Proč je rok 1776 n.l. zlomovým rokem? Co se změnilo a proč je dnešní společnost v absolutním úpadku? Proč se to změní a ti co vládnou budou NATRVALO ODSTRANĚNI?

Spread the love

Byl jsem v poslední době dotazován, proč píši o roku 1776, jako o skutečném roce, kde došlo k výstřelu, aby se společnost ocitla tam kde dnes je. Na konci článku najdete JEDNU Z NEJLEPŠÍCH PŘEDNÁŠEK NA TOTO TÉMA, kterou jsem kdy vyslechl. JE OD BÝVALÉHO PRACOVNÍKA KGB, KTERÝ V 70. LETECH UTEKL DO USA a kolaboroval s CIA.

Kdo nerozumí minulosti NIKDY NEPOROZUMÍ SOUČASNOSTI A NEVIDÍ CÍLE, KTERÉ BYLY NAPLÁNOVANY UŽ PŘED MNOHA STALETÍMI. Vždy si pak bude myslet, že vše je jenom procesem náhod a takzvaným nevyhnutelným společenským PROCESEM. Pokud porozumíme změně procesu řízení za kulisami té doby, pak se vše stane PRŮZRAČNĚ ČISTÉ A TEN KDO ZA PROCESEM STOJÍ BUDE VIDITELNÝ VŠEM.

Problém člověka je v tom, že chce být obelháván, protože realita života je příliš krutá na to, aby ji zvládl prožít jako šťastný člověk. PRAVÉ ŠTĚSTÍ NENÍ POUHOU EMOCÍ, ZA KTEROU SE EMOCE DOBRÉ NÁLADY ZAMĚŇUJE. Toto člověku nakukal právě ten, kterého nikdo nechce vidět, ač je jeho jednání vidět na každém kroku.

Lidé obviňují STVOŘITELE NEBE A ZEMĚ, ŽE JE TO ON, KDO STVOŘIL NĚCO TAK ODPORNÉHO, JAKO JE TENTO SVĚT. Protože nechápou, že oni sami přistoupili na to, aby tento svět svým jednáním vytvořili. KAŽDÝ JEDEN Z NÁS MÁ NA TOMTO SPOLEČENSKÉM SYSTÉMU SVŮJ PODÍL, PROTOŽE KAŽDÝ Z NÁS NĚJAKÝM ZPŮSOBEM DOVOLIL, ABY BYLY MRAVNÍ PRINCIPY BYŤ JEN JEDNOU POKŘIVENY.

Výsledkem této manipulace nakonec bylo to, že lidé přestali věřit, že jsou stvořením, protože jim bylo vsugerováno připravenými kroky, že kdyby Stvořitel existoval, nedovolil by takové zlo, kterého jsem svědky. Aby se plán podařil a cíle bylo dosaženo, musely se připravené kroky rozložit v delším časovém období. Vše si vysvětlíme, ale už to, že byl cíl plánován na více jak 250 let, by nás mělo přivést k přemýšlení, že ten, kdo tohoto cíle chce dosáhnout, musí existovat nejenom v době plánu, ale i v době dosažení. Takže je jasné, že to nemůže být člověk, který umírá okolo 80 let.

Největší chybou každé generace je, ŽE SI MYSLÍ, ŽE PRÁVĚ ONA GENERACE JE NEJCHYTŘEJŠÍ ZE VŠECH DOSAVADNÍCH GENERACÍ A ŽE VRÁMCI POKROKU MUSÍ TO STARÉ ZBOŘIT. Aby se to té nové „LEPŠÍ“ generaci povedlo, musí být plně pod výchovou systému a ne svých rodičů. Aby toto mohlo nastat, musí být rozbita základní funkce rodiny a vliv rodičů. Toto se nedá udělat v jedné generaci, protože by si toho rodiče povšimli a postavili se proti tomuto plánu.

