(7) Odpadlictví

Spread the love

Sepsáno 1. března 2020 – článek zde

.

Pojďme a vystupme na Jehovovu horu

.

Milovaní a přátelé Pravdy,

  dovolte mi se zamyslet nad událostmi, které zažívám a zkuste mne pochopit, jako člověka víry. Zda jim jsem, nechť vám to náš Otec Jehova potvrdí osobně svým Svatým Duchem, skrze upřimnou modlitbu: „Ne jak já chci bratra vidět, ale kým skutečně je v tvých očích Otče Jehovo a také v tvých Pane Jehošuo?“.

  Proč zrovna tato úvaha? Protože od doby co působím na FB, se vše často děje jakoby přes kopírák. Objeví se bratr, sestra, začnou mé komentáře lajkovat, pak mne třeba požádají o přátelství. Většinou si něco napíšeme. Časem dojde k tomu, že si v určitém pohledu na Písmo neporozumíme. Je to normální a mne to neuráží, když někdo se mnou nesouhlasí. Naopak, snažím se pochopit jeho postoj. Dnes bych se rád zaměřil na ty bratry a sestry, jenž se cítí být součástí organizace, kterou jsem opustil a nazval bych tu úvahu:

PROČ VÁM BRATŘI A SESTRY ROZUMÍM,
A PROČ VY NEROZUMÍTE MNĚ?

  Teď buďte k sobě upřímní. CO SE STANE, POKUD PŘIJDETE S PRVNÍM DOTAZEM? Pastýř si vás označí, vysvětlí vám, že je to tak správně, protože je to pokyn od VRO. Pokud se nepodvolíte, jste nepoddajné ovce a jste zralí na vyloučení. V druhém případě trpí vaše svědomí, ale jste přece v Boží organizaci a odejít, znamená duchovní i tělesnou smrt. To, že je to pokrytecké jednání, což vždy v Izraeli bylo vnímáno stejně, jako odpadnutí od Jehovy Boha, to už si přiznat nikdo nechce.

  Tak vám zkusím pomoci. Jakými slovy nazval Jehošua tehdejší pastýře? Jak je nazval Jan Křtitel?

  Najednou se stane, že někde na FB narazíte na bratra a sestru, kteří chválí Jehovu Boha, že to nedělají utrhačným způsobem, snaží se druhým pomoci, aby našli našeho Otce, aby jej poznali. Takže co s takovým bratrem a sestrou? VRO řekl: „MRTVÝ, PROTIVNÍK JEHOVY BOHA!“ Co začnete podvědomě hledat? Špínu, musíte si přece zdůvodnit to, že je ODPADLÍKEM.

  Je to Laskavý postoj? Bratr a sestra vás několikrát podpoří, snaží se být laskaví, radují se z toho, že vy znáte Otce jménem, ví, že jej milujete.

  Položme si otázku: „Kdo vlastně odpadl od Otce, Jehovy Boha?“ Zde mohu doporučit jen jedinou věc. Prosím poklekněte před našim milovaným Otcem a proste jej, aby vám sám ukázal, jak se na to dívá.

  Chci ujistit všechny bratry a sestry, že vašim obavám velmi rozumím, ale pokud věříte Otcovu slovu, pak byste měli věřit i tomu, co nechal zapsat Jeremiášem ve 31. kapitole 33 a 34 verši. Otevřete si i jiné překlady, aby se náhodou nestalo, že někdo chce převyprávět tato slova do podoby, která by mu vyhovovala.

  Setkal jsem se už na FB z mnoha bratry, kteří se považovali za ty, jenž vede náš Otec Jehova Bůh. Dokonce mají sny a věří, že jsou unášeni Božím Duchem. Pokud to tak je, pak v prvé řadě si musí dávat velký pozor na to, aby nešířili pomluvy, které se nezakládají na pravdě. Ne, že pak řeknou „mě to vlastně nezajímá“. Přísloví 6.kapitola 16 verš mluví jasně. Pokud takto jednáme, sami odhalujeme, že nás podvedl Satan. Sny a pocity jsou z jeho zdroje.

  Prosím tedy všechny, sebe z toho nevyjímám, pokud už někoho máme potřebu soudit, kéž by se to nestávalo, suďme podle Otcovy spravedlnosti, buďme milosrdní a hlavně se raďme s Duchem našeho Stvořitele Boha a ne s tělem.

KÉŽ NÁM V TOM OTEC POŽEHNÁ a JEHOŠUOVA MYSL JE NAŠÍ SOUČÁSTÍ.

S Agape bratr v Kristu Igi.