Je to hnus co se dnes děje, ale nic, s čím bychom neměli počítat.

Spread the love

Pokud jste zavítali na tyto stránky, pak víte, že jejich obsah je zatím bez starších článků a obnovení původního obsahu bude ještě nějakou dobu trvat. Víceméně zůstalo na mém hrbu zajistit finance pro další činnost a vytvářet nový obsah, než si vlastník domény odpočine z frustrace, kterou zažívá, protože boj, který vede, není jeho a ani není proti krvi a tělu, tedy proti lidským služebníkům tohoto zkaženého světa, ale je to boj s duchovními silami, v duchovní oblasti, které ovládly svět lidí.

Připravuji pro tento svět novou knihu, která se zabývá skutečnou chronologií lidských dějin a těm, kdo milují SPRAVEDLNOST a PRÁVO, ukáže, co vše bylo odhaleno při vykopávkách a jak to potvrzuje pravdivost BOŽÍHO SLOVA. Proto mám jen velmi málo času na to, abych ještě psal články a dnešní dění sleduji jen málo. Přesto mne zaujaly informace, které jsem se dozvěděl už v mainstreamu a očekával je krátce poté, co si dovolila říci Soňa Peková o slavném COVID 19.

Písmo prorokuje, že poslední lidská generace, ve které nyní žijeme, než se vrátí ten, jenž jediný má ZÁKONNÉ PRÁVO PANOVAT NAD LIDSKOU SPOLEČNOSTÍ, tím není nikdo jiný, než JEHOŠUA KRISTUS, jehož samotný STVOŘITEL NEBE a ZEMĚ nazval SVÝM MILOVANÝM SYNEM, JEHOŽ ON SCHVÁLIL a dodal: „JEMU NASLOUCHEJTE!„, že ta poslední generace převrátí vše, od PRÁVA a SPRAVEDLNOSTI až po to, co je a bylo vždy přirozené, tím je láska k PRAVDĚ. Tak že se nemůžeme divit tomu, že na tuto jinak obyčejnou ženu, ale význačnou vědkyni zaútočili ti, co si myslí, že jsme OBCHODNÍ PŘÍPAD, VĚCI DENNÍ SPOTŘEBY.

Ano, takto o nás uvažují ti, co se stali SKUTEČNÝMI Satanovými služebníky, ale vy o tom nevíte, protože zatemnili vaši mysl tím, ŽE TEN KDO TISKNE A OVLÁDÁ VÝROBU PENĚZ, jenž nemají jinou hodnotu, než že se jim věří, že když vstoupím do obchodu, že za ně dostane to, co si přišel koupit. Přesně toto mi potvrdil při společném obědě v roce 2010 jeden z členů rady guvernéra ČNB a.s., že víra v tento potištěný papír zajišťuje jejich moc řídit a organizovat náš život.

A toto je svědectví proti vám, jenž sedíte ve svých luxusních kancelářích a začali jste trestně stíhat tuto ženu, SOŇU PEKOVOU, že je to ŽIVÁ BYTOST a ne VĚC, OBCHODNÍ PŘÍPAD a že je vaše trestní stíhání podle LODNÍHO PRÁVA NEZÁKONNÉ! Každý kdo se tohoto aktu účastní a je Plně obeznámen s tím, co to znamená, KDYŽ JE NĚKDO PROHLÁŠEN ZA ŽIVOU BYTOST, ŽE ON SVÉMU TRESTU NEUJDE, pokud bude soudit a pokračovat v takovém jednání proti ŽIVÉ BYTOSTI.

Takže premiére Babiši, mafiánská tchýně paní Šilerová a další, ať je vám to známo, že nic není skryto před zraky mého nebeského OTCE, JEHOVY BOHA! PADNETE a BUDETE ZNIČENI VE SVŮJ ČAS, protože se nechcete nechat napravit a SAMOTNÝ JEHOŠUA, můj bratr a SYN našeho nebeského OTCE, JEHOVY BOHA na to dohlédne. DEJTE RUCE PRYČ OD SOŇI PEKOVÉ a nechte se napravit dokud je čas! Vkládám zde přeložený text z německého jazyka o tom, co máte za lubem a co protlačujete proti ŽIVÝM BYTOSTEM, jenž nejsou obchodní věci OBCHODNÍHO PRÁVA NA ZÁKLADĚ VAŠEHO LODNÍHO ZÁKONA.

O TESTECH PCR ve Švýcarském odborném tisku

Obzvláště nyní, když tyto testy raketově stoupají, ti, kteří se vracejí z dovolené, jsou testováni na letišti, Bavaria. Chtějí provádět až stovky tisíc testů týdně a snaží se vytvořit druhou vlnu, jsou tyto testy PCR zvláště zaměřeny pro veřejný zájem.

Pozitivní test znamená, že byla detekována nukleová kyselina, tj. Fragment, který lze případně přiřadit viru. Ale to neznamená, že jste nakaženi. Nebo nemocní.

TENTO výsledek testu se nicméně používá pro opatření, jako je karanténa / zbavení svobody, izolace obyvatel domova s ​​pečovatelskou službou, a následně pro povinnou roušku, nyní také pro děti ve třídách, pro omezení základních práv, zkrátka VŠE, co mnozí z nás považují za nepřiměřená opatření.
K tomuto testu je připojeno VŠE.

Pozitivní výsledek testu se na řídicím panelu RKI objeví jako „případ COVID-19“ a podobně, jako princip tichého příspěvku se poté šíří v médiích jako infikovaný nebo nemocný, což se ukázalo jako zkreslené. Pojem „Covid-19 se zotavilo“ na palubní desce RKI je stejně špatný, protože se u nich neprokázalo, že jsou nemocní.

Podobné je to samozřejmě s „mrtvými Covid-19“. Kromě šílenství stále počítat zjevnou smrt jako dopravní nehodu jako smrt Covid-19, pokud je test PCR pozitivní …Kromě šílenství, že tyto testy mohou být před měsíci a že jste mezi nimi měli negativní testy a stále se počítají …to znamená, že při dnešním počtu 9 232 registrovaných úmrtí na Covid 19, nebyl nikdy detekován virus a infekce.

A pokud v lékařském záznamu není věrohodně vysvětleno žádné onemocnění, kvůli symptomům nebo specializované léčbě, znamená to, že kromě několika pitvaných případů 9 232 zemřelých neexistují pro tento počet vůbec žádné vědecké důkazy.

Retrospektivní poctivé zvážení případů by mělo vyústit v masivní korekci směrem dolů, a to ještě více, pokud byly poctivě spočítány všechny lékařské chyby, zejména do dubna. Bohužel to bude sotva možné pochopit, protože bylo odstraněno mnoho důkazů.
Jako příklad slouží „Bergamo mrtvý“; Pokud vím, ovlivnilo to všechny lidi, kteří byli považováni za infikované a kteří tam zemřeli.

ZÁVĚR:

Tento virus, pokud byl nakonec izolován a vědecky prokázán, není vražedným virem, opatření jsou přehnaná a neopodstatněná a musí být okamžitě zrušena.

Nákladná praxe těchto testů PCR na náklady daňových poplatníků je zavádějící, neadekvátní a měla by být také okamžitě zastavena.

ZDROJ: BAG / Swissmedic

Vám čtenářům chci nyní vysvětlit, proč se ty věci dějí a vše je převráceno. Satan, ve kterého mnozí nevěří, protože se umně skryl do lidských pohádek a jeho média šíří jen Fake news, ví, že už má jen kraťoulinké období, a jeho démoni s ním, a tak chce zničit, vyvraždit vás, obyvatelstvo země, protože on svůj boj dávno prohrál a čeká jej úplná likvidace, které se dočká na konci tisíciletého BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ. Nyní ví, že už brzy půjde na tisíc let do vězení, aby nemohl škodit a než se to stane, chce, aby jste jej následovali a to způsobem, KDY VÁS ZBAVÍ VEŠKERÉ LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI. Proto zkazil mysl této poslední generace a učinil je vším možným, jen ne lidskou bytostí. PROTO VÁM ŘÍKÁ SKRZE MEDIA, že jste všechno možné, než muž a žena! To SATAN VYTVOŘIL LODNÍ ZÁKON, víru v KARMU (ohřívač vody), že ti, co jej poslouchají jsou zbaveni zodpovědnosti, když vás zabijí, protože jste jen obchodní zboží a ne LIDSKÁ ŽIVÁ BYTOST.

Nemusíte drazí čtenáři nikde žádat o papír, že to tak není, protože Satan ví, že je to jen nástroj, aby soudci a státní zastupitelé neměli špatné svědomí, když jdou spát. Všichni ti Sokolové a další právníci to znají a ví o tom, co je Lodní Právo. Tak jim dal OHŘÍVAČ VODY, KARMU, jako zákon, který je zbavuje zodpovědnosti. NE SOUDCI ZEMĚ, NEJSTE ZBAVENI SVÉ ZODPOVĚDNOSTI A BUDETE SE ZODPOVÍDAT Z VAŠICH VRAŽD, EXEKUTORSKÝCH NAŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ SE LODNÍM ZÁKONEM. Samotný STVOŘITEL NEBE A ZEMĚ VÁS BUDE SOUDIT a přivede vás k zodpovědnosti a vy si sami budete přát, aby vás NEBESKÝ OTEC ZNIČIL, protože v těle, ve kterém budete souzeni, bude fungovat SVĚDOMÍ NA 1000% a nebudete moci říci: „JÁ JSEM TO NEVĚDĚL MŮJ STVOŘITELI.“.

Abyste rozuměli drazí čtenáři, jaké jsou skutečné dějiny člověka, proto připravuji tuto novou knihu, která bude brzy zveřejněna, protože je to z vůle Nebeského OTCE, Jehovy Boha, aby se to svět v tomto ČASE KONCE DOZVĚDĚL a nikdo nemohl říci: „Proč jsi nás Otče neinformoval?“.

Pokoj vám všem, jenž milujete OTCOVU SPRAVEDLNOST VÍCE, než svou vlastní.

Igi Pop (Ochránce Otce)