VELKÉ VAROVÁNÍ PRO TAKZVANÉ NÁSLEDOVNÍKY KRISTA! Jak poznáte, že vás Kristus nezná, ač mu říkáte: „PANE, PANE, COŽ NEDĚLÁME MNOHO MOCNÝCH SKUTKŮ V TVÉM JMÉNU?“.

Spread the love

Šiřte tuto informaci prosím, mezi všechny ty, jenž je znáte, protože vám tvrdí, že oni jsou učedníky Jehošuy (Ježíše) Krista. Možná tak některým zachráníte jejich život, ač sami nevěříte, že existuje STVOŘITEL NEBE a ZEMĚ. Možná, že díky jejich proměně, KDYŽ SI UVĚDOMÍ SVOU CHYBU i vás jejich proměna přivede k přemýšlení, zda vám někdo nelhal.

Přichází na celou Zemi naplnění jednoho z posledních proroctví, které hluboce zasáhne do života každého z nás. Je to proroctví o Králi severu, který rozhodně zaplaví a projde a bude z nenadání hubit MOCNÉ! (Daniel 8:23-25; 11:44,45)

Je to samotný JeHoVaH Bůh, Stvořitel nebe a Země, kdo jej k tomu povolal, takže je připraven a jemu vše dáno do jeho ruky. Bere si na pomoc mocného spojence, aby Satanův trůn obdržel po PRÁVU, CO MU NÁLEŽÍ. Proto Jakub tyto mocipány varuje, že bude s jejich zlatem a dalšími věcmi naloženo tak, ŽE  JIM NIC NEZŮSTANE!

Vám, kdo něco vlastníte, vám bude vše odňato a máte poslední příležitost, POSLEDNÍCH NĚKOLIK DNÍ, POSLEDNÍCH NĚKOLI HODIN NA TO, abyste svůj nespravedlivý majetek rozdělili mezi chudé. To není z mé moudrosti, ale z porozumění, která mi byla odhalena samotným NEBESKÝM OTCEM, ABYCH PROROKOVAL PROTI MNOHA  NÁRODŮM, JAZYKŮM A KRÁLŮM ZEMĚ! (Jakub 5:1-7)

A říkají mi: Musíš opět prorokovat vzhledem k lidem a národům a jazykům a mnoha králům.„. (Zjevení 10:11)

Možná vás napadne? Ty? Ať je to nebeský Otec, ke kterému se máme modlit a kterého máme prosit o poučení a moudrost, kdo vám mé slovo sám potvrdí svým Duchem, protože nehledám vlastní slávu, ale slávu svého a Kristova Otce.

Mnozí z vás mne budou za tato slova ještě více špinit a vláčet v diskuzích, ALE PŘESNĚ TOTO POSLOUŽÍ K TOMU, ABYSTE POZNALI ROZDÍL, MEZI TĚMI, KDO DŮVĚŘUJÍ OTCI a kdo podlehli Satanovu podvodu, že mají hledat jen a jen Krista. Nejsem důležitý drazí, jsem jen prach, takže mne haňte, pokud má slova zachrání byť jen jednoho z vás, má tato pohana od ostatních velkou cenu a stojí za to ji strpět.

Až ten velký den přijde, pak zažijete velký tlak a velkou změnu, protože na ni nejste připraveni. Začnete volat k Otci o přispění, ale bude ticho. BUDETE VE SVÝCH MODLITBÁCH VOLAT: „PANE, PANE PROČ JSI NÁS OPUSTIL? COŽ JSME NEPROROKOVALI VE TVÉM JMÉNU, COŽ JSME DRUHÝM NEKÁZALI O TOBĚ? VŽDYŤ JSI SLÍBIL, ŽE VŠE OČ POŽÁDÁME V TVÉM JMÉNU, DOSTANEME!„. A bude ticho, jen pláč a skřípot zubů. Dovolte tedy, abych vám řekl PROČ!

