Pokud budeme uvažovat SELSKÝM ROZUMEM, pak musíme přece pochopit, že určité myšlenky a nápady z hlav těch, kteří jsou vidět a chlubí se, že to oni řídí svět, že to nemůžou být jejich vlastní myšlenky.

Spread the love

19.5.2021 poslal mezi lidi na FB nějaký muž toto prohlášení, které bych rád odcitoval:
„Klaus Schwab pro francouzskou televizi v r.2016 řekl: „…v budoucnu využijeme viry k zavedení globálního ID pro všechny obyvatele světa…. budeme lidem implantovat čipy pod kůži a do mozků… a nakonec, možná, budeme mít přímou komunikaci mezi našimi mozky a digitálním světem.„.

Nevím zda to tento skutečný Šváb skutečně řekl, ale podobnou myšlenku o propojení našich mozků přes implantáty a počítačová rozhraní není pro mne ničím novým. No Klaus už řekl kde co, takže bych se nedivil, kdyby to z té jeho tlamy, omlouvám se za ten expresivní výraz, ale ústa se tomu fakt říkat nedají, skutečně vyšlo.

Tyto obskurní figurky, které nemají vlastní SELSKÝ ROZUM, vysvětlím proč, krásně ukazují, že jejich inteligence dosahuje maximálně inteligence raketových inženýrů ze Saharské pouště. Myslet si totiž, že snem člověka by mělo být, aby jeho myšlenky sdílela celá planeta, aby každý hned poznal, co se mu honí v hlavě, tak to si může přát skutečně jenom velmi myšlenkově omezená bytost.

Proto si musím položit jednoduchou otázku: „ČÍ MYŠLENKY TO JSOU A JAK SE DOPRACOVAL K TAKOVÉMU BOHATSTVÍ?„. Zde mne napadají jen dvě možnosti. Zaprvé dědictví po nadpřirozeně šikovném rodiči, strejdovi, tetě, možná dědovi, či babičce. nebo je tu druhá možnost, že nikdy neměl svědomí a byl uplacen právě tímto bohatstvím, aby naplnil myšlenky těch, kdo jej zkorumpovali. Popřípadě je to kombinace obou možností.

Já osobně bych takovému člověku nedovolil řídit auto, natož, aby řídil úspěšnou firmu. Proč? Protože firmy by měly být úspěšné právě proto, že jim nikdo nenahlíží do jejich plánů a mohou přijít na trh s něčím novým. TAKŽE SKUTEČNÝ PODNIKATEL, JAKÝM BYL NAPŘÍKLAD PAN BAŤA, NEBO PAN ČUBA, by nikdy podobnou myšlenku nejenom z úst nevypustili, ale ani by je nenapadla!!!!

Toto může napadnout jenom někoho, kdo je otrokem, ač si myslí, že když má prachy, že  on vládne. Musíme se zamyslet, kdo potřebuje vidět do našich hlav a koho je to SKUTEČNĚ VLHKÝ SEN? Racionálně po tom mohou toužit lidé, kteří ovládají tajné služby, armádu a jiné represivní složky. Jim by takový nápad velmi pomohl. Samozřejmě by toto chtěli jen pro lidi jiné, než pro sebe sama.

Určitě by to vyhovovalo tiskařům peněz. Proč? Protože pro ně je ziskem moc a ne peníze, které si sami tisknou a lidé v dobré víře, že by tito hodní pánové nad rotačkami nikdy nesmýšleli tak zle, všichni jejich jediné zboží používají v domnění, že toto je jejich největší dobro. Jak bychom jenom žili, kdybychom nedostávali peníze? To, že je jejich hodnota taková, jakou hodnotu ji tiskaři přidělí a ještě, když lidem tyto své barvou potištěné papírky půjčí, tak dají sice například 1000,-Kč, ale chtějí zpět 1000,- + 500,- natištěných papírků a zapomněli těm kdo si je půjčují říci, že tu pětistovku nevytiskli A ŽE BĚDA VÁM, POKUD SI JI SAMI VYTISKNETE!!!! Už někomu svítá, jaký podvod peníze a úrok jsou?

Takže vám řeknu, co by se stalo, kdyby jim vlhký sen vyšel. Krásná žena jde po ulici s tímto propojením a vy máte toto propojení taky. Ženu si prohlédnete, vás jen napadne, krásná to žena a nic víc. Teď projde někdo, kdo už začne myšlenku rozvíjet, po deseti takových procházkách bude tato žena na dně, protože nikdo z mužů nepřemýšlí kým je, ale všichni muži vidí jenom obal. Toto ji dovede k šílenství a sebepoškození, jen proto, že už není lidskou bytostí, ale jenom chodícím masem.

