V šachu se tomu říká oběť pěšce. K čemu slouží letecký incident v Bělorusku?

Spread the love

Normálně bych nekomentoval tento incident, ale je potřeba jej chápat v širších souvislostech. Všichni vidíme, že v před večer letošních Hitlerových narozenin tady byla rozehraná tajná operace, která vyvrcholí v naplnění Danielova proroctví  8. a 11. kapitoly ohledně krále Severu.

Dnes se ke mne dostala informace, která zdánlivě nesouvisí s tímto děním, ale já jsem přesvědčen, že právě toto je důležitou součástí této šachové partie. To puzzle se skládá ze tří dílčích informací, které vše posouvají do nového světla. V jednom z mých prvních článků a najdete jej i zde na serveru, jsem se zabýval akcí Golgota. V kostce řečeno: „OD ZABITÍ SOCIALISMU K JEJÍMU ZNOVU OŽIVENÍ„. Jak jsem vysvětlil v minulém článku, to co zavádí EU a USA není socialismus, ale korporátní fašismus.

V Písmu je kniha Ezekiel, která ve 38. a 39. kapitole popisuje, že budou Gogovi nasazeny háky, aby shromáždil své vojska k poslední bitvě. Ty mají vyjít ze země Magog. Jak jsem vysvětlil, Magog byl synem Jáfeta, jenž byl prvorozeným synem Noema a ten jediný uposlechl a jeho potomci výzvu, že se mají rozptýlit po celé planetě a tak šli na sever a postupně osídlovali Evropu a Asii. Tak vytvořili nejstarší kulturu, kterou známe pod názvem Védská kultura, která se rozkládala od Atlantiku po Tichý oceán v severním pásu Evropy a Asie. Víme, že i na dnešním Indickém území měla tato kultura svůj velký vliv, ale byla vytlačena z tohoto území.

Toto se stalo i na západ od našich hranic, takže už tisíc let je hranice mezi západní civilizací a zbytkem obyvatel původních Véd pevně vymezena. Klín v této oblasti mezi severní a jižní větví tvoří Rakousko, Maďarsko a Rumunsko. V dějinách středověku, které byly zakončeny v polovině 19. století velmi sílila snaha mocensky ovládnout nejprve prostor Polska a Čech, kdy České království obdrželo svou konečnou ránu pobělohorském období a procesy řízení až dodnes, krom 40 let socialismu pevně převzali dosazované loutky Chazarské mafie, které vždy milovaly a milují potištěné nic, jako jediné ŠTĚSTÍ, abychom svým technologickým umem jako národ, krmili celý západ, kdy tady se to vymyslí a hlavně Germánie zobchoduje a my to od nich pak nakupujeme zpět, jako technologický celek.

Polsku dali pocit, že je něco a vždy jej poštvávali proti Rusku. Teď to zkouší přes Bělorusko. Proto mu tam poslali pěšáka a jeho snoubenku, fašistickou mladou gardu, protože věděli, že když letadlo přistane v Minsku, protože Vilnijus jej nechtěl přijmout, že když zjistí, kdo v letadle sedí, že samozřejmě Lukašenko je zatkne. Zase jenom špinavá hra západu. Kdyby byl Lukašenko chytrý, tak by toho fašistu okamžitě poslal zpět do letadla. Tomu náckovi určitě slíbili pomník a instruovali jej, jak bude vypovídat a že jej pak mezinárodním tlakem zachrání. 26 letý hlupáček, který pro peníze a pochybnou slávu udělá vše, co mu strejda Šéreš řekne.

Toto nejsou fikce, to je smutná skutečnost. Stačí si položit například otázku, proč jsou na Slovensku a v Česku špičkové firmy, které určují technologický směr budoucího vývoje a my z toho nic nemáme? Normální stát by tyto firmy zavázal a podporoval, aby se vše od vývoje, prvovýroby až po finální produkci muselo tvořit zde!!! A ne, ŽE SE TO TU VYMYSLÍ A ZÁPAD TO PAK BUDE VYRÁBĚT U SEBE, NEBO TO DOSTANE DO ČÍNY, KDE SE UM ZREALIZUJE. Opět jsem musel udělat odbočku, abychom pochopili vše, co dnešní vývoj ukazuje.

