Kapitola 36.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-36-

Daniel odlišuje bývalé krále Severu,

abychom pochopili, kdo je ustanoven

.

Ale na místě toho bude slávu vzdávat bohu pevností, ano, bohu, jehož jeho otcové nepoznali, bude slávu vzdávat zlatem a stříbrem a drahými kameny a jinými cennostmi;“ (Daniel 11:38)

   Jak Hitler, tak Stalin a jeho následovníci vzdávali slávu svým tvrzím, nebo-li vojsku a jejich zbraním. Co ale měl socialismus jinak? Tím byl „VĚČNĚ ŽIVÝ LENIN“, dodnes jej mají na hlavním náměstí RF v Moskvě. SSSR a dnešní RF má na svém území všechny důležité zdroje, to jsou ty cennosti. Zde nám anděl ukazuje, koho musíme hledat. Už Hitler ty zdroje neměl, a neměl ani svého „Lenina“. ‚Ustanovený čas‘ a nebo také ‚určený čas‘ končí těmito slovy:

   „tak bude činit v nejpevnějších pevnostech s bohem ciziny; kdo ho uzná, toho slávu bude množit a bude jim dávat nad mnohými vládnout a půdu jim za poplatek rozdělovat.“ (Dan. 11:39)

   Celé slavné RVHP bylo přesně o tom. Kdo uznal jeho cizího boha (Lenina) a připojil se k jeho armádě skrze Varšavskou smlouvu, tomu rád dával za poplatek a on nad ním panoval. Jak rozděloval půdu? Tak, že zajistil obranu těch zemí. Například Kubě zabezpečil ochranu a jejich zdroje, a ta zase posílala cukrovou třtinu. ČSSR zase dávalo uran a tak dále. Vše se mělo dít jen v určený čas. Proč? Protože mělo dojít k tomu, o čem hovoří Jan ve Zjevení 13. kapitole. Socialismus byl ubit. K tomu posloužila akce Golgota. Tu připravil v KGB s pomocí chazariátu Jurij Andropov.

   Ten vybral některé osobnosti, aby sehrály „tří denní smrt“ socialismu. 30-ti letý plán se pomalu naplňuje, když v letech 1989-91 došlo k umírání socialismu, rozpadu SSSR a vzniku RF, a nikdo neočekával, že bude chazariát poražen. Talmudisté ale nezůstali sedět se založenýma rukama. Dobře schovaný a poctivý úředník KGB V.V.Putin byl vyzdvižen, aby oživil to, co je mrtvé. V prosinci 1999 je posazen na svůj trůn a díky činění protiopatření se z něj stává osobnost jakou svět doposud nepoznal. Chladnokrevně mění celé uspořádání světa. Jedná lstivě a přesto se chová jako největší lidumil světa. Jeho otevřená politika, ve které prosazuje, aby se vše řídilo právem, nutí chazariát dělat fatální chyby.

   Skupině kolem Talmudu se podařilo v roce 2016 protlačit svého kandidáta Donalda Trumpa do postavení krále Jihu, který do úřadu nastoupil v lednu 2017. Předchozí prezident Barack Obama byl kandidátem chazariátu. Ten, jako správný nositel „ceny míru“ začal krále Severu popichovat. USA za jeho vlády, tak jak to potvrdil svými ústy samotný Donald Trump (takže žádná konspirační teorie), dovolil vytvořit pod rouškou tajných služeb Mosadu a CIA (pod vedením jejich tajných agentů) Islámský stát. Cíl nebyl v tom, aby došlo k vytvoření muslimských států na území Evropy a míšení ras, jak si mnozí myslí podle Calergiho plánu z dvacátých let minulého století; to bylo a je pouhé krytí. Cílem bylo rozpoutat podle slov Jehošuy to, co se dočteme ve 24. kapitole 7. verši. Rozpoutat po celém světě občanské války. Evropané a Američané zpohodlněli u svých televizních obrazovek a konečný cíl chazariátu a talmudu o velkém Izraeli nebylo možné posunout dopředu.

One thought on “Kapitola 36.

Comments are closed.