Společnost, která si neváží svých rodičů a prarodičů je….. Jak se to projevuje? Úvaha nad tím, co se kolem nás děje.

Spread the love

Už nějakou dobu se ke mne dostávají informace, názory, že důchodců je moc, že to jsou vlastně parazité společnosti a podobně. Smutné na tom všem je, že tento názor začíná převládat i u lidí, nemálo mladších mému věku. Kariérní politici, což je sorta lidí, která je nejenom odtržená od většinové společnosti, a proto jsou jejich názory a řešení tak mimo, tak ti přispívají cíleně k tomuto narativu svými názory.

Ztráta selského rozumu, který nahradil konzum a hromadění zbytečných věcí, aby tento svět ekonomicky fungoval, přivedl lidskou společnost do šílenství, které se muselo projevit tím, že stáří se bere za něco, co je pro společnost přítěží. Ač je to lež, protože Ti důchodci si na své důchody poctivě šetřili tím, že jim bylo po celou dobu jejich produktivního věku odváděno ze mzdy takzvané sociální pojištění. Byla a je to odložená část mzdy.

Za toho zlého socialismu byl pro tento účel vytvořen důchodový fond, který sloužil k tomu, že přebytečné prostředky, které z něj nebyly tehdejším důchodcům v následném roce vyplaceny, stát použil na investice do infrastruktury jako vratnou půjčku. Takže se nic neztratilo a prostředky fondu rostly. To se změnilo v devadesátých letech, kdy samozřejmě přišel pokyn ze zahraničí, aby byl tento fond ukraden a politici si z něj udělali dobře živeného medvěda, kterého si rozdělili mezi sebou pro své kšeftíky a vytvořili takzvaný průběhový důchodový systém.

Vše je prezentováno tak, že samotní důchodci parazitují na penězích těch, kdo dnes pracují a proto je jim ze mzdy odváděno 28% hrubé mzdy ve formě sociálního zabezpečení (Celkem je odváděno 31,5% a 28% je vyhrazeno na starobní důchody). A nenažraní politici, kteří dále mlaskají nad vybranými přebytky, je to cca 80 miliard korun, rádi tvrdí, že nemohou dát podle zákona skrze valorizaci důchodů to, co důchodcům patří. Ti hnusní komunističtí ekonomové si nemohli dovolit důchody rozkrást, protože nebyly součástí rozpočtu a když se něco z důchodového fondu spotřebovalo, muselo se tam vrátit. Proto vždy ti komunisté na důchody měli a neřešili, proč zákony o valorizaci potřebují obejít.

Dnes to funguje tak, že si pánové, kterým by člověk nesvěřil peníze ve své domácnosti, protože by věděl, že z úspor by do roka nic nezbylo, spolu sednou, vezmou kalkulačky, a odhadem si spočítají, kolik se příští rok vybere, pokud se podaří udržet zaměstnanost v určité míře a medvídek opět ožije a naplní své bříško. Na své (cizí) roztodivné plány, které jim za tučnou provizi nadiktují za mořem ti, kdo skutečně ovládají svět. Ty lidi pořádně nikdo nezná, protože nechtějí být viděni. Tak potřebují důchodce okrást tím, že valorizace neproběhne jak dle zákona má.

Oni si totiž naplánovali na své kšeftíky například 100 miliard korun, ale záměrně vytvořená inflace a zákonná valorizace jim nedovolí z medvěda ukrojit potřebných 100 miliard, musí přistoupit k tomu, aby národ nevěděl, že kradou oni a ne důchodci, že vlastně nedostatek vybraných peněz způsobuje nedostatek peněz na důchody. Ale to není samozřejmě pravda. Stále platí, jak za toho zlého socialismu, že se odvede do sociálního medvěda víc, než důchodci vyberou další rok na důchodech.

Co se totiž děje? Pokud by politici nebyli nenažraní a pánové, kteří je ovládají neměli své plány, jak vytvořit společnost, která nebude nic vlastnit a bude šťastná, tak by přebytky z vybraného sociálního pojištění vázaly na investice do infrastruktury, která po vybudování začne přinášet zisk a vše se vrátí z tohoto zisku zpět do sociálního fondu. Nikdy by nedošlo k tomu, že nějaká francouzská společnost bude vlastnit naši vodu a nám ji prodávat a sama bude mlaskat ze zisků, které si odvádí do své mateřské společnosti a stát nutí, aby investice do oprav řešil z jiných zdrojů.

