Analýza č. 3 – část (2) – Velké přeformátování společnosti – příprava k tomu, aby svět ovládli bezohlední lidé, kteří se tváří, jako zachránci společnosti, vše pod akcí Adolf Hitler

Spread the love

V této části nahlédneme do utajovaných skutečností ze života Adolfa Hitlera, které  masám servírovaný PŘÍBĚH zkazí PRAVDOU. Abychom správně porozuměli hře, která se s ŽIVÝMI LIDMI HRAJE OD NEPAMĚTI, musíme znát postupy, které byly mnohokráte použity a efektivně zakryly SKUTEČNÝ PROCES ŘÍZENÍ.  Pokud neporozumíme uvažování společnosti od konce 18. století do začátku 20. století, nikdy nemůžeme porozumět proměně UVAŽOVÁNÍ VĚTŠINOVÉ SPOLEČNOSTI DNEŠKA.

BYLI JSME PODVEDENI a byli jsme podvedeni dokonale!

Vraťme se na chvilku k důležitému roku 1776. Tajná společnost Illuminati (OSVÍCENÍ), která byla uvedena v činnost a stala se hlavní součástí řízení až do dnešních dní, potřebuje své BÍLÉ KONĚ, které je potřeba využít pro ovládnutí plánovaných dějů a změn ve společnosti.

Aby se takoví koníci našli, je potřeba rozumět PSYCHICE ČLOVĚKA. Jednou důležitou vlastností je, ŽE JSME VE SVÉM VNÍMÁNÍ SEBE SAMA JEDINEČNÝMI OSOBNOSTMI. Toto uvědomění si sebe sama nastává AUTOMATICKY, pokud se nám něco daří. Úspěch se nepoměřuje kvalitou myšlenek daného jedince, ale tím, CO SI NASYSLIL POD SEBE, pro sebe sama a svou rodinu. Bohatství, které je nespravedlivě shromažďováno v rukou jedinců a ne celku. způsobuje v daném ČLOVĚKU POCIT VÝJIMEČNOSTI.

Pokud se podíváme na lidi, kteří skutečně tahají za nitky, tak zjistíme, že na rozdíl od těch, pro které je BOHATSTVÍ CÍL, pro ně je to jenom PROSTŘEDEK.

Podívejme se na pana ŠÉREŠE (Soros). Ten mnohokrát udělal to, že skoro všechen svůj kapitál vsadil na jedinou kartu. Pro hloupoučké analytiky, kteří se věnují obchodování na burzách, bylo jeho počínání sebevražedné. Proč? Protože oni vždy viděli jenom to BOHATSTVÍ, ALE NIKDY TU MOC, kterou tento člověk potřeboval UCHOPIT. Co neviděli zaslepení finanční makléři? Že On nikdy tyto prostředky nepotřeboval, PROTOŽE ON HRAJE ZA KOLEKTIV a ne sám za sebe. Pokud by vše ztratil, okamžitě dostane od SVÉ VELKÉ RODINY DALŠÍ PROSTŘEDKY. Dnes mnozí dělají přesně to, co dělá pan ŠÉREŠ. Proč? Protože jemu jeho RISK vždy přinesl velké finanční zdroje a ZISKY. Nikdy neprohrál! No ani nemohl, protože ON NIKDY NERISKOVAL, přesně věděl co nastane. Proč to věděl? PROTOŽE PATŘÍ DO RODINY!

I to je způsob manipulace, jak dostat BÍLÉ KONĚ, které touží jenom po BOHATSTVÍ, že pane PRYMULO a pane BABIŠI, POD JEJICH KONTROLU a ŘÍZENÍ.

Takže v roce 1776 se na planetě Země objevilo mnoho zbohatlíků, kteří potřebovali pro svá EGA VÍCE TOHO MAJETKU a potřebovali pro své obchodování zrušit určitá MORÁLNÍ OMEZENÍ. Kde se ta morální omezení vzala? Byly to STVOŘITELEM DANÉ MORÁLNÍ ZÁKONY, jenž vycházely z takzvaného desatera.

Vliv církví bylo potřeba omezit a hlavně VLIV TÉ NEJVĚTŠÍ, ŘÍMSKO-KATOLICKÉ CÍRKVE. V té době (1776) nikdo NEPOCHYBOVAL, ŽE BOHY, dnes s malým b, ovládá SATAN a že je to jenom o AUTORITĚ NAD MNOHÝMI a ne o STVOŘITELI NEBE  a ZEMĚ.

