Kapitola 30.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-30-

Středověk, doba temna

.

  Od desátého století se začíná formovat království Velké Británie. Papežský stolec dosazuje své krále. Tito králové jsou propojeni společnou rodinnou historií. Mnohé záznamy se nedochovaly a nebo byly skryty, aby je svět neviděl. Tak se zrodila i rodinná šlechta, která má své původní kořeny v Holandsku. Jedna část byla přesunuta do Velké Británie a druhá byla dosazena nad Ruskem. Tento rod věří, tak jako i mnohé další šlechtické rody v Evropě, že jejich původ je u Ptolemaiovců. Tím rodem je rod Romanovců. Cílem nasazení Romanovců na ruský trůn bylo, že se stane surovinovou základnou světa. Tento záměr byl ale brzy změněn. K čemu došlo?

   Řím, nebo-li papežský stolec, který byl konkurenčním projektem Pravoslavné církve, začal být ovládán skrze finance rodinami chazarských bankéřů. Nepůjdeme zde do hloubky, aby vás to neodvádělo od podstaty. Pravoslaví, které má základ hlavně v Arménii, bylo zase silně infiltrováno skutečnými Židy. Jejich vliv převládal nad rozptýlenými rody Chazarů. Talmudu popisují svou upravenou víru, že podle proroctví Písma bude vybudován Velký Izrael, jenž bude z Jeruzaléma vládnout celému světu. Chazaři zase chtějí podle Kabaly dosáhnout toho, aby sice vznikl Velký Izrael, ale v něm chtějí zničit nejenom skutečné Židy, ale i Jeruzalém jako město. Aby se to mohlo uskutečnit, spolupracují tyto dvě skupiny v určitých chvílích společně. Proto byli Rurikovci (po takzvané smutě) roku 1613 nahrazeni rodem Romanovců. Prvním byl Michail I za podpory Pravoslavné církve v Rusku, která je pod vlivem Talmudu. Ty západoevropské rody totiž měly plán, jak opět vybudovat Velký Izrael. Oni ví komu slouží, tedy ti z chazariátu, že panovníkem je samotný Satan, ale ctitelé Talmudu o své nadvládě Satana nad sebou už přesvědčeni nejsou.

   Je to stejné jako v té esoterice, jedna strana ví, že vše podléhá Satanovi, tu označují černou magií. A ta druhá, kterými jsou kartáři nižšího stupně, různí léčitelé, provozovatelé reiků a indiánští šamani, si myslí, že oni jsou na straně Zdroje, tedy na straně bílé magie. Také mají stejný cíl, aby všichni podlehli jejich vlivu. Nazývají to transformací, ale netuší, co bylo v Písmu vysvětleno. Že CELÝ SVĚT LEŽÍ V MOCI TOHO NIČEMNÉHO a že SATAN A JEHO ANDĚLÉ SE PROMĚŇUJÍ V ANDĚLY SVĚTLA. Jak Kabala či Talmud jsou esoterické směry, kde fungují prokletí, zaříkávání, věštby a další okultní praktiky.

   Položme si otázku a k odpovědi použijme selský rozum: „Jak může nějaký kartář a astrolog či jiný věštec vědět ze svých předmětů na věštění, že ten komu se věští, má nějakou rodinu a že tam se stalo to a to?“. Nebude to náhodou tím, že za těmito lidmi stojí neviditelné bytosti, které neumírají, nejsou omezeny prostorem a časem, a jsou schopny si o daném člověku vše zjistit a pamatovat? Že poté vloží věštcům a osudopravcům tyto informace do mysli? Myslíte si, že je těžké pro démony, aby těm, kdo touží po těchto informacích z jiného světa, zajistit, aby jim přihráli někoho do životní cesty? A tak, než si na to odpovíte, seznámíme vás s jedním skutečným příběhem.

   Asi 70-ti letá žena, jenž miluje Otce Jehovu podle Kristova vzoru se náhodou seznámila s velmi pohlednou ženou, které bylo 36 let a pomohla jí s určitou záležitostí. Ta 36-ti letá dáma je lesbička a do naší duchovní sestry se zamilovala tak, že ji stolkuje. Řeknete si, je to nemocná žena, psychicky nemocná. Skutečně? Písmo odhaluje, že démoni mohou vstoupit do našeho lidského těla, když jim k tomu dáme prostor. Samozřejmě, že psychiatři budou říkat, to je ta a ta nemoc. Ale pokud je to pravda, my víme že ano, že existují démoni a Satan, někteří proti nim stáli tváří v tvář, pak tato posedlost je názornou ukázkou toho, že tento „fenomén“ existuje.