Topolánek a spol, abychom byli konkrétní, například a s ním ti další oligarchové, Tykač, Křetínský a další, si pod vedením těch tajných spolků vytvořili pro sebe privatizaci energetiky, která z logiky věcí, nikdy nesmí být privatizována, protože na ni záleží, jak levná bude výroba v zemi. Tato nenažraná prasata a dejte mne klidně k soudu, protože mám informace o některých z vás, jsou důvodem bídy celé společnosti dnešních dní. Je třeba jim závidět jejich konta, jejich pocit nadřazenosti? Ne. Jsou to chudáci, kteří brzy poznají, že Boží mlýny melou pomalu a jistě a že se na každé prase vaří voda, jak říkají lidová rčení.

Tyto skupiny vlastní média, nebo mají na ně vliv, aby jejich prasárny, jinak se to nazvat nedá, hezky mediálně zpracovaly a do společnosti vnikal narativ, že zlodějem je důchodce, neproduktivní zbytečnost a salámovou metodou přetváří myšlení tak, že důchodce je parazit.

Selský rozum velí položit si otázku: „Kdo nás porodil a kdo nás vychoval?“ . Jenže tuto otázku si ta společnost nepoloží, protože to by musela začít myslet a všech skutečných parazitů se zbavit. Zákony na to jsou, ale protože jak státní zástupci, tak vysocí policejní představitelé jsou jen lidé, kteří také věří, že jejich dobré bydlo je něco, na co mají právo a když jim kape z toho koryta oligarchie a politické moci politiků. PŘECE SI NEVYPUSTÍ VLASTNÍ ŽLAB, VLASTNÍ RYBNÍK.

Dnes je situace tak špatná, že dokonce někteří důchodci uvažují o tom, že vlastně když už nejsou potřební, že by možná bylo správné jejich život ukončit. Toto jsou slova, která jsem si nevymyslel. Protože se nyní rozsypal pytel s eutanázií, já na náhody nevěřím, selský rozum mi říká, že toto je cíl. PŘESVĚDČIT VĚTŠINOVOU SPOLEČNOST, ABY TAKZVANÝ DOBROVOLNÝ ODCHOD ZE ŽIVOTA BYL BĚŽNOU SOUČÁSTÍ MYŠLENÍ.

Pokud víme o Cokoliv 19 to, co dnes víme, byla to součást celosvětové eutanázie pro většinu obyvatelstva. Určité zprávy z Velké Británie a například z Holandska, kde eutanázie byla uzákoněna jako první, přichází informace, že se přešlo k realizaci. Cílem je nyní ta neproduktivní společnost.

Kdo se alespoň trochu orientuje v dějinách, tak ten ví, že první velkou genocidu, protože nic jiného to není, spustilo nacistické a fašistické Německo a tehdejší společnost to tiše tolerovala a bylo mnoho těch, kdo to přímo podporovali. Opět selský rozum zavelí: „NEDĚJE SE PRÁVĚ NYNÍ NĚCO PODOBNÉHO?“ . Před 78 lety skrze Norimberský proces zaznělo jasně, že toto se už nesmí nikdy opakovat. A co tu máme dnes?

WHO, nikým nevolenou skupinu prasat, protože to lidé nejsou, jen mají lidská těla, která ovládá farmaceutická lobby a lidé nad ní. Že Gatesi? Fauci, Primulo, Válku a spol., aby v rámci takzvaného „vyššího dobra“, abychom jim dali z peněz daňových poplatníků možnost, vytvořit vlastní armádu, která bude lidi kdekoli na světě, jenž odmítnou si nechat vpravit nějakou jejich genetickou šmakuládu, chytat a násilně jim do těla vpravovat jed, či jinak perzekuovat.

Selský rozum po zkušenostech s korporátním fašismem Německa, by křičel: „DOST, DOST, DOST! ZAVŘETE TY, KDO TO PROSAZUJÍ NĚKDE MIMO. VŽDYŤ JSOU TO PSYCHOPATÉ!“ , jenže toto se neděje. Otázka zní: „PROČ?“ . Že by to bylo proto, že svět je ovládán ne lidmi, ale entitou, která ví, že její konec přišel a už lidstvo jako takové nepotřebuje? Na to si musí odpovědět každý sám, v čím zájmu to vše je.

Dalším paradoxem doby, ve které nyní žijeme, je dětská populace. Lidem to připadá směšně, když si asi 10-letý rozmazlený fracek stěžuje na to, že se o něj rodiče nestarají jen proto, že mu od posledního mobilu, který dostal před třemi měsíci, že mu nechtějí koupit I Phone, nebo alespoň Ipad. Že je nahlásí na sociálku. Kdo se tomu směje, ten by se měl jít sám léčit, protože amerikanizace a její zvrácenosti už dorazili do těchto končin.

