Ví WHO něco, co my ne? Teror strachem dále pokračuje, ale od spuštění očkování už na reálném základě. Opět si dovoluji propojit s tím, kde se skutečně nacházíme v proudu času podle Písma. Že se neděje nic náhodou.

Spread the love

Právě nyní vyšla tato zpráva WHO. Najdete ji zde. Není to ani deset minut, kdy jsem si po čase rozklikl jiné stránky, kam chodím proto, abych byl v obraze, co nám Bílé klobouky oznamují skrze vybrané stránky, abych tam nalezl informace o takzvané očkovací látce Pfizer a jejich vedlejších účincích, jenž se našli ve firemních dokumentech společnosti Biontech Pfizer. No hezky nám to zapadá do celkového obrazu.

Než se dostaneme k tomu, co bylo nalezeno na stránkách a v dokumentech Bigfarmy BIONTECH PFIZER, RÁD BYCH PŘIPOMENUL, CO MI BYLO UKÁZÁNO SKRZE VIDĚNÍ SAMOTNÝM STVOŘITELEM NEBE A ZEMĚ, JeHoVaH BOHEM, někdy na přelomu listopadu, prosince, asi to bylo až v prosinci, nevedu si deníček.

Už jsem to mnoho krát zmínil v diskuzích a i v některém z mých článků. Byl jsem v tom vidění nejprve informován o všem, co bylo možné vidět od počátku ŠOKOVÉ TERAPIE COKOLIV 19, ABY TO PŘEŠLO DO FÁZE DVĚ COKOLIV „21“. Bylo mi vysvětleno, že biologická zbraň, kterou mocní za oponou nechali vytvořit. Tím pozdravuji pány Gatese, Fauciho, tak jejich spolupracovníka Prymulu a mnoho dalších. ŽE MÁ VELKÝ PROBLÉM S PŘENOSEM INFEKCE Z ČLOVĚKA NA ČLOVĚKA.

Museli tedy krom testovacích sad, které v sobě mají škodlivé látky, zajišťovat osévání virem skrze postřik. Další problém nastal soudruhům  v tom, že uměle zvýšili rychlost  množení viru, jež způsobilo, že začalo přirozeně docházet k tomu, co popisovala i MUDr. Soňa Peková, že se vir oslaboval replikačními chybami. Měl jsem si povšimnout, jak došlo k zasažení mne a mého kolegy a kolegyně. Že se to stalo po umělém zatemnění oblohy a z toho vzniklých dešťů. A hlavně toho, že jsem nikdy nikoho neinfikoval, ač nám pánové nahoře tvrdili, jak je vir infekční.

JAK NÁSLEDNĚ POTVRDILY I KONKRÉTNÍ VĚDECKÉ STUDIE, například ta čínská z Wuhanu, tak ta na brněnské poště, vir se neprokázal tam, kde by měl být. To je proto, že až do dne prvních očkovaných lidí, nebylo možné vir přenášet z člověka na člověkaTOTO MI BYLO VYSVĚTLENO V PRVNÍ ČÁSTI VIDĚNÍ!!!!

Vznikala tedy přirozeně otázka a také jsem se na to ptal, když to bylo pouze vzduchem ve vlhkém prostředí, což jsem jako bývalý voják Varšavské smlouvy sloužící u chemického vojska plně chápal, že se biologický útok vede vždy na potřebném nosiči, zde je jím přirozená vlhkost vzduchu, který vdechneme, či nám ulpí při dešti na pokožce, že jsem nerozuměl tomu, proč někdo zvládl toto napadení tak, jako jsem jej prožil já, kdy jsem sice ztratil čich, chuť a měl jsem bolesti celého těla, ale můj kolega a kolegyně to odnesli daleko hůř. Vše totiž bylo pro mne zvláštní, ač jsem už tenkrát tušil vo co go.

Tyto rozdílné stavy jsou způsobovány hlavně MÍROU VYSTRAŠENÍ, TEDY PSYCHICKÉ POHODY, ale také tím, v jaké kondici máme vlastní imunitu v době zásahu. Velmi také záleží na tom, kterou generaci viru obdržíme. Čím pozdější replikace novější generace, tím menší účinek, ale tím větší množství viru v těle. Opět to odhalila paní Peková, když říkala, že pacienti, kteří k ní přicházeli na testy a byli plni viru, přesto měli jen málo negativních účinků, že jim jakoby svítili oči. Toto jsem pozoroval u sebe.