Do roku 1776 od prvního století našeho letopočtu, kdy došlo v prvních stoletích ke zhloupnutí lidské společnosti, se opět začalo lidstvo dostávat na úroveň před prvním stoletím. Tento vývoj se nedal zastavit. Proto byla společnost pod vlivem takzvané duchovní elity. Západní civilizace byla vedena pokřiveným KATOLICKÝM KLÉREM, který odňal lidem skutečné učení Krista tím, že knězem se mohl stát jen ten, kdo se vyučil na školách KLÉRU. Písmo se nesmělo vlastnit a bylo přeloženo do latiny, aby jej obyčejný člověk nemohl studovat, NEDEJ BOŽE SÁM, BEZ OVLIVŇOVÁNÍ. Vše se začalo měnit od 13. století, kdy se část studentů začala seznamovat s Písmem na universitách, které měly svobody.  To vedlo k tomu, že se někteří pokusili Písmo přeložit do rodného jazyka. Tyto překlady se pak dostaly mezi vzdělanější lid měst, aby se vše završilo v patnáctém století, kdy byl TENTO PROLHANÝ KLÉRUS ODHALEN, PROTOŽE ŽE JEJ HAMIŽNOST PŘIVEDLA K TOMU, ABY ZAČAL PRODÁVAT ODPUSTKY. Peněz na rozmařilý život pupkáčů a na vedení válek za takzvané rozšiřování Krista nebylo dostatek, museli ti svatí otcové, jak si rádi říkají až dodnes, přijít na způsob, jak z lidí ty peníze vytáhnout.

Kdo měl peníze? No byli to měšťané, kteří vedli nemorální život, protože v obchodě nikdy neplatilo, ŽE S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ. Klér byl mazaný, tak jako je mazaný ten, kdo to tu celé dějiny vede, komu sami pro zisk slouží. Ten jim předložil plán. Začněte pranýřovat zhýralé chování, kterého se sami dopouštíte a řekněte, že se dá z tohoto hříchu vykoupit penězi.

Toto rozhodnutí pobouřilo ty, kteří si Písmo zamilovali. S tím Satan počítal, protože se vždy řídil heslem: „ROZDĚL A PANUJ„. Chtivost kněží však zapříčinila, že poplatek začali vyžadovat i od chudých lidí a proces se stal NEŘÍZENÝM. KTERÝ NÁROD NA TO NEJVÍCE ZAREAGOVAL? TEN, KTERÝ MĚL DUCHOVNÍ POROZUMĚNÍ NEJVÍC V GENECH. Slované byli vždy velmi duchovní, na rozdíl od národů západních, které semlel vliv Římské říše, jeho dekadentního uspořádání.

Tento střet zapříčinil husitské hnutí, které na 100 let otřáslo Satanovým panstvím nejenom v Evropě. Proto byl povolán německý kněz Martin Luther, aby z neřízeného udělal ŘÍZENÉ. Proč se učíme o Lutherovi, jako zakladateli reformace? Nebude to náhodou právě proto, že on jednal pod vlivem Jezuitů, které husité ničili a pronásledovali? Prvním skutečným reformátorem s dosahem na věřící té doby BYL JAN HUS, ne německý Jezuita! Už tady vidíme, jak se Satan a jeho přisluhovači snaží přepisovat velmi důležitý dějinný prvek.

Abychom toto pochopili, musíme se podívat do map, kde všude husité operovali a kde všude šířili Husovy myšlenky. Myslíte si, že by nějaký panáček, kterého znalo jenom „pár“ lidí, by tak ovlivnil Němce a následně celou Evropu? V řízení se tomu říká NORMALIZACE, kdy rebelanty zkrotíte a využijete vzniklých potřeb a napětí pro své další cíle. Strach z povstání lidu, který bojuje za skutečné hodnoty, ne za ty co prosazují Jandové a spol., ale za DUCHOVNÍ, nezastavíte zbraněmi, protože morální hodnoty jsou pro takového člověka víc, než jeho vlastní život. Pak si to spojte s tou přednáškou.

Abyste ovládli takový národ a on se vám poddal, musíte podplatit a následně zničit elitu. Pokud budete zkoumat dějiny národa Českého v Palackého svazcích, dozvíte se právě toto. Česká šlechta, která se stala ochráncem Husových myšlenek a českého národa byla nejprve uplacena a nakonec místo povolání Čechů do boje za svou samostatnost a ochranu duchovních hodnot, najala žoldáky, kteří se při první možnosti vzdali a tak 8. listopadu roku 1620, zbyl z vojsk království Českého, Moravský praporec, praporec Flipův, jenž padl do posledního muže v bitvě na Bílé hoře.

