Analýza č. 3 – část (1) Adolf Hitler – STORY (příběh), kterému máme věřit, versus skutečný proces řízení pomocí chorobné mysli nemocného člověka

Spread the love

Skrytá moc dosazuje vaše vládce, které si nechává v takzvané VOLBĚ-VOLBÁCH posvětit, jako vůli LIDU. Protože je skutečná paměť davu maximálně týden a placení novináři nesmí mít vlastní názor, tak člověk zavalený informacemi nedokáže odlišit zrno od plev, PROTO lze vytvářet PŘÍBĚHY, které se vlastně nikdy nestaly.

Jak jsem vysvětlil v první analýze zde, je lidem úmyslně předkládán AHOJ PŘÍBĚH (HI STORY), který se použije k zatajení skutečných DĚJŮ (DĚJIN) k tomu, aby SKRYTÁ MOC (SKUTEČNÍ BOHOVÉ – ti co mají AUTORITU nad někým), aby tato moc nebyla lidmi odhalena.

Jak jsem ukázal na ŘÍM, říši velké změny v řízení člověka, vedou BOHOVÉ za oponou člověka k věcem, aby se jim oddal a neviděl, že je manipulován k tomu, aby svou svobodnou vůli prodal těmto BOHŮM, za kousek chleba, protože jejich cílem je, ABY PŘESTALI HLEDAT TOHO, KDO JE SKUTEČNĚ STVOŘIL.

ADOL HITLER – nejprve STORY (příběh), kterému se musí věřit

1, Cíl první – vmanipulovat veřejnost do procesu představ o Židech, jako národu, který může za všechno.

2, Cíl druhý – rozdělit společnost na OCHRÁNCE UTISKOVANÝCH a na ty, KDO NENÁVIDÍ – starý základní princip – ROZDĚL A PANUJ

3, Cíl třetí – falešně interpretovat biblická proroctví a shromáždit věřící v Písmo do náboženských domů, Babylonských domů a utvořit z nich VELKÉ MĚSTO, plné protichůdných nauk (KVASU)

4, Cíl čtvrtý – vytvořit podmínky pro vznik všeobecně podporovaných institucí, které jsou zastřešeny OSN

Těch skrytých cílů je samozřejmě více a o dalších se zmíním později, ale toto jsou ty na první pohled HLAVNÍ CÍLE, které měl ADOLF HITLER ZAJISTIT.

STORY, KTERÉ SE NÁM PŘEDKLÁDÁ

Bylo nebylo, jednoho dne se narodil v Rakouském mocnářství chlapec, kterému dali jméno Adolf. Jeho maminka Klara Hitlerová, rozená Pölzlová byla ženou, která své děti milovala a jejich otec Lojzík Hitler, kterému čirou náhodou na matrice změnili příjmení, jistě chybou roztěkaného státního úředníka z Hütler na Hitler a on to vůbec neřešil a hned se do nového příjmení zamiloval, byl tvrdým bezcitným otcem.

Dolfík už od dětství inklinoval k umění, aby odešel v pubertě sám do hlavního města mocnářství Wien  (Vídně), a tam studovat svou lásku, kterou bylo malování. Protože to byl velmi chudý chlapec, kterého neměli moc rádi, ocitl se v útulku pro Židy, kde pobýval mnoho let. Na školu jej nepřijali a on dřel bídu s nouzí a živil se malováním oblíbených pohledů, aby poté narukoval do mocnářovy armády, kde to za svá zranění v PRVNÍ ČÁSTI SVĚTOVÉ VÁLKY dotáhl na hodnost desátníka.
Po patové situaci, kdy nikdo nevyhrál a ani vlastně neprohrál se nám chlapec přesunul do města München, aby tam založil novou stranu, on se k ní přidal, NSDAP. Versailleská mírová smlouva určila, že jediným zločincem této první části VELKÉ VÁLKY se stalo Prusko, tedy předchůdce Německa, které muselo platit válečné reparace takzvaným vítězným velmocem.
Jak nám chlapec rostl, zasažen svým dospíváním, pochopil, že za veškeré zlo mohou Židé a jejich Sionismus. Také si povšiml další skupinky s politickou ambicí po moci, kterou byli komunisté, kteří se stali nástrojem Sionismu, který on tak nenáviděl, že svým statečným politickým bojem přivedl sebe do vězení, kde měl spoustu času, a protože tam neměl své posluchače, dal se do psaní budoucí SVATÉ KNIHY NĚMCŮ a také příslušníků mnoha národů, KNIHY S NÁZVEM MEIN KAMPF (MŮJ BOJ).