Tak trochu jste ve své vlastní spravedlnosti zapomněli na jednu klíčovou myšlenku, bratři a sestry. Tou myšlenkou jsou slova samotného Krále Jehošuy! Je psáno:

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu.“ (Jan 6:44)

Vám vaši zjemnělí apoštolové rádi říkali jen to, co jsem vyznačil černě, ale toto, co je červeně, na to jste neslyšeli, to by bylo moc náročné, že? Tak se podívejme dále, jak tato řeč Jehošuy pokračuje:

V Prorocích je napsáno: A všichni budou vyučováni Bohem JeHoVaH. Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ (Jan 6:45)

Aha, vám přece předložili překlad tohoto verše v tomto znění:

Psáno jest v prorocích: A budou všickni učeni od Boha. Protož každý, kdož slyšel od Otce a naučil se, jdeť ke mně.“ (Kralický překlad)

nebo a zde už je to srozumitelnější:

V Prorocích je napsáno: ‚A budou všichni vyučeni od Boha.‘ Každý, kdo od Otce uslyšel a vyučil se, přichází ke mně.“ (Oblíbený Český studijní překlad)

nebo ten dnes asi nejvíce používaný:

V Prorocích je psáno: ‚A budou všichni vyučeni od Boha.‘ Každý, kdo slyší Otce a učí se od něj, přichází ke mně.“ (Bible 21)

Kde je problém? V tom, že jste z Otce a Syna a Božího ducha udělali trojici. Vy ne, já vím, ale ti, kdo vás učili a ti kdo je učili až ke Konstantinovi. Bůh jako bůh, že? Hlavně že je to bůh. A zde vás Satan krásně podvedl a vy jste si toho nevšimli. Učili to dědové, učili to otcové, tak proč to zkoumat. Tak jste se stali obětí falešných tradic. Když už si někdo z vás dal tu práci a zjistil, že to tak apoštolové a Kristus neučili, tak jste nešli dále, protože vždyť je to hosp Odin (jednooký obr, jenž vládl hlavně na severu Evropy a po kterém pojmenovali ti, jenž provádí tajnou vojenskou operaci právě nyní, se stejným názvem, ale už bez toho hosp. Už jenom Odin) Proč má tato tajná vojenská akce tento název? Protože Odinem je Satan a ten je právě nyní sražen k zemi a už jej v Egyptě přivítali.

Pan VK, služebník tohoto pána, opět svým výkladem k Egyptskému rituálu ze dne 3.4.21 při pátečních chvilkách jeho poezie, opět mnohé a hlavně příznivce ezoteriky mistrně zavedl na scestí. Satan ví, že poslední střet Králů Jihu a Severu musí být, protože jinak by Otec lhal skrze své proroky a anděly, které pro předání některých proroctví použil, aby vše bylo zapsané pro naše poučení, tak použil Satan toto kódové označení. Sekta světelných válečníků si myslí, že vše je pro zlatý věk skrze jejich miláčka Trumpa, takže si pohodlně sedí a nakoupili si popcorn, aby viděli, co jim Satan zrežíroval a oni zůstali klidní. VŽDYŤ PSÁT SI MOHOU CO CHTĚJÍ a sem tam jim tam pro jejich pocit pravdy předhodí nějakou tu událost, která zakrývá skutečné cíle.

Možná si říkáte, že to nesouvisí, ale já vám tím ukazuji, jak lehké je pro Satana oklamat toho, kdo nevěnuje plně pozornost Otcově vůli. Mnozí dnes máte sny, že? Mnozí zažíváte vidění, že? Skutečně je zdrojem těchto zážitků Jehošua? Položili jste si někdy tuto otázku? Jistě že ne, protože byste věděli, že toto Jehošua nedělá.

Proč? Protože sám na to odkázal, že vše, co musíme vědět, zajišťuje Otec. Kde je to psáno? No v těch prorocích, konkrétně v Jeremiáši:

Vždyť to je ta smlouva, kterou uzavřu s izraelským domem po oněch dnech, je JeHoVaH výrok. Chci vložit svůj zákon do nich, a napíši jim jej do srdce. A chci se stát jejich Bohem a oni se stanou mým lidem. A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte JeHoVaH!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:33,34)

Jak to, že neznáte Otcovo jméno? Není náhodou něco špatně? ŠPATNĚ TO NENÍ, PROTOŽE VY JSTE SE NECHTĚLI NECHAT OTCEM POUČIT! Už slyším, jak mezi sebou mumláte: „Už zase otravuje s tím jménem, ale přece Otec není takový ješita, aby mu na tom nějak záleželo.“.

