Výzva k dobrovolně povinné vakcinaci Vedoucího sboru Svědků Jehovových z 1.10.2021

Spread the love

Na mne to působilo, jako by Satan promlouval o lásce k lidem, jak je vlastně všechny miluje. Že jeho genová terapie je tím nejlepším, co lidem až do tohoto dne mohl nabídnout. Vydržel jsem pana M.S.Letta poslouchat jen přesně 1 minutu 42 vteřin. Jak to, že členové organizace Svědkové Jehovovi nevidí, že jsou vydíráni? Jak mohou někomu takovému věřit? Od kdy je Satanova propaganda stejná, jako ji razí ti takzvaní „VĚRNÍ A ROZVÁŽNÍ“, jak to že nikdo nevidí, že je toto protlačování spojeno s NÁKUPEM a PRODEJEM?

Opět jsem po čase včera dostal upozornění na nové video, které bylo publikováno 1.10.2021 takzvaným Vedoucím sborem SJ. Najdete zde. Co ještě potřebujete vidět, pokud víte, co znamenají ty tři 6 v čísle šelmy? To, že to neví jiné náboženské domy, tak to se dá pochopit, ale právě tato organizace ví, že je to spojení politiky, náboženství a obchodu.

Pro 40 nových dolarových miliardářů bylo vše kolem Cokoliv 19 zakončené genovou experimentální terapií, kterou záměrně označili za OČKOVÁNÍ, tím nejlepším obchodem na světě. Více se dočtete zde. Takže tu máme jasný důkaz první 6.

Po celém světě protlačují všechny vlády tuto genovou experimentální medicínu jako jeden muž. Další důkaz, že je do toho všeho zapojena druhá 6. Chazarský sionistický stát Izrael je v čele a výsledky jasně ukazují, že tato genová terapie nefunguje a od konce října bude lidem uznáno, že jsou správné ovce jen když mají třetí zabodnutí a za půl roku jen čtvrté.

Masivní propagace experimentální genové terapie všemi náboženskými domy, v četně organizace SJ, jejich vrcholných představitelů, je jasně třetí 6 v tomto odporném Satanově díle. Jaké další důkazy potřebujete? Nejenom, že padl Velký Babylon, když byly všechny domy uzavřeny v minulém roce, aby v nich už nezněl hlas Krista, tedy ženicha a hlas nevěsty, tedy 144 tisíc vyvolených, ale už je to jen jedno velké město démonů a jejich učení v kozlí podobě. Proč kozlí?

Protože je psáno:

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, tehdy se posadí na svůj slavný trůn. A budou před něj shromážděny všechny národy a oddělí lidi jedny od druhých, právě jako pastýř odděluje ovce od kozlů A postaví ovce po své pravici, ale kozly po své levici.  Pak král řekne těm po své pravici: Pojďte vy, kterým požehnal můj Otec, dědičně se ujměte království, připraveného pro vás od založení světa. “ (Matouš 25:31-34)

Stále nechápete? Že kozlové jsou lidé pod vlivem a přímým ovládáním démonů? Neproměňují se snad Satanovi služebníci v anděly světla? Co ještě potřebujete vidět, aby se vám rozsvítilo, kdo vás vede a vyučuje, kdo panuje nad vaší vírou?

Před pár dny byl z řad SJ vyloučen jeden bratr a víte proč? Protože jej nebeský Otec povolal, aby některé z řad výše postavených varoval o tom, ŽE JE TEN „VĚRNÝ A ROZVÁŽNÝ“ NEBUDE VAROVAT OHLEDNĚ ZNAČKY!!!!! Jeden z těch, místo co by měl mít skutečnou bázeň před Panem JeHoVou mu řekl: „Pan JeHoVaH by byl nespravedlivý, kdyby jsi ty měl Ducha a ostatní ne.„. To jako vážně? To jako skutečně nikdo nečte Písmo a neví, že je to nebeský Otec, kdo určuje, kdo jej bude zastupovat a koho On sám pošle? Není to náhodou tak, že měl ten dotyčný padnout na kolena a začít volat k Otci: „Bože, Pane JeHoVo, skutečně jsi jej poslal, aby nás napravil?„.

Zkuste si vy, vykrmená telata v odpovědných místech konečně položit otázku: „KOHO VLASTNĚ ZASTUPUJI? STVOŘITELE, NEBO TY, CO NEJSOU A NIKDY NEBYLI INSPIROVÁNI, ALE PROHLÁSILI SE SAMI ZA VĚRNÉ A ROZVÁŽNÉ?„. Ukazujete na jiné babylonské domy s vlastním trámem v oku, jak jsou odporně zkažení, jak jsou pod dogmaty svých učení a přitom ten Váš trám bodá do očí ostatní. Vám nevadí, že když se nenajde nikdo, kdo by dal mrtvé krvi, kterou se člověk stává tou genovou experimentální terapií, ŽE VŠICHNI DO JEDNOHO SKONČÍ V GEHENNĚ?

Nemáte tak náhodou vinu krve? Což nejednáte stejně, jako jednal odpadlý Izrael, který zabíjel proroky, které k nim nebeský Otec posílal?