Po čase byl hošík propuštěn a protože patrioti německého průmyslu toužili po zachránci a německý lid byl také v koncích díky chudobě MÍROVÉ SMLOUVY, získal svou podporu, až se ocitl díky ní a díky „demokratickým“ volbám v ŘÍŠSKÉM SNĚMU a následně byl jmenován Říšským kancléřem. A slabý prezident mu díky své slabosti dovolil přijmout ŘÍŠSKÝ AKT, který mu dovolil uchopit se absolutní moci.

Ač je to všeobecně známým faktem, ale už se moc o něm nehovoří, je to, že mu k moci pomohl Říšský konkordát, smlouva, kterou uzavřel s budoucím papežem Piem XII. O této zajímavé smlouvě se ještě zmíním, až budu sdělovat takzvaně náhodné detaily z jeho skutečného života, tedy ne z PŘÍBĚHU, kterému se učíme, abychom mu věřili.

Nezpívá Tublatanka náhodou : „SVET JE INÝ NEŽ SOM MYSLEL, Svet je smutne skutočný. Prázdni ľudia chcú v ňom vládnuť,  smejú sa nám do očí.“?

Pak nám ten chlapec začal zlobit, nechal postavit koncentrační tábory a zde nechal zplynovat asi 6,5 miliónu Židů. Po skončení této druhé části VELKÉ války, mělo toto odhalení tak silný emoční náboj, že část celosvětové společnosti se stala OCHRÁNCEM KAŽDÉHO, kdo se k této národnosti přihlásí.

Mezi tím rozpoutal druhou světovou válku, abychom se dnes učili, že to byla hlavně jeho dohoda se Stalinem (I oněm si v dalších článcích povíme něco, co vykladačům PŘÍBĚHŮ, KTERÝM SE MÁ VĚŘIT, nezapadá do této pohádky o zlém Hitlerovi a skrytou MOC to vysloveně dráždí k zuřivosti.)

Protože jak to v správném PŘÍBĚHU, VE SPRÁVNÉ POHÁDCE KONČÍ, zlo bylo po zásluze potrestáno a vše se zalilo sluncem. Hodné strany rozdělily Německo na dvě části. Vytvořily si OSN a mnoho dalších mezinárodních institucí, aby svět byl lepším místem k životu. ZAZVONIL ZVONEC a pohádky byl konec.

NO ŘEKNĚTE SAMI, KAZIL BY NĚKDO TAK KRÁSNÝ PŘÍBĚH PRAVDOU?

Tak jako se Nero nedostal k moci jenom proto, že byl členem klanu a bylo potřeba jít tomu ŠTĚSTÍČKU NAPROTI, skutečné dějiny nám ukazují, že tak to bylo i s naším Adolfem.

BOŽSTVÍ BLÁZNŮ, KTEŘÍ MĚNÍ SVĚT

Opět jako u Nera, musíme zkoumat DĚJE (DĚJINY), které se nedávají do souvislosti a záměrně se zamlčují, nebo úplně vymažou, tak jak se o to pokusil SAMOTNÝ ADOLF.

Takže jak šli tomu štestíčku naproti ti za oponou? V mnoha mých příspěvcích jsem upozorňoval na důležitá data, tedy roky, kdy se vše ladilo, aby se svět posunul do fáze, ve které jsme dnes.

Před čtyři sta léty

Před čtyři sta léty, squadra mužů klečí,
uctívajíc při tom Satana.
Vůbec nikdo neví, co ta činnost zjeví.
Vypadá dost zmatená.
Rodiny se sešly, aby plány přešly,
od slibů k jejich splnění:
„Až skončíme s lůzou, budou se třást hrůzou,
není nad tajemné vědění!“.

Illuminati, Illuminati, tajné tváře na trůnech.
Illuminati, Illuminati, vládne nám dnes Bilderberg.

„Už nám prošlo věcí, tak ať vidí všeci,
co Nový řád znamená!
11.září, to se nám to vraždí.
Už je vláda vztyčená“.
Zatím není vidět, ten samozvaný výkvět.
Těm, kterým jsme podlehli.
Přesto vládnou spolu, od jednoho stolu.
Nikdo tomu nevěří!

Illuminati, Illuminati, tajné tváře na trůnech.
Illuminati, Illuminati, vládne nám dnes Bilderberg.

ROK 1776 – schůzka Illuminati – skupina okolo Adama Weishaupta, naplánování scénáře a provedení Velké Francouzské revoluce, příprava Napoleonských válek, příprava Zednářských lóží, vše financováno rodinami, které se táhnou jako červená nit, za všemi těmito procesy.