Takže co čtete pokrytci?:

Tehdy ti, kteří mají bázeň před JeHoVaH, spolu mluvili, každý se svým druhem, a JeHoVaH stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno.“. (Malachiáš 3:16; srovnej se Zjevením 13:8 )

Z čeho se skládá pečeť vyvolených?

A viděl jsem, a pohleďme, Beránek stál na hoře Sionu a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kteří mají na svém čele napsáno jeho jméno a jméno jeho Otce.“ (Zjevení 14:1)

Fakt vám nevysvětluji Písmo Písmem? Skutečně jsou toto mé myšlenky? Stále si myslíte, že je to Jehošua, kdo vám má dávat sny?

Skutečně stojíme na prahu tak velké tísně, že ten, kdo se nebude STRIKTNĚ DRŽET KRISTOVA UČENÍ A JEHO SLOV, USLYŠÍ NA SVÉ VOLÁNÍ O POMOC TICHO! Proč?

Protože je to pečeť, která vás může ochránit. A jak ji získáte? Jako nevěsta už ne, NA TO UŽ JE POZDĚ, ale stále jste zváni na svatbu, tak se nechejte prosím vyučit samotným Otcem a přestaňte si nalhávat, že Otec nevěnuje pozornost, jakou úctu k jeho SVATÉMU JMÉNU JeHoVaH máte!

Co musíme udělat? Pokleknout a prosit, aby to byl On kdo nás vyučí a přivede ke Kristu.“ Skutečně jsem já posedlý pýchou a nadřazeností nad vámi, jak to stále slyším od těch, kterým říkám stále to samé: „NE ZA MNOU, ALE K OTCI!!!!„.

Zkuste mi někdo říci, jak už to mám jinak udělat, abyste pochopili, že vám jde skutečně o život, že je sice mnoho povolaných, ale málo vyvolených! Proč? Protože přijít nemůžete? Ať se to nikdy nestane!

Co chybí družičkám v lampách? Není to náhodou olej, že si načerpaly málo? A co je tím olejem? BOŽÍ OTCŮV DUCH, KTERÝM JSME OTCEM POUČOVÁNI. No já vím, pan Mihál a spol. vám slíbili předčasné vytržení, takže proč něco dělat, dejte pozor, aby jste vy nevěsty nebyly náhodou v teplácích, jak vás to rád učí, že?

Že vás svým vychytralým učením, které ani není jeho, protože je tu už 100 let. Jen on si z toho udělal hezkou živnost. Já vím pane Mihále, tisk něco stojí a vy vlastně všechny milujete a byl jste prvním na Slovensku, kdo evangelizoval. To jsou vaše slova a jen vás cituji. Máte na svědomí tisíce životů a knihy plné krve. Nikoho jste pane Mihále nepřipravil na to co přichází, jen jste jim lechtal uši, tak jako ti v USA, odkud to učení přišlo! UŽ JSTE SI VYSLECHL ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY V ČÍNĚ, KDE TÉTO FALEŠNÉ NAUCE PODLEHLY STATISÍCE LIDÍ. Ten největší propagátor se těm podvedeným v Číně alespoň omluvil, když viděl čínský útlak a vychvácení nikde.

Je mi z toho smutno, ale kdybych mlčel, měl bych stejnou vinu krve, jakou ji budete mít vy pane Mihále a už za pár dní.

Nemohu vám bratři a sestry lechtat uši, jak by si někteří přáli, protože oni všude vidí jen Kristovu lásku a Kristovo milosrdenství. Že z chrámu vypráskal ty, kdo dělali z domu jeho Otce dům kupčení, to už nevidí.

JENOM NE ŽÁDNÉ TVRDÉ SLOVO, ALE DRBÁNÍ ZA OUŠKY, ŽE? A NEBO: „JAK SI DOVOLUJEŠ MNE POSÍLAT K OTCI V MODLITBĚ!“

Toto čtu na mou adresu. Ale vím také, že to vše nakonec povede k Otcově a Kristově chvále, až ten útlak nastane.

Kéž by na vás přišel veškerý Kristův pokoj. A pokud mne má někdo z vás za blázna, tak tomu sděluji: „RADĚJI 1000 x BLÁZNEM PRO KRISTA, NEŽ JEDNOU JEDENKRÁTE MOUDRÝM POD SATANEM.“.

Pán s vámi bratři a sestry. Váš a Kristův bratr Igor Z. (Igi Pop)