Mé postřehy k právě končícímu období Trumpovy vlády

Spread the love

Mnozí následovníci Donalda Trumpa jsou buďto zklamáni, že nedošlo k naplnění jeho slibu o tom, jak vypustí bažinu, jiní stále čekají na zázrak, který vše ještě otočí. Já vidím ten proces trochu jinak a je jedno, zda zázrak bude a zda nebude. Proč?

Co nám Trumpovo vládnutí odhalilo? Že jsou u moci lidé, kteří skutečně tahají za nitky a ostatní, ať už to jsou politici, soudci, vyšetřovatelé a tak dále, jen plní roli potřebných loutek. Že tuto moc nelze jenom tak zlomit.

Co se podařilo temné straně? Tady je dle mého názoru to nejdůležitější porozumění. Podařilo se ji odhalit každého nepřítele jejich systému. Proto mne nepřekvapuje ani nový zákon, který má být předložen pod názvem New Patriot Act.

Osobně bych nechtěl nyní žít v USA ani náhodou, nikdy jsem tam žít nechtěl, ale když si představím, co se tam bude dít pod tím novým zákonem, tak je jasné, že vše skončí občanskou válkou tak jako tak. Přesně tam se měl celý proces posunout. Protože sleduji politické dění hlavně s ohledem na biblická proroctví, abych věděl kde se nacházíme v proudu času, dovolují mi tyto události pozvednout hlavu.

Co beru za skutečný majster štyk je to, jak lehce podporovatelé QAnon naletěli na informaci, že COKOLIV – 19 bylo spuštěno pro zakrytí falšování voleb. Není se čemu divit, protože co mělo být lidstvem pochopeno je, že si nejsou schopni sami zajistit SKUTEČNĚ SPRAVEDLIVOU VLÁDU, protože temné duchovní síly v pozadí to nikdy nepřipustí, přesto se lidstvo jako takové stále nepoučilo.

V Písmu je jedno přísloví, které vše vystihuje: „Moudrý když uviděl nebezpečí, šel se skrýt, ale nerozumní šli dál a utrpěli trest.„. Co bude tím trestem, který přijde? Bude to skutečné probuzení skrze bolest. Přesto je připravena záchrana pro každého člověka, který se bude chtít tím probuzením napravit. V čem? Mnozí si myslí, že jsou dobrými lidmi a že vlastně nikdy nic špatného neudělali. Otázkou je, zda to takto vidí i STVOŘITEL nebe a Země?

Dále se ukázalo, jak ničemné jsou všechny náboženské domy, včetně toho ateistického. Všechny domy totiž doporučují svým ovečkám, aby si píchli medicínu, která je má údajně zachránit před zlým COKOLIV – 19. Zde se totiž krásně ukázalo, jak málo stačí vystrašené ovci říci a ona udělá vše, co po ni skutečný vlk chce. V posledních dnech jsem narazil na několik vyjádření, jenž nesla tuto myšlenku a byla formulována za zdmi Bilderbergu. Že je to měkká eutanázie. Mnozí odborníci upozorňují, že se jedná o absolutně nevyzkoušenou medicínu, ale rozkaz zněl jasně: „MUSÍME VAKCINOVAT!„.

Co se ukazuje je, že ač mainstream vykřikuje, jak lidé pomalu spí před vakcinačními centry, tak se najednou objeví kauza, že někdo musel opíchat i takzvaně kolemjdoucí, jen aby se vakcína nezkazila. To je zajímavé že? Buď někdo lže, ale to by přece vždy pravdivý mainstream neudělal, nebo to s tím zájmem nebude tak horké, jak se nám snaží někdo namluvit.

Toto není konspirace, ale jen a jen SELSKÝ ROZUM, když se jim stačí přes přece obrovský zájem kazit medicínka. Stejná nekázeň se ozývá ze sousedního Německa.

Mám ještě jednu perličku pro vystrašené ovce. VŠICHNI PŘECE VÍME, JAK STRAŠLIVĚ INFEKČNÍ TO COKOLIV – 19 JE. Tak vám řeknu příběh, skutečný příběh. Existuje jedna rodina, která má rodiče č.1 a rodiče č.2, to abych nepohoršil čtenáře, který má jedno ze 70 pohlaví, v jejich domácnosti jsou dvě děti. Všichni byli testováni na COKOLIV-19, aby se zjistilo, že rodič č.2, sama se cítí být ženou a matkou, tak ji to prosím promiňte, je s dítětem č. 2 v tak úzkém kontaktu, kdy se krmí stejnou lžící a spí společně v jedné posteli, myslím to dítě č.2 s rodiči 1 a 2. Tak to děcko ani po skoro 14 dnech, ne a ne onemocnět.

Jak si to rozumově vysvětlit? Buď byl test č.4 nekvalitní, ale to děcko lítá a je k nezastavení, takže jeho vitalita ukazuje, že test vykázal hodnověrný výsledek. Nebo COKOLIV-19 se neumí nějakou podivnou shodou okolností přenést z člověka na člověka.

