Proč vám TEOLOGOVÉ S TITULY LŽOU PO CELÉM SVĚTĚ? Proč se tak snaží, ABYSTE NEROZUMĚLI A NEZNALI SKUTEČNÉ BOŽÍ JMÉNO?

Spread the love

V mnoha diskuzích se točí stále dokola jedno téma, které převládá nad všema ostatníma biblickýma otázkama. Člověk by si řekl, že je to jako u hloupých na dvorečku. Točí se videa, kde se pořád opakují stejné argumenty od lidí, kteří hebrejský text Písma buď nikdy neviděli, nebo jej zahlédli na nádraží, když seděli v rychlíku, který stanicí projížděl plnou rychlostí.

Je zajímavé, že když někdo poukáže na duhovou vlajku přátel LGBT komunity, tak jednoduše selským rozumem chápe, že je to výsměch nebeskému Otci, protože ten toto chování neschvaluje. Duha totiž znamená slib STVOŘITELE NEBE A ZEMĚ, ŽE UŽ NIČEMNÉ LIDSTVO NEVYHUBÍ CELOSVĚTOVOU POTOPOU. Takže použít duhu jako symbol je stejné, jako bychom říkali: „HALO STVOŘITELI, MY TĚ MÁME NA HÁKU, MY VÍME, ŽE UŽ NÁS NEUTOPÍŠ!!!!.

Dávat na odiv svou homosexualitu, tak jako to dělají někteří z nich, na svých úchylných pochodech městy po celém světě, je stejně uctivé, jako na někoho vystrkovat holý zadek, aby dotyčný dal najevo své pohrdání jiné osobě. Takže vám, takto jednajícím lidem vzkazuji, že ještě chvilku se takto budete moci promenádovat. Pak vám to vše utne poznání, že Stvořiteli nebe a Země se nelze vysmívat. Kdybyste si zalezli někde do kouta, kde vás nikdo nevidí, NEBUDE TO SPRÁVNÉ, ale chápu, že poruchy při vývoji plodu, kdy se nevyplaví ty správné hormony, že toto ovlivnit nemůžete a že jste se mnozí narodili s touto vývojovou vadou. Své slušné chováni už ovlivnit můžete, takže to není o hrdosti, ale o neúctě.

Znám pár gayů a lesbiček, těch soudných a normálních, kterým se váš exhibicionismus hnusí taky. Takže se zamyslete proč to tak je. Dokonce jsou známy případy a není jich až tak málo, že takoví milovníci stejných pohlaví byli z této vývojové vady osvobozeni, když začali důvěřovat STVOŘITELI NEBE a ZEMĚ a jejich touhy se změnily. To je jenom taková názorná ukázka, že když někdo používá SELSKÝ ROZUM, že dokáže pochopit logicky, že Satan opět zneužil své postavení k tomu, aby ty zakladatele LGBT zneužil pro svůj prospěch a jejich zničení, protože on sám to už má za pár, jak se říkávalo na vojně, když už mu ta vojna končila. Byla mu totiž utajena jedna důležitá věc, aby ji správně pochopil, že bude lidstvu dána jedna velká příležitost, až z těch lidí udělá ŽIVÉ MRTVÉ, až se všichni nechají opíchat těma mňamkama, co v lidském těle mění podpis v DNA, z JHVH, na 6.6.6.. Že pak nastane něco, co vše změní, aby si ten podpis opět přepsali. To je na jiný článek.

Já se chci věnovat tomu pořád se opakujícímu tématu SKUTEČNÉHO JMÉNA STVOŘITELE NEBE a ZEMĚ. Takže milovaní, co vám Jehošua Kristus oznámil? Že Satan je zabijákem od počátku a že je otcem LŽI. To vám oznamuje ten, O KOM VY TVRDÍTE, ŽE MU DŮVĚŘUJETE, JEHOŠUA KRISTUS!!!! Ne Zemánek. Tak se na to podívejme do Písma, aby bylo i tomu poslednímu z vás jasné, že si necucám nic z prstu:

Jste ze svého otce, z Ďábla, a přejete si činit žádosti svého otce. Ten byl zabijákem, když začal, a nestál pevně v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví podle své vlastní povahy, protože je lhář a otec lži.“ (Jan 8:44)

Takže se SELSKÝM ROZUMEME ZAMYSLEME, koho asi bude mít pod palcem tento LHÁŘ A OTEC LŽI? Nebudou to náhodou právě ti titulovaní TEOLOGOVÉ? Co nám Jehošua Kristus přikázal? NEBO TO ČTETE JAKO NĚJAKOU PROSBU?:

Budete se tedy modlit takto: Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno.“ (Matouš 6:9)

Slovo posvětit znamená: „DÁT DO NEJČISTČÍHO STAVU„. Je tedy asi nějak pošpiněno, že? No a jak je nejvíc asi pošpiněno? Nebude to přezdívkami a různými tituly, které mu nepatří? Kdo tak asi může mít zájem o to, aby to tak bylo? SELSKÝ ROZUM BY VÁM MĚL NAPOVĚDĚT.

Zde je jedno výborné a pravdivé video, kde se bratr Seberini, což není a nikdy nebyl Svědek Jehovův, kde se zabývá 4 rozšířenými lžemi titulovaných TEOLOGŮ a zabývá se jimi do detailu. Při hledání Pravdy vždy platí, že je třeba se ptát: „V ČÍ PROSPĚCH SE ŠÍŘÍ URČITÉ INFORMACE?„. Problém mnoha věřících je, že oni si nedovedou představit, že by měli opustit své náboženské domy (Zjevení 18:1-4) a začít prosit nebeského Otce, aby to byl On, kdo je povede a vyučí. (Jeremiáš 31:33,34; Jan 6:45)

Vy kdo hledáte, vám bude dáno, jen musíme věřit, že se tak stane, PROTOŽE OTCOVO JMÉNO DOSLOVNĚ ZNAMENÁ: „PŮSOBÍ, ABY SE STALO!„. (Malachiáš 3:16; Exodus 3:15 a 20:1,2; Izaiáš 42:8)

Krásný den vám všem, kdo jste zhlédli toto video a kéž vám jsou otevřeny oči. Pokoj Vám všem.

Váš a Kristův bratr Igi.