŽENSTVÍ.

KDYŽ SE NAJDE V TOMTO NÁBOŽENSTVÍ NĚKDO, JAKO TŘEBA JAN Z HUSINCE, který místo studia životů svatého Ignáce, či Františka, začne skutečně Písmo zkoumat, najednou zjistí, že DOGMATA, které dané náboženství vyučuje nemají s PRAVDOU, tedy s Písmem nic společného. Protože se dostane do střetu s těmito dogmaty, stane se personou non grata. Zastánci svatých dogmat jej pozvou na takzvanou dišputaci, kde z něj učiní kacíře a pošlou jej na hranici. Vůbec jim nevadí, že je Jan prosí, aby mu z Písma ukázali jeho omyl a tak jej usvědčili, ne toto nikdy neudělají. Začnou totiž tvrdit, že jejich odborníci na Písmo jim dávají za Pravdu a on káže bludy.

Co dnes vidíme od začátku minulého roku? Někdo s velkými penězi za zády, začal o nemoci Cokoliv 19 tvrdit, že je to velice smrtelná nemoc, kterou musíme řešit úplně novými způsoby. Zpočátku, když byla informace o vzniku této nemoci medializována, bylo ve Wu-chan-u mnoho prapodivných případů a také mnoho mrtvých. Vše skutečně vypadalo tak, že svět postihl smrtelný zabiják, který svou smrtností převýší ty nejhorší nemoci. Co média vytvořila? Pohled na fragment, ale opomenula ty další, které by nám daly celkový správný obraz. Například nám zapomněla říci, že se právě po celém Wu-chan-u spustil provoz 5G sítě. Že projevy elektromagnetického záření mikrovln způsobují u zasaženého člověka stejné symptomy až smrt udušením, jaké bylo možné vidět právě ve Wu-chan-u.

Co dále média neřekla, že je tu nějaký Šváb, který vydal svou knihu právě ve chvíli, kdy se rozjela mediální masáž o nebezpečí nové nemoci, kterou musel tento odporný Šváb napsat s velkým prorockým darem, když predikoval následky této „pandemie„, která v počtu mrtvých a nakažených nikdy skutečnou pandemií nebyla. Kniha se jmenuje „GLOBAL RESET“ a stala se biblí všech takzvaně mocných a hlavně nemocných lidí. A co dělala média? Hledala celkový obraz? Ne. K rozhovorům a do televizních diskuzí si zvala jen ty, kteří viděli situaci stejně, jako ti nemocní okolo odporného Švába.

Jako první byla změněna Pravda za dogma o rouškách, o ochraně a překrývání horních cest dýchacích. Tak vzniklo PRVNÍ VELKÉ DOGMA a začalo se vytvářet nové NÁBOŽENSTVÍ. Druhá léty prověřená PRAVDA byla změněna v tom, že si musíme od sebe vytvářet sociální odstup, ač všichni do té doby učili, že imunita se vytváří tak, že se vystavíte infekčnímu prostředí. Místo prevence a posilování přirozené imunity pomocí vitamínů a osvědčené medikamentózní léčby, se začalo prosazovat další dogma, ŽE TEN KDO SI NEZAKRYJE ÚSTA HADROU, TAK TEN JE PŘENAŠEČ A VRAH SENIORŮ.

Dalším dogmatem, který nikdy neměl s Pravdou nic společného a ani na 1000 kilometrů se k ní nepřiblížil, bylo tvrzení, že seniorům nejvíc pomůže, když budou pozavíráni v domovech seniorů a přestanou se stýkat se svými příbuznými. Že se u těch nejstarších objevil takzvaný syndrom z druhé světové války, kdy si vzpomínali na to, jak se museli schovávat, jak jim bylo zakázáno chodit do školy a hrát si, tak vzniklo dogma o VÁLEČNÉM STAVU.

Zároveň s těmito ostatními dogmaty přišlo dogma o infekčnosti zdravých, ale přece pozitivně testovaných TESTY, KTERÉ SÁM OBJEVITEL PŘIKÁZAL POUŽÍVAT JEN V PŘÍPADĚ UŽ NEMOCNÝCH PŘÍZNAKOVÝCH PACIENTŮ, že jinak je jeho test absolutně nespolehlivý.