  • Kolonie se stává nezávislou na Britské koruně – vznik USA – pod taktovkou svobodných zednářů
  • začátek PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE, papír se stává běžným zbožím
  • počátek tiskovin

Rok 1779 – první velké oznamování DRUHÉHO PŘÍCHODU KRISTA  na rok 1843, nebo rok 1844

  • DOKONČENÍ 400 LET REFORMACE
  • Pád Katolického monopolu na všechno – falešný výklad Zjevení o ubité hlavě, základ pro první falešná naplnění biblických proroctví
  • spuštění řízených revolucí, jako naplnění proroctví Matoušova evangelia 24:7.8

Po roku 1848 – vznik náboženských skupin sjednocených do dnešní církve Adventistů sedmého dne. Hlavní studijní knihou se stává 5-ti DÍLNÝ SPIS ELLEN G. WHITE – Drama věků

  • spiritistka, která je pod vlivem anděla. Nikomu nedochází, že je to naplnění varování apoštola Pavla: „Ale jestliže vám třebas i my nebo anděl z nebe bude jako blahou zvěst hlásat cokoli mimo to, co jsme vám jako blahou zvěst ohlásili, budiž proklet;“ (Galaťanům 1:8)
  • Druhé velké oznamování Kristova druhého příchodu na rok 1879 – vysvětlení nenaplnění – církev ještě není připravena, nesplňuje Kristovy požadavky. DOBRÁ VÝMLUVA, kterou můžete ovce oblbovat až do skutečného pádu Babylonu, kam tato církev patří.

19. století bylo co do vzniku nových náboženských směrů velmi plodné období. V roce 1859 pak byl vytvořen základ pro náboženskou obec Svědků Darwinových, které se až dodnes drží toho, že Stvořitel neexistuje.
Dalším náboženským směrem, který je velmi rozšířen až do dnešních dní, je esoterika umně naroubovaná na východní filozofie a náboženské směry, kterými jsou budhismus, šintoismus, lamaismus, vše smícháno s šamanismem indiánských šamanů.

Proč tento delší poznatek? Protože náhody se nedějí a hlubším zkoumáním zjistíte, že za vším jsou tajné spolky napojené na své předchůdce, Templáře, Jezuity – ti jedou až do dnes, Maltézské rytíře a další, jako jsou Medicejští, Benátčané a tak dále. Vše je jenom o zkoumání a porozumění, jak je tento svět řízen už cca 4000 let.

V devatenáctém století se také znovu obnovují volby, jako nástroj takzvané moci zdola, aby si lidé, kteří dostali možnost základního vzdělání a začali si číst, měli pocit, že něco řídí. Velký boom tiskovin a jejich dostupnost pro sprosté lidové vrstvy, sloužil k stejné manipulaci mysli a ovlivňování, tak jako to dnes dělá TELE VIZE (předkládá telátkům obrazy a sny) a také internetový mainstream.

K čemu dochází a BOHOVÉ TO NEMAJÍ RÁDI? Dochází k tisku Biblí, které dřívější ovečky k dispozici neměly a začínají zjišťovat, že je mnozí duchovní podvedli. To zákonitě vede k tomu, že BOHOVÉ (ti co mají autoritu nad lidstvem) začínají být odhalováni. K lidem se začíná ve velkém dostávat porozumění, že jim bylo úmyslně zakrýváno SKUTEČNÉ JMÉNO STVOŘITELE NEBE A ZEMĚJeHoVaH (JHVH), nebo Y(j)eHoVaH (hebrejština nemá J jako vlastní samohlásku podobnou češtině, ač se označuje jód, ale výslovnost prvního písmene je YJ, či IJ. dále to souvisí s angličtinou-umělý jazyk, kde J se čte jako dž, proto si anglosaské národy vynutily Y, to není správné), takže objevují TETRAGRAMATON a začínají toto jméno JHVH vyslovovat podle Masoretské vokalizace. A tak se tito lidé oddělují od ostatních náboženských společností.

Toto skutečně nemají BOHOVÉ RÁDI. Dokonce si tito věřící lidé dovolili, dělit se s druhými o své poznání. Toto už se neomlouvá. Systém musel reagovat okamžitě. Mnozí byli znechuceni nenaplněním Kristova příchodu v roce 1879 a zjišťovali, že trojiční učení o jednom BOHU ve třech osobách, které si Adventisté ponechali jako jeden z pilířů svého vyznání víry, začali tyto osoby utvářet biblické skupinky, které diskutovaly o Písmu.
Aby jejich rozjímání nad Písmem mohlo být řízeno a usměrňováno žádoucím směrem a ještě na tom někteří zbohatli, objevuje se na světové scéně FALEŠNÝ PROROK. Lidé i tenkrát měli rádi příběhy o kladných hrdinech své doby, tak jako je tomu i dnes, tak obdrželi svého mluvčího. Stal se jim Charles Taze Russell. Mladík s Pensylvánie, který se vzdal veškerého majetku, aby spoluzaložil společnost, (korporátní) Společnost Sionská Strážná Věž zvěstovatel Kristovy přítomnosti. Později přejmenovaná na Strážná Věž Biblická a Traktátní společnost, anglicky Watch Tower Bible and Truckt society (WTBTS).

