Rituál na G7, co to znamená pro Deep State?

Spread the love

Na začátku setkání G7 proběhl rituál pro přítomné účastníky, kdy skupina 18 červených postav vyšla směrem k účastníkům tohoto setkání. Moudrý pan VK zase sepsal článek, který nás přesvědčuje, že on všemu rozumí a spojuje to s Písmem způsobem, aby čtenáře zase uvedl v omyl. Protože jsem byl požádán o vysvětlení, tak se vám to pokusím vysvětlit.

Musíme se vrátit v čase na počátek prezidentského období Donalda Trumpa. Tehdy řekl lidem kolem Deep State: „ZNIČÍM VÁS VLASTNÍ SYMBOLIKOU!„. Satanisté milují rituály, aby skrze ně informovali zbytek lidstva co mají v plánu. Na OH v roce 2012 byl vyslán vzkaz, že připravují pandemii, která přišla v roce 2020.

Kde se dnes nacházíme v proudu času? Stojíme před naplněním Zjevení 8.kapitoly. Jak jsem uvedl v předchozím článku, dostal Deep State ultimátum v čase dubna a Hitlerových narozenin, ABY PŘEDAL SVOU MOC A TO BEZ BOJE a to do 14.06.2021, do narozenin Donalda Trumpa, který připravil cestu k nástupu Osmého krále, který přivede na CELOSVĚTOVOU SCÉNU CELOSVĚTOVÝ SOCIALISMUS.

Deep State nabídku nepřijal. 14.06. byl sesazen největší viditelný představitel této SATANISTICKÉ ORGANIZACE A SYNAGOGY, Benjamín Netanjahu. Je to první naplnění symboliky z rituálu G7. Všimněte si, že postavy mají otočeny ruce dlaněmi nahoru, jako by něco vážily. To znamená DOSTALI JSTE VOLBU. Jsou oblečeny v červeném, je to barva krve a odkaz na Egypt. Je tedy účastníkům řečeno: „VYBRALI JSTE SI VÁLKU!„. Váha v podobě rukou a vysících cancourů červené látky, je symbolem KRVE NA JEJICH RUKOU.

Zakrytá postava i s vlasy znamená: „Tato krev dopadne na vaši hlavu, protože jste vinni touto krví.„. Kabalistická symbolika pochází z Egypta z knihy mrtvých, kterou napsal Thutmose III. . Ten byl utopen v Rudém moři i se svým vojskem 1493 př.nl. podle skutečné biblické chronologie. Při posledním rituálu z Egypta letošního roku kdy byla přemísťována těla mrtvých faraonů do nové budovy, byl na jeho sarkofág učiněn poslední záběr a tehdy nám Kabala vzkázala, že se postaví proti naplnění biblického proroctví, stejně jako se postavil faraon Thutmose III. proti STVOŘITELI NEBE A ZEMĚ, JeHoVaH vojsk, protože jejich světlo, jejich duchovní vůdce právě sestoupí na Zem.

Kdo to je? AMON RE, doslovně ten, který je skrytý za sluncem. Je to jejich páníček, ve kterého vložili všechnu svou důvěru, SATAN ĎÁBEL, který se před lidmi ukrývá za sluncem, aby na něj přes sluneční světlo nebylo vidět. Jejich slepá víra v tohoto lháře a podvodníka jim zatemnila mysl natolik, že oni nechápou, že je odepsal. SATAN NEMÁ PŘÁTELE, JENOM SVÉ ZÁJMY!!!! Proto je tam odkaz na ten Egypt. Vkládám komentář, který napsal jeden čtenář AEnews pod článek VK. Z něj je jasné, co skutečně znamená č. 18 a další věci.

„Autor Nagal:

Ano , souhlasím s vámi , ale jen částečně.

Symbolika čísla 18 především ukazuje na vnitřní číslo 9 .
Číslo 9 v tarotu ukazuje na Poustevníka ( Antikrista).
Poustevník představuje dosažení moudrosti prostřednictvím srdce .Je to také znamení Panny , která podporuje potřebu vytvořit v životě Nový Řád a Pořádek , zaměřit se na detaily a zbavit se všeho zbytečného .
Je to také nepřímý odkaz na číslo 666 .Červená barva je zase symbolem Dávného Egypta , kterému se říkalo KHEM.
Na závěr mohu pouze konstatovat pouze to , že všichni víme , že žijeme v chaotické době a v chaosu vládne nespravedlnost , násilí , lež , pokrytectví , pomluvy a především nevědomost atd…
V této vládě chaosu je také velmi spravedlivých , ale za to mnoho nespravedlivých , kteří se těší z pronásledování a ponižování spravedlivých .Pronásledují je lží , pomluvami , nenávistí , závistí a v příštích několika letech i horšími věcmi.
Antikrist bude ten , kdo vytvoří Nový Společenský Řád založený na spravedlnosti a rovnosti , a ty kteří se drží všeho starého budou vyhubeni.

Takže žádný odkaz na knihu Soudců a na to, že Kristus začal po 18-ti letech ve 30 letech svou službu, kdy byl ve 12 letech v chrámu a vyučoval tehdejší představitele náboženských učení. Zaprvé, Kristu bylo asi 30 let, když začal svou službu. To uvádí Lukáš, autor evangelia. VŠIMĚTE SI SLOVA ASI! 

Kdyby byl Kristus mladší, nesplňoval by požadavky Mojžíšova zákona na vstup do SLUŽBY VELEKNĚZE. Ten pán VK se už tolikrát ztrapnil tím, jak se snaží komentovat biblické věci, že už by jej hanba měla fackovat. Ale on ne. Chlubí se ve svých pátečních chvilkách poezie, jak všemu rozumí, ale kdyby se zeptal, zda je možné to takto vysvětlit, jak to podal, tak bych mu to objasnil.

Kolik bylo Kristu když začal? A to je zadruhé. Josephus Flávius  ve své knize Židovské starožitnosti uvádí svou chronologii a v ní odkazuje na úmrtí Heroda Velikého na rok 2 př.n.l.. Věřím, že jako Žid věděl lépe než ostatní, že se to stalo v tomto roce. Takže Kristus už byl na světě. Zemřel krátce poté, jak i Fláivus uvádí, co jej postihla těžká nemoc a úporné bolesti hlavy proto, že nechal v Betlémě Efratě vyvraždit chlapce do 2 let věku. Takže se Kristus nenarodil dřív než na podzim roku 4 př.n.l. a ne později než v roce 3 př.n.l. . TAKŽE MU V ROCE 29 N.L. BYLO ASI TŘICET LET.

V knize Soudců není 18 soudců, ale pouze tito, pokud zahrnu mezi soudce i Jozua:
1, Jozue; 2, Otniel; 3, Ehud; 4, Debora; 5, Gideon; 6, Tola; 7, Jair; 8, Jefta; 9, Ibcan z Betléma; 10, Elon; 11, Abdon; 12, Samson

TAKŽE KDE VZAL TĚCH 18 TO FAKT NETUŠÍM. To je tak vždy, když někdo se otírá o Písmo a přitom si jej ani nepřečte.

Protože se na G7 sešla opět satanská šlechta Deep State, dostala ten vzkaz o jejich brzké likvidaci skrze jejich symboliku.

Váš a Kristův bratr Igi.

Jinak jsem panu VK napsal tento komentář, který zde uvádím také, aby si někdo nemyslel, že jsem jej na jeho blud neupozornil. Jak je už tradicí, admin jej vymazal. Zda je to ta skutečná oáza svobody a otevřených názorů pod jeho články posuďte sami.