   Zkuste se zamyslet nad tím, proč mnozí, co se zabývají okultismem, vidí různé víly, skřítky a podobně. Nebude to tím, že i je ovládají tyto entity? Co totiž spojuje všechny tyto lidi? Mají kolem sebe a u sebe předměty, kterým přikládají větší důležitost, než je potřeba. Dnes to Satan dělá ještě sofistikovaněji. Nechává pomalovat své oběti obrázky, tetováním. Proč myslíte, že je to tak rozšířené? Protože Písmo jasně říká: Neuděláš si žádné tetování a zářezy na těle. (3.Mojžíšova 19:28; 5.Mojžíšova 14:1).

   Tyto osoby spojuje ještě jedna záležitost (je jich mnohem více) a tou bývá nenávist k Bibli jako takové. Rádi poučují o tom, že tomu, čemu sami věří, že to Písmo obsahuje, ale sami ji považují za dílo od Ďábla.

   Opět selský rozum: „Co uděláme jako první, být Ďáblem?!„. Nebudeme náhodou právě tu knihu, která nás, naše skryté ovládání světa odhaluje, nebudeme ji pomlouvat, abychom ukryli to, co o nás odhaluje?! Máme svobodnou vůli a máme i selský rozum, tak sami rozhodněte. Jen prosíme, abyste si uvědomili, že to co předkládáme, je DOBRÁ ZPRÁVA o KRÁLOVSTVÍ, která právě přichází. Volte, ještě jednou prosíme, rozumně.

   Takže, jak Kabalu (mystéria Egypta), tak Talmud (mystérium Judaismu), ovládá stejná bytost, Satan Ďábel a jeho kamarádi, padlí andělé spolu s ním!!!

   A tak Talmudisté a chazariát jednou spolu válčí a jednou jsou jedna ruka, aby se splnil jejich sen. Obě skupiny ví, že nebeský Otec Jehova prorokoval, že dovolí, aby byli doslovní synové Izraelští opět sebráni a vráceni na půdu Izraele. Jenom netuší, že Izraelity nechal Otec klopýtnout právě proto, že uvěřili raději mysteriím, než Jemu samotnému. A kdy má k tomu dojít? V ,čase konce‘. Mají Izraelité svůj stát? Mají. Byl to projekt Otce Jehovy? Ne, nebyl. Jen věděl, že stačí nechat pronést proroctví, napsat je doslovným Izraelovým potomkům a neříci, že On má od roku 33 n.l. jenom duchovní Boží lid, a pouze ten chce shromáždit. A co udělá Satan? Poběží za naplněním jak osel za mrkví a vše vyplní sám od sebe skrze chazariát a talmudisty.

   Kdo je černým koněm Satana? Který cíl chce naplnit? Chazariátu nebo Talmudistů? Ten chazariátu! Co však Otec těmto lidem způsobí, než padnou ostatní vlády? Nechá chazarský projekt zničit a Satanovi nezbude nic jiného, než dát svou moc Talmudistům, kteří vložili svou důvěru ve svého krále, čímž je poslední král Severu. Proto se tento Osmý král, kterému nikdo z těch, kdo mu dnes důvěřují, se právě proto zachová přesným způsobem tak, jak to popisuje kniha Zjevení ve 13. kapitole 5-7 a 17:14. Vzpomeňte si na rozbor sedmé kapitoly z Danielovy knihy verše 11-12, kde se píše, že král Jihu padne jako první, ale ostatním je prodloužen čas jakoby o jednu hodinu.

   Když nastoupil na ruský trůn Petr I Veliký, velmi rychle mu Pravoslavná církev vysvětlila skrze své dosazené poradce a vychovatele, že oni nedovolí zničit ruský národ a pokud on bude táhnout s nimi za jeden provaz, a tak se stane Velikým. Takže Jih opět prohrál. Podruhé to nevyšlo přes Mikuláše, před tím, než se stal Carem a zastupoval Rusko při vyjednávání o uspořádání Evropy po Napoleonských válkách a nedovolil vznik Ligy národů. Proto mu rodina z Anglie slíbila, že jeho potomstvo nechá vyvraždit a sama pracovala na tom, aby svůj Romanovský původ skryla, a tak se nechala přejmenovat. Proto je dnes známe jako rod Windsorů.

   Po celou dobu středověku bylo zajištěno, aby vybrané rodiny nesly titul král říše Římské. Ten byl nakonec přenesen až do Pruska, které se spojilo s německými zeměmi na konci 19. století. To následně vedlo k tomu, že vytvořily dvě spojenectví.

   Známe je jako TROJDOHODU (Velká Británie, Francie a Rusko)a TROJSPOLEK (Prusko [Německo], Rakousko-Uhersko a Itálie).

   Itálie v průběhu první světové války změnila stranu a přidala se k trojdohodě. A nyní se můžeme konečně zaměřit na 29 verš 11. kapitoly knihy Daniel.

One thought on “Kapitola 30.

Comments are closed.