Nebudu vám vyprávět pohádku, kterou mají rády ovečky vedené WTBTS, protože bych se nad tím PŘÍBĚHEM (STORY) musel rozplakat. Takže co byl skutečně zač tento druhý prezident této KORPORACE? Už to slovo musí v člověku, který jej slyší, nebo čte, rozsvítit červené světlo, které říká: „POZOR, TADY JE NĚCO ŠPATNĚ!

Takže tento mladík, který zbohatl přece na prodeji obleků, dostal příležitost, aby se jeho nedělní kázání objevila ve všech významných nedělních vydáních nejznámějších novin té doby. On sám přece nic nevlastnil, ale založil mnoho firem a firmiček, které mu a jeho příteli J.F.Rutherfordovi přinášeli královské bohatství a tento jeho kamarád byl bývalým soudcem a zároveň právníkem, který jej často tahal z různých soudních sporů, které tyto firmy a firmičky měly. Přesně tak, jak to chodí u korporátu do dnes.

Tento FALEŠNÝ PROROK, oznamovatel Kristovy přítomnosti oznámil, že se Jehošua objeví už v roce 1914. Do roku 1911, pokud mne paměť neplete, mohly ovečky studovat Písmo bez pomůcky jeho Strážné věže, kterou vydával, ale pak už to bylo bráno tak, že nelze Písmu správně porozumět, protože jedinými vyvolenými, kterým je Pravda z Písma zjevována, jsou ti, kteří sedí na vrcholku pomyslné pyramidy.

Kdyby dnes přišel s tehdejší „Pravdou“, byl by okamžitě vyloučen. Ale BOHOVÉ VĚDÍ, ŽE LIDÉ MAJÍ RÁDI IKONY A MODLY, takže proč kazit STORY PRAVDOU.

Co o něm víme? Že je pochován na Zednářském hřbitově, kde je kousek od jeho hrobu velký monument ve tvaru pyramidy s nápisem jeho založené korporátní společnosti. Už to by mělo dnešní Svědky Jehovovy zarazit. Získal ocenění za přínos k vytvoření státu Izrael, ač tam jeho bratři mají zakázanou činnost. K tomu se vrátím, až vám vysvětlím, co je to Sionismus a proč bylo toto odstraněno z názvu společnosti. Jinak to byl Zednář 33 stupně zasvěceni, který spadal pod přímou kontrolu těch, kdo mají autoritu nad mnohými, proto mohl ve svých kázáních upozornit na správný počátek začátku Velké války a zaobalit to do splnění takzvaného Kristova příchodu. Žádné kouzlo, žádné skutečné vedení samotným JeHoVaH Stvořitelem, jen znalost řízení a plánů, kterého byl součástí.

Říkáte si: „Sakra, co toto vše má společného s Hitlerem?„, tak prosím vydržte do druhé části této analýzy, kde vše propojím.

Velká válka, rozdělená na dvě části se plánovala od roku 1815/16

Bohové (ti co mají autoritu nad mnohými) znají velmi dobře všechna biblická proroctví. Už jsem zmínil, že je zde jedno z Matouše 24:7,8, kde musí během Kristova příchodu dojít k tomu, že povstane národ proti národu a království proti království. Problém devatenáctého století byl v tom, že se to podařilo díky Francouzské revoluci jenom v Evropě a ne po celém světě.

Adventistická hnutí, která čekala nejprve na rok 1843, 44; či na posunutý rok 1879, měla pojistku a zakladatel W. Miller také patřil k těm, kdo vědí, a proto pomáhal budovat Babylonský dům své církve, aby se probouzející ovečky nerozprchly, ale zůstaly hezky uvězněny v náboženských učeních Babylonu. Baptismus, ze kterého vyšel, potřeboval reformu a on, jako zasvěcený, stejně jako byl i Ch.T.Russell, se této náročné práce ujal.

Plány tajných společností stále nevycházely podle jejich představ. Založily sice několik významných škol, kde byly kádry připravovány, jednou z nich je v USA universita Yale, kde dodnes působí tajemné bratrstvo Scull and Bones, které je porodnicí mnoha Amerických presidentů, ale i tak se musí vše důkladně připravit. Cíle jejich plánu jsem zmínil výše. Zatím jsem popsal to, čeho si HI STORY KOVÉ nevšímají, k čemu díky knihtisku a jeho dostupnosti došlo a co se změnilo v duchovním směru těchto generací během 19 a počátku 20 století.

NASTAL OBROVSKÝ POSUN VE VNÍMÁNÍ SVĚTA, který bylo třeba ovládnout pro potřeby řídících elit. Nastal čas korporací a jejich uplatňování obchodních zákonů, na ZÁKLADĚ LODNÍHO PRÁVA, KDY SE ŽIVÝ ČLOVĚK PROMĚŇUJE VE ZBOŽÍ.

Pokračování zde.