Od té doby už není dovoleno, aby se tento národ zvedl a „řídil si“ vlastní záležitosti sám. Tento scénář poroby je možné vidět i v jiných národech a národnostních skupinách. Jak byl spuštěn otrokářský systém pro Ameriku v Africe? Vlastní náčelníci chytali své spoluobčany a prodávali je na otrockou práci do Ameriky.

Podívejme se ještě na chvilku na Slovensko. Tam byla slovenská šlechta tak úplatná, že Slovákům nedovolili, aby krom Tisovy kolaborace, nedovolili osamostatnění. Maďarská šlechta, která milovala slovenské vojáky a Slovensko jako svou špajzku, cíleně ve vlnách decimovala Slováky až došlo k tomu, že na počátku 20. století se velká část přestěhovala do USA.

Čeho se báli, že muselo Slovensko, Slováci trpět 1000 let? Duchovních kořenů, protože Cyrilizace a Katolizace neuspěly tak, jak si to Satan naplánoval. Pokud by se národy Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků spojily, pak by byl problém. Kde? V šikovnosti a umu. To, že vás učí, jak jsme vždy byli sto let za opicemi, jak jsme si neuměli nikdy zavázat tkaničky od bot a takoví Britové se na nás takto dívají stále, ač jejich kultura je většinou jen nástroj dekadence.

Jen se podívejte, kde je náš výzkum a kdo z něj žije. Tady se to vymyslí, ti co tisknou peníze to koupí a za jejich peníze si to musíme ve výrobcích opět kupovat.

Toto vše byl předvoj, který musíme chápat, proč se určité věci udály. Když se po roku 1620 podařilo konečně duchovně stabilizovat Evropu novými formami protestantismu opět vzdálených Kristu asi jako je vzdálen Měsíc od Země, bylo potřeba správně propojit bankovní systém tak, aby se mu nestalo, že si například Francouzský král půjčí a pak je raději zlikviduje, než by penízky vrátil.

V těchto letech nenávidění CHAZAŘI UŽ DEFINITIVNĚ SPLYNULI S ŽIDY a stali se zakladateli dnešních bankovních domů a tiskárnami peněz, jejichž tvorbu ovládli. Jejich vliv se spojil s Vatikánem, který ovládal nové směry víry. Británie se stala velmocí, ke které ji pomohli korzáři, kteří byli piráty, žádní lidumilové, které ovládali CHAZAŘI, aby jejich zboží bylo na moři pod ochranou. Tak v roce 1666 vzniklo lodní právo. Byla to dohoda mezi Vatikánem, Britskou, Holandskou a Španělskou korunou a bankéři, jejich rodinami, kteří udělali z lidí věci podle tohoto námořního práva.

Velký problém této tajné skupině pod dnes známé pod názvem Illumináti dělalo Rakousko-Uhersko, protože vládnoucí šlechta ovládala spoustu Slovanských národů a když byli povoláni do války za Císaře pána, byli lepšími vojáky, než měl k dispozici západ. Aby se síly nějak vyrovnali, udržovala si Britská koruna vliv nad Carským Ruskem tím, že mu tam nasouvala jednou Petra Velikého a jindy Kateřinu Velikou, tak se tato západní šlechta vzájemně propojila do jedné rodiny.

Německé země ztratily vliv. Aby bankovní domy, jejich rodiny, které vždy stejně jako Vatikán, přenáramně uctívaly Satana a Britská koruna si nemohla dělat co chtěla, připravily plán. Do svých řad potřebovali tito služebníčci Satana dostat peníze a potřebnou mladou krev nezasvěcených. Adam Weishaupt spustil informační kampaň o novém spolku, který tu už byl sto let a nechali jej zpopularizovat hlavně mezi vznikající střední vrstvou, která začínala budovat průmysl.

Ten sám spolek v USA spustil vyhlášení nezávislosti na Britské koruně, aby Británii oslabil zevnitř. Přes vznikající policii po roce 1776 v mnoha zemích, založili tajné služby, které koordinovaly akce po celém světě až do dnes. Do vrcholné politiky USA směli jenom vybraní lidé, kteří procházeli studii na univerzitách, kde fungovaly tajné spolky. Neznámější je universita v Yale, kde působí až do dnes německá pobočka Scull and Bones (Hnáty a lebky).