A mám na Vás VEDOUCÍ SBORE SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH ještě jednu otázku: „NENUTILI JSTE NÁHODOU MÉ BRATRY A SESTRY PŘED MNOHA LETY K TOMU, ŽE OČKOVÁNÍ JE ROVNO PŘIJETÍ TRANSFÚZE A NEBYLO TO NÁHODOU PROROCTVÍ PRO TUTO DOBU?“. Pokud si myslíte, že je něco skryto před očima nebeského Otce, tak jste jej úplně zavrhli. Proto i On vás zavrhne v den jeho HNĚVU!

Mám mlčet a mám se dívat na to, jak někdo pro svůj prospěch ZABÍJÍ MÉ A JEHOŠUOVI BRATRY, jak je prodává Satanovi? Prosím utečte z BABYLONSKÝCH DOMŮ, UŽ NENÍ ČAS!!!

Ptejte se a proste nebeského Otce, Stvořitele nebe a Země, JeHoVaH Boha, v Jehošuově jménu, zda mne poslal, abych k vám mluvil přímo do uší. Pokud ano, tak pojďme a vystupme na Jehovovu horu, k domu Jákoba, Izáka a Abrahama a nechme se poučit nebeským Tatínkem, jak máme kráčet úzkou cestou života. Pokud ne, pak ať jsem proklet.

Váš a Kristův bratr Igi.

10 thoughts on “Výzva k dobrovolně povinné vakcinaci Vedoucího sboru Svědků Jehovových z 1.10.2021

 1. To už nenajdeš. Musel bys hledat u někoho v publikacích, kdo má papírový archiv. Už byl k vůli tomu i soud, kdy jeden bratr zveřejnil originál SV a Probuďte se a porovnával je s tím co je dnes v archívu. Nakonec se mimosoudně dohodli a on stránky zrušil. Je to už léty zavedená praxe, že co se dnes nehodí, vlastně nikdy nebylo. Osobně jsem ty věci četl, takže vím, že sděluji fakta. Možná najdeš nějaké informace v knize Krize svědomí, kterou napsal bratr Raymond Franz. Ke stažení v pdf zde: https://docplayer.cz/134509881-Krize-svedomi-raymond-franz.html

 2. Jinak co bys čekal od lidí, kteří několikrát řekli, že nejsou inspirováni. Pokud nejsou inspirováni nemohou mít správné porozumění. Být inspirován znamená být veden Duchem, jenže toto nechápou samotní členové organizace. Kdyby to chápali, tak by se jim VRO nestal modlou a nevěřili by mu všechno co sděluje. Toto je modlářství a za to byl Izrael vždy potrestán, proto bude trest i pro ně, pokud nevyjdou z Babylonu. Už moc času nemají. Právě teď se to řeší a uvidíme, jak se k tomu Vedoucí sbor postaví.

 3. Jo archiv SJ co byl veden v době před 89 se kompletně ztratil v roce 91. Protože to bylo nepohodlné. Takových báchorek co se změnilo postupem času v přímý opak bylo mnoho. Každý, kdo touto organizací prošel a je myslící je jasné, že tato skupina je na jedné lodi s Deep state, nebo spíše je jedna z jejich odnoží.

  1. Pokud někdo něco ze své minulosti odstraňuje, nejedná čestně a tak ani nemůže zastupovat nebeského Otce v jeho záležitostech. Proto je celé Písmo velmi otevřenou zpovědí o skutečném jednání jak jednotlivců, tak celého Izraele, či Židů.

 4. Důležité je skutečně si rozvíjet a prohlubovat svůj osobní vztah K JEHOVOVI BOHU . Máme možnost ho prosit … Naše oddanost /kterou jsme symbolizovali křtem ve vodě/ nám připomíná,že jsme svou identitu a životní sílu věnovali Bohu. Mnozí byli zřejmě podvedeni,aby podstoupili „takzvanou genovou terapii“ ,aby byl narušen jejich vztah k Bohu. Věřím, že JEHOVA je Bohem lásky a spravedlnosti. Vidí do srdce každého a všech, kdo se k němu obrací ve víře skrze Ježíše Krista na modlitbě…

  1. Ano Samueli, přijde čas, kdy všichni budou moci poprosit o sejmutí značky. Je psáno:

   „Milosrdenství vítězoslavně křičí nad soudem.“

 5. Chtěl bych ještě jednou poukázat na náš vztah s Jehovou Bohem… Jistě nejsem sám, kdo si přeje,aby náš Otec Jehova Bůh nás vedl jako malé a oddané děti a dával nám ochranu, teplou náruč , ale také i poznání a porozumění a ochranu v tomto dénonském světě. Jako malé děti mu chceme projevovat naprostou oddanost, víru a lásku a nechat se od něj vést v této duchovní válce…. Můj život patří Bohu. Nechci, aby někdo jiný ovlivňoval mé DNA a mou identitu /skrze mRNA /! …Jehova je živý, laskavý a spravedlivý. Nechal zemřít svého milovaného Syna Ježíše Krista za lidi… Naše výlučná oddanost je na místě !

Comments are closed.