Kapitola 31.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-31-

Velká válka rozdělená na dvě části

.

  Po neúspěšných jednáních s Ligou národů v roce 1816 se započalo s přípravou Velké války a to tak, že chazariát, který začal skrze tajné spolky, zednářské lóže a sionistická hnutí, plánovat velký útok na Rusko. Měla to být pomsta, jak za zničení Chazarské říše, a také mělo dojít k naplnění kletby nad Romanovci a zajištění přesunu majetných Židů a Sionistů na půdu Palestiny.

  Své pevné zázemí si chazariát zajistil skrze tajný spolek Scull and Bones na americké univerzitě Yale, kterou ovládly nejvyšší zednářské lóže, aby zajistily budoucí kádry pro svou myšlenku ovládnutí světa. Různí vysocí okultisté se stali celebritami. Namátkou jen několik jmen. C.T.Russell, jenž byl za svůj pozitivní přístup odměněn posmrtně jako ten, kdo se nejvíce zasadil za vznik státu Izrael. Jak se to stalo, ještě vysvětlíme později. Pak jsou zde lidé jako Trockij, Uljanov, známý jako Lenin, Adolf Hitler, Pius XII, David Rockefeller a hlavně celá jejich nechvalně slavná dynastie – J.P.Morgan, K.Marx, F.Engels, T.G.Masaryk, Edvard Beneš, Albert Pike, klan Bushů, klan Rottschildů a mnoho dalších. Chazariát nezapomněl ani na ovládnutí vědy, a tak zde měli místo Nikola Tesla, A.Nobel, Darwin a další a další.

  Připraveným kádrem byl také soudruh Josif Vissarionovič Džugašvili alias Stalin, ale stejně jako poslední královský zástupce na trůnu V.V.Putin se také dostal pod vliv Talmudu [a halachy, jak se i někdy říká] a oba se vymkli z pod kontroly chazariátu. Jak? To si také ještě ukážeme.

  Daniel předpověděl, že od doby, kdy král Severu a král Jihu změní svou identitu. A když budou spolu u jednoho stolu, tak budou mluvit lež a nedodrží své smlouvy, dohody, u kterých si podají ruce. Srovnej s Danielem 11:27. Zaměříme se na pár takových dohod, které měly na tato soupeření největší vliv. Co nám tedy Daniel říká o tom, že nastane v ‚ustanoveném čase‘, jak se slova ‚určený čas‘ také překládají?

„V určený čas bude zase přicházet na jih, aniž bude i naposled jako poprvé,“  (Daniel 11:29)

  V ‚ustanoveném čase‘, který započal v prosinci 1913, kdy chazariát vytvořil takzvanou bankovní rezervu FED, která se postarala o to, aby se země, vlády a lidé po celém světě tomuto FEDu nesplatitelně zadlužili skrze vytvořené takzvané CENTRÁLNÍ [národní] BANKY, které ale nepatří lidu zemí, ale jen a jen chazariátu. Aby k tomu mohlo dojít, bylo potřeba rozpoutat plánovanou Velkou válku, kdy hodné Spojené státy, ten nejlepší vzor pro takzvaný svobodný svět, vždy figurovaly nejprve v pozadí, aby pak, až bude rozhodnuto o vítězi, vstoupily do tohoto konfliktu jako ti, kdo vlastně zvítězili. Američan (myšleno US army), nikdy nebojuje na vlastním území. Nejprve napadenou zemi rozvrátí zevnitř (k tomu slouží tajné služby, např. CIA) a pak tam vstoupí jako ten, kdo má udělat v zemi pořádek. Sami si nastudujte, jak rozvrátily USA střední a jižní Ameriku, blízký a střední východ, Kosovo a bývalou Jugoslávii a další a další země. To je objektivní pohled a nestojíme na žádné ze stran, které se těchto konfliktů účastnily či účastní. Proč to nebude stejné naposled jako poprvé? Protože celý konflikt byl dopředu a důkladně naplánován Satanem a nic nebylo ponecháno náhodě. Ty dřívější konflikty vznikaly díky ambicím konkrétního Ptolemaiovce a Seleukovce, a konkrétním Antoniem a Octaviánem. Zde však střet těchto dvou králů Severu a Jihu naplánovali jiní, ti za kulisami, chazariát a talmudisté. Válku musel rozpoutat někdo, kdo měl korunu krále Severu. Kdo to byl? Byl to trojspolek vedený Pruskem. Cílem byla trojdohoda vedená VB, která měla v té době na své hlavě korunu Jihu.

  „neboť proti němu zasáhnou lodi z Kittím, takže zmalomyslní a vrátí se a rozhorlí se proti svaté smlouvě; tak učiní, ano, vrátí se a bude upírat pozornost na opouštějící svatou smlouvu.“  (Daniel 11:30)

   Další záležitostí, která zde zapůsobila, že to bylo jiné, bylo to, že králi Jihu připluly na pomoc lodě z Kittim. Kdo to byl? Nejprve si musíme vysvětlit, co Kittim znamená v aramejštině, neboť ono proroctví bylo zapsáno v tomto jazyce. Takto se označovaly země (např. oblast Španělska) jako nejzápadnější země nebo také země z nejzápadnějších končin. Jak už jsme si dříve ukázali, tak došlo v roce 1915 k tomu, že chazariát nechal potopit parník Lusitanii. Tak mohl Jih (VB) ukončit potyčku se svou kolonií, Spojenými státy. Mediální hysterie připravila půdu k tomu, aby USA mohly vstoupit do tohoto konfliktu. Teď si položme kontrolní otázku ze zeměpisu: „Na které světové straně leží USA od Velké Británie?„. Mapa nám ukazuje, že jsou to nezápadnější končiny. Tak teď už musíte rozumět, že toto mohl vědět dopředu jenom Ten, kdo se dokáže zamyslet nad myšlenkovými pochody svého stvoření. Tím stvořením máme samozřejmě na mysli padlého anděla, který měl před svým pádem jméno Světlonoš (latinsky Lucifer).

   Proto Otec Jehova nechal zapsat, že vše promyslel. Pak už jenom mohl diktovat pravá proroctví, která se do puntíku plní. Proto od dávných časů oznamuje ukončení a také věci jenž ještě nenastaly. Taková slova může vyjádřit jenom ten, kdo stvořil tuto Zemi a také duchovní říši v nebi. Tak jako lidský konstruktér robota bude mít nad ním svou moc, ač mu dá umělou inteligenci, aby se sám učil, vždy má zajištěn mechanismus jeho kontroly. Pokud by toto neměl, byl by tím největším hlupákem na světě.

   Takže co má nastat po připlutí lodiček? Král Severu má zmalomyslnět a nebo se také má stát skleslým. Stalo se to? Samozřejmě!!! Ač v první fázi Velké války nikdo nevyhrál a nikdo neprohrál. Králi Severu, Prusko-německému státnímu útvaru byl vnucen Versailský mír, smlouva, která měla Sever a její obyvatele vehnat do náruče Adolfa Hitlera. Mezitím kolaborantská Itálie dostala svého Duceho, Španělsko Franka a Japonsko Hirohita, jenž má ve svém jméně nádhernou myšlenku, ZÁŘÍCÍ MÍR. To už chazariát nemohl mít větší smysl pro humor.

One thought on “Kapitola 31.

Comments are closed.