Zde se nabízí vysvětlení z Wuhanské studie na 10. milionech Číňanů, která tuto neschopnost viru také ukazuje. Pak tu máme českou studii, která byla provedena na poště v Brně, kdy v největší pandemické době 2600 klientů žádný vir na poště nezanechali. ASI SE NÁM TEN PREVÍT UNAVIL A NECHTĚL Z TĚL ZÁKAZNÍKŮ VEN. Asi na to nepřijdeme, proč se takové zázraky dějí. To bychom se dostali do konspiračních teorií, třeba o tom, že ten vir někdo rozstřikuje a to v době zvláštních klimatických podmínek, kdy je vzduch cítit pachem kovu a je všude kolem taková divná jakoby mlha. A co je ještě zajímavější, že hned poté je COKOLIV BOOM.

Co mne ještě na tom viru překvapuje je, že každý člověk v dané domácnosti měl jiné příznaky. Pokud si pamatuji, kdy ještě existovaly i jiné nemoci, třeba chřipka, tak pokud to zasáhlo najednou ve stejný čas celou rodinu, tak se to projevilo u všech podobnými symptomy. Někdo je měl větší, někdo menší, ale byly stejné. Tady mne napadá jedno vysvětlení, které za mne vyslovila paní, tedy doufám, že jí nekřivdím, snad se cítí být ženou, MUDr Soňa Peková, když tvrdila, že COKOLIV-19 se tak rychle replikuje, 200x rychleji, než náš starý dobrý bacil chřipka, a díky tomu i rychleji slábne.

Nějaký konspirační teoretik by si mohl myslet, že pokud je takový virus rozstřikován a nesen v aerosolu, kde má možnost se stále množit, že je důležitý hlavně čas od doby, kdy je ten prevít vypuštěn. Čím později jej vdechneme, tím slabší bude. Ale to jsou konspirace. To přece nemůže být pravda. Vždyť kdo by měl o něco takového zájem, že?

Takže od konspirace k faktům. V roce 1979 se objevily v Americe kameny, které někdo jen tak umístil do astronomického souladu a vyryl do nich zprávu tuším v osmi jazycích, kde je lidstvu nařizováno, aby populaci drželo na 500 milionech. Bylo to v době, kdy už se populace blížila k 7 miliardám. Protože, samo se to neudělá, mohl by mít někdo vážný zájem na tom, aby tomu pomohl. No a když se zamyslíme selským rozumem, nejenom nad 4 lety Trumpovy vlády, kde poslední rok nastalo to, že je tu něco, co se nepřenáší z člověka na člověka a ten, který tak lidumilsky vše platí, aby už už tu byla jeho zázračná medicína, kdy laboratorní krysy se radují, že testování přešlo konečně na lidi a ne na ně, a to s takzvanou vakcínou, která vakcínou není, ale je to úplně nový typ „léčby“, kterou Bilderberg nazývá měkkou eutanázií. Možná by nás to mělo vést k přemýšlení, proč se tak tlačí na pilu.

Někoho by mohlo napadnout, že když jsou ti takzvaně očkovaní INFEKČNÍ, JAK TO, ŽE NEJSOU POSÍLÁNI DO KARANTÉNY, ALE MOHOU SI MEZI NÁMI POBĚHOVAT SEM A TAM? A JEŠTĚ SE JIM BUDE ŘÍKAT, ŽE JSOU TI LEPŠÍ. Tady to smrdí, až se nedá ucpat nos, aby to nesmrdělo!

Co je zajímavé na tom novém způsobu takzvané imunizace, že cílem je, aby si tělo vytvořilo bílkovinu, která se bude chovat jako virus a imunitní systém má vytvořit proti látky. Co by se stalo, kdyby jen tak, náhodou, když je ten člověk INFEKČNÍ, to netvrdím já, ale samotný Adam Vojtěch a musel to uznat i pan Blatný, že takto nakažení lidé, jsou zdrojem budoucí skutečné pandemie? Proč se šíří informace a jsou už z jara loňského roku, že letos tu budeme mít COKOLIV-21?

CO JSME ZJISTILI DÍKY TRUMPOVĚ VLÁDĚ? ŽE JSOU ZA OPONOU LIDÉ, KTEŘÍ TO VŮBEC, ALE VŮBEC NEMYSLÍ S LIDMI DOBŘE!

Pokud rozumím slovu eutanázie správně, pak je to dobrovolný odchod z tohoto světa. To je ale zakázáno až na výjimky. Pokud se šíří zprávy a ony se skutečně šíří, že mnoho lidí má problémy po tomto lidském testování, protože jak uvádí samotný INFORMOVANÝ SOUHLAS, KTERÝ MUSÍ KAŽDÝ PODEPSAT A ZBAVUJE SE JÍM ODPOVĚDNOSTI, JAK TEN KDO PÍCHL, TAK TEN KDO KOUPIL, TAK TAKÉ TEN KDO VYROBIL, jsou případná úmrtí vlastně měkkou eutanázií.