Posledním dogmatem se stalo to, že zavřít malé a střední provozovny ochrání obyvatelstvo před nákazou a DO VELKÝCH NADNÁRODNÍCH ŘETĚZCŮ BYLO DÁLE DOVOLENO VSTUPOVAT, a aby to nevypadalo tak divně, omezil se počet nakupujících na metr čtvereční prodejní plochy. Že venku museli lidé stát v zimě, v dešti, když si potřebovali nakoupit, to už nikomu z epidemiologického hlediska nepřišlo divné. Dokonce to nepřišlo divné ani krajským hygienickým stanicím, kde by měli být skuteční odborníci, kteří měli křičet, ŽE TO ODPORUJE ZDRAVÉMU SELSKÉMU ROZUMU A TOMU, CO SE JEŠTĚ V DOBÁCH, KDY ŠKOLSTVÍ MĚLO NĚJAKOU ÚROVEŇ, považovalo za nemyslitelné, tak tomu všemu tleskali a podporovali tato nařízení. Proč? PROTOŽE NÁBOŽENSTVÍ. Přesně jak zpíval Karel Kryl:

A bylo jim to málo, NAŘÍDILI DĚTEM, MODLIT SE, JAK SI PŘÁLO, VELIČENSTVO PRYMULA, pardon Kat.“

Tak nějak nikomu v novém náboženství nevadilo, že ten Prymula je lobbistou no. One a že mu nevadí, že popřel sám sebe, když dříve tvrdil, že roušky a zednické náhubky proti prachu před samotnou nemocí nechrání. TO SAMÉ JEŠTĚ V LEDNU TVRDIL MINISTR SMRTI v parlamentu, PROTOŽE O ZDRAVÍ TU NA TOMTO MINISTERSTVU NEJDE, sám ADAM VOJTĚCH.

JAKÉ CÍLE MÁ KAŽDÉ I TO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ?

Udělat ze svých věřících poslušné a pro víru se obětující ovce A ŘÁDNĚ SE PŘITOM NAPAKOVAT. Správné náboženství má taky vždy svého vysněného mesiáše. Zde to není člověk, zde je to GENOVÁ TERAPIE, která přepisuje DNA zabodaných lidí. Největším propagátorem se stal po lži Faucim a zrůdě jménem Bill Gates, všemi milovaný Donald Trump. Ten si kolem sebe vytvořil velkou sektu nemyslících následovníků, takže když vyhlásil : „OČKOVAT (ZABODAT) !“, tak mu to ty ovce uvěřili, že to jako myslí jinak, protože chtěla tato jeho náboženská obec slyšet, jak vše jede podle plánu a jak bojuje za jejich práva. Opět jenom kaleidoskopické vidění, protože dílek, neboli důležitý fragment se odehrál v Helsinkách 16.7.2018, kde mu bylo jasně řečeno: „MÍČ JE NA VAŠÍ STRANĚ PANE PRESIDENTE.“. O CO SE PŘESNĚ JEDNÁ? Na to nám odpoví Písmo, pokud správně rozumíme slovům ze 13. kapitoly knihy Zjevení, kde se říká:

A donucuje všechny osoby, malé a velké, bohaté a chudé, svobodné a otroky, aby jim dali označení na pravici nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat kromě osoby, jež má to označení, jméno divokého zvířete nebo číslo jeho jména.“ (Zjevení 13:16,17)

S čím že je ta genová terapie spojována? S nákupem a prodejem. A proč mu bylo toto prezidentem Putinem řečeno? Protože ten beránek se dvěma rohy, který vytvořil obraz divokému zvířeti, všem sedmi způsobům ovládání lidské společnosti, kdy byly tyto hlavy v roce 1945 konečně pospolu v jediném čase, kdy vytvořil OSN a také WHO, které sice pouze doporučuje, ALE ZAPRODANCI TA DOPORUČENÍ UPLATŇUJÍ, AČ JIM ZÁKON UKLÁDÁ JINAK, že pandemie, či epidemie se na daném území vyhlašuje tehdy, až jsou dosažena zákonná čísla, tak ten beránek musí tím míčem od roku 2018 připravit cestu ubité hlavě, která už je vzkříšená od 21.4.2021 projevem V.V.Putina  a má se stát celosvětovým osmým králem. Tou ubitou hlavou je Stalinský model socialismu, ten skutečný, ne ten odvyprávěný  Chruščovem a spol..