Co taková generace, až dospěje, co udělá a vy budete ve věku „zbytečných“? Nepošlou vás tato děcka rovnou „do plynu“? Od rána si kladu otázku, protože jsem selský rozum zatím neztratil a doufám, že i nikdy ztratím: „Jak to může vše dopadnout a kde to vše začalo?“ Já odpověď znám, ale znáte ji i vy, kdo se smějete?

Jedna žena okolo padesáti vedla rozhovor s ženou, která chce příští rok odejít do důchodu a té před důchodem vůbec nebylo divné, co ta padesátnice „plná“ života a sil říká o těch, kdo v důchodu už jsou, že je má za příživníky a ještě jí ta před důchodem přitakala. Není to choré? Jakou budoucnost má takto zvrácená společnost?

Když Topolánek a další, které jsem jmenoval, když na mne podají žalobu, tak mne možná zavřou, ale to nebude jejich vítězství. Proč? Protože PRAVDA SE NEDÁ UMLČET, JEN NA CHVILKU. STEJNĚ SE UKÁŽE. Proč svět miluje konzum a pocit štěstí s hromaděním zbytečností? Není to proti přirozenosti, proti Právům, která jsou nezcizitelná? Stále přemýšlím, co ještě musí slepí a hluší vidět, aby konečně dali šanci selskému rozumu a Přirozenému právu? Ač plně chápu, že toto vše bylo předpovězeno, kam společnost dospěje, a že ještě není úplně na dně, říkám si, kdo tak asi bude zachráněn, když toto nechce vidět a nevidí.

Vysvětlovat biblická proroctví a další věci je jako MARNOST a HONBA za VĚTREM, když se lidé nejsou ochotni zamyslet nad stavem společnosti jako takové. Co si o tom myslíte vy, kdo čtete? Kam to vše zákonitě spěje?

Igi

One thought on “Společnost, která si neváží svých rodičů a prarodičů je….. Jak se to projevuje? Úvaha nad tím, co se kolem nás děje.

  1. Jakou budoucnost má tato zvrácená společnost a kam to vše spěje? Nad tím člověk ani nemusí přemýšlet , neboť ten ,kdo se zabývá historií , používá zdravý selský rozum a rozumí Přirozenému právu ,ví že tohle vše je jen začátek konce. Vše co již proběhlo je jen slabý odvar toho, co tyto ovce systému čeká. Akorát, ti co vědí si to bohužel zopakují s nimi. Základem je to, že mnoho lidí nemá svědomí ,protože svědomí určuje ,jakou cestou se lidská bytost vydá. Ti, kteří pracují a tvoří, žijí často hůře než ti, kteří jenom parazitují . Stát se nestará o ty, kteří tvoří ,ten se stará o parazity. Mámu tu systém ,který nedovolí (nejen u nás) , odstranit vládnoucí parazity(politiky).Veškerá pohádka o právních státech, jejich zákonech je vtloukána do nás odmalička.
    Vidíme ,jak je zesměšňována instituce manželství ,rodiny atd .Do popředí se dostávají lidé, kteří nevědí ,zda jsou muž nebo žena .Ono je pak těžké , lidem s takovým „myšlením“ vůbec něco vysvětlovat nebo po nich chtít, aby začali přemýšlet. To samé platí i u jiných věcí :respektovat jiné národy, jejich kulturu ,ale to neznamená omlouvat je či si je pověsit na krk na úkor vlastních spoluobčanů nebo se vměšovat do záležitostí cizích států jako naše povedená vládní banda typu ukrajino-tchajwance a kdo ví ještě čeho Miloše Vystrčila a arabsky pokérované Pekarové ,která svým zjevem připomíná černou mambu.Pana premiéra a prezidenta nemá smysl ani komentovat ,ti mají v hlavě modrožlutý hadr. Nenávist živená v mediích, masáž mladých ve školách ,šíření nenávisti vůči seniorům a pak není divu ,že si jdou spoluobčané po krku. A ti praví viníci se smějí aneb dva se perou ,třetí se směje….Dnešní společnost oceňuje parazity, pracující a vysloužilí jsou odpad. Kdy otevřou tito lidé ,co nevidí oči? Až se půjde po nich, protože těch co lze ještě obrat,moc není .Jinak Igy, i když se v některých věcech neshodneme, tento článek se ti povedl .

Comments are closed.