Říci, že Satan neexistuje, tak jak se DNES BĚŽNĚ TVRDÍ, by znamenalo tvrdit, že Stvořitel je LHÁŘ! Byznys takových lidí by okamžitě skončil. Takže se ILLUMINATI ZVIDITELNILI, jejich projekt takzvaného OSVÍCENECTVÍ se stal lákavým i pro zbohatlíky. Když se tato skupina dostatečně zpopularizovala, STALA SE ZNÁMOU, přistoupilo se ke KROKU DVĚ, bylo potřeba tuto elitní skupinu POSLAT DO ILEGALITY. Proč? Protože loutkovodiči už nepotřebovali získávat do svých řad NÝMANDY, kteří nerozumí procesům řízení. Oni do svých řad potřebovali už jenom ty správné BÍLÉ KONĚ. Tím jsou vždy lidé, jejichž CÍLEM JE BOHATSTVÍ.

Takto to funguje ve všech tajných spolcích až do dnes. Potřebným lidem se nabídne, že se STANOU SOUČÁSTÍ NĚČEHO VELKÉHO, KTERÉ JIM ZAJISTÍ RESPEKTOVANÉ POSTAVENÍ VE SPOLEČNOSTI. Je jedno, zda vám toto nabídne MAFIE, MOTORKÁŘSKÝ KLUB, NEBO SKUPINA BILDERBERG, vždy se psychologicky tlačí na to, že jenom v tomto klubu jste NĚKDO, kdo je chráněn svými takzvanými bratry, kteří svou přísahu stvrdili KRVAVOU PŘÍSAHOU.

Možná vás napadne, jak toto mohu vědět? Je to dobrá otázka. STVOŘITEL NEBE  a ZEMĚ mi dovolil, abych nahlédl do těchto skupin a pochopil procesy, které FUNGUJÍ SKRYTĚ. Nikdy jsem se nestal součástí jejich zasvěcení, ale získal jsem jejich důvěru, aby mi sami o těchto způsobech vydali svědectví. VŠE SLOUŽILO K TOMU, ABYCH VÁM, KTEŘÍ CHCETE PŘEŽÍT TUTO KRIZI S ČISTÝM ŠTÍTEM, ABYCH VÁM VYDAL SVĚDECTVÍ. NE TAKOVÉ, které jsem vyčetl z knih, ale osobní zkušenost.

Jak ILLUMINATI provedli své utajení a mohli opět sestoupit do svého úkrytu? Opět mnohokráte vyzkoušený a OSVĚDČENÝ POSTUP. Přísná ilegalita je jediným prostředkem ÚSPĚCHU A ZAJIŠTĚNÍ VYKONÁNÍ PLÁNŮ, které nejsou krátkodobé, ale na stovky let dopředu připravované.
Nějaký Josef Utzschneider napsal v roce 1784 dopis bavorské velkovévodkyni, aby údajně rozpustil mlhu nad jednou z nejtajnějších organizací světa.
Tento dopis obsahoval NEJENOM pravdu, ale i nějakou tu lež, aby se dosáhlo kýženého cíle. Utzschneider například napsal, že Illuminati považují sebevraždu za legitimní odchod z tohoto života, že jejich nepřátelé mají být otráveni (osvědčený způsob použitý například na BÍLÉHO KONÍKA jménem Bonaparte), nebo že smysl náboženství je absurdní. V dopise také napsal, že se Illuminati spolčili s Rakouskem, aby s jeho pomocí převzali vládu nad Bavorskem.

A tak přišel potřebný ZÁKAZ. Nově příchozí museli složit svou krvavou přísahu. Přesně tak se to dělá, když potřebujete TU SPRÁVNOU REKLAMU a ZVIDITELNĚNÍ SE. Osm let jim stačilo k tomu, aby se stala tato skupina, tento spolek známým, ale také tajným, že mluvit o něm se rovnalo TRESTU SMRTI!

Adolf Hitler – milenec SIONISTŮ, nepřítel ŽIDŮ

1897 – první Sionský kongres. Mnozí si myslí, že projekt SIONISMU, byl spuštěn díky tomuto kongresu. Nic už více nemůže být vzdáleno pravdě, než tento vývod.

Tak jako Illuminati potřebovali vlastní reklamu, aby se o nich svět dozvěděl, potřebovali tuto reklamu LOUTKOVODIČI SIONISMU. Světe div se, jaká to náhoda, OPĚT PO OSMI LETECH dochází k odhalení plánů této skupiny. Co se přihodilo? Blesk z čistého nebe způsobil, že se tajné ruské policii dostane do rukou spis, který nese název PROTOKOLY SIONSKÝCH MUDRCŮ. Je tento dokument dnes široké veřejnosti k dispozici, takže kdo má zájem, stačí použít přítele Googla a ten vám jej představí v plné nahotě. Je to nudné čtení, zvláště pro ty, kdo neznají pozadí všech procesů, ale je to jízdní řád, podle kterého se jede už 123 let.