Aby se to takto neprojevilo, připraví se AHOJ PŘÍBĚH, historka, že přišlo COKOLIV-21. A když to bude i přenosné z člověka na člověka, pak máme vymalováno!

Na co byl Trump ve svém posledním proslovu tak hrdý, krom hladové zdi? Na to, že zajistil „vakcínu„, kterou dodala Amerika za pár měsíců, ne let, jak dříve bylo zvykem.

Když si poskládám všechny skládačky puzzle do jednoho obrazu a vidím, že jsou odhaleni všichni, kdo jsou proti systému. Že proces vedl k tomu, aby se vše připravilo pro občanskou válku. Že se ti za oponou řídí zákonem karmy, kdy musí nejprve vše odhalit celému světu, teprve pak mohou své plány uskutečnit, ale už jsou podle tohoto zákona bez viny, pak si musím položit otázku: “ Jak to VLASTNĚ JE S TÍM 5D ŠACHEM A TÍM ŠACHISTOU?„. Skutečně stál na straně světla? Nebo tím 5D šachem přehrál hlavně ty, kdo jej tak nekriticky obdivovali? Na to si přátelé s QAnon odpovězte sami. Vím, že čekáte zázrak, ale Písmo jasně hovoří o jiném připraveném hráči, který vyjde a zahubí mocné!

Rozpad přijde na USA tak, jako tak, protože se Daniel, skutečný Boží prorok Jehovy vojsk nikdy nespletl, jak vám už přes rok nabízíme zdarma zde. Ale je tu ještě jeden prorocký výrok a ten pochází z úst budoucího Krále, Jehošuy Krista: „Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nepřežilo by žádné tělo.“ . A také tento výrok: „bude to jako za Noemových dnů, kdy jedli pili, ženili a vdávali se, až dokud na ně nepřišlo NÁHLÉ ZNIČENÍ.“ 

Na rozdíl od skutečných Noemových dní víme, že se má vytvořit VELKÝ ZÁSTUP ZE VŠECH KMENŮ, NÁRODŮ A JAZYKŮ a to díky VELKÉMU SOUŽENÍ. To jak můžeme vidět započalo 2.10.2020, kdy se všechny vlády pod taktovkou Deep State snaží donucovat k tomu, aby lidé přijali označení. Co si tím mají zajistit? Aby mohli nakupovat a prodávat. Co udělali viditelně Donaldu Trumpovi? Vše mu vzali, aby nemohl nakupovat a ani prodávat. ANI JEDEN JEDINÝ PRÁVNÍK NECHCE TRUMPA ZASTUPOVAT. PROČ? Protože jinak nebude moci nakupovat a ani prodávat!

Jasně tím moc za oponou ukazuje, co má v plánu na tento rok prosadit. Kdy to má nastat podle Písma? Během VELKÉHO SOUŽENÍ. Pořád nic nevidíte?

ZNOVU VYBÍZÍM TY, KDO JSOU V NÁBOŽENSKÝCH DOMECH, VYJDĚTE Z NICH! UŽ NENÍ ČAS, VŠECHNY DOMY VÁS NABÁDAJÍ K DOBROVOLNÉ EUTANÁZII!!!

Začněte prosím hledat toho, kdo se na stránkách Písma jasně označil svým vznešeným jménem JeHoVaH. Přestaňte naslouchat různým esoterikům. kteří vás zblbli pro hnutí QAnon, nebo se dívají do projektorů. Slouží stejnému bohu, Satanovi a jeho loutkovodičům za oponou. Od 29. května 2020 se USA rozpadají, ač to stále není tak viditelné, jak by si mnozí přáli a pak mne nazývají falešným prorokem, ač prorokem nejsem, jen tím, komu bylo dáno porozumět, abych vás varoval.

Vám z Deep State a ani vašim tajným službám ještě není dovoleno, abyste toto varování umlčeli. Je to určeno osmému králi až se objeví na jednu symbolickou hodinu.

Proto odstup Satane a také vy, jeho pomocníci, váš čas teprve přijde a to vám nařizuji v Jehošuově jménu. 

Jen pro skutečně otrlé.

Vše je přichystáno! Zajímavý článek najdete zde.

One thought on “Mé postřehy k právě končícímu období Trumpovy vlády

  1. Čas konce a Velké soužení
    https://nejvic-info.webnode.cz/l/cas-konce-a-velke-souzeni/

    Velké soužení bylo zahájeno počátkem října 2020 po svátku stánků a jedná se o časové období shromažďování Velkého zástupu.

    Období Velkého soužení je vyvrcholením Času Konce a je tedy jeho součástí, co se týká splňování všech proroctví o 2.300 večerech a jitrech. Období Času konce poběží do poloviny ledna 2022, jak o tom hovoří sám Bůh Jehova (vizte Daniel 8:14).

Comments are closed.