ABY VYŘEŠILI PÁNOVÉ PROCES S PŘENOSEM Z ČLOVĚKA NA ČLOVĚKA, museli vytvořit vakcínu. Bylo mi odhaleno, že se na tom pracovalo mnoho let. Pak mi bylo ukázáno, jak funguje imunitní systém. Ve vidění jsem byl přenesen do lidského těla, kde jsem se stále zmenšoval až jsem vstoupil do samotné buňky. Tam mi byly ukázány procesy s látkovou výměnou a jak do ní vstupují stavební kameny. To nebylo důležité, pak jsem byl ještě o něco zmenšený a vstoupil jsem jakoby do továrny, těch tam bylo více, při každém zmenšení se vše víc a víc podobalo skutečnému městu. V té továrně jsem viděl, jak se dvě šroubovice propletené do sebe, což byla DNA, JAK SE PROPOJUJÍ S DALŠÍMI ŘETĚZCI A NA KONCI VÝROBNÍ LINKY BYLY PROTEINY, JENŽ BYLY EXPEDOVÁNY VEN.

V určitou chvíli tam najelo něco, jako transportní vozíček, který měl na sobě něco podobné destičkám. Tyto destičky jsem viděl i na těch šroubovicích. Nejprve odstranil ty původní, takovým ramenem A VŽDY JENOM NĚKTEROU, bylo to, jakoby je vylamoval a pak tam vložil ty, které přivezl. Vše vypadalo tak, jako by ty nové okamžitě přirostly.

Ptal jsem se co to je, ten transportní vozíček? Tehdy mi bylo vysvětleno, že toto je vozíček vytvořený těmi, kdo stojí za virem. Tak že je to vakcína? Ptal jsem se? Ano. Proč ji potřebují zněla otázka? Nevěděl jsem. Mění nastavení v mnou vytvořeném imunním systému na bázi DNA. Dále jsem si povšiml určitých značek na konci těch destiček. Byly v červeném poli na vozíčku a v modrém na původní DNA. Byly to pro mne značky, které jsem neznal. POROZUMĚNÍ MI PŘIŠLO AŽ VE CHVÍLI, KDY UŽ JSEM NEBYL VE VIDĚNÍ, ALE DOZVĚDĚL JSEM SE, ŽE VĚDCI MINULÝ ROK OBJEVILI PODPIS, KTERÝ SE NA DNA NACHÁZÍ

Co je to za podpis? Vyjádřeno písmeny, jsou to čtyři písmena JHVH. Tak jsem pochopil, že se ti pánové za oponou snaží skrze DNA vytvořit proteiny, které mají změnit člověka, jeho tělo, na jiného vlastníka. Není pro mne těžké pochopit, kdo jím má být.

Dále mi bylo ukázáno, že se toto postupně začíná dít v každé buňce. Ty proteiny postavily další vozíčky a distribuovaly je červené krvinky po celém těle. Co mi bylo následně ukázáno, že se ty látky dostávají ven z těla a že se začínají přenášet z člověka na člověka. Toto si zapamatujme, jako důležitou informaci.

Už jsem v jednom článku psal o T lymfocytech, které jsme obdrželi k tomu, aby spustily obranou reakci, když jsou buňky napadeny viry a bakteriemi, které mohou vstoupit dovnitř buněk. Buňka, jako každé město, kde probíhá průmyslová výroba, vytváří odpad, který vylučuje mimo buňku, přijedou popeláři, jiné lymfocyty a ten seberou. Přitom dojde ke kontrole, co je to za odpad. Pokud se zjistí v databázi T lymfocytů, že to není dobrý odpad, povolají se k tomu, aby tu špatnou buňku zlikvidovaly.

Těch kontrolních mechanismů je v buňkách víc, jak pozná, že je něco špatně. Víme, že se buňky dělí. Před každým dělením by se měla buňka zkontrolovat a porovnat se s takzvaným (prosím neberte mne nyní doslovně) zlatým standardem daného typu buňky. Buňka má v sobě uloženy informace, které nelze přepsat, jsou na chráněném uložišti dat. Aby to dokázala udělat, musí si tento ochranný systém spustit, to znamená, že potřebuje dostatek elektřiny. Zdravá buňka, pokud si to správně pamatuji, když jsem se k těmto informacím dostal od jednoho německého biochemika, který zkoumal proč funguje MMS, má 1,5 V. Toto napětí ji zajišťuje spustit samotestování. Když nalezne rozdíly, tak se rozdělí a dá pokyn, jsme nemocné a tyto dvě buňky jsou sešrotovány.

Co velmi ovlivňuje tuto elektro negativitu? Je to mikrovlnné záření. Takže kdo tvrdí, že 1G až XG záření neškodí, tak lže buď to záměrně, nebo jenom proto, že není informován. To nyní není problémem článku.

Cílem je pochopit,  jak to v nás funguje a proč WHO bubnuje na poplach, ač je samo spolu tvůrcem toho všeho.

Co mi bylo dále ukázáno? Že si práci T lymfocytů máme představit tak, jako když budeme mít auto a k němu přijedou velké nůžky a je rozporcováno na malinkaté proužky. Pokud máme v těle místo, kde jsou takto napadeny buňky vedle sebe v nějakém orgánu, například lidských plicích a tyto nůžky najedou současně, tak díky prokrvení vznikne krvácející rána, protože je relativně velký kus tkáně najednou odstraněn a chvíli trvá, než se vše zacelí. Zde nastane co? Krevní destičky vyrobí trombózu, krevní sraženinu, aby se krvácení zastavilo. Pokud je doslova odstřižena velká část nemocné tkáně, pak i tuto odstřiženou tkáň krevní destičky zatemují, neboli obalí. Proč? Je zdrojem nákazy.