Loutkovodiči (bohové systému) vytváří svůj proces řízení dvěma způsoby. První je strukturní – je to proces dosazených BÍLÝCH KONÍKŮ, kterým jsou odhaleny jenom krátkodobé cíle. Tito koně jsou rozděleny do dvou stájí, které spolu soupeří o vítězství, O POCIT MOCI, AUTORITY NAD MNOHÝMI.

Druhý způsobem je bezstrukturní řízení, kdy viditelní KONÍCI hrají hru na obě strany. Takovým Koněm je Henri Kissinger, Bill Gates a náš oblíbený ŠÉRÉŠ. U něj je kouzlo v tom, že jej lidé považují za hráče jen jedné strany.

Takže zpět k SIONISMU a k procesům, které byly bezstrukturně vytvořeny během 19. století.

Francouzská revoluce – zajišťuje potřebné oslabení moci ŘKC, dochází k posílení vlivu jezuitů, Satanova bratrstva zmijí.
Lidové vrstvy vidí toto oslabení, jako období blízkého druhému příchodu Krista
Vznik milenistických církví –ohrádek (ovčinců), kde jsou ovce opět uzavřeny a živeny výroky falešných proroků – obrovské zklamání z nenaplněných slibů způsobuje odklon od víry ve STVOŘITELE.
Vše vysvětlují nové tři víry – bezstrukturní náboženství – SVĚDKOVÉ DARWINOVI – ke kterým se přidávají vědecké osobnosti, jenž jsou mnohdy na straně víry ve Stvořitele, ale láká je mystika
– druhou náboženskou skupinou jsou SVĚDKOVÉ KARLA MARXE  a BEDŘICHA ENGELSE. Sociální rovnoprávnost z rukou KAPITALISTŮ, výsměch slepému davu – komunistický manifest beztřídní společnosti – Plán pro ty ovce Satanovy pastvy, kteří chtějí LEPŠÍ SVĚT, pod vládou smrtelných lidí. Hlavní myšlenka –NÁBOŽENSTVÍ  a STVOŘITEL JE OPIEM LIDSTVA. Pozdější převzetí velké části takzvané vědecké obce a mnoha SVĚDKŮ DARWINOVÝCH pod struktury tohoto náboženského domu.
– třetí bezstrukturní  a zároveň skrze tajné spolky strukturní náboženství – SVĚDKOVÉ ESOTERIKY. Zde se přesouvají takzvané vědecké kapacity, které svým výzkumem zjišťují, že EVOLUČNÍ DOGMA nelze bez vlivu Stvořitele vysvětlit. Jedním z nejznámějších spolků byla ESOTERICKÁ SKUPINA THULE

Roky 1880 – 1902 Churchillova podpora zabíjení lidí plynem (Búrské války) – první koncentrační tábory, nácvik pro HITLEROVU GENOCIDU, více o tom zde.

Hledající PRAVDU v Písmu obsluhuje SIONSKÁ Strážná Věž od roku 1879. Náhoda, nebo velmi promyšlený záměr LOUTKOVODIČŮ, které nemáme vidět?

Jak jsem napsal výše První SIONSKÝ KONGRES byl až v roce 1897, přesto jsou zde snahy upozornit na Sion, jako zdroj panování už v roce 1879. Svědkové Jehovovi nesmí zkoumat sami nic, co je mimo rámec společnosti Strážná věž, takže je ani nenapadne spojitost mezi SIONISMEM a jejich druhým prezidentem společnosti Ch.T.Russellem. Mnozí mi budou tvrdit, že lžu, že on byl prvním prezidentem této společnosti. Tak než to uděláte přátelé, prosím nastudujte si vlastní knihu – SVĚDKOVÉ JEHOVOVI – HLASATELÉ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ.

CÍLEM TĚCHTO VŠECH INFORMACÍ NENÍ ZVYŠOVAT NENÁVIST K TÉTO NÁBOŽENSKÉ SKUPINĚ, ALE PROPOJIT FAKTA, ABY SI NĚKTEŘÍ MÍ BLÍZCÍ SPOLUVĚŘÍCÍ UVĚDOMILI, JAK VELKÉHO PODVODU SE STALI SOUČÁSTÍ.  Jak dále odhalím, v dějinách lidstva nalezneme zatím jenom dva časové úseky, které jsou SPOJENY S NEJVĚTŠÍ ODVAHOU A HRDINSTVÍM ČLOVĚKA, kterou podstoupila  velká skupina věřících osob současně a UMÍRALA PRO SVOU VÍRU v deseti tisícových počtech.