Čím hůře teď před nástupem na svůj hodinový trůn lidem bude, čím více zabitých a zabodaných, tím nástup proběhne s větší lehkostí.

Vám, novodobí kněží a věřící tohoto nového náboženství sděluji, že ten osmý král má VŠECHNA NÁBOŽENSTVÍ ZNIČIT. I TEBE ŠVÁBE, I TEBE PRYMULO, VOJTĚCHU A DALŠÍ A DALŠÍ. Protože tak je už 2000 let rozhodnuto a věřte mi prosím, že se můj nebeský Otec JeHoVaH Bůh nemění a že nese význam jeho jména tuto myšlenku: „PŮSOBÍ, ABY SE STALO„. Myslíte si, že se to nestane, protože Jehošua byl zabit už tak dávno? Kdybyste nemilovali svá náboženství a své dogmata, ale skutečně se drželi PRAVDY, že celé Písmo je inspirováno právě JeHoVaH Bohem, kde se říká:

Ať však neuniká vaší pozornosti jedna skutečnost, milovaní, že jeden den je u Jehovy jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.“ (2. Petra 3:8)

Pak byste si správně přeložili toto proroctví:

Oživí nás po dvou dnech. Třetí den nás přiměje vstát a my před ním budeme žít.“ (Ozeáš 6:2)

A pokud byste neměli kaleidoskopické vidění, tak byste ještě přidali tento Kristův výrok:

Vskutku kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.“ (Matouš 24:22)

Pak byste rozuměli, že to nebude po roce 2033, ale o chvíli dříve, protože jsou ty dva dny o malou chvíli zkráceny.

Jaký je tedy rozdíl mezi NÁBOŽENSTVÍM a PRAVDOU? Velmi velký. Kdo miluje Pravdu, ten se nechává poučit samotným Stvořitelem nebe a Země, JeHoVaH vojsk. (Jeremiáš 31:33,34) přesně podle výroku Jehošuy, milovaného Syna a Bratra v Janovi 6:44,45. A ten má skutečnou úctu k Otcovu jménu, tak jak je psáno:

Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno

A jistě se stanou mými, řekl Jehova vojsk, v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A chci jim projevit soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu slouží. A jistě opět uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil.“ (Malachiáš 3:16-18)

Takže když vám někdo tvrdí, že není důležité znát a rozumět Otcovu jménu, tak JE TO LHÁŘ A PODVODNÍK, tvůrce dogmat. Chcete se i vy přidat? Abyste viděli celý obraz a ne jenom fragmenty? Pak hledejte svého Původce na všech svých cestách, celým srdcem, celou svou silou a myslí, skrze Jehošuovo jméno a jistě se vám dá najít, stejně, jako se to stalo už tisícům lidí po celé planetě. Jen jej nehledejte v náboženských domech, kde vám předloží dogmata, kterým musíte uvěřit a nenechte se zmást tím, že si nějaká náboženská organizace dala na svůj štít Otcovo jméno. I oni jsou dogmatičtí lidé, plní modloslužby pro svého takzvaného věrného a rozvážného otroka.

Nezapomínejte, že náboženstvím jde jenom o vaše peníze, jak se sami vykrmit, tak jak to vidíme u společností, které vlastní tiskaři peněz a které připravily tu výbornou genovou terapii, aby si vás jednou pro vždy označili jako svůj majetek, jako své věrné věřící stádo.

Chcete se své značky zbavit? Pak mi , nebo mým skutečným bratrům a sestrám dejte vědět a my za vás poprosíme nebeského Otce a Jehošuu v jeho jménu, aby vás té značky, toho bodnutí zbavil a uzdravil vás. Jak je poznáte? Že nepatří do žádného náboženského domu. Že znají skutečné Otcovo jméno, že jej v souladu s výrokem ze Žalmu oznamují celému světu a mají úctu k tomuto Otcovu jménu, protože touží být jeho zvláštním majetkem v tomto ČASE KONCE.

Aby lidé poznali, že ty, jehož jméno je JeHoVaH, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.“ (Žalm 83:18/19)

Váš a Kristův bratr Igi.