CO JE NEJVĚTŠÍM PROBLÉMEM ONEMOCNĚNÍ COKOLIV 19 A DNES UŽ 21? JSOU TO TROMBÓZY!!!

Až mne tu bude někdo chtít školit, že nerozumím tělu, medicíně a podobně, tak vám znovu sděluji, že mi toto bylo ukázáno ve vidění. To že je někdo nemá, tak s tím já nic neudělám. Vše mi bylo ukázáno srozumitelným způsobem v podobenstvích. Je to stejné, jako například Jan viděl zvíře se sedmi hlavami. PRO MNE JE DŮLEŽITÉ, JAK SE TO VŠE CO JSEM VIDĚL  SE POTVRZUJE NA TOM, CO ZAZNAMENÁVAJÍ LIDÉ, KTEŘÍ VIDÍ VEDLEJŠÍ ÚČINKY.

Nakonec mi bylo ukázáno, jak velkým zdrojem nákazy budou očkovaní, protože jejich proteiny se dostanou z těla. Ty napadnou místa, kudy projdou a to nejenom vdechnutím a vytvoří lokální zánět. Neočkovaní na to zareagují tak, že jejich T lymfocyty budou odstraňovat tuto napadenou tkáň a tak budou vznikat velké tromby, na povrchu pak modřiny, VELKÉ SRAŽENINY A TVŮRCI CELÉ PANDEMIE TO OZNAČÍ ZA COKOLIV 21!!!! Pochopte, že vytvořili problém, kde cílem je lidem ukrást těla, která patří Satanovi a už NE STVOŘITELI NEBE a ZEMĚ, JeHoVaH BOHU.

Až celý proces skončí, pak se stane přesně to, co popisuje Zjevení 16:3 :

A druhý vylil svou misku do moře (lidstva, které se rozhodlo jednat nezávisle na svém STVOŘITELI). A stalo se krví jako z mrtvého člověka, a každá živá duše zemřela, ano, všechno v moři.“ 

A přesně toto je výsledek celé vakcinace, který zajistí, že už tento vakcinovaný člověk nebude patřit Stvořiteli a tak se stane MRTVOU KRVÍ a co je v krvi? JE TAM TAKZVANÁ DUŠE, TEDY TO, CO ČLOVĚKA OŽIVUJE! Co nám Hollywood  ukazuje ve svých filmech? Zombie, ŽIVÉ MRTVÉ. Už vám dochází, že to bylo vyučování formou zábavy? Takže dnes to je realita a ti s mňamkou si myslí, jak nad vším zvítězili.

UŽ ROZUMÍTE, PROČ OČKOVANÉ NIKDY NEDAJÍ DO IZOLACE? PROČ SE VYMYSLELO HESLO, ŽE OČKOVÁNÍ JE SVOBODA?! PROČ JENOM OČKOVANÍ SE BUDOU MOCI VŠUDE POHYBOVAT?

Pokud by někoho napadlo, že je to proto, aby se šířilo COKOLIV 21, před čím varuje čistě náhodou WHO, tak to je jenom shoda náhod. Vlastně tak, jako je to vždy, že?

A teď se zkusme zamyslet nad dalším scénářem. Král Severu zasáhne, to Písmo říká jasně, proto není otázkou jak, ale kdy. Jih se velmi snaží, takže je jenom otázkou času kdy to ten Král Severu konečně pochopí, že mu bylo vše dáno do jeho ruky. Zastaví svou očkovací kampaň? Nezastaví, protože Zombie Pfizer, Astra Zeneca, Moderna Johanson and Johanson, už šíří SPIKE PROTEINY. Je Sputnik V jiný? Ano, ale jenom částečně. Co řeší? Že neprodukuje tyto ŽIVÉ MRTVÉ a poskytuje před nimi ochranu. Změní však majitele v DNA? Na to dává odpověď druhá běda.

Proč západ tak útočí na Sputnik V? Proč se výroba tohoto Sputniku, který ve svém názvu opět odkazuje na hvězdy, TAK MOC ROZŠIŘUJE PO CELÉM SVĚTĚ, když je přece tak špatný a neděje se to u ostatních? Ptejte se ve svých modlitbách Otce, aby vám toto vše dal pochopit. Směr jsem vám ukázal.

Zde najdete informace, co nalezli v dokumentech Biontech Pfizer.

Kéž vás Otec vede a dává vám moudrost, která sestupuje ze shora, prostřednictvím svého Ducha, ve jménu Jehošuy Krále, aby vás nemusel nikdo poučovat.

Váš a Kristův bratr Igi