V tom roce 1776 se připravil akční plán na spuštění Francouzské revoluce pod heslem: „ROVNOST, SVORNOST, BRATRSTVÍ„, aby se davu dal pocit přirozeného hnutí a revoluce za lepší zítřky světa. Bylo naplánováno oslabení  vlivu náboženských církví, skrze falešné data o návratu Krista. Zklamání těch, co uvěřili, že revoluční hnutí jsou naplněním Kristových slov z Matouše 24:7,8; následné hladomory a epidemie, které vznikaly díky těmto procesům, Napoleonovo tažení do Ruska, to vše mělo vzbudit zdání, že Kristus už přijde. Ale když nepřišel, mnozí odpadli. Začali raději věřit právě nově šířené pohádce o vývoji z opiček.

Nesplnění těchto očekávání nahlodalo víru mnohých. Napoleon byl připraven posloužit k závěrečnému cíli této první etapy. Tím byl plán ovládnout Britskou monarchii, koupit si ji za hubičku. Tak Napoleona vytáhli z vězení a vyhnanství na ostrově Elba a opět jej postavili do čela Francie na 100 dnů.

Francouzská revoluce už připravila ty správné zasvěcené budoucí politiky, kteří nahradili ve vedení země šlechtu a krále. Lidé si mysleli, tak jako si myslí až do dnes, že VOLBA JE OD TÉ DOBY V JEJICH RUKOU. To byla jen ILUZE, ANGLICKY MAGIC. Skrze tištěná média, opět slovo spojené s okultismem, se před bitvou u Waterloo rozjela hysterie, jaké následky by pro Británii mělo Napoleonovo vítězství, že pak stačilo oznámit, že Napoleon vyhrál. Vše se na finančních trzích zhroutilo a bankovní klika si koupila Británii. Tato akce pomohla dostat korunu od moci a postupem času se stala královská rodina jen jakousi obskurní atrakcí pro davy, ale moc už neměla a nemá, jen plní to, co ji je nařízeno, jako viditelná hlava řízení. Jejím krkem jsou bankovní oligarchické skupiny Chazarů.

Toto se postupně stalo všem důležitým šlechtickým rodům, aby už nepřekážely k nasunutí úplného morálního úpadku, jenž Satan naplánoval.

Věděl Satan, že Kristus nepřijde na konci 18. století? Věděl že nepřijde a ni do roku 1879, nebo 1914, 1925, 1975, 1994, 2000 či 2012? Věděl. Proč? Protože je nejlepším studentem Božího slova. On na rozdíl od nás žije stále a mnohé pochopil, když nebeský Otec něco oznámí. Takže co je psáno v Ozeášovi?

Pojďte a vraťme se přece k Jehovovi, vždyť sám roztrhal na kusy, ale uzdraví nás. Bil, ale ováže nás. Oživí nás po dvou dnech. Třetí den nás přiměje vstát a my před ním budeme žít. A chceme znát, chceme usilovat, abychom poznali Jehovu. Jeho vycházení je pevně založeno jako úsvit. A vejde k nám jako lijící se déšť; jako jarní déšť, který prosycuje zemi.“ (Ozeáš 6:1-3)

Satan nepřemýšlí tělesně, ale duchovně a ví, že jeden den je u nebeského Otce tisíc let. Apoštol Petr nám to dal jasně najevo. Takže příchod Krista musí přijít po 2000 letech. Co je cíl Satana? ZNIČIT POKUD TO JENOM PŮJDE VŠECHNY!!! V přednášce se přesně dozvíte, jak to dělá. Pak pochopíte zprávy o tom, co udělala před pár dny nikým nevolená Evropská komise, když opět otevřela stavidla pro NEŘÍZENOU MIGRACI. Proč vakcíny a proč náhubky. Proč nejvyšší statní zástupce, hlavní a nejsledovanější moderátor na ČT a gay pornoherec, jsou na výsluní ač rádi pány uspokojují ústy a svou zadnicí.

Mám pro vás jednu DOBROU ZPRÁVU. Jehošua řekl:

KDYBY TY DNY NEBYLY ZKRÁCENY, NEPŘEŽILO BY ŽÁDNÉ TĚLO. KVŮLI VYVOLENÝM BUDOU TY DNY ZKRÁCENY.

Co to znamená? 2000 let končí v roce 2033. Když jsou ty dny zkráceny, tak přijde dřív. Takže jej můžeme už vyhlížet symbolicky z okna A AGENDA 2030, TA NAPLNĚNA NEBUDE, TO BY TU SKUTEČNĚ UŽ NIKDO NEBYL.