Jak jsem napsal v podtitulku, ADOLF HITLER  byl miláčkem SIONISTŮ. Proč? Protože měl zajistit vystěhování SIONISTICKY SMÝŠLEJÍCÍCH OBYVATEL do Palestiny, aby tam vytvořili tito lidé stát Izrael.

Pokud nahlédneme do Písma, do knihy Zjevení, zjistíme, že Kristus několikrát zmínil skupinu lidí, kteří se vydávají za Židy, ale ŽIDÉ NEJSOU, ALE PATŘÍ SATANOVĚ SYNAGOZE. Jak se to stalo? Zde musíme do období Cyrila a Metoděje. Na území blízko Kaspického moře se rozkládala VELMI ODPORNÁ ŘÍŠE, CHAZARSKÁ ŘÍŠE. Mnozí vůbec netuší, že takový celek existoval. JE TO ZÁMĚRNĚ VYMAZANÉ UČIVO HI STORY/I E. Tento stát, rádi tomu říkají říše, byl rozložen na důležité obchodní křižovatce mezi Evropou, Asií a blízkým a středním východem. Jejich chování bylo podobné lidem ze Sodomy a Gomory, ale Satan je miloval a miluje až do dnes. Málo který národ se mu podařilo tak zkazit, jako byli zkažení oni obyvatelé. Kradli, loupili a znásilňovali. Mnozí se báli cestovat tou oblastí. Jeden z ruských knížat donutil jejich vláce k tomu, aby si vybrali náboženství, které mělo zajistit jejich převýchovu. Tak došlo k rozpravě mezi křesťanskými zástupci, zástupci muslimů a Židovskými velvyslanci. Rozhodnutí padlo na víru Židů. Pod přísnými tresty bylo obyvatelstvo Judaizováno. Tato lidská žumpa, jinak se o těch lidech, kteří mají pokrevní původ s těmito předky, se mluvit nedá, si začali říkat, že jsou 13. kmenem Izraele. Všichni se museli naučit hebrejsky a také něco z TÓRY, základního učení Židů.

Jejich chováni se nezměnilo, takže byli ve 13. století definitivně jako celek ruskou šlechtou zničeni a rozprášeni do oblastí Ruska a střední Evropy. Aby tito vykukové zapadli mezi původní obyvatele a splynuli s davem, první co udělali, tak si změnili svá příjmení. Protože byla hebrejština jejich jazyk, který si dále generacemi předávali, měli i blízko k Židům a ti zase byli zdatnými obchodníky, takže vznikla symbióza mezi těmito dvěma skupinami. Co je spojovalo, bylo naplnění proroctví z Písma, kde se píše o Jeruzalému, jako o hlavním městu světa. Protože to jsou tělesní lidé, tak berou určité výroky, například z knihy Izaiáš doslovně, ale ne duchovně, jak byla ta proroctví myšlena, protože STVOŘITEL NEBE  a ZEMĚ, JeHoVaH vojsk věděl, že chce vytvořit duchovní město Jeruzalém, které se bude skládat z jeho SKUTEČNÝCH a VĚRNÝCH SLUŽEBNÍKŮ, kteří se stanou jeho syny a dcerami, tak jak jím BYL JEHOŠUA KRISTUS, první jeho stvoření. Toto chápe samozřejmě i Satan, který si díky transformaci myšlení lidí v devatenáctém a dvacátém století zajistil, že jej dnes většina žijících vnímá jen jako symbol ZLA, ALE NE JAKO OPRAVDOVOU ŽIVOU BYTOST.

Takže svým milovaným dětem, svým Chazarům, Satan zajistil, aby tahali za nitky. Ti mají zajistit, aby skrze Izrael, který mají ve svém čase zničit a rozdupat, až se stanou vládci světa. SKUTEČNÉ ŽIDY MAJÍ VYHLADIT TAK, JAK SE JIM TO DAŘILO ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY. 

K TOMUTO MOCENSKÉMU ÚCHOPU UŽ NEDOJDE. Sekera, která je odstraní, je už připravena.

