Vkládám velmi důležitý rozhovor s panem Ľuptákem na Infovojně. Řeší se v ní, proč přijdeme o hotovost.

Spread the love

Banková totalita? – Pavol Ľupták

Pán Ľupták je sice pragmatik co se týká popisu situace, ale velká naivka s ohledem na čas, kdy k tomu dojde. Pokud to nastane ještě tento měsíc, tak se tomu nebudu divit. Proto pan plukovník u moci a nouzový stav k tomu.

Jak dlouhou dobu potřebují k tomu, aby hotovost zrušili? 24. hodin a vše pod mimořádným opatřením, neboli stavem nouze. Takže až uvidíte, že 90% zemí opět vyhlásí ve svých zemích stav nouze, pak čekejte, že to v té době přijde. Nebe zase krásně zatemnily, co v těch sračkách bylo si můžete domyslet a dát si konečně jedna a jedna dohromady. Ale to jsou určitě konspirace.

Vše jsme vysvětlili v knize Daniel – Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny. Přečíst si ji můžete zde.

Čas takzvané milosti skončil a kniha Zjevení se naplní tak, že mnozí budou mít vše před očima, ale přesto to neuvidí a dál budou spřádat své plány a těšit se na budoucnost, že se jim vrátí, co ztratili. Co je na celém procesu pozitivní, že na skutečném konci přijde změna, ne díky člověku, politikům, jenž si naivně myslí, že oni tu budou stále, ale díky Králi králů a Pánovi pánů, Jehošuovi Kristu. Ač mnozí promarnili svůj čas a prožijí díky tomu těžké chvíle, přesto ještě jednou dostane každý příležitost být pod Kristovou vládou. Tak poznáte, že vám lhali ti, co tvrdí, že Jehova Bůh, Stvořitel nebe a Země, je krutým Bohem.

Ti, jenž nebudou chtít změnit své chování, tak ti si půjdou na 1000 let odpočinout do prachu zemské půdy, aby pak byli vzbuzeni k soudu spravedlivých a nespravedlivých. Ostatní poznají skutečný život bez válek a nemocí. Poznají, co znamená žít 100 let v těle zdravého asi 30 letého člověka. Pak také půjdou ke svým praotcům do zemské půdy a mezitím se stanou otci a matkami synů a dcer, tak jak to skrze Izaiáše předpověděl ten, jenž nemůže lhát a jehož jméno znamená, PŮSOBÍ ABY SE STALO. Stejně, jako předpověděl tuto dobu, kdy Satan má velký vztek a hledá, koho by jenom pohltil.

Už vám nasadil roušky, tak vzhůru k tomu, aby si vás o vakcinoval. Že se vám to nebude líbit? To Satan ví moc dobře a je to také jeho cíl, vždyť vy musíte chtít NWO dobrovolně. I to už má připraveno. Tak zkuste začít alespoň teď, v hodině dvanácté, hledat svého STVOŘITELE, snad se vám dá ještě najít.

Co nejspokojenější víkend vám přeji a zkuste si najít čas a poslechnout vloženou Infovojnu.