Kdo je Gog? Je to označení Satana. Proč jsou mu dány háky a proč je to spojeno se zemí potomků Magoga? Protože Satan nemá už moc manévrovacích schopností a jeho poslední tři symbolické tahy na šachovnici světa musí provést skrze potomky, které nejvíc nenávidí. KDYBY TY HÁKY DO NOSU NEDOSTAL, TAK BY TĚM JEHO SLUŽEBNÍKŮM CHAZARŮM, KTERÉ MUSÍ OBĚTOVAT, DOVOLIL, ABY MU JEHO PLÁN NA ZNIČENÍ LIDSTVA VYŠEL, nejenom, že by zavedl ten korporátní fašismus, ale depopulaci by dokončil.

Takže co se opět díky panu Babišovi událo a stal se nechtěný přeřek? Babiš při jmenování staronového ministra zdravotnictví oznámil, že Adam Vojtěch bude jen dočasným ministrem do jeho rezignace a pak se opravil do demise jeho vlády. Je před volbami a jeho prokec nedává žádnou logiku, kdyby nevěděl o něčem, co se děje a my to nemáme vidět. Další informací je, že nějaký člověk vyhrál už několik soudů, hlavně v Germánii proti České republice o mnoho miliard korun a také u vrchního soudu ČR v Brně, KDY ŠKODU BUDOU PALTIT TI, CO JI ZAVINILI. Budou jim zabaveny majetky, už se na tom údajně pracuje.

Je to informace, kterou jsem zaznamenal z dneška a zazněla v jednom pořadu TV ŠALINGRAD z 26.5.21.Dále informovaní ví, že byla podána žaloba k soudu v Haagu, kde  se připravuje MONSTRPROCES NORIMBERG 2., kde už nyní je vše v procesu dokazování a budou souzeni všichni, kdo se aktivně podíleli na zničení ekonomik a zavádění GENOCIDY SKRZE ZAROUŠKOVÁNÍ OBYVATEL A VYTVÁŘENÍ NÁTLAKŮ K TAKZVANÉ DOBROVOLNÉ VAKCINACI EXPERIMENTÁLNÍ LÁTKOU.

Už dnes se to týká půl miliónu lidí. Jsou samozřejmě vytvářeny tlaky, aby k tomu nedošlo. A tady se stalo něco, co mi osobně odhaluje všechno to dění. Vždy jsem vysvětloval, že je zde vedena válka na rovině okultních procesů řízení. Esoterici si myslí, že přichází nový svět, ale jiný, než ten, který bude nastolen Jehošuou Kristem. Satan ví, že nemůže vyhrát, takže musel vytvořit tuto silnou skupinu esoteriků, kteří si myslí, že bílá magie mu nepatří.

Velmi mne pobavil opět pan VK, když napsal, jakou iteraci viděl v projektoru. V jeho článcích, které jsou mnohdy o pravdivých informacích, používá Satanův narativ, kde lidi mistrně odvádí pod kontrolu procesů za kulisami. Jak to souvisí s Golgotou? Všímám si toho, že ta bílá magie, ti co patří do stejného ranku jako pan VK, on není hlavou, jen obyčejný pěšák, kterého si vybrali pro jeho rétorické schopnosti a ne pro jeho analytické myšlení, ač ho má dost vysoké. Jeho problém je, že si neuvědomuje, že jde jako osel za mrkví.

Byl to on a jeho redakce, kterou mé oznámení o Golgotě odhalilo, jak to s nimi je, protože jim řídící složky neřekli, že něco takového běží a on to bez konzultací pustil do světa. Protože se to už nedalo zachránit a ke stažení došlo ve chvíli, kdy už se to dostalo tipuji k 20 tisícům čtenářů, bylo jedinou možností článek vrátit zpět.  A DNES SE JIM CHLUBÍ, ŽE HO AE MÁ.

