Pane Zaorálku, kdybych vám řekl co pro mne jako člověk jste, musel bych to zvířátko urazit! Vy si dovolujete mluvit o nějaké SPRAVEDLNOSTI?

Spread the love

Dnes mi ten pán, JEHOŽ JEDINOU KVALIFIKACÍ JE MLÁTIT HUBOU, kterého tu živíme už 30 let z našich daní a JE TUDÍŽ NAŠIM ZAMĚSTNANCEM, mi opět ukázal jaká je žumpa a odpad. Celá ta vláda Satanových sluhů by měla okamžitě podat demisi, ale vím, že stejně by je nahradila jen jiná sestava podobných sluhů. Vy si dovolujete mluvit o NESPRAVEDLNOSTI, ŽE JSOU HOSPODŠTÍ ZVÝHODŇOVÁNI? To i za vaši účasti se rozhodovalo a rozhoduje NEZÁKONNĚ!

Po kolikáté už zrušil Nejvyšší správní soud TA JEJICH NAŘÍZENÍ! PTÁM SE: „KDE JSOU POLICISTÉ Z ÚTVARU POTÍRAJÍCÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN? KDE JE NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZÁSTUPCE, JUDR. LENKA  BRADÁČOVÁ? JAKTO, ŽE UŽ CELÁ VLÁDA A VŠICHNI LIDÉ NA MINISTERSTVU ZDRAVOTNICTVÍ NESEDÍ ZA KATREM?“. Můžete nám odpovědět odpovědné osoby, které zaměstnáváme a jste placení z daní vašich ZAMĚSTNAVATELŮ?

Pokud čtu správně rozsudek správního soudu, TAK JE TAM NAPSÁNO, ŽE JEDNÁ TATO VLÁDA A OSOBY, KTERÉ TO VŠE NAŘIZUJÍ NEZÁKONNĚ! Máte na slovo NEZÁKONNĚ JINÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK? 

Nejste tak náhodou paní DOKTORKO Bradáčová a další odpovědné osoby s nimi spolčeni? Proto nekonáte? Vy jste vystudovala za daně svých zaměstnavatelů, daňových poplatníků PRÁVA, POKUD SE NEMÝLÍM? Jako váš jeden ze zaměstnavatelů vám nařizuji, abyste se začala bezodkladně zabývat trestnou činností této ORGANIZOVANÉ skupiny osob. Jinak se dopouštíte trestného činu ZNEUŽÍVÁNÍ POSTAVENÍ VEŘEJNÉHO ČINITELE A MAŘENÍ VÝKONU SVÉ FUNKCE. Nebudete-li jednat a to bezodkladně, protože vy víte, co je vaší povinností, pošlu tento článek, jako důkaz tohoto vašeho jednání, že nekonáte a jistě budete přidána na seznam zločinců, proti kterým je vedena žaloba u MEZINÁRODNÍHO SOUDU V HAAGU. Věřte že se budete zodpovídat a počítejte s tím, že pak vyjdou najevo i vaše další záležitosti.

Nezastupuji člověka, ale Stvořitele nebe a Země, JeHoVaH vojsk a jeho Syna Jehošuu Krista. Nevíte kdo to je? Neměla jste za povinnost při vašem studiu Práv se seznámit s Biblí? Dosud vám procházelo vše, co jste až dosud dělala, tak věřte a buďte si jista, že každé vaše nadechnutí je zaznamenáno. Každé slovo, které vyšlo z vašich úst za zdmi  domů, kde jste jednala v rozporu s Právem a proti  osobám, které jste měla chránit, ale pro své postavení a svůj pohodlný život jste jednala BEZZÁKONNĚ.

Nemíním psát trestní oznámení, na to mám vás a na to vás platíme z našich daní paní doktorko Bradáčová a vaší povinností je jednat. Natolik Právo ovládáte a NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD JASNĚ ŘEKL, ŽE OPAKOVANĚ JSOU PŘIJÍMÁNA NEZÁKONNÁ OPATŘENÍ!!!! Co je tu k nepochopení z Vaší strany paní zaměstnankyně?

Ta nezákonná opatření vydali konkrétní lidé, ta tu nespadla z nebe, nebo ano paní doktorko Práv? Ani parlament, který je opět jenom zaměstnancem, ne zaměstnavatelem, NESMÍ JEDNAT V ROZPORU S ÚSTAVOU A POSVĚCOVAT VLÁDĚ PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ. I ZDE ZAMĚŘTE SVOU POZORNOST. Jedná-li kdokoli proti ÚSTAVNĚ, tedy i volený poslanec, nevztahuje se na něj z tohoto zločinu imunita, protože je to pokus o státní převrat a tedy snaha odstranit demokratické zřízení.

Myslíte si paní doktorko Bradáčová, že vám takové nic, jako jsem nemá právo říkat: „CO SI TO DOVOLUJETE? JAK TO, ŽE UŽ NEJEDNÁTE?„.  Já nevkládám důvěru ve smrtelného člověka paní doktorko Bradáčová, ale ve svého nebeského Otce a Jeho Syna. I kdyby se vám podařilo mne zabít, zlikvidovat soudním systémem, či policejními složkami, protože se to pro slávu nebeského Otce a Jeho Syna může stát, aby byla vaše ničemnost dovedena do konce a abyste v den SKUTEČNĚ SPRAVEDLIVÉHO SOUDU, NE TOHO LIDSKÉHO, BYLA SOUZENA SPOLU S TĚMI, KDO TU TY ZLOČINY PÁŠÍ, ABYSTE BYLI SOUZENI SPRAVEDLIVĚ PODLE VYŠŠÍHO PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI!!!

Kéž by se vás dotkl Boží děs při čtení mých slov, abyste pochopila, že nebeskému Otci se nelze vysmívat a stavět se proti němu. Kéž pochopí všichni, že 2000 let BEZZÁKONNOSTI KONČÍ A JSOU TY DNY ZKRÁCENY. ŽE ROZHODNĚ NIKDO NEUNIKNE!

Není Jehošua Kristus Král králů a Pán pánů? Pokud ne, tak jednejte podle vlastní moudrosti, pokud ano, PAK VÍTE CO MÁTE DĚLAT.

Toto slovo k vám Vám předal Igor Zemánek, Kristův bratr podle Ducha.

Pokud mne potřebujete kontaktovat, tak mi napište na email izbible@seznam.cz a já se dostavím. Nemám strach z těch, kdo mohou zabít tělo, ale mám bázeň před těmi, kdo mohou zahubit duši i Ducha. Proto mi stačí poslat email paní doktorko Bradáčová a nemusíte posílat teatrálně komando, já zbraň nemám, neboť já mám Otce a Krista.

Měla byste vědět, že už přišla doba, kdy platí co prorokoval Malachiáš v Písmu:

Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno. A jistě se stanou mými, řekl Jehova vojsk, v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A chci jim projevit soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu sloužíA jistě opět uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil.“ (Malachiáš 3:16-18)
 
Váš jeden ze zaměstnavatelů.
 
Tady máte dúkaz: