Co se to kolem nás děje?

Spread the love

Velmi nás mrzí co se stalo, ale jak se říká, čert nikdy nespí. Vypnutí stránek způsobilo, že jsme ztratili přístup na všechny články, které zatím nejsme schopni dodat.

Drahý pán Jan Suene Marek, kde až do zablokování náš web fungoval, si naše články úmyslně ukládal někam, kde náš administrátor nemá přístup a zálohování se nezdařilo, což jsme zjistili až po přesunutí a změn DSN.

Zde můžeme vidět, jak esoterik jedná, když je pod vlivem svého pána, který ovládá jak černou tak bílou magii. V mém článku, který byl za celou dobu jako jediný napaden hackery, odhaloval jsem v něm zhoubný vliv esoteriky a esoteriků na vnímání reality, bylo vše logicky vysvětleno. Známá skupina z osmdesátých let, kapela ULTRAVOX natočila ke své písni „THE HYMN“ video klip, který opět vkládám, kde se jasně ukazuje, co je za politickou a hudební slávou. Jak na konci klip ukazuje, je zde vidět polapenost těchto lidí, co by duší.

Cílem těchto nových stránek zůstává informovat o věcech nejenom na politickém nebi, ale zabývat se i hlubšími provázanostmi s biblickými proroctvími. Aby čtenáři viděli, kde se nacházíme v proudu času. Byly vytvořeny paralelní stránky, kde naleznete i knihu „Daniel – Tajemství ukončeno, pečetě rozlomeny„.

Pro hlubší badatele Písma jsme vytvořili paralelní partnerský web, kde naleznete vysvětlení určitých biblických otázek, jež vznikají z důvodu různých náboženských dogmat a tradic – vše naleznete zde.

I nadále budeme odhalovat zákulisí v takzvané alternativě, proč informují lživě o určitých tématech, jako to udělal pan VK ve své oblíbené páteční chvilce poezie ze dne 31.7.2020, kde tvrdil, že Jehošua (Ježíš) Kristus je původem Kananejec a že není Judeec (Žid). Tento člověk je lhář a manipulátor, který úmyslně zavádí na scestí mnohé. A ač se snaží všemožně zamaskovat to, že mu vysychají zdroje od přispěvatelů, protože LHÁT SE LIDEM NEMÁ!!!! bude jeho miska suchá. Nenechte se ošálit například tím, že úplně náhodou se jako poslední dovolala nějaká paní z Prahy, aby položila panu VK otázku k financování. Vše najdete v posledních promluvách na SV ze dne 7.8.2020 v poslední čtvrthodince.

Zase se jenom odkopal, protože jak můžeme vidět dnes na jeho teploměru, najednou všichni přispívají o sto šest.

No jak myslíte pane VK. TO CO ČINÍTE SKRYTĚ, JÁ VYNESU NA SVĚTLO.

Takže kým skutečně Jehošua byl? Podle rodokmenu, který byl všem v době sepsání evangelií k dispozici, byl z otčímovy strany jednoznačně Žid, který měl v této línii za předka krále Davida, jak to nacházíme ve 3. kapitole evangelia Lukáše ve verších 31,32.
V Matoušovi je zaznamenán rodokmen Marie, Jehošuovy lidské matky, která byla také z linie Davida, jak je to dosvědčeno hned v první kapitole 6 verši.

Je možné věřit člověku, který si vymýšlí lži? Který potřebuje esoterický PROJEKTOR, aby se do něj díval? Podle odhalení, která jsou v dnešních dnech k dispozici, tak pokud tam skutečně nahlíží, tak je přesně tím člověkem, který v procesu řízení patří jednoznačně na stranu Kabaly. Satanova trůnu.

Pokud vám toto nestačí jako důkaz, kdo tajemný VK skutečně je, pak si projdete smutným zklamáním, protože celá pravda o tomto LHÁŘI bude brzy odhalena. Kdo za ním skutečně stojí.

Nebudu to já, kdo odhalí kým je, ale nebeský Otec, Jehova Bůh, Stvořitel nebe a země, protože znevažoval nejenom jeho SVATÉ JMÉNO, ale dovolil si lhát o KRÁLI králů, PÁNOVI pánů, kterým je samotný JEHOŠUA KRISTUS.

Proč se to takto stane? Aby se poznalo, že nebeský Otec, Stvořitel nebe a země činí rozdíl mezi tím, kdo mu slouží a mezi tím, kdo jej pomlouvá a vysmívá se mu.

Je smutné, že jsem se musel opět vracet k slavnému AE news, ale byli včas varováni a byla jim dána výstraha, kterou nechtěli poslechnout.

V příštím článku se zaměřím na události, které jasně ukazují, že letošní podzim bude velmi krutým podzimem, že USA skončí a že je velmi důležité začít hledat ochranu tam, kde se nalézá a ne u lidí typu QANON.