Dnes jenom krátce. Výzva švýcarského právníka k Cokoliv 19 a jeho testování.

Spread the love

Ať je toto krátké video varováním pro všechny, kdo si myslí, že vyváznou z trestní odpovědnosti na MEGAPODVODU COKOLIV 19.

Norimberg 2. není fikce. Přišel čas, aby byla NIČEMNOST ZNIČENA A SPRAVEDLIVĚ POTRESTÁNA!!!!

Je psáno:

Viděl jsem Jehovu stát nad oltářem, a řekl: Udeř hlavici sloupu, aby se zakymácely prahy. A odřízni je u hlavy, všechny. A jejich poslední část zabiji mečem. Žádnému z nich, kdo prchá, se útěk nezdaří, a žádný z nich, kdo uniká, neunikne. Jestliže se zakopou do šeolu (hrobu), má vlastní ruka je odtamtud vezme; a jestliže vystoupí do nebes, snesu je odtamtud dolů. A jestliže se schovají na vrcholku Karmelu, tam je pečlivě vyhledám a odtud je určitě vezmu. A jestliže se skryjí před mýma očima na mořském dně, přikážu tam dole hadovi, a uštkne je. A půjdou-li do zajetí před svými nepřáteli, přikážu tam meči, a zabije je; a chci na ně upřít oči pro špatné, a ne pro dobré. A Svrchovaný Pán, Jehova vojsk, je Ten, kdo se dotýká země, takže se taví; a všichni obyvatelé v ní budou muset truchlit; a jistě stoupne, a to celá, jako Nil a klesne jako egyptský Nil.“ (Amos 9:1-5)

PCR test před soudem – právníci žalují! (Ivo Sasek)