Co se tedy bělochům, jak budu nazývat tu skutečně mocnou skupinu, která už někdy v 70 letech minulého století vznikla a je součástí tajných služeb zřízených Chazarskou mafií, ŽE NALÁKALA DO PASTI SKRZE PANDEMII TEMNOU STRANU TÉŽE MINCE, aby mohla být tajná akce Golgota uskutečněna. Nyní dává smysl, proč pan Putin v letech 2003-2009 napumpoval do výzkumu na esoterice založeného projektu Gilgámeš takové peníze, aby technologický pokrok Ruska postoupil před západem o třicet až padesát let do předu.

Pan Putin a jeho lidé jsou velmi dobrými stratégy, kteří se snaží vždy postupovat v rámci dohodnutých mezinárodních pravidel. Neboli, řídit se PRÁVNÍMI PŘEDPISY. Satan ví, že mu bude muset dát zelenou, aby naplnil proroctví z knihy Daniel a také Zjevení. Takže připravovaný NORIMBERG 2. UŽ NEBUDE FRAŠKOU, KTEROU BYL NORIMBERG 1., ale zajistí, aby účty složili všichni.

Lékařům mohu poradit jediné, těm, kteří celé to divadlo přikryli svou nečinností a nebo svou touhou po penězích, aby začali mluvit dřív, než i na ně dojde řada. ZDE SE JEDNÁ O GENOCIDU, to není jako ukrást bonbóny v obchodě. Spojte se s těmi, kdo podali tuto žalobu a dejte jim na stůl vše, čím si vás BIGFARMA KOUPILA, ZAČNĚTE MLUVIT O SKUTEČNÝCH VEDLEJŠÍCH ÚČÍNCÍCH VAKCÍN!!! Začněte svým spoluobčanům vysvětlovat co je to genetický experiment, co je to slepá studie klinických zkoušek v třetí fázi takzvané vakcinace, PROČ JE NĚKDO HAPPY PO DVOU DÁVKÁCH a proč jiní umírají, mají vážné vedlejší účinky.

Už brzy to bude muset pan Putin v tomto světě řešit, protože temná část Satanistů si nechce připustit, že už je Satan, jako toho posledního pěšce obětoval, aby oddálil svou definitivní porážku. On prohrál už 17. nisana roku 33, kdy byl Jehošua vzkříšen. Od té doby už jenom tahá figurkami po šachovnici a přichází o jednu figuru za druhou. Čestný šachista už by dávno položil svého krále a svou porážku by uznal, JENOM ŽE TAM KDE ČEST NIKDY NEBYLA SE TOTO CHOVÁNÍ NEDÁ ANI OČEKÁVAT.

No a jak nám do toho všeho zapadá informace o prohraných soudech? Tak, že toto bude sloužit jako precedens v ostatních zemích proti těm, kdo se po pádu socialismu obohacovali na rozhodování všech zemí světa a budou jim zabaveny všechny jejich majetky. Takže pánové Rothschildové a spol. Gatesové, Šérešové, kdybyste rozuměli, že vám to Jakub v Písmu jasně prorokoval, že vám to zlato zreziví, možná byste nelezli Satanovi do pozadí a neklaněli se mu. Možná byste neměli na rukou potoky krve. Je mi vás líto ubožáci, ale trest který vás potká bude spravedlivý.

Takže to bylo takové malé shrnutí, že nic není náhoda a ani to, že se pán Babiš prokecl, protože dal jasně najevo, že bude chtít utéct, jako ta krysa, ale i kdyby jsi se schoval 30 km pod zem, neutečeš.

Čas ukáže, zda jsem pochopil správně a apropó pánové poslanci a všichni zastupitelé na všech postech od té poslední vesnice, i vás to čeká. Nic není před očima Stvořitele, JeHoVaH vojsk skryto, aby to nevyšlo na denní světlo.

Kéž máte mírní Země pokoj až do slavného příchodu Jehošuy Krista.

Kristův bratr Igi.