Řeknu vám něco, co ví o mne jen velmi málo lidí, ale když můj nebeský Otec chce, abych uviděl něco, co je ukryto, tak mi dovolí, abych si četl v myšlenkách určitých osob. NAŠTĚSTÍ JE TO TAK MÁLO KDY, PROTOŽE TAKOVÝ DAR NECHCETE MÍT!!! Je mi dovoleno vidět stav srdce a uvažování těchto lidí, mám to v diskuzích, když se někdo vydává například za ateistu a přitom je to Satanista. Když se někdo tváří, jakým je následovníkem Krista a já vidím jak zvráceně uvažuje, kde jej Satan podvedl.

Vím, že tomu nebudete věřit, ale jsou a nebo byli v mém okolí lidé, kteří se o tom přesvědčili. Popíši vám to na jednom skutečném příkladu, jak to funguje. Protože vím, že ta dotyčná žena, která toto o mne ví, nečte mé články, mohu být trochu sdílnější.

Stalo se to před dlouhou dobou, kdy jsem měl jedné ženě pomoci, aby pochopila, že nejsme z opiček, ale že existuje STVOŘITEL NEBE A ZEMĚ, JeHoVaH BŮH. Problém u ní byl v tom, že se ráda nechala ovlivnit svými „kamarádkami“, které mne nemusely ač mne neznaly. Byla na 14 dní pryč a chtěla něco vyrobit a také chtěla, abych se postaral o kytky a podobně. Navrhla mi, že tam u ní doma mohu zůstat, pokud budu pracovat na tom na čem jsme se domluvili a nebo když budu v té části města, kde ona bydlela, abych nemusel přes celé město přejíždět na noc domů a zase se vracet.

Její „dobré“ kamarádky jí nakukaly, ještě před návratem určité své myšlenky. Poznal jsem to hned na letišti, když jsem ji byl i s jejími dětmi vyzvednout, ale nebylo mi ukázáno o co se jedná. Když jsem je přivezl domů, tak jsem chtěl pokračovat k sobě, ale přemluvila mne, abych u ní přespal, protože už bylo pozdě a byl jsem ji vyzvednout v Bratislavě, což je od místa, kde bydlím dost daleko. Chtěla mi předat nějaký dárek a děti také naléhaly, protože mi nestačily vše povyprávět. Tak jsem svolil.  Dokud jsme nevstoupili do bytu, bylo mezi mnou a tou ženou napětí. Prošla si byt, uviděla to co jsem vyrobil a najednou byla opět v pohodě. Protože napětí opadlo, měl jsem tedy chuť i zůstat a odjet až ráno. Žádný sex nebyl, pokud někdo uvažuje tímto směrem. Já jsem na to, co se dělo v autě zapomněl, vzájemná komunikace byla super až do asi čtvrtého, pátého dne.

Jak to tak bývá po takovém delším výletu, měla i pro své kamarádky něco koupeno a s jednou z nich se domluvila na návštěvě. Přivezl jsem ji tenkrát z práce domů udělala nějaké jídlo a pak mi řekla, že přijde ta jedna kamarádka i s jejím partnerem. Tehdy mi Duch řekl, abych nezůstal, ale odešel. Přemlouvala mne, ale říkal jsem jí, že ať si to užijí sami, stejně si potřebují popovídat. Když jsem vyšel z bytu, tak mi bylo vše připomenuto, jak to, že jsem u ní přespával a to napětí v autě. Jak jsem vycházel z domu, potkal jsem se ve dveřích s tou kamarádkou. V té chvíli mi Otec dovolil nahlédnout do myšlenek její mysli.

Její první pohled na mne byl takové leknutí, ale hned nahodila úsměv a pozdravila mne. Řekl jsem jí, že už jsou očekáváni, protože přišla s tím přítelem. Bylo mi ukázáno, jak se ji ulevilo, že já tam nebudu a že může předložit to, co chtěla předložit, jak je ráda, že nebude muset naznačovat a co bez obalu sdělí. Hned jsem věděl co bylo zdrojem napětí v autě a pochopil jsem co to bude pro mne znamenat.