Všichni etničtí Židé dnes okamžitě poznají, kdo je to skutečný SIONISTA, jejich největší nepřítel, ale protože věří ve VELKÝ IZRAEL  slíbený Písmem a STVOŘITELEM, ČASTOKRÁT JEDNAJÍ VE SHODĚ. Oni totiž věří, že jim dá JeHoVaH Bůh ve svém čase zachránce, kterého sice sami nepoznali, protože to nebylo podle jejich představ v době Římské okupace, ač jim jeho přesnou dobu, kdy se objeví, oznámil PROROK DANIEL, takže je dnes tato kniha pro ně samotné nebiblická, proto zakázaná.

Proč musel Ch.T.Russell mít ve svém názvu své společnosti Sion? Protože znalí procesů řízení, museli zajistit jeho činnosti veškerou podporu. Ve sborech Svědků Jehovových je tato podpora LŽIVĚ PREZENTOVÁNA, JAKO PŘÍZEŇ STVOŘITELE NEBES a ZEMĚ. Toto je další tvrzení, které se nezakládá na PRAVDĚ, protože by JeHoVaH BŮH byl podílníkem na všech NIČEMNÝCH SKUTCÍCH VEDOUCÍHO SBORU. Ač čtou Písmo, dnes NEJHORŠÍ PŘEKLAD, KTERÝ JSEM KDY ČETL, poté, co jej minulý rok revidovali , že to nikdy nebyl MAJETEK, KTERÝ UKAZOVAL, ŽE NĚKOMU Z KŘESŤANŮ JE PROKAZOVÁNA PŘÍZEŇ!!!!!!

Že všichni apoštolové do jednoho byli chudí, museli sami pracovat a nenosili na rukou hodinky za desítky miliónů, neměli žádné farmy a žádná ústředí, kde se nechali živit. NEJEZDILI 23 MIL DO VZDÁLENÉHO OBCHODU, ABY SI TAM NAKOUPILI TAJNĚ 12 LAHVÍ WHISKY ZA 835 DOLLARŮ a pro manželku něco levnějšího, tak jako to dělá ten, kdo oznamuje na ranním uctívání, jak to bude v roce 2021 SUPER, až bude BILLOVA VAKCÍNA, až se budou moci všichni SPRÁVNĚ OZNAČENÍ OPĚT SCHÁZET!!!

Otevřete už konečně oči a PROBUĎTE SE! VRAŤTE SE K OTCI A VYJDĚTE Z NĚHO!!! Pokud to nějaký Svědek Jehovův čte, tak rozumí.

ADOLF HITLER  se nejenom spojil s Piem XII., kterému slíbil, že vyhladí všechny tehdejší  Svědky Jehovovy, tehdy známé, jako Vážní badatelé Bible, ale musel vzít v potaz ty, kdo opustili smlouvu s nebeským Otcem, Jehovou Bohem, z řad skutečných Židů, kteří spolupracovali na dohodě HAAVARA, kterou SIONISTÉ PŘIPRAVILI, ABY VZNIKL NOVODOBÝ IZRAEL. Poproste pana Googla, aby vám poskytl více informací.

Adolf Hitler byl podle své neteře, která žila v Anglii od počátku svého života asi na 3 leté stáži, kde byl školen slavnou Britskou MI6. Kdyby lidé v tajných službách mohli mluvit, tak by vám určitě rádi oznámili, kdo řídí a ovládá všechny tajné služby a jak úzce spolu spolupracují. Od Mossadu, přes CIA, KGB, MI6 až po Al kajdu. SPOLEČNÝM JMENOVATELEM TOHO VŠEHO JE DŮM SION, kde najdete pány patřící k rodinám Rotschildů, Rockefelerů, Shiffů, Buschů, Kennedyů, Sachsů, Russellitů a dalších pokrevně spřízněných.

Protože je to opět delší, než jsem měl v plánu, musím tuto analýzu ještě jednou přerušit a ukončit ji třetí částí. Zde se budeme zabývat tím, co skutečné dějiny ukázaly a ne vyfabulovaný příběh o Adolfu Hitlerovi, který miloval NĚMECKO NADE VŠECKO. Jeho úkolem bylo Německo zničit a pak utéct do Jižní Ameriky, kde se údajně dožil krásných 104 let, a aby nám tu zanechal svého potomka (y), který (ří) má (jí) jeho rozdělanou práci dokončit.

One thought on “Analýza č. 3 – část (2) – Velké přeformátování společnosti – příprava k tomu, aby svět ovládli bezohlední lidé, kteří se tváří, jako zachránci společnosti, vše pod akcí Adolf Hitler

Comments are closed.