14.6.2021 se dožije Donald Trump 75 let. Mnozí stále věří tomu, že udělá USA zemí nejlepší. Jak to vidí Písmo a proč tento optimismus nesdílím?

Spread the love

Podle několika zdrojů, které ví více než dnešní spoluobčané, jsem obdržel tuto informaci a věřím, že je pravdivá:
HLUBOKÝ STÁT DOSTAL ULTIMÁTUM, ABY PŘEDAL SVOU MOC DO 14.06.2021.
Od 16.4.2021, kdy jsem avizoval, že probíhá VELKÝ BOJ mezi těmi, kdo chtějí nastolit korporátní fašismus (NWO) a těmi, kdo mají NASTOLIT CELOSVĚTOVÝ SOCIALISMUS (skutečné NWO podle kapitol 13. a 17. z knihy Zjevení) a kdy jsem to unáhleně vyhodnotil, že už bude znít první troubení, protože následné události okolo Vrbětic, Ukrajiny a Běloruska už dávaly najevo, že král Severu nezůstane sedět, se dostaly na povrch další informace, které mi ukazují, že TO TROUBENÍ TRUBEK JE SKUTEČNĚ PŘED NÁMI.

Z mnoha úst od té doby zaznělo, že je po celém světě připravována změna, ale od těchto lidí, kteří ví, to bylo vždy řečeno tak, aby se posluchači více nezajímali. Mé zdroje mne informovali, že mám věnovat pozornost právě na 14.06.2021. Prosím nebeského Otce o moudrost a o jeho Ducha, aby byl můj vhled, který mi poskytuje vzhledem k tomuto ČASU KONCE skutečně správný, abych neudělal vzhledem k porozumění, které mám stejnou chybu, že jsem k dubnovým událostem přidal i něco, co se zatím nestalo v tělesné rovině. Nechci přidávat, ale nechci ani ubrat z toho, co mi bylo odhaleno.

Jsem jenom člověk, který miluje PRÁVO a SPRAVEDLNOST, NAŠEHO STVOŘITELE, JeHoVaH BOHA. Když je toto naplněno, může přijít MILOSRDENSTVÍ, pokud se člověk poučí a činí pokání z toho, že si uvědomí VLASTNÍ NESPRAVEDLNOST A VLASTNÍ OMYL. Je mi dovoleno, abych popsal, co se nyní děje a kde se nacházíme v proudu času, tak jak mi Duch tyto střípky poskládal do jednoho celistvého obrazu.

Od Hitlerových narozenin, které byly 20.04.2021 se dostáváme k narozeninám Donalda Trumpa. Je to opět taková symbolika, která není na první pohled zřejmá, ale věci za kulisami se nedějí náhodou. To platí i nyní. Musíme pochopit, že jak Adolf Hitler, tak Donald Trump mají své místo v Danielově proroctví, takže Trump má svou důležitou roli právě pro ČAS KONCE, zatím co Hitler ji měl pro USTANOVENÝ ČAS. To ukazuje Zjevení 13. kapitola, protože on je tím člověkem, kdo dal pokyn k tomu, aby se spustila výroba OZNAČOVAČE, KTERÝ DONUCUJE MALÉ I VELKÉ, ABY PŘIJALI TU ZNAČKU, TO ČÍSLO ŠELMY. Sám se tím stále chlubí a jeho nekritičtí následovníci netuší, že je svým přímým vyjádřením již několikrát označil za hlupáky. Stále věří, že vakcíny jsou symbolem pro to, co má přijít.

Pokud chápeme slova ve 13. kapitole Zjevení správně, že ten beránek se dvěma rohy, co mluví jako drak, má připravit cestu osmému králi, tedy skutečnému NWO a že přitom musí zajistit, aby se ZNAČKOVALO, že tento svůj úkol Donald splnil na jedničku. Jak jsem vysvětloval už v dřívějších článcích, to že někdo mává nějakou vlaječkou, za kterou se skrýval skutečný stát, že toto už vzhledem k USA neplatí. Vysvětlil vám to ústavní soudce pán JUDr. Harabin, vysvětloval to Valerij Pjakin a někteří další.

Mnohým se stále zdá, že USA existují, protože vidí ty vlaječky, nějakého nelegitimního představitele Bidena, který ve skutečnosti zastupuje DE JURE jen město Washington a přitom tvrdí, že zastupuje stát USA, že to tak je. Proč se s ním musí V.V.Putin sejít 16.6.2021? Biden je hlavním viditelným představitelem Deep State, což není o politice konkrétní země, ale o skupině SATANISTŮ, KTEROU PREZENTUJE PRÁVĚ BIDEN.

Mediální obraz, který vytváří media hlavního proudu, jsou sluhy tohoto Deep State, kde inzerenti pumpují své potištěné papírky, protože jinak by se ta svoloč neuživila, protože čtenost a sledovanost jejich plátků a televizních pořadů už DÁVNO NEZAJISTÍ POKRYTÍ NÁKLADŮ, takže se definitivně zaprodali nadnárodním korporacím a jejich agendě, kterou skrze korporace Deep State prosazuje. Proto se v těchto mediích neobjevovali skuteční odborníci na infekční nemoci, jen obskurní a předem vybraní lidé, sice i s MUDr. tituly, ale s předem jasným názorem na to, jak se má k Cokoliv 19 přistupovat.

Ti samí novináři ani netuší, co je to stav DE JURE po právní stránce, takže dále mluví o Bidenovi, jako o prezidentu USA, které neexistují, protože je Nejvyšší soud USA v prosinci 2020 zrušil, když nadřadil ZÁKONY STÁTŮ KONFEDERACE USA NAD ZÁKONY FEDERÁLNÍ. Takže se naplnilo to, co říká Daniel v 7. kapitole, že smrt této velmoci přijde o rok a něco dříve, než pro ostatní státy.

Znal Doník svůj úkol? Určitě, několikrát prohlásil, že on bude posledním prezidentem USA. Tak se i stalo a je logické, proč nevyužil své zákonné možnosti povolat národní domobranu po jasně zmanipulovaných volbách, protože NEJVYŠŠÍ SOUD USA UŽ ZAJISTIL NEEXISTENCI USA. Řeči o volbách 2024, to už bylo jen divadlo pro příznivce Q Anon.

Co mnozí stále nechápou je, že když Satanisté zjistili, že jim zrcadlo po roce 2012 modeluje stále stejný scénář, že se někteří rozhodli jít podle tohoto scénáře, zatím co Deep State stále věřil, že on uspěje, když tak náramně ctí Satana při svých rituálech. A kým je Doník? Právě tím, kdo patří ke skupině, která se od Deep State odtrhla. Byl Trump ve svém mládí znám, že se pohyboval mezi těmi, kdo zneužívali děti a ženy, mladé dívky?zdroj nytimes.com

Jeffrey Epstein a Donald Trump

zdroj: Washingtonpost

Takže je zřejmé, že ví více, než se tváří, protože ví a tak mu byl dán dárek narozeninám, k 75 narozeninám. TÍM JE TO ULTIMÁTUM, ŽE SVŮJ ÚKOL SPLNIL. I to datum 75 let není náhodné. Před 75 lety započalo odsouzení fašismu u NORIMBERSKÉHO TRIBUNÁLU. Jaká to náhoda, že letos začíná NORIMBERSKÝ TRIBUNÁL Č.2, kde budou souzeni ti, co spustili Cokoliv 19 a nucenou vakcinaci v klinické fázi č.3. Bude souzen i Donald Trump? Ten, který se chlubí jak na vývoj a výrobu dal peníze? Uvidíme.

Kdy se začaly Spojené Státy rozpadat? Jaká náhoda, že se to stalo o letnicích roku 2020, 75 let od porážky fašismu. Není těch náhod už trochu hodně? Takže Biden si přijíždí k Putinovi vyslechnout, pokud neusne a bude mu fungovat naslouchátko, pokud už jej nenahradili nějakým hercem, že Deep State už nemá Satanovu podporu. Jaká bude asi reakce umírající kobyly? No bude chtít naposledy kopnout. Ideál by to bylo na den SLUNOVRATU, tak jako to udělal Hitler v roce 1941. Oni ví, jak si slunovrat Satan oblíbil, že by mu dali rádi poslední krvavou oběť. Co však netuší, že ONI SAMI BUDOU TOU OBĚTÍ.

Co je potřeba na úplný rozvrat USA? Je to blackout. Žádná jaderná válka, obyčejný několika denní BLACKOUT. Do osmi hodin se vše rozpadne, vše jim jede na elektřinu. Při celostátním blackoutu, který nebude schopen být vyřešen rychleji, než za 72 hodin, pracoval jsem na elektrárně a vím, co toto vše obnáší, že nemůžete k síti najednou připojit zpátky všechny odběratele, ale první se musí zajistit napájení těch odběratelů, kteří patří do kritické infrastruktury, tak se obyvatelstvo v panice a díky rabování začne bránit, zbraní na to mají dost a nebude to hezký pohled. Vidím to jako reálný scénář, protože USA musí shořet v občanské válce. To neříkám já, to PROROKUJE PÍSMO. Sami se podívejte do 7. kapitoly knihy Daniel.

Už chápete, proč se začaly dít věci kolem narozenin Adolfa? Že ten symbolizuje Deep State a jejich plán na celosvětový fašismus? A vše se završuje kolem Doníkových narozenin, který měl připravit cestu? DO KONCE ČERVNA UVIDÍME ZDA TO VIDÍM SKUTEČNĚ SPRÁVNĚ, ZDA MNE K POROZUMĚNÍ VEDL NEBESKÝ OTEC, JeHoVaH vojsk.

Takže se neděste mírní země, protože vše je k Otcově a Kristově slávě, aby se NAPLNILA ČÍŠE OTCOVA PRÁVA a SPRAVEDLNOSTI a SATANOVA VEŠKERÁ NESPRAVEDLNOST, kterou my lidé naplňujeme s ním, když opouštíme JeHoVaH Stvořitele a Jehošuu Krista.

Váš a Kristův bratr Igi.