Proč to Otec udělal? Jeho cílem bylo, aby tato žena, která mne měla ráda a já ji, aby pochopila, že jsou věci mezi nebem a zemí a že se nic neutají před jeho očima a když chce, tak tyto informace mi ukáže. Mluvili jsme o tom spolu, ale pořád tomu nevěřila, protože jsem neodhaloval vše. Když jsme se potkali, tak vůbec nevěřila, že existuje Stvořitel. Po návštěvě kamarádky nastalo velké ochlazení, mezi tím navštívila ještě jednu kamarádku a tam se opakoval podobný duch jejich rozhovoru. Ač jsem nebyl přítomen a nijak jsem toto nemohl vědět, bylo mi to opět dáno na vědomí samotným Otcem, protože za tím vším stál Satan, který mne rád nemá.

Trvalo několik dnů, než si chtěla se mnou o tom všem promluvit, protože mé chování neodpovídalo tomu, co ji namluvily kámošky. Když jsem se potkali, tak jsem se jí narovinu zeptal, co se děje a co je za problém? Nevěděla jak to říct, tak jsem ji předešel a řekl jsem jí tvé kamarádky ti řekly: „ŽE KDYŽ JSI BYLA PRYČ, ŽE JSEM SE TU NASTĚHOVAL A ŽE UŽ MNE MÁŠ NA KRKU. ŽE JSEM SI TĚ KOUPIL, a tak dále“. Odcitoval jsem jí ta jejich slova a proč by se měla se mnou přestat stýkat. Ten její výraz si do teď pamatuji. To překvapení a úžas, jak to vše vím. A řekla: „Ano, toto se stalo.“. No a ještě jsem jí řekl, že ji ta jedna holčina volala ještě před návratem, že má čekat, že neodejdu. Ptala se mne jak to vím. Tehdy jsem ji řekl o daru, který mít nechcete.

Proč vám toto sděluji? Abych stal zajímavým? To skutečně ne, ale abyste pochopili, že znát myšlenky druhých může chtít jen ten, KDO VÁS POTŘEBUJE OVLÁDAT NA TÉ NEJVYŠŠÍ ÚROVNI. ŽE LIDÉ, I KDYBY TOTO MĚLI K DISPOZICI, KTEŘÍ DOSTALI ÚKOL TOTO PROVÉZT, ŽE BY SAMI TYTO INFORMACE EMOČNĚ, AČ JSOU SEBEVÍCE EMOCIONÁLNĚ ZAMRZLÝMI A MILUJÍ JEN TU SVOU MOC, ŽE I JE BY TO PŘIVEDLO K SEBEVRAŽDĚ, nebo k zavraždění svých spolupracovníků. Vznikla by u nich taková paranoia, že by za každým rohem viděli svého vraha. Vím, že se to snaží udělat. Vím o projektech Monarch, MK Ultra, ale dovoleno jim to nebude. Dříve, než by toho dosáhli, budou odříznuti i s tím, kdo jim toto přikázal, aby na tom pracovali.

Dejte si všichni velký pozor, aby vás nějak nechtěli přimět ke spolupráci, třeba jenom jako pokusné myšky za velký balík papírků, nebo jedniček a nul na vašich virtuálních kontech. Zničí to je a zničí to vás. VÍM PŘESNĚ JAK TO BOLÍ, KDYŽ MI JE DOVOLENO NAHLÉDNOUT a slouží to hlavně pro dobrou zprávu. Vím jak trpěl Jehošua, kterému byl ten dar dán v plnosti, když byl na zemi, mi je dán jen v určitých chvílích a to i pro mou ochranu. Vám, kdo budete brát má slova jako bláznovství, vám to nezazlívám, protože kdybych nevěděl o čem mluvím a neměl toto zažité, tak bych si myslel, že ten člověk, co by mi toto sděloval si to vymýšlí.

Mám vás vést k přemýšlení i o těchto věcech, protože už se jim podařilo mnoho kroků k naplnění cíle, jak lidem vidět do mysli. Všechny ty brýle napojené na virtuální realitu jsou součástí tohoto cíle. Zkuste o tom přemýšlet. Vám nedovolí, abyste si četli v mysli jiných, ale přesto je tato technologie obousměrná a lidé se rádi nechají oklamat formou hry a netradičních zážitků, aby vám vaše myšlenky ukradli a obrátili je proti vám samotným. To není scifi, konspirace, TO JE SKUTEČNOST A TOUŽÍ PO NI JENOM TI, CO NEJSOU LIDMI. Vše budou chtít využít hlavně v čase, kdy přijdou jako mimozemšťané z odkazem na Sumery.

Skoro každý den se objevují zprávy v mainsteamu o tom, že UFO je fakt, že kontakty tu jsou a propojení s UI má být záchranou.

Kéž máte Kristův pokoj.

Váš a Kristův bratr Igi.