(6) Křehkost

Spread the love

Sepsáno 26. února 2020 – článek zde

.

Pojďme a vystupme na Jehovovu horu

.

Drazí čtenáři, přátelé, bratři a sestry.

  Chtěl bych se dnes podělit o radost, kterou prožívám, když se dozvím, že některý z mých bratrů a některé mé sestry jsou Otcem používáni k tomu, aby „ovázali co je nalomené a neuhasili doutnající knot“. Naopak zalévají svým příkladným chováním, svým milosrdenstvím ty, kdo ztratili svou Lásku k našemu milovanému Otci , Jehovovi Bohu a jeho Synovi Jehošuovi (Ježíši) Kristu.

  Vždy za určitý čas, se snažím o to, abych podpořil některé skrze výměnu myšlenek prostřednictvím Bellova přístroje a když z druhé strany slyším, že se dotyčným dobře duchovně daří, mám z toho ohromnou radost.

  Včera a dnes jsem měl telefonické rozhovory se dvěma milovanými sestrami. Obě v poslední době trápily nějaké choroby, přesto se snaží pomáhat druhým, aby zasely nebo povzbudily ty, kdo nemají víru. Co je na těchto sestrách nejvíc povzbuzující, že ač jsou v důchodu a měly by sami více odpočívat, aktivně a bezplatně pomáhají našim starým spoluobčanům. Jejich živá víra svědčí skutky o opravdové Lásce Agape nejenom k našemu Původci a také k našemu Vykupiteli, ale i k těmto lidem, bližním.

  Sestra se kterou jsem hovořil včera, mi řekla, že díky přirozené pozornosti k potřebám jedné své známé, mohla rozvinout duchovní myšlenky a vydat svědectví, které vede k tomu, že začala s danou ženou studovat Písmo. Vedl jsem v životě několik biblických studií, takže vím, jak je to pro obě strany občerstvující a povzbudivé.

  Dnešní rozhovor mne potěšil ještě více, protože jsem se dozvěděl, jak je naše drahá sestra Otcem přiváděna k těm, jenž ztratili víru v Otce, jehož znali jménem. Bohužel, organizace tyto naše bratry vyhodila ze svých řad, často proto, že nesouhlasili s postupy v této organizaci. Smutným faktem je to, že tato organizace nutí své ovečky k tomu, aby bezmyšlenkovitě věřili více těm, kteří tuto organizaci vedou, než Otci a Kristu. Pokud vznikne tato závislost a ovečky zjistí, že je celou dobu ti, kterým bezmezně věřili, klamali, či kryli nějakou špatnost, dochází k velkému zklamání a projev nespokojenosti vede vyloučení a odchodu z této organizace. Často pak dojde k tomu, že se Satan postará o to, aby si tito lidé mysleli, že Otec o ně ztratil zájem. Problém je v tom, že si nedokáží představit, že milovat Otce a Jehošuu mohou bez toho, že nemusí být součástí jen nějaké církve, či sekty.

  Otec přece slíbil, že sám vyučí své děti, tak, jak to slibuje v Jeremjášovi 31:33-34. Tuto sestru Otec často přivádí k ztraceným ovečkám bývalé organizace Svědkové Jehovovi. Ona sama nikdy nezaparkovala v nějaké denominaci, ale celou dobu plně spoléhala, že ji Otec a Jehošua povedou. Svými skutky milosrdenství, pak může názorně ukázat, co je to vedení Božím Duchem přímo samotným Otcem. Tyto ztracené ovce opět poznávají tu první Lásku a začínají za své prozření a za svůj život opět děkovat Otci a také Vykupiteli, Králi Jehošuovi.

  Otec má k nám lidem tak velkou náklonnost, že na těchto příkladech vidíme jak naplňuje svá vlastní slova:“Rozhodně tě neopustím a rozhodně tě nezanechám.“. Mějte i vy drazí milovaní radost z takových to skutků a chvalme společně Jah! Našeho Otce na nebesích a také Krále a Syna Jehošuu.

Pán s